Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
karmické.čištění.-DNA.jpg
CO JE TO KARMICKÁ OČISTA?


-jde o postupný, řízený vzestup duše, a vše podléhá zákonům celého Universa. Vlivem toho jde o dokonalou formu očistného procesu pro ducha i duši i tělo, vše totiž spolu souvisí a jedno bez druhého nelze pročistit tak, aby se negace "nevracely k vám zpět".
Tento proces je většinou dlouhodobý, proto je potřebné si uvědomit, že během probíhajícího procesu se mění nejen vaše vnímání věcí a situací kolem vás, ale také se mění i vaše nitro, tedy duše a v ní ukotvený duch, vlivem tohoto vzestupu se duch znovu ukotvuje v dodržování zákonitostí Universa a pracuje na svých dosavadních chybných jednáních a rozhodnutích, vlivem toho, jak pracuje na pochopení a poznání toho, co učinil ve své minulosti, natolik mu smí být odebírána jeho blokující zátěž.
Vlivem tohoto procesu si potom může sám klient udržet své nově nabyté vibrace energií, ve kterých se nyní nachází. A pokud stejně postupuje i po očistném procesu, může mu v další očistě karmické být znovu mnoho jeho blokací být odebráno a tak se jeho život může změnit od základů.
http://www.ocista-duse.717.cz
istock_brain-300x300.jpg
NERVOVÝ SYSTÉM

NOVÉ ŽLÁZY V NERVOVÉM SYSTÉMU A MOZKU: Jsou tři nové žlázy v mozkovém kmeni a šest nových žláz v pravém a levém laloku, které umožňují mnohem vybroušenější činnost mozkové aktivity. Nové žlázy vyvažují všechny chemikálie uvolňované v průběhu vědomé denní aktivity, takže se neobjeví žádné vyčerpání těchto chemických sloučenin. V naší stávající formě jsou chemikálie potřebné pro mozkovou činnost spotřebovány na konci každého dne a jejich obnova vyžaduje dlouhý spánek přes noc. Když tyto nové žlázy udržují vyrovnanou spotřebu těchto substancí, klesá potřeba spánku.
Navíc jsou vytvářeny nové chemikálie umožňující dlouhé meditativní stavy ve kterých iniciát neztrácí vědomí a tak může vědomě zažít své cestování světelného těla ve spánku. Tyto chemikálie pocházejí ze šesti nových žláz, tři v pravém a tři v levém mozkovém laloku, které s sebou též přinášejí jasnozřivé schopnosti.
Jak již bylo řečeno, mnoho mozkových dutin není dostatečně velkých aby v nich vyrostly žlázy do plné velikosti. Přišli jsme na to, že žlázy nedorostlé do plné velikosti pracují adekvátně v našich kanálech a eliminují potřebu spánku delší než čtyři hodiny za noc. Musíme dodat, že to není pravidlem každou noc. Stále pracují na svých iniciacích následujících po 1024, a rozklad v jejich tělech je po troškách transformován. Občas je některý transmutační proces extrémně nepříjemný a je lepší jej projít zatímco opustíte tělo v průběhu spánku. Mnoho z vás zjistí že potřebujete spát dlouho, osm až dvanáct hodin denně. Důvodem takového dlouhého spánku je rychlý průběh iniciací s menším množstvím fyzického nepohodlí.
Není neobvyklé mít bolesti v nervovém systému, třesavku nebo napětí jak nervový systém konvertuje na krystalickou formu. Doporučujeme podpořit nervový systém rostlinnými a homeopatickými substancemi dokud není konverze ukončena. Krystalický nervový systém pracuje na odlišném biochemickém základě, který odlehčuje systém od stresu či zkušenosti „uteč nebo se vyděs“, tj. strachu. Jakmile je nervový systém transformován,všechny vzpomínky na stres a nervové napětí jsou z těla uvolněny. Výsledkem je zážitek přirozeného a vyrovnaného toku v každodenních činnostech. Emocionálně, krystalický nervový systém dovoluje iniciátovi zkušenost žít v daném okamžiku. Žijete-li v daném okamžiku tak strach z budoucnosti litování minulosti přestane existovat nebo ztratí na důležitosti, ukončí zkušenost obav.
Těm z vás, kteří jdete kupředu a ztělesňujete krystalickou předlohu děkujeme za vaší vytrvalost v rozvoji. Uvědomte si prosím, že veškeré nepohodlí které při transformaci prožíváte bude postupně překonáno. Neváhejte podpořit vaší tělesnou formu léčivými rostlinami, homeopatiky, masážemi, akupunkturou, esenciálními oleji cvičením a minerálními či bahenními koupelemi když je potřeba. Vaše tělo je váš chrám. Milujte je a ono vám bude sloužit až do doby vašeho vzestupu.Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. Všechna práva vyhrazena.
Překlad Vratislav Kašpárek 2000 /http://vzestup.webzdarma.cz/
nlp-personal-coaching-in-dallas.jpg
KRYSTALICKÁ FORMACE + PLNÉ VĚDOMÍ

Mnoho z vás již slyšelo o konceptu „plného vědomí“. Plné vědomí je stav bytí, který přestupuje fyzikální zákony, tak jak je známe, a přináší zkušenost neodděleného vnímání mezi viditelným a neviditelným světem. Přestoupení fyzikálních zákonů přeloženo do fyzických potřeb znamená, že nemáte biologickou potřebu jíst, spát a vyměšovat kvůli existenci. V citové oblasti přináší plné vědomí konec strachu a tak umožňuje každé vzestupující osobě zakusit novou úroveň spokojenosti a radosti po celý den při činnosti i vztazích.
Stupeň biologického pokroucení je na zemi velký. Pro některé jedince se více pootevírají neviditelné světy, nebo mají přirozenou jasnozřivost. Většina lidstva tyto schopnosti nemá, a oprava oddělenosti mezi viditelným a neviditelným bude pro každého člověka jiná tak jak bude nabývat krystalickou formu. Někteří zažijí získání jasnozřivých schopností, které doposud neznali. Ostatní budou jen přímo znát přání své duše, bez jasnozřivosti nebo telepatických schopností. Následujících 1000 let lidského vývoje které budou následovat po hromadném vzestupu do páté dimenze je nezbytným obdobím pro dokonalé zhojení zážitků oddělenosti viditelných a neviditelných světů všech lidských bytostí na zemi.
Důvod omezení jasnozřivosti v lidské zkušenosti má přímou souvislost se současnou velikostí naší mozkové dutiny. V mozku chybí žlázy a orgány, které jsou pro jasnozřivost nezbytné. Ačkoliv všichni v rámci krystalické struktury obdrží veškeré informace nutné pro vytvoření žláz, které jsou pro jasnozřivost nutné, mozková dutina nemusí být dostatečně prostorná, aby umožnila všem žlázám vyrůst. To povede k velikým rozdílům mezi jednotlivými lidmi ve stupni uvědomění v procesu nabývání plného vědomí.


Důvod rozdílů ve stupni uvědomění souvisí s různou genetickou výbavou jednotlivých rodů. Většina lidí zjistí, že jejich genetická linie začíná v laboratořích v Atlantidě. Jak jsme psali v předchozích kapitolách, současná lidská forma byla vytvořena v laboratořích, „plně vědomými“ vědci, kteří separovali dvanáct informačních řetězců z 1024 řetězců, ze kterých byli oni sami odvozeni. Dvanáct řetězců DNA a lidská forma zrozená z laboratoře, dala vzniknout částečně vědomé rase, která byla využívána k činnostem, které ti, kdož byli zrozeni na Atlantidě už nechtěli vykonávat, tj. manuální práci. Ještě navíc byla tato částečně vědomá rasa stvořena pro sexuální potěšení a v některých případech i pro lásku a partnerství. Jak civilizace slábla v posledních 2 500 letech před potopou, vytvářet zkušenost v plně vědomých vztazích bylo stále obtížnější. Mnoho bytostí inkarnovaných v Atlantidě se obracelo k této otrocké rase pro lásku a potěšení.


Částečně vědomé bytosti z atlantských laboratoří nikdy nebyly vytvořeny aby mohly komunikovat z neviditelnými světy. Vědci, kteří je vytvořili si chtěli ponechat kontrolu nad vývojem rasy kterou vytvořili. Kdyby takto vytvořená rasa mohla přímo komunikovat s bohem a neviditelnými světy, ztratili by stvořitelé z Atlantidy řízení. Z tohoto důvodu nebyly žlázy nutné pro jasnozřivost a telepatii součástí původních dvanácti řetězců DNA. Těla bez těchto žláz nemusí mít tak velkou mozkovou dutinu a mohou být menší. Proto byla tato rasa asi o 15 procent menší než vědci stvořitelé.
Vedle menší postavy bylo dvanáct řetězců DNA velmi pečlivě vybráno. Vědci potřebovali částečně vědomou rasu, která je podřízená a nevyžaduje autoritu. Také chtěli rasu oddanou, poslušnou a horlivou ke všem přáním vědců stvořitelů. Jakmile lidstvo ztělesní krystalickou formu, všechny emocionální tendence budou rozpuštěny, a kolektivně se začneme zabývat otázkami vzorů, které jsme žili 10 000 let. Jak se lidstvo začne zabývat novými vzory a rozpínat se za svá individuální omezení, přinese to civilizaci s novou strukturou, založenou na nepodmíněném dávání a dostávání a nepodmíněné lásce.
Stav podřízenosti, ve kterém většina lidstva žije je důsledkem víry ve ztrátu síly. Protože lidstvo věří, že je bezmocné změnit současné podmínky, vybralo si přijmout tuto životní zkušenost bez otázek. Krystalická forma přináší obnovení sil v citové struktuře každého jedince, který ztělesní novou DNA. Jakmile se každý člověk bude cítit silný, začne věřit že může současnou situaci změnit a tak splní svůj cíl.


Částečně vědomá otrocká rasa byla vytvořena, aby byla využívána a používána. Proto je lichva tak rozšířená v celém lidstvu a lidské civilizaci. V naší genetické karmě je velmi mnoho vzorů využívání a existovat jen pro to být využíván. Není žádný div, že spíše využíváme jeden druhého, místo nepodmíněné lásky. V širším slova smyslu vlastně lichva je základem karmy. Karma je jednodušeji řečeno dohoda o udělání něčeho pro někoho, výměnou za to, že něco udělá on pro nás. Otroci dostali život výměnou za to, že byli využíváni mnoha způsoby což zapříčinilo, že se koncept karmy a podmíněné lásky zaznamenal do naši biologické struktury.
Lichva, nebo karma vytváří zkušenost dávání a nic za to (nebo dostávání výměnou za nic), což ve svém důsledku vede k chudobě a hromadění majetku. Být využíván (např. otroci) znamenalo dostávat jídlo a život výměnou za mnoho různých darů, např. práci nebo sexuální potěšení. Náš současný koncept muset za všechno platit a tvrdě pracovat abychom přežili vychází z genetických vzorů lichvy zděděných spolu s původními dvanácti řetězci DNA. Ten kdo nemůže zaplatit je ponechán v chudobě a bez domova a ten, který má vlohy v životě vydělávat nemístně hamouní.

Plně vědomé krystalické bytosti inkarnované v Atlantidě nemusely nic platit, aby přežily, jejich civilizace měla takovou strukturu, že přirozeně získávaly všechny psychologické potřeby. Je přirozenou součástí krystalického složení fungovat na základě nepodmíněné lásky. V rámci paradigmatu (vzorů) nepodmíněné lásky, je dávání i braní v rovnováze, tj. jakmile dáváte své vlohy a talent, automaticky jste odměňováni aby jste měli vše co potřebujete. /http://vzestup.webzdarma.cz/
MAPKA.JPG
VZESTUP ENERGIÍ NA PLANETĚ ZEMI
ROK 2010 ZNAMENAL ZLOM
Nejen pro jednotlivé státy, ale také pro celou naši planetu Zemi, protože v tento čas se tvořily, doslova TVOŘILY PODMÍNKY pro změny a postavení osy Země, podmínky, které zcela jistě jsou počátkem změn dalekosáhlých, jako je postupná změna magnetického pole naší planety, a které byly příčinou proměny nejen v klimatu jednotlivých postižených oblastí, ale také zemí, jež byly vzdálené od epicenter postižených zemí na mnoha tisíc kilometrů daleko.
Veškeré tyto změny mají samozřejmě také své ničivo - tvořivé následky, které se už dnes po 4 letech objevují v mnoha zemích, třeba i jen jako posun jednotlivých oblastí v pásmu/viz ze středního pásma do tropického pásma..atd./ Všechny tyto níže sesbírané zprávy o katastrofickém roku 2010, mi do kupy dávají jeden můj vnitřní dotaz, a to, zda se Mayové nemýlili v roku proměny, kterým označili rok 2012. Již od zmíněných katastrof si kladu tuto prostinkou otázku, protože Mayský zmiňovaný rok 2012 myslím nebyl zdaleka tak PNÝ PROMĚN, JAKO ROK 2010, STAČÍ SE JEN PODÍVAT NA VÝČET níže uváděný po jednotlivých měsících./ M.Abha Kunz/

2010 -leden
Zemětřesení na Haiti
Zemětřesení na Haiti 2010 bylo katastrofické zemětřesení o síle 7,0 Mw s epicentrem přibližně 15 km od Port-au-Prince na Haiti. Zemětřesení proběhlo v 16:53:09 místního času (21:53:09 UTC) v úterý 12. ledna 2010.[3] Hypocentrum zemětřesení se nacházelo v hloubce asi 13 km. United States Geological Survey zaznamenala sérii dotřesů, dvanáct z nich o síle 5,0 až 5,9 Mw.
Zemětřesení nastalo ve vnitrozemí, 12. ledna 2010, přibližně 15 kilometrů západo-severozápadně od Port-au-Prince v hloubce 13 km v 16:53 UTC-5[3] ve zlomovém systému Enriquillo-Plaintain Garden.[3] Silné otřesy s intenzitou VII - IX na Modifikované Mercalliho škále (MM) byly zaznamenány v Port-au-Prince a jeho předměstích. Otřesy byly citelné také na Kubě (MM III v Guantánamu), Jamajce (MM II v Kingstonu), ve Venezuele (MM II v Caracasu) a sousední zemi Dominikánské republice (MM III v Santo Domingu.[21][22]
Zemětřesení vzniklo v blízkosti severní hranice oblasti, kde se Karibská tektonická deska posunuje na východ přibližně o 20 mm za rok na Severoamerickou desku.
United States Geological Survey zaznamenala šest dotřesů ve dvou hodinách po hlavnímu zemětřesení o síle 5,9[23] 5,5,[24] 5,1,[25] 4,8,[26] 4,5,[27] a 4,5 Mw.[28] Během prvních devíti hodin bylo zaznamenáno celkově 26 dotřesů o síle 4,2 Mw a silnějších, z toho dvanáct z nich bylo silnějších než 5.0 Mw.[29]
Podle síly a polohy zemětřesení mohly být podle člena USGS zasaženy asi tři miliony lidí.[30]
Pacific Tsunami Warning Center vydalo po zemětřesení varování před tsunami.Za dva týdny od zemětřesení se povedlo ze sutin vyprostit 136 živých lidí. Odhad počtu obětí kolísá mezi 150 a 300 tisíci, 112 tisíc z nich bylo nalezeno a pohřbeno. Zemětřesení nějak na zdraví či majetku poznamenalo 3,5 milionu obyvatel, zhruba milion nemá střechu nad hlavou a dva miliony budou podle OSN minimálně rok závislé na potravinové pomoci./wikipedie/
2010 ÚNOR
Zemětřesení a tsunami v Chile
27. února:
Únorové zemětřesení v Chile o síle 8,8 stupně Richterovy škály patřilo k nejsilnějším otřesům, jaké byly kdy zaznamenány. Za posledních 100 let bylo silnější jen zemětřesení na konci roku 2004, které vyvolalo smrtící tsunami v Thajsku. Katastrofa v Chile má na svědomí zhruba půl tisíce obětí. Poničeno bylo přibližně půl milionu domů.
Zemětřesení, tsunami a následná série menších otřesů narušily chilskou infrastrukturu a způsobily rozsáhlé hmotné škody v odhadované výši 30 miliard dolarů (asi 566 miliard korun).
Zdroj: http://www.lidovky.cz/rok-2010
2010 BŘEZEN
4. března
Na jihu Tchaj-wanu se třásla země.
Metropole Tchaj-pej je kvůli tomu bez elektřiny.
Otřesy dosáhly 6,4 stupně Richterovy škály. Škody nebyly velké.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/
8. března
Při zemětřesení na východě Turecka zemřelo nejmíň padesát sedm lidí a dalších šedesát je zraněných. Otřesy o síle 6 stupňů Richterovy škály zasáhly provincii Elacig.
15. března
Zemětřesení o síle 6,6 stupně Richterovy škály postihlo japonský ostrov Honšú. Domy se otřásaly v širokém pásu země, kam spadá i osmimilionové hlavní město Tokio. Otřesy se obešly bez obětí na životech i větších škod.
25. března
Filipíny postihlo zemětřesení o síle 6,2 stupně Richterovy škály. K otřesům došlo asi 100 kilometrů západně od města Batangas, které leží jižně od Manily. Podle očitých svědků z Manily se v obchodním centru města zakymácely budovy.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/rok-2010-uz-prinesl-radu-nicivych-zemetreseni-a-vybuch-sopky-pa6-/zpravy-svet.aspx?c=A100418_121002_ln_zahranici_spa
2010 DUBEN
Zemětřesení v Číně
14.dubna
Už téměř 1500 obětí identifikovala Čína po ničivém zemětřesení o síle kolem sedmi stupňů Richterovy stupnice nedaleko hranice provincie Čching-chaj a Tibetu. Další desítky osob se nadále pohřešuje.
100 tisíc lidí se ocitlo bez přístřeší a v trosky se proměnilo na 15 tisíc budov.
Otřesy vycházely z hloubky deseti kilometrů a po první sérii oblast zasáhly ještě další tři vlny následných otřesů. Všechny měly sílu vyšší než pět stupňů Richterovy škály. Spolu s menšími otřesy jich seizmologové celkem naměřili přes 400.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/
18. dubna
PAPUA
Zemětřesení o síle 6,3 stupně Richterovy škály zasáhlo východní pobřeží ostrovního státu Papua-Nová Guinea v jihozápadním Tichomoří. Z oblasti nebyly hlášeny případné oběti.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/

2010-duben-Island
14. dubna: Probouzí se sopka Eyjafjöll
Sopka Eyjafjöll v ledovci Eyjafjallajökull na Islandu pohrozila nejprve na konci března. V polovině dubna se probudila naplno, a to poprvé od roku 1823. Erupce lávy roztavila velké množství ledovce a způsobila lokální záplavy.
Největší problém ale způsobuje sopečný mrak kouře. Kvůli němu musel být uzavřen vzdušný prostor nad velkou částí evropského kontinentu a od čtvrtka tak trvají komplikace v letecké dopravě. Většina letišť je uzavřena, a to včetně těch českých. Ruzyň uzavřela své brány v pátek ve 13 hodin a dopravu obnoví nejdříve v pondělí v poledne.
Zdroj: http://www.lidovky.cz
2010 ZÁŘÍ
Nový Zéland 5.září
Druhé největší novozélandské město Christchurch včera nad ránem
zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 80 let. Teď ho trápí silné
následné otřesy a práci odklízecích čet hatí i vítr, který dosahuje síly vichřice.
Zemětřesení o síle 7,1 stupně Richtera popraskalo silnice, narušilo vodovodní a odpadní potrubí a poškodilo asi 500 domů. Naštěstí nikdo nezahynul a nemocnice hlásí jen několik zraněných.
Následné otřesy, z nichž nejsilnější dosáhl síly 5,1 stupně, dál uvolňují cihly a kusy fasád poškozených domů. Meteorologové varují, že silný vítr může dosáhnout až rychlosti 130 kilometrů v hodině, což by dál ohrozilo narušené budovy.
Tisíc lidí je stále závislých na humanitární pomoci
Téměř 300 lidí, kteří museli kvůli zemětřesení opustit své domy, stále zůstává v evakuačních střediscích a asi 1000 obyvatel města dostává jídlo od humanitárních organizací. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/
Katastrofický ŘÍJEN 2010
12. října 2010 - Zemětřesení o síle 6,3 stupně Richtera zasáhlo indonéskou Západní Papuu; 14. října 2010 - Japonsko zasáhlo středně silné zemětřesení; 16. října 2010 - Silné zemětřesení udeřilo u Východního Timoru; 17. října 2010 - Řecko zasáhlo citelné zemětřesení; 18. října 2010 - Jihozápad Číny zasáhlo zemětřesení; 19. října 2010 - Jih Nového Zélandu zasáhlo zemětřesení o síle pěti stupňů Richtera; 20. října 2010 - Sever Mexika zasáhla série zemětřesení; 21. října 2010 - Hlavní město Chile zasáhly silné otřesy ; 22. října 2010 - Mexiko hlásí menší škody po silném zemětřesení u Kalifornského poloostrova; 23. října 2010 - Chile zasáhlo středně silné zemětřesení; 25. října 2010 - Indonéský ostrov Sulawesi zasáhlo silné zemětřesení; 25. října 2010 - Mohutné zemětřesení u Sumatry, lidé vybíhali z domů; 26. října 2010 - Tsunami spláchla indonéské ostrovy, 113 mrtvých, přes 500 pohřešovaných; 31. října 2010 - Tichomořskou Papuu-Novou Guineu zasáhlo zemětřesení;
Dokonce i pojišťovací firmy přiznávají, že byl rok 2010 z hlediska přírodních katastrof zcela výjimečný. Podle odborníků z největší světové zajišťovny Munich Re je dokonce možné hovořit o rekordu. „Toto byl dosud rok rekordů. Během prvních devíti měsíců letošního roku se odehrálo nejvíce pohrom spojených s počasím za dobu, co Munich Re vede záznamy,“ nechal se slyšet Peter Höppe ze zmíněné společnosti. /http://www.prvnizpravy.cz/
Haiti -říjen 2010
CHOLERA
Ve zbídačené zemi, která se sotva vzpamatovává z lednového zemětřesení, jež si vyžádalo na čtvrt milionu obětí, na podzim vypukla epidemie cholery.
Haiti je zemí rituálů a víry v magii vúdú, i proto mnozí obyvatelé věří, že za šíření nemoci mohou šamani a čarodějové. Nemoc si od října vyžádala přes dva a půl tisíce lidských životů a více než 120 tisíc nakažených. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/
2010 LISTOPAD
3. listopadu 2010 - Katastrofami sužovanou Indonésii zasáhlo další zemětřesení; 3. listopadu 2010 - Srbsko zasáhlo středně silné zemětřesení, dva mrtví, nejméně 50 zraněných; 4. listopadu 2010 - Při záplavách v Thajsku zahynulo 12 lidí; 5. listopadu 2010 - V srbském Kraljevu se znovu třásla země; 5. listopadu 2010 - Tokio zasáhlo středně silné zemětřesení; 6. listopadu 2010 - Hurikán Tomas udeřil na Haiti, sedm mrtvých; 8. listopadu 2010 - Jih Tchaj-wanu postihlo středně silné zemětřesení./http://www.prvnizpravy.cz/
2010 PROSINEC
21.prosince Japonsko
Zemětřesení o síle 7,4 stupně Richterovy škály udeřilo v 18:19 SEČ. Epicentrum se nacházelo u ostrova Bonin, asi 1000 kilometrů jižně od Tokia. Ohnisko leželo v hloubce 15 kilometrů.Po silném zemětřesení v Pacifiku bylo vydáno v úterý večer varování před tsunami pro jih Japonska. Uvedla to BBC s odkazem na americký geologický úřad. Slabá vlna zasáhla jižní japonské ostrovy, jako první Čičidžimu./http://www.novinky.cz/Posun osy po zemětřeseních v r.2010 a r.2011
Japonsko
Zemětřesení 11.3.2011 19:53
Po zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy škály. To je šestá nejvyšší hodnota otřesů země v novodobé historii,
zpustošilo východní pobřeží Japonska desetimetrové tsunami. Hluboko do vnitrozemí odnášela obří vlna auta, lodě i domy. Otřesy zasáhly i Tokio, kde začalo hořet několik výškových budov. Jinde vzplála elektrárna či rafinerie. Počet obětí zřejmě přesáhne deset tisíc.
Po silném zemětřesení, které otřáslo Japonskem ve 14:46 místního času, následovalo několik dalších silných otřesů. Ohnisko bylo v desetikilometrové hloubce zhruba 130 kilometrů východně od města Sendaj na východním pobřeží ostrova Honšú.
Nejvíc postižená je oblast kolem města Sendaj, která je nejblíže epicentru zemětřesení. Celý region spláchlo desetimetrové tsunami. Podle televizních záběrů valila obří vlna na pobřeží tuny trosek a bahna. Zaplavené jsou rozsáhlé oblasti na severu země. Po zemětřesení jsou poškozeny jaderné elektrárny.http://www.novinky.cz/
Dopady ničivých ZEMĚTŘESENÍ v roce 2010
Důsledkem byl posun osy Země, a to vlivem mnohých předcházejících zemětřesení v roce 2010. V toto období se posunul ostrov Honšú o více než 2,5 metru, jinde uvádějí články až 4,5 metru, což může být i součet posunů zemských desek u Sumatry a Japonska.Celkově dosahují výkyvy asi 15 cm, ale ukazuje to na možnost významných změn při případných větších pohybech hmot uvnitř Země (třeba mezi zemským jádrem a zemským pláštěm) nebo i na jejím povrchu, především v důsledku pohybů zemských desek. I zprávy z tisku ukazují, že dosud není zcela jasné, jak se rychlost zemské rotace mění. V rotaci Země existují různé odchylky a variace, které ovlivňují její gravitační pole. Vědci to dávají do souvislosti s mohutným ničivým zemětřesením v Japonsku.Americká geologická služba, kterou citovala stanice CNN, uvádí, že se Japonsko v důsledku nedávného zemětřesení posunulo o 2,4 metru a o několik centimetrů tak vychýlilo zemskou osu.
Posun pevniny potvrdil vzápětí také japonský geograficko-zeměměřický ústav. S konkrétním výpočtem poté přispěchal italský Národní institut pro geofyziku a vulkanologii, který prostřednictvím stanice BBC uvedl, že se osa Země vychýlila o 25 centimetrů./http://www.astrolife.cz/
Většina zemětřesení trvá jen pár sekund, ale některá mohou trvat jednu minutu nebo více. Za hlavním zemětřesením často následuje několik otřesů.
změny v klimatu
změny v klimatu
ZMĚNY V KLIMATU PLANETY

Co je Richterova stupnice?
Určuje velikost zemětřesení.
Vytvořil ji v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter.
Je založena na množství energie v ohnisku zemětřesení a udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 kilometrů od epicentra zemětřesení.
Je logaritmická.
Nemá horní hranici.
K vyjádření síly otřesů se používají dvě rozdílné veličiny, magnitudo a makroseismická intenzita. Magnitudo se určuje z maximální výchylky seismometru, zatímco makroseismická intenzita se určuje ze statistického vyhodnocení účinků zemětřesení na osoby, budovy a krajinu.
Každé zemětřesení je charakterizováno jednou hodnotou magnituda, ale více hodnotami makroseismické intenzity v závislosti na poloze vůči hypocentru.
Magnitudo navrhl Japonec Kijoo Wadati ve 30. letech 20. století.
Existuje několik magnitudových stupnic. Jednu z nich vytvořil Charles Francis Richter. Je to pak tzv. velikost zemětřesení podle Richterovy stupnice./http://tema.novinky.cz/zemetreseni/

ZMĚNA V KLIMATU
Varování (nejen) pro USA: Jak globální změna klimatu postihuje zemi
11.5.2014 - Jan Miklín
Američtí vědci představili novou studii, v níž hodnotí změny klimatu v USA. Jejich důsledky pociťují obyvatelé ve všech koutech, ať už jde o nedostatek vody v suchých oblastech, častější přívalové deště v regionech vlhčích nebo rozsáhlejší požáry
Větší mimo soustavové jednotky než den se používají např. v kalendáři. Nejsou však již definovány jednoznačně:
Klimatické změny, kdysi považované za záležitost vzdálené budoucnosti, se najednou dotýkají naší současnosti,“ uvádějí vědci. „Léta jsou delší a teplejší, vlny veder trvají déle, než kdy který žijící Američan zažil,“ pokračuje zpráva. „Lidé sami pozorují změny v délce a průběhu alergických sezon, v době květu rostlin na svých zahrádkách či ptačích druzích, které mohou pozorovat v okolí svých domovů.“ A to jde v průměru o změny o necelý 1 °C, modely na následující desetiletí předpovídají vzrůst teplot až čtyřnásobný.


Hurikány v New Yorku, sucho v Texasu
Oblíbená mediální zkratka „globální oteplování“ problém nevystihuje přesně. Na většině míst teplota stoupá, hlavní jsou ale právě změny klimatu, ať už jde o úhrny či rozložení srážek či další vzory počasí. Vědecká zpráva podrobně rozebírá, jaké klima mohou očekávat jednotlivé americké oblasti.
Zatímco je málo míst může počítat s klimatem nezměněným, většina bude zasažena výrazně. Například tající ledovce a permafrost na Aljašce spolu s bouřemi erodujícími pobřeží doslova vyhánějí mnohá města a vesnice z pobřeží dále do vnitrozemí. Severovýchod USA zase bude stále častěji postihován přívalovými srážkami a katastrofy jako hurikán Sandy budou přicházet stále častěji.
Hlavním problémem amerického jihozápadu bude naopak sucho. „Dosud známá sucha byly jen slabou předzvěstí toho, co obyvatele těchto států čeká,“ varuje zpráva a dodává, že „nedostatek vody bude mít za následek doslova boj o vodu mezi zemědělci, energetiky i obyvateli měst.“
Změna klimatu může přinést i pozitivní efekty – například delší vegetační sezónu pro pěstování obilovin či prodloužení plavební sezóny na jezerech. Pozitiva však budou jen krátkodobá, a hlavně několikanásobně vyvážená změnami negativními./http://www.stoplusjednicka.cz/
ČESKO
postihuje změna klimatu už od prvopočátku změny a posunu osy Země od roku 2010. Jen stačí si vzpomenout velké a časté povodně, velké množství náhlých, přívalových dešťů a také zvýšené teploty v letních měsícíh na celém území republiky, ale snad jednou z nejmarkantnější oblastí se stalo okolí města Vsetín, protože z něj pocházím mohu směle říci, že jeho průměrná teplota před rokem 2010 v letních měsících bývala kolem 26 stupňů Celsia, ale od roku 2010 se velmi razantně zvýšila teplota na 30 až 32 stupňů (měřeno v centru měta Vsetín), mohu tedy říci,že posunem osy planety Země došlo k velmi rychlému nárůstu teplot a změně klimatických podmínek, které při delší době zcela jistě změní nejen rostliny, ale také poměr a typ zvířat v naší oblasti.Dá se říci,že podnebí spíše připomíná tropické pásmo, než mírné pásmo, v němž se polohou naše oblast nalézá./M.Abha/
ANTARKTIDA
NASA: Roztál rekordně velký kus grónského ledovce
V Grónsku tento měsíc roztál nezvykle velký kus ledu, uvedla americká Národní agentura pro letectví a kosmonautiku (NASA). „Bezprecedentní“ tání postihlo největší oblast za tři dekády satelitních pozorování a zasáhlo i nejchladnější a nejvyšší místo v Grónsku Summit station, doplnila stanice BBC.
„Když vidíme tání v místech, kde nebylo přinejmenším delší dobu, ptáme se, co se děje. Je to veliký signál, jehož význam budeme zkoumat v příštích letech,“ prohlásil zástupce NASA Waleed Abdalati. Dodal, že není jasné, zda je to přirozený proces, anebo je tání důsledkem lidské činnosti.
Každé léto taje asi polovina grónských ledovců, letos je však tání svojí rychlostí a rozsahem výjimečné. Jen mezi 8. a 12. červencem se zvětšila oblast tajícího ledu ze 40 na 97 procent. Tání do nějaké míry tedy postihlo téměř celou ledovou pokrývku Grónska.Už minulý týden informovala agentura AP, že od největšího ledovce v Grónsku, Petermannova, se odtrhl obrovitý kus o velikosti zhruba dvou newyorských Manhattanů.
Mezitím už led v Grónsku začal znovu zamrzat. Zatím největší tání za posledních 30 let bylo zaznamenáno na 55 procentech ledové plochy Grónska. Je také patrné, že led na nejvyšším vrcholu tál i v roce 1889. /http://www.novinky.cz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one