Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
nlp-personal-coaching-in-dallas.jpg
KRYSTALICKÁ FORMACE + PLNÉ VĚDOMÍ

Mnoho z vás již slyšelo o konceptu „plného vědomí“. Plné vědomí je stav bytí, který přestupuje fyzikální zákony, tak jak je známe, a přináší zkušenost neodděleného vnímání mezi viditelným a neviditelným světem. Přestoupení fyzikálních zákonů přeloženo do fyzických potřeb znamená, že nemáte biologickou potřebu jíst, spát a vyměšovat kvůli existenci. V citové oblasti přináší plné vědomí konec strachu a tak umožňuje každé vzestupující osobě zakusit novou úroveň spokojenosti a radosti po celý den při činnosti i vztazích.
Stupeň biologického pokroucení je na zemi velký. Pro některé jedince se více pootevírají neviditelné světy, nebo mají přirozenou jasnozřivost. Většina lidstva tyto schopnosti nemá, a oprava oddělenosti mezi viditelným a neviditelným bude pro každého člověka jiná tak jak bude nabývat krystalickou formu. Někteří zažijí získání jasnozřivých schopností, které doposud neznali. Ostatní budou jen přímo znát přání své duše, bez jasnozřivosti nebo telepatických schopností. Následujících 1000 let lidského vývoje které budou následovat po hromadném vzestupu do páté dimenze je nezbytným obdobím pro dokonalé zhojení zážitků oddělenosti viditelných a neviditelných světů všech lidských bytostí na zemi.
Důvod omezení jasnozřivosti v lidské zkušenosti má přímou souvislost se současnou velikostí naší mozkové dutiny. V mozku chybí žlázy a orgány, které jsou pro jasnozřivost nezbytné. Ačkoliv všichni v rámci krystalické struktury obdrží veškeré informace nutné pro vytvoření žláz, které jsou pro jasnozřivost nutné, mozková dutina nemusí být dostatečně prostorná, aby umožnila všem žlázám vyrůst. To povede k velikým rozdílům mezi jednotlivými lidmi ve stupni uvědomění v procesu nabývání plného vědomí.


Důvod rozdílů ve stupni uvědomění souvisí s různou genetickou výbavou jednotlivých rodů. Většina lidí zjistí, že jejich genetická linie začíná v laboratořích v Atlantidě. Jak jsme psali v předchozích kapitolách, současná lidská forma byla vytvořena v laboratořích, „plně vědomými“ vědci, kteří separovali dvanáct informačních řetězců z 1024 řetězců, ze kterých byli oni sami odvozeni. Dvanáct řetězců DNA a lidská forma zrozená z laboratoře, dala vzniknout částečně vědomé rase, která byla využívána k činnostem, které ti, kdož byli zrozeni na Atlantidě už nechtěli vykonávat, tj. manuální práci. Ještě navíc byla tato částečně vědomá rasa stvořena pro sexuální potěšení a v některých případech i pro lásku a partnerství. Jak civilizace slábla v posledních 2 500 letech před potopou, vytvářet zkušenost v plně vědomých vztazích bylo stále obtížnější. Mnoho bytostí inkarnovaných v Atlantidě se obracelo k této otrocké rase pro lásku a potěšení.


Částečně vědomé bytosti z atlantských laboratoří nikdy nebyly vytvořeny aby mohly komunikovat z neviditelnými světy. Vědci, kteří je vytvořili si chtěli ponechat kontrolu nad vývojem rasy kterou vytvořili. Kdyby takto vytvořená rasa mohla přímo komunikovat s bohem a neviditelnými světy, ztratili by stvořitelé z Atlantidy řízení. Z tohoto důvodu nebyly žlázy nutné pro jasnozřivost a telepatii součástí původních dvanácti řetězců DNA. Těla bez těchto žláz nemusí mít tak velkou mozkovou dutinu a mohou být menší. Proto byla tato rasa asi o 15 procent menší než vědci stvořitelé.
Vedle menší postavy bylo dvanáct řetězců DNA velmi pečlivě vybráno. Vědci potřebovali částečně vědomou rasu, která je podřízená a nevyžaduje autoritu. Také chtěli rasu oddanou, poslušnou a horlivou ke všem přáním vědců stvořitelů. Jakmile lidstvo ztělesní krystalickou formu, všechny emocionální tendence budou rozpuštěny, a kolektivně se začneme zabývat otázkami vzorů, které jsme žili 10 000 let. Jak se lidstvo začne zabývat novými vzory a rozpínat se za svá individuální omezení, přinese to civilizaci s novou strukturou, založenou na nepodmíněném dávání a dostávání a nepodmíněné lásce.
Stav podřízenosti, ve kterém většina lidstva žije je důsledkem víry ve ztrátu síly. Protože lidstvo věří, že je bezmocné změnit současné podmínky, vybralo si přijmout tuto životní zkušenost bez otázek. Krystalická forma přináší obnovení sil v citové struktuře každého jedince, který ztělesní novou DNA. Jakmile se každý člověk bude cítit silný, začne věřit že může současnou situaci změnit a tak splní svůj cíl.


Částečně vědomá otrocká rasa byla vytvořena, aby byla využívána a používána. Proto je lichva tak rozšířená v celém lidstvu a lidské civilizaci. V naší genetické karmě je velmi mnoho vzorů využívání a existovat jen pro to být využíván. Není žádný div, že spíše využíváme jeden druhého, místo nepodmíněné lásky. V širším slova smyslu vlastně lichva je základem karmy. Karma je jednodušeji řečeno dohoda o udělání něčeho pro někoho, výměnou za to, že něco udělá on pro nás. Otroci dostali život výměnou za to, že byli využíváni mnoha způsoby což zapříčinilo, že se koncept karmy a podmíněné lásky zaznamenal do naši biologické struktury.
Lichva, nebo karma vytváří zkušenost dávání a nic za to (nebo dostávání výměnou za nic), což ve svém důsledku vede k chudobě a hromadění majetku. Být využíván (např. otroci) znamenalo dostávat jídlo a život výměnou za mnoho různých darů, např. práci nebo sexuální potěšení. Náš současný koncept muset za všechno platit a tvrdě pracovat abychom přežili vychází z genetických vzorů lichvy zděděných spolu s původními dvanácti řetězci DNA. Ten kdo nemůže zaplatit je ponechán v chudobě a bez domova a ten, který má vlohy v životě vydělávat nemístně hamouní.

Plně vědomé krystalické bytosti inkarnované v Atlantidě nemusely nic platit, aby přežily, jejich civilizace měla takovou strukturu, že přirozeně získávaly všechny psychologické potřeby. Je přirozenou součástí krystalického složení fungovat na základě nepodmíněné lásky. V rámci paradigmatu (vzorů) nepodmíněné lásky, je dávání i braní v rovnováze, tj. jakmile dáváte své vlohy a talent, automaticky jste odměňováni aby jste měli vše co potřebujete. /http://vzestup.webzdarma.cz/
neuron.jpg
NAŠE Evoluce
Ve stoupání na frekvence 3000 je nutné mít už skvělou rovnováhu, aby byl zajištěn další vzestup, měly by být odbourány příčiny nemoci, cílem je vyvážit jednotlivé ČAKRY a systém v éterickém těle, tak že UŽ NASTANE přítomnost všech čtyř prvků v něm.
1. BUDEOU se vyrovnávat prvky vzduchu, vody, ohně a země tím,
že zapůsobí na jemné subjekty, které mají stejnou čchi a stejnou frekvenci a velikost, a jak se ony točí kolem svého éterického těla přizpůsobují se i ostatní subjekty. Pak si člověk může přát úmysl - čtyři prvky v každé buňce a každém jemno-hmotném těle.Aby prvky(oheň,země,voda,vzduch) byly přítomny v každé hlavní a malé čakře každého centra spolu s vyšším čakrovým systém, jež zahrnuje vaši globální velikost aurického pole.
Pak člověk může chtít provést vyvážení prvků části své syntézy meditace tak, že vytvoří vyváženější pole, bez jakéhokoli záměru. Každý může také chtít nejprve posoudit, které prvky mají tendenci se přirozeně doplnit v každé ze sedmi hlavních čaker (nebo ve 12 systémech čaker pro ty, kteří se snaží prosadit v minulosti 4200 prameny v tomto okamžiku.) Člověk může zjistit, že každá čakra má tendenci se polarizovat pouze na jeden prvek.


Například, jeden zahájí doplnění země v první čakře, vody v druhé, oheň ve třetí, voda ve čtvrté, země v páté, vodu v šesté a oheň v sedmé čakře, ale on nemá živel vzduchu vůbec! Kromě toho, souhra vody ve druhém a ohně ve třetím vytvoří "páru", která opustila tyto čakry s probíhajícím trávením. Jako prvky se staly vyrovnanější, poruchy trávení i lepší, ale NEDOSTATEK VZDUCHU, dále způsobuje tomuto člověku dost plynu v těle fyzickém, ale žádné provzdušnění buňky, a tak mají buněčné jeho struktury tendenci produkovat více hlenu jako výsledek celé jeho přestavby. Řešení pro toto je zahájení přidávat prvek vzduchu, a vysílat ho spolu se všemi chybějícími prvky do každého systému čaker vědomým záměrem = ÚMYSLEM, během meditace!!!

Postupem času a díky pokračující účelnému záměru, se přítomnost všech čtyř elementů ve všech čakrách stane hluboce zakořeněným vzorem, který tak může běžet po celou další dobu (AUTOMATICKY).
DALŠÍM ZPŮSOBEM, je přeprogramování jejich pole ČAKER, aby se stal vyváženější vědomým záměrem v rovnovážném rozdělení prvků v čakrových centrech. To je důležité, moji milovaní, protože to bude nejvyváženější ve všech oborech a formách, které projdou přes fotonické pásmo a vstoupí do Velkého Centrálního Slunce.

Kromě posuzování vaší hlavní čakry a center, každý může také posoudit systémy éterického těla na přítomnost prvků. Opět každý může zjistit, jak mu inklinuje každý prvek v každém systému, což vede k různým nerovnováhám a poruchám, které jsou spojeny s nerovnováhou vzduchu, vody, ohně a země v celé podobě. Každý tak může posoudit sám u sebe, každý z těchto systémů pro obsazenost prvky v současné době, a pak musí mít v úmyslu uvést do rovnováhy svůj energetický systém, aby byla zajištěna přítomnost všech čtyř prvků v něm. Postupem času, budete jednotlivě rekvalifikovat sami sebe být více v rovnováze v „éteričnu se všemi čtyřmi prvky“, které by měly být v rovnováze ve stejném množství a jdou napříč všemi energetickými systémy!!!
25.10.2016 13:28:32
Marcela Abha Kunz
1
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one