Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
kruh.2..jpg
CO NÁM ŘÍKAJÍ KRUHY V OBILÍ?

Jsem jasnovidka, takže se to pokusím vysvětlit, jak mi náhled do "Universa" dovolí všem sdělovat tyto informace. Už od počátků jejich postupného objevování se jednalo o informace o různých věcech týkajících se našeho přerodu nebo, jak se používá častěji pro naši transformaci. Od počátku bylo tímto způsobem vysvětlováno, jednak o co vlastně půjde, co nás všechny tady na Zemi čeká a co bude potom následovat.
Mnoho lidí si to velmi mylně vykládalo po celý čas, ale my jasnovidní, tedy my, "tlumočníci " mezi vámi, jsme přesně věděli, protože tady jsme byli vysíláni s určitým a jasným záměrem, pomáhat vám při tomto přerodu, při této planetární pře vibraci a při hlavně vašem postupném napojování do metrixu. A to byl také důvod toho, že "někteří jsme byli už od narození jasnozřiví", prostě jsme se vymykali vám ostatním. Bylo to právě z těchto důvodů, museli jsme spolu komunikovat v metrixu, museli jsme vám postupně upravovat těla, jejich funkce, postupně vám "vyladit" vaše frekvence vašeho bytí tady na Zemi.


VÝZNAM KRUHU V OBILÍ-viz obrázek výše

/prvotní změna DNA/
Postupně vám vysvětlujeme, čeho se to týká, pronikáme do vašich myšlenek a učíme vás správně chápat věci, které jsou i v kruzích v obilí zobrazeny. Nám se to zdá zcela jasné, ale mnohdy jsme

viděli, že ještě nejste na tyto informace připraveni svým vnímáním věcí, proto se potom i na určitý čas trošku zastavil tok takového informování vás, protože většina v tom jen viděla složité obrazce, nic neříkající vám a mylně jste se soustředili né, co vám říkají, ale kdo je vytváří. Proto jsme se rozhodli na nějaký čas s nimi přestat a omezit jejich tvoření, to bylo před rokem 2000, ale potom se čas neúprosně začínal blížit, takže jsme byli donuceni otevírat myšlení všem, kdo to jen zvládli,protože všichni se musíte co nejdříve pře vibrovávat a měnit vaše funkce DNA a vylepšovat svá těla, tedy uzdravovat nemoci, způsobené mnohé jen nedostatečností informací ve vašich buněčných strukturách, také si z těl musíte odbourávat všechny škodliviny, jež vám brání ve znovu-aktivaci světelných propojení v tělech, mnozí to nezvládnou,ale ostatní se budou postupně na vibrovávat výše a výše, aby byli připraveni vystoupit do jiných dimenzí jejich bytí. /Mak
kruh 4.jpg
kruh 5.jpg
Podívejte se třeba na tyto agrosymboly, které vám ukazují tok energií, jasné nasměrování,co máte dělat, jakou energii používat.
/jde o jasný léčebný postup jednoho z nejúčinnějších energetických symbolů ve vašem světě, a zvažujte , jak malý počet lékařů duchovních=léčitelů s ním pracuje.../
Vidíte, že neznamená to jen vyjádření planetárních seskupení, jak si mnozí myslí, ale také zcela prostou věc, jak vám léčit těla, jak aktivovat vaše světelná napojení a dovolit aktivace a změny v buňce DNA. A vidíte je jen málo z nás, kteří s tím pracují a pomáhají aktivovat a navibrovávat vám buněčné struktury.

Na vše se je potřeba jen jinak podívat, napojit se na metrix a propojit vědomosti z něj do vašich bytí tady a teď. Na tomto obrazci vidíte konečnou fázi vašeho DNA a zároveň je to také jenotné napojení na metrixu všech světelných bytostí, je zde jasně ukázáno, že "metrix" je nad planetou Zemí, že připojit se může kdokoli a stáhnout si potřebné informace, jde jen o to, být už na frekvencích, které umožní "čtení v metrixu", a to je pro mnohé ještě veliký problém, už jen na něj dosáhnout, natož "právně odkódovat informace v metrixu", to je další věcí při spojeních. My vyslaný předvoj, který jsme měli plně odblokovaný spojení a plně fungující telepatii po celý náš pozemský život jsme to vám se snažili po celý čas našeho bytí mezi vámi usnadnit, ale i naše vnímání je o mnoho vyšší, než to vaše, a to z důvodů, že nám nebylo poškozeno naše tělo fyzické natož jemno-hmotné, byli jsme chráněni od dětských let, protože na nás stojí váš úspěch, že všechno zvládnete dobře, až že vás dobře budeme nejen informovat, ale také, že vás budeme dobře postupně převibrovávat a duchovně léčit i připravovat na nové vaše bytí. Protože my jen shodili svůj zatemněný plášť, aby nás nemohli zničit dříve, než jsme mohli začít vou práci tady mezi vámi, je nás velmi mnoho,stačí jen poslouchat, co vám říkáme a věřit, že vše je jeden celek a vy tam náležíte také !!! /Marcela Abha Kunz/
kruh6.jpg
I v tomto článečku se budu zaobírat tím,co mohou kruhy v obilí znamenat,jak je chápat v celkovém kontextu
informace od "zdroje vesmírné informace", metrixu. Nachází se v okolí naší planety a je spojením vědění všech
bytostí, spojující informace indigových, křišťálových lidí i ostatních bytostí v okolí našeho světa se nacházejících.

Tak se podívejme na další obrazec, jak už jste určitě většina viděli tento, tak zvláštní obrazec,
vytvořen nedaleko základny Nasa, jde o zobrazení tváře, či jakési podobenky jiných bytostí s diskem
nesoucím mnoho informací, jde o jasnou komunikaci jiných bytostí s námi.
kruh 7.jpg..jpg
dalším obrazcem, který následuje bude vyobrazení systému tvoření všeho zde na této planetě z pěti prvků, z nichž jsme tvořeni i my sami
kruh.8.jpg
Další obrazec je také vyobrazením

určité technologie , tentokráte světelných paprsků napojení buněk a také lidí jednoho na druhém. Dokonalost souladnosti buněčné struktury a také celého lidstva nebo spíše bytostí tady na zemi, ale i ve vesmíru.
kruh.9.jpg
V dalším obrazci vidíme propojitost energií a také informací, prostě -metrix, kterým je možno se

informovat a dorozumívat se mezi sebou telepatií a také cítěním a vnitřním viděním třetího oka, a právě k
tomu účelu je potřeba si jej aktivovat, tedy 6.čakru, pro změnu vnímání a vidění světa.
Pomocí této dokonalé "technologie", kterou my sami můžeme disponovat, se budeme také
dorozumívat a vlastně při celkovém propojení se s jinými bytostmi mimo naši planetu a napojením
se z metrixu přímo na zdroj bude nakonec ta nynější technologie informací -internetová zcela zbytečná.
Další obrazec ukazuje další z léčebných toků pro naše těla, jde o vyobrazení léčby korunní čakrou Imara rei tok, působící na příč časoprostorem, nakonec, když si uvědomíme, že čas je pojem jen nás lidí a existuje jen v našich měřítcích, pak tato léčivá energie probíhá na úrovni jen prostorové různorodosti a proniká všude, kde byl náš duch svým bytím, vyobrazení jejího působení je jasný průnik všemi směry, jako na obrazci je vyobrazeno/ níže /.
kruh10.jpg
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one