i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
soul.2.jpg
CO JE TO VZESTUP DUŠE?
Mnoho z vás již slyšelo o konceptu „plného vědomí“. Plné vědomí je stav bytí, který přestupuje fyzikální zákony, tak jak je známe, a přináší zkušenost neodděleného vnímání mezi viditelným a neviditelným světem. Přestoupení fyzikálních zákonů přeloženo do fyzických potřeb znamená, že nemáte biologickou potřebu jíst, spát a vyměšovat kvůli existenci. V citové oblasti přináší plné vědomí konec strachu a tak umožňuje každé vzestupující osobě zakusit novou úroveň spokojenosti a radosti po celý den při činnosti i vztazích.

Stupeň biologického pokroucení je na zemi velký. Pro některé jedince se více pootevírají neviditelné světy, nebo mají přirozenou jasnozřivost. Většina lidstva tyto schopnosti nemá, a oprava oddělenosti mezi viditelným a neviditelným bude pro každého člověka jiná tak jak bude nabývat krystalickou formu. Někteří zažijí získání jasnozřivých schopností, které doposud neznali. Ostatní budou jen přímo znát přání své duše, bez jasnozřivosti nebo telepatických schopností. Následujících 1000 let lidského vývoje které budou následovat po hromadném vzestupu do páté dimenze je nezbytným obdobím pro dokonalé zhojení zážitků oddělenosti viditelných a neviditelných světů všech lidských bytostí na zemi.
Důvod omezení jasnozřivosti v lidské zkušenosti má přímou souvislost se současnou velikostí naší mozkové dutiny. V mozku chybí žlázy a orgány, které jsou pro jasnozřivost nezbytné. Ačkoliv všichni v rámci krystalické struktury obdrží veškeré informace nutné pro vytvoření žláz, které jsou pro jasnozřivost nutné, mozková dutina nemusí být dostatečně prostorná, aby umožnila všem žlázám vyrůst. To povede k velikým rozdílům mezi jednotlivými lidmi ve stupni uvědomění v procesu nabývání plného vědomí.
Důvod rozdílů ve stupni uvědomění souvisí s různou genetickou výbavou jednotlivých rodů. Většina lidí zjistí, že jejich genetická linie začíná v laboratořích v Atlantidě. Jak jsme psali v předchozích kapitolách, současná lidská forma byla vytvořena v laboratořích, „plně vědomými“ vědci, kteří separovali dvanáct informačních řetězců z 1024 řetězců, ze kterých byli oni sami odvozeni. Dvanáct řetězců DNA a lidská forma zrozená z laboratoře, dala vzniknout částečně vědomé rase, která byla využívána k činnostem, které ti, kdož byli zrozeni na Atlantidě už nechtěli vykonávat, tj. manuální práci. Ještě navíc byla tato částečně vědomá rasa stvořena pro sexuální potěšení a v některých případech i pro lásku a partnerství. Jak civilizace slábla v posledních 2 500 letech před potopou, vytvářet zkušenost v plně vědomých vztazích bylo stále obtížnější. Mnoho bytostí inkarnovaných v Atlantidě se obracelo k této otrocké rase pro lásku a potěšení.
Částečně vědomé bytosti z atlantských laboratoří nikdy nebyly vytvořeny aby mohly komunikovat z neviditelnými světy. Vědci, kteří je vytvořili si chtěli ponechat kontrolu nad vývojem rasy kterou vytvořili. Kdyby takto vytvořená rasa mohla přímo komunikovat s bohem a neviditelnými světy, ztratili by stvořitelé z Atlantidy řízení. Z tohoto důvodu nebyly žlázy nutné pro jasnozřivost a telepatii součástí původních dvanácti řetězců DNA. Těla bez těchto žláz nemusí mít tak velkou mozkovou dutinu a mohou být menší. Proto byla tato rasa asi o 15 procent menší než vědci stvořitelé.
Vedle menší postavy bylo dvanáct řetězců DNA velmi pečlivě vybráno. Vědci potřebovali částečně vědomou rasu, která je podřízená a nevyžaduje autoritu. Také chtěli rasu oddanou, poslušnou a horlivou ke všem přáním vědců stvořitelů. Jakmile lidstvo ztělesní krystalickou formu, všechny emocionální tendence budou rozpuštěny, a kolektivně se začneme zabývat otázkami vzorů, které jsme žili 10 000 let. Jak se lidstvo začne zabývat novými vzory a rozpínat se za svá individuální omezení, přinese to civilizaci s novou strukturou, založenou na nepodmíněném dávání a dostávání a nepodmíněné lásce.
Stav podřízenosti, ve kterém většina lidstva žije je důsledkem víry ve ztrátu síly. Protože lidstvo věří, že je bezmocné změnit současné podmínky, vybralo si přijmout tuto životní zkušenost bez otázek. Krystalická forma přináší obnovení sil v citové struktuře každého jedince, který ztělesní novou DNA. Jakmile se každý člověk bude cítit silný, začne věřit že může současnou situaci změnit a tak splní svůj cíl.
Částečně vědomá otrocká rasa byla vytvořena, aby byla využívána a používána. Proto je lichva tak rozšířená v celém lidstvu a lidské civilizaci. V naší genetické karmě je velmi mnoho vzorů využívání a existovat jen pro to být využíván. Není žádný div, že spíše využíváme jeden druhého, místo nepodmíněné lásky. V širším slova smyslu vlastně lichva je základem karmy. Karma je jednodušeji řečeno dohoda o udělání něčeho pro někoho, výměnou za to, že něco udělá on pro nás. Otroci dostali život výměnou za to, že byli využíváni mnoha způsoby což zapříčinilo, že se koncept karmy a podmíněné lásky zaznamenal do naši biologické struktury.
Lichva, nebo karma vytváří zkušenost dávání a nic za to (nebo dostávání výměnou za nic), což ve svém důsledku vede k chudobě a hromadění majetku. Být využíván (např. otroci) znamenalo dostávat jídlo a život výměnou za mnoho různých darů, např. práci nebo sexuální potěšení. Náš současný koncept muset za všechno platit a tvrdě pracovat abychom přežili vychází z genetických vzorů lichvy zděděných spolu s původními dvanácti řetězci DNA. Ten kdo nemůže zaplatit je ponechán v chudobě a bez domova a ten, který má vlohy v životě vydělávat nemístně hamouní.
Plně vědomé krystalické bytosti inkarnované v Atlantidě nemusely nic platit aby přežily, jejich civilizace měla takovou strukturu, že přirozeně získávaly všechny psychologické potřeby. Je přirozenou součástí krystalického složení fungovat na základě nepodmíněné lásky. V rámci paradigmatu (vzorů) nepodmíněné lásky, je dávání i braní v rovnováze, tj. jakmile dáváte své vlohy a talent, automaticky jste odměňováni aby jste měli vše co potřebujete. /http://vzestup.webzdarma.cz/
VZESTUP ENERGETICKÉ HLADINY DUŠE I BUNĚK V TĚLE
Všude kolem nás se od roku 2000 objevují různá sdělení od yšších bytostí o tom, co bede dál dít s naší civilizací, mnohá z nich sami dobře znáte, ať už to vezmete od agrosymbolů v polích, tedy známé "kruhy v obilí", které se objevily po celé planetě už koncem devadesátých let, vědci se předháněli v tom, jak celou věc objasnit, ale uspokojivě se jim to vlastně nepodařilo do dnes.
Takže tady se podíváme na některé zprávy od vyšších bytostí v roce už 2012,o tom, co se s námi děje a taky proč se to děje tak nebo onak. Podívejme se na komunikaci s archandělem Michaelem:
Graham Deweya: Buďte vítáni při Hodince s Andělelm. Je zde Linda Dillon, channelistka pro Radu Lásky a autorka Velkého probuzení, a Steve Beckow z webu Scénář 2012. Já jsem Graham Deweya. Naším dnešním hostem je Archanděl Michael.

Tímto to předávám tobě, Steve.
Steve Beckow: Díky, Grahame. A buď vítán, Pane.
Archanděl Michael: Zdravím, jsem Archanděl Michael, bojovník míru, něžný archanděl lásky. Vítejte všichni. Vítejte v tomto čase rozhovoru, spojení, přechodu, zvyšování, stávání se. Buďte vítáni v tomto čase, který máme sdílet společně.
Začněme tím, že zažehnu opět svůj jasný plamen lásky, jasný plamen modré barvy, v každém z vašich srdcí, v hrdlech, korunních čakrách, ve vašich myslích a vašich bytostech.
Ano, víme, že se učíte trpělivosti, a to je pro lidské bytosti jedna z nejobtížnějších kvalit, protože to není ve vaší povaze, zejména v této době přechodu, abyste zůstali tiší. Proto ani jeden z vás, kteří dnes posloucháte, nechce, abych ho nabádal, že má zůstat klidný a být pozorovatelem. Tak si pojďme o tom pohovořit.
Můj milý příteli, kde si přeješ začít?
SB. Nu, Pane, myslel jsem, že by dnes bylo dobré podívat se na to, co chce vědět mnoho lidí: co se bude dít mezi nynějškem a Vzestupem 21. prosince, nebo ať to bude jakékoli datum. Jaké dění můžeme očekávat v našich tělech, v našich emocích, v našich životních zkušenostech?
AAM: Velká část z toho už probíhá. A to platí zejména pro ty, kteří poslouchají tento program, a kteří se rozhodli na úrovni duše, dávno předtím než se inkarnovali, že podstoupí Vzestup s Gaiou a prostřednictvím Gaii, galaktiků a intergalaktiků, a kolektivu lidí.
Takže především nezapomínejte na to, že se to už děje. Ano, je mnoho takových – řekli bychom, že vy se domníváte, že většina – kteří si nejsou vědomi posunů, které se odehrávají v jejich tělech, uvnitř jejich myslí, v jejich bytí. Ale to neznamená, že by posun již nebyl v plném proudu.
Víte, že to není krátký proces, a že již začal. My se často zmiňujeme o 25 letém procesu, do něhož je zapojen lidský kolektiv při této události, ale řekněme to jasněji: pro každého z vás, který se rozhodl, vědomě a v nitru své bytosti, že podstupuje Vzestup, a vítá ho horlivě a hluboce do svého života, do svého vědomí, do svého bytí, pro vás začal tento proces ještě dříve, než jste si zvolili v reinkarnaci. Takže vlastně pokračuje a je na něm stavěn celý váš život.
A teď že prý stojíte na místě? Nechci použít slovo „uvízli jste“. Vlastně toto slovo už nikdy nepoužiji v souvislosti s tímto procesem. A vyzývám vás, abyste i vy zahodili toto slovo a opravili mě, pokud bych ho někdy použil! Ale vy se ptáte, jaké změny máte očekávat! A já žádám každého z vás, abyste se podívali na svá srdce a svá těla, své okolí a své situace.
Vaším nejjasnějším indikátorem toho, co se děje v procesu Vzestupu, je vaše srdce. Je to střed vaší bytosti, které ví a rozhodlo se, že si volíte lásku, že jste radostnější, méně neklidní, méně netrpěliví, a přesto současně dychtiví chopit se nového dobrodružství a nechat odejít starou třetí realitu duality, polarity, a veškerá falešná schémata, která v ní byla vytvořena.
Ve své fyzické formě začněte sami prociťovat, že jste přestavováni, a to nejen zvnějšku, ale také zevnitř ven, protože mnoho z toho probíhá při aktivaci částí vašeho mozku, vašich žláz, vašich orgánů, vaší kostní dřeně, vašich subatomických vláken, vaší DNA, při posunu z uhlíkového základu na krystalický. Takže věnujte pozornost své fyzické formě.
Bylo už hodně řečeno a proběhlo hodně diskuse o symptomech Vzestupu
– kosmická chřipka,
- závratě,
- depresívní myšlenky,
- vrcholy štěstí
– ale to je také vaše tělo, které se transformuje, nejen tak, abyste mohli přijmout a udržet vyšší frekvence, ale protože již je ve vás více energie, vyšší frekvence, více lásky, více světla, než jste měli kdy předtím.
Co to znamená po fyzické stránce? Především to znamená, že pokud jsou situace – mentální, emocionální, kauzální – na všech úrovních, které jsou ve vaší fyzické formě – a ty jsou – tak vycházejí na povrch kvůli lásce, uvolnění, vyloučení. Takže nebuďte překvapeni, když si pomyslíte: „No, dělám svou práci, dělám ji velmi pilně, ale ten můj astmatický stav, nebo cukrovka, jakoby se to horšilo, je to horší než předtím.“
Nebo pokud máte emocionální potíže nebo nevyrovnané deprese nebo úzkost, takže se najednou cítíte úzkostnější než jste se kdy cítili za celá léta, je to proto, že vychází na povrch situace, otisk minulosti či současné zasazení do vašeho fyzična vychází na povrch.
Jak to, že to vychází na povrch, a jaký to má vztah k Vzestupu? Řeknu vám nejprve, že proniknutí každého z vás v tuto dobu přechodu Matkou/Otcem/Jednotou, vašimi vlastními vůdci, vašimi hvězdnými bratry a sestrami, se nezmenšuje, ale zvyšuje, a zvyšuje se rychle. Takže udržujete více energie. A ta přichází dovnitř a funguje také jako čistič, jako vysavač, jako čisticí prostředek pro tyto věci, aby vyšly ven a odešly pryč.
Budete vypadat více energičtí, a proto mladší, dá se říci. Budete cítit své tělo, tkáně, kůži, kosti, klouby, orgány, to vše jakoby bude fungovat harmoničtěji, efektivněji, více podle toho, kým skutečně jste. A – pozor na toto Věnujte pozornost situacím či kvalitám, které chcete vytvořit na dlouhé časové období, až náhle pocítíte, že došlo k průlomu.
Dám vám příklad váhy. Mnozí z vás se mnou mluví každý den – mluvíte k nám všem! – o tom, že chcete ubrat pár kilo, nebo přibrat pár kilo. Uvidíte, s jakou lehkostí se vaše tělo začne přizpůsobovat tomu, co je pro vás dokonalá stavba, drahá srdce! Takže, to je fyzická situace, kterou můžete očekávat.

Dále: proces Vzestupu je kolektivní a zahrnuje všechny, a všichni jsou stejně vítáni. Ale vzhledem k tomu, kde jste, zarámováni časem, tak někteří z vás začali skokem, a jiní jsou stále ještě jako vzdorujícím faktorem za plotem, a někteří jsou na plotě. Všechny procesy – mentální, fyzický a emocionální – budou postupovat současně.
Podívejme se na oblast mysli. Je to jedna z věcí věcí, které si všimnete, a kterou můžete na sobě změřit – protože o změření mě pořád žádáte – každé z vašich srdcí, vás všech, kteří posloucháte, všechna vaše srdce mě hlasitě volají a říkají mi: „Pane, jak to poznám? Jak si mohu být jist/a?“
Měřitelná oblast, moji milovaní, se týká ostrosti vaší mysli, včetně zájmu o mentální činnosti (milý Steve, ty jsi to nedávno zažil), paměti, duševní činnosti. Zde dojde k dramatickému skoku – to je jeden z kvantových skoků, kterým projde každý z vás – kvantový skok, který byste nazvali ostrost nebo bystrost mysli.
Nejprve si řekněme o slábnutí zájmu. Právě teď vy a channelistka a okruh mých milovaných v InLight Radiu se baví se mnou o tom, mají pocit, že jim není posíláno dost informací, a jindy zase je řeč o tom, že nemáte zájem konzumovat kvanta a kvanta informací, které jsou vám posílány.
Vy jako kolektiv jste po celý tento rok a po velkou část minulého roku, a někteří z vás už mnoho let, v pozici, kdy se posunujete od věku elektronických informací do věku tvůrců. Není to jenom termín pro intelektuální vysvětlení, je to termín označující společnost, která zahrnuje každého z vás, sladcí andělé, kterými jste.
Takže, čeho si můžete všimnout na sobě, a jak můžete sledovat svůj pokrok, je, že váš zájem o konzumaci informací se posouvá. To neznamená, že se nezajímáte, že nejste zvědaví a hnáni slyšet, dozvídat se a poznávat pravdu. Ve skutečnosti se to stává spalující vášní. Proto my začínáme každou z našich společných seancí zažehnutím tohoto plamene a pomáháme mu hořet jasněji, až bude skutečně spalovat vše.
Stáváte se soudnějšími také v tom, jaké informace chcete konzumovat, ale i vaše mentální tělo se vyrovnává. Většina z lidského kolektivu žila a žije zejména ve svém mentálním kvadrantu, a to po tisíce let. Ve vašich kulturách – nezáleží na tom, zda na západě, východě, severu či jihu, se bohužel mysl a ego, osobnost, staly prvořadými, králi.
Takže jedna z věcí, které se dějí, je, že vaše mentální tělo se stále více harmonizuje s tím, kdo skutečně jste. Ti z vás, kteří mají mentální tělo superexcitované, shledávají, že se mysl poněkud stahuje do ústraní a ztrácí zájem o věci, ve kterých se vaše mentální tělo dříve angažovalo. Nejde o úplné stažení, protože to není cílem procesu, ale mysl si zcela zřetelně bere „vědeckou dovolenou“.
A ta bude mít výkyvy nahoru a dolů, bude to jako příliv a odliv, jako vlny, jako údolí. A co přichází místo toho? Dochází k vyrovnávání, i tím, že máte tendenci nechodit ani tolik do svého emocionálního těla – i když někteří z vás mají potřebu je také vyrovnávat – ale chodíte více do svého spirituálního těla, do svého bytí. A my vás žádáme, abyste to nechali probíhat.
Součástí oné „vědecké dovolené“ vašeho mentálního těla je to, co bychom ve vaší lidské řeči nazvali oslabení paměti, či oslabení své bystrosti myšlení. Někteří z vás zjišťují, že nemohou vyhledávat informace či nepamatují si – to je spojeno – tak rychle a plynule jako dříve. A některým z vás, drahá srdce, to působí malou nervozitku.
Takže já jsem tady dnes večer, abych vám řekl, že ať se děje cokoli, milovaní, přestaňte si činit starosti. Předejte svůj strach mně, dejte ho svým vůdcům, univerzální Matce, ale neupínejte se na něj. Některé z vašich vzpomínek se, můžeme říci, oslabí, protože mají emocionální povahu, která už vám dále není k užitku. Nepřispívají vaší celosti, lásce, vašemu rozvoji; jsou to situace, kterými jste byli posedlí a ve kterých jste se nimrali, jako ve strupu na vaší kůži, po léta, a nyní je čas nechat je odejít.
A je to také proto, že vám to pomůže těšit se na nová dobrodružství a vítat je. Poté, co se odehraje tento malý posun – a pro některé to trvá dny, pro některé týdny, pro některé měsíce –
pak se jednou ráno probudíte a cítíte jasnou ostrost mysli, jasnější, než jste cítili kdy předtím. Jak říkáme, plán, univerzální plán, plán Matky, není zničit vaše mentální schopnosti. Zcela naopak, je to pro vás k tomu, abyste byli v naprosté harmonii a rovnováze svých sfér.
A k tomu dojde dosti rychle. Ucítíte, jako by vám někdo zase zapnul vypínač. Ale protože jste prošli tímto obdobím reharmonizace, zjistíte, že je to v rovnováze, že už netrávíte veškerý čas ve své emocionální sféře ani u svých mentálních zájmů. Fungujete tak, že užíváte v harmonii svou emocionální sféru, svou fyzickou realitu, a nejen pouze vaše tělo, ale realitu Gaii, abyste mohli začít vstupovat plně do svého spolutvůrčího partnerství se sebou samým, s lidstvem, se svými hvězdnými bratry a sestrami, s říšemi, a s námi.
Takže, jde o emocionální vyrovnání, a je to mentální a fyzické. Nedochází k tomu nezávisle, děje se to postupně, ale někdy i současně, simultánně. Takže nemůžete říci: Teď jsem v mentálním léčení. Teď jsem v emocionálním. Teď se obnovuji fyzicky.“. To vše je propojeno, propleteno, a tento typ změn budete pociťovat ještě více než symptomy Vzestupu, jak jim říkáte. Neznamená to, že symptomy Vzestupu odcházejí, jenom jsou překryty tímto širším procesem.
Dále se mě ptáte na časové zarámování. Až budete vědět, že ostrost vaší mysli se zvětšila a že vaše emoce jsou jasnější a vyrovnanější, a že se vaše tělo cítí mladé a vibrující, pak budete vědět, že jste v bodě plného Vzestupu.

Také jsme řekli, že někteří budou procházet tímto portálem v poslední minutě, s kopáním a řevem. Všichni jsou vítáni. Ale je skupina vás, kteří jste již udělali velký kus cesty, kteří jste prožili tu věc, o které jsem právě mluvil.
Předtím, než se pustím do další otázky, chci také říci, že někteří z vás již prožívají integraci, a intenzitu této integrace, lásky Matky/Otce/Jediného s vrcholy nádherné energie, i jasnost, i pády do údolí. Jděte nyní do srdce Jediného a to vám pomůže to vše vyrovnat.
Ale nemyslete si, že tento proces je dokončen, protože jsme o něm už mluvili. To je chybný výklad lidí, a chybný výklad celé vaší společnosti. Podle vašeho názorového systému, protože jste informováni tak rychle a informací je tolik, si myslíte: „Aha, to už jsem četl. Tak to už je hotovo.“ Není to tak. Stále to probíhá. Je to postupné. Je to proces. Není to jen okamžik času, kdy k vám o tom mluvím.
Někteří mi říkají: „Tak mám v tom zmatek. Proč jsem se rozhodl, že projdu ten dlouhý proces, a prožiju ho, když ostatní to budou mít jen jako prosté otočení vypínačem? Měl jsem si vybrat probuzení v jediném okamžiku.“
Drahá srdce, to je vaše služba. To je to, co jste řekli Matce/Otci/Jedinému a Radě, Nebeské společnosti, svým hvězdným bratrům a sestrám. „Půjdu a budu připravovat cestu.“ Je to jako když zasejete na poli semena, aby na jaře mohla vzklíčit, i tady je třeba něco nechat vyrůst, abychom to pak mohli sklidit. To je to, co právě děláte. A máte pravdu, je to proto, že jste silní, že jste vůdci, že jste ukazatelé cesty. Ale to byla vaše volba, nikoliv naše.
Steve, odpovědělo to na tvou otázku, nebo aspoň začalo? Steve: Ó ano, Pane. Překlad z: http://the2012scenario.com/2012/08/archangel-michael-the-passport-to-ascension-is-love/#more-138414
25.10.2016 13:01:50
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one