Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
25123-sud-exekutor-paragraf-clanok.jpg
1.Zákon ČISTÉ POTENCIALITY –ZÁKON JEDNOTY
Uplatnění zákona v praxi
1) Vstoupím do spojení s polem čisté potenciality tak, že si každý den vyhradím čas na prožitek ticha, na prosté Bytí. Alespoň dvakrát denně na třicet minut, a to nejlépe ráno a večer, usednu k tiché meditaci.
„Dnes nebudu soudit nic, co se přihodí,“ a během dne si budu svůj závazek připomínat."/D.P.Chopra

2.ZÁKON DÁVÁNÍ
Uplatnění zákona v praxi
1) Pokaždé, když k někomu půjdu nebo někoho potkám, dám dotyčnému dárek. Tímto dárkem může být kompliment, pochvala, květina, nebo modlitba. Dnes dám něco každému, s kým přijdu do kontaktu, a započnu tím proces cirkulace radosti, blahobytu a bohatství ve svém životě i v životě druhých.
"..budu přijímat nejdražší dary života – dar péče, citu, ocenění a lásky." /D.P.Chopra

3.ZÁKON KARMY
Uplatnění
1) Dnes se postavím do role svědka a budu pozorovat všechna svá rozhodnutí. Kdykoli se rozhodnu pro nějaké řešení, položím si dvě otázky: Jaké následky má toto moje rozhodnutí?“ a „Přinese mně i mému okolí toto rozhodnutí štěstí a pocit naplnění?
“...Pak požádám své srdce o to, aby mě správně vedlo a vyslalo mi signál pohody nebo nepohody. Jestliže je moje volba následována pocitem pohody, napřu plně své síly k naplnění svého rozhodnutí. Vyšle-li moje srdce opačný signál, zastavím se a budu snažit dohlédnout následků svého rozhodnutí. /D.P.Chopra

4.ZÁKON NEJMENŠÍHO ÚSILÍ
Uplatnění
1) Budu cvičit Přijímání. Dnes přijmu lidi, situace, podmínky a všechno, co se stane, takové, jaké jsou. Budu si vědom toho, že tento okamžik je takový, jaký má být, neboť i celý vesmír je takový, jaký má být. Nebudu bojovat proti celému vesmíru tím, že bych se vzpínal proti současnému okamžiku. .."Nebudu pociťovat žádnou potřebu přesvědčovat ostatní, aby přijali mé názory. Zůstanu otevřený vůči všem stanoviskům a nebudu rigidně setrvávat pouze na jediném." /D.P.Chopra

5.ZÁKON ÚMYSLU A PŘÁNÍ
Uplatnění
1)Vypěstujte si sílu úmyslu a dosáhnete všeho, co si budete přát. Znamená to, aby jste se naučili "existenci ve svém přirozeném vědomí a bytí tady a teď".Jakmile se v tomto stavu zabydlíte, uvolněte a vypusťte úmysly a svá přání.Vzdejte se připoutanosti k výsledku vašeho cíle. To znamená, abyste se zbavili své rigidní připoutanosti k nějakému určitému výsledku a místo toho žili moudrostí nejistoty – tedy těšili se na své životní pouti z každého okamžiku, a to i tehdy, když nevíte, jak věci dopadnou. NECHTE NA VESMÍRU, AŤ SE POSTARÁ O DETAILY PLNĚNÍ VAŠICH PŘÁNÍ A DŮVĚŘUJTE MU!!! Nezapomínejte, že vaše pravá podstata má charakter čistého ducha./D.P.Chopra

6.Zákon PŘITAŽLIVOSTI
Uplatnění
1) Sestavím si seznam svých přání. Tento list s sebou budu všude nosit. Podívám se na něj vždy před tím, než začnu v tichosti meditovat. Uvolním celý svůj seznam přání a vložím ho pokorně do lůna stvoření a budu důvěřovat tomu, že když věci nejdou podle mého, má to svůj důvod a že kosmický plán pro mě chystá mnohem větší věci, než bych si kdy dokázal představit. Přijmu přítomnost tak, jak je,a nechám vykvést budoucnost založenou na svých nejhlubších úmyslech a přáních./D.P.Chopra

7.Zákon ZACHOVÁNÍ energií
Uplatnění
1)Uvědomění si .Každý váš čin i myšlenka má svůj odraz = má svou odpověď, a zda bude pro vás dobrá TOTO ZÁLEŽÍ NA TOM, CO SI MYSLÍTE, CO UDĚLÁTE,KE KOMU A CO VYSÍLÁTE. Pokud jen kritizujete druhé, potom odraz toho bude také kritika vás samotných. .."Takže každý den si začnu uvědomovat co si myslím o druhých lidech = TO BUDE ODRAZ MÝCH MYŠLENEK. Každý den si uvědomím, že každý můj čin bude mít určitou reakci v mém okolí!" /D.P.Chopra


ZMĚNA MYŠLENÍ, konání - ve směru prosperity

1.Nauč se děkovat a žádat/vše je v naší mysli/
2.Meditace a soustředění/síla myšlenky+koncentrace/
3. Vím,co opravdu chci!/ujasni si,co opravdu chceš a využij sílu myšlenky/
4.Věř,že to dostaneš!/neochvějně věř-nepochybuj!!!/
5.Získej,to co chceš/důsledek Vašeho myšlení+Vašich frekvencí energie/

zdroj: http://hojnost.7x.cz/rubriky/zakony-universa
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one