Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
kruh.1.jpg
KRUHY V OBILÍ

Všichni dobře známe fenomén kruhů v obilí nebo jiných plodinách pěstovaných na velkých polích po celém světě, asi nejznámější je tím Anglie, ale můžeme se o nich dočíst také z USA, Kalifornie, Holandska, ale i od nás z Čech.

Proč a kdo je jejich autorem se stále spekuluje, jednak mezi elitami vědeckých společností, jednak mezi širokou veřejností. Je ovšem už jasné, že tyto díla nepochází od místních uměleckých takto tvořivě zaměřených skupin, ale jsou dílem zřejmě nějakých typů energií, o kterých našinci nemají ani nejmenší páru. Zřejmě opravdu půjde o určitou komunikaci s jinými živými bytostmi, které nám pravděpodobně sdělují určitá fakta o tom, co bude s naší domovinou a celou planetou Zemí, pravděpodobně nám mají zájem pomoci, jak co nejlépe překonat události, jež jsou zřejmě na spadnutí.

První kruhy se začaly objevovat s dostatečným časovým předstihem, ale trvalo dost dlouhý čas, než si to vůbec naše vědecké kapacity ujsnily, že může jít o komunikaci s námi tady na Zemi. Bylo již vytvořeno veliké množství tezí a spekulativních článků o tom, co se to vlastně děje v těch polích, a proč se to děje v určitých ročních obdobích nebo proč se to stává v té, které zemi na naší planetě. Po přsných zkoumáních dochází většina vědců k závěru, že jde opravdu o určitý typ komunikace s námi, kteří žijí na Zemi. Žel jen minimum vědců došlo, že by se spíše, než od koho pochází, měli zaobírat,co nám je sdělováno a netajit to, před širokou veřejností, jak tomu bylo z počátku devadesátých let.

Většina z obrazců nám ukazuje určité zprávy o tom, co se stane nebo o tom, co se děje už nyní. Jsou nám ukazovány velice názorně, ve stylu grafické komunikace, jak vesmírná seskupení planet, tak také události, jež mohou následovat v těchto a dalších letech. Ale také to, jak těmto událostem velikých změn může lidstvo čelit a jak se na ně připravit.Nezbývá, než doufat, že vědecké kapacity tato poselství vezmou v potaz při nastalých situacích. O událostech tohoto období se zmínili nejen Máyové, ale také mnozí další lidé ve svých dobách, takže lze říci, že lidstvo mělo po celý čas vždy informace a pomoc na dosah, žel do dnešních dnů se nedá říci, že jsme pochopili správné významy takové komunikace.Mnoho kruhů mají jasný význam, planetární postavení a tok energie ve směru Země, stejně tak ve směru od Slunce k Zemi. Obrazce ovšem také ukazují některá seskupení a tvary, jež nám mnohdy unikají ve svém významu. Je dobré si ovšem položit otázky, zda to není zcela jasně ukázaná další technologie, kterou by lidé mohli využít pro svou záchranu a růst? Odpovědi jsou zatím dost nejasné, ale je zcela možné, že již probíhající transformace vnímání spojená s převibrováním na vyšší frekvence energií a používání "globálních informací v takzvané světelné síti nad Zemí ", je řešením pro mnohá vysvětlení toho, kterého geometrického obrazce, pro nějž "zatím" není jasné vysvětlení. Je myslím velmi pravděpodobné, že některé z nich nám říkají o nových možnostech využití energetických toků,které se začínají tady na naší planetě objevovat. Jak o tom jasně říká výše nafocený obraz kruhu v obilí.

Je zcela pravděpodobné, že je nám sdělováno, jaký dopad může na nás mít určitý kvadratický moment setrvačnosti naší planety po určitých vesmírných událostech, které nás pravděpodobně očekávají, protože o tomto také podle mne jasně mluví i tento obrazec z letošního ledna, který byl nafocen v Kalifornii. Podle mne může jít o propočet týkající se celé naší vesmírné soustavy, nejen naší planety, protože ke změnám dochází v celé Mléčné dráze, nejen v naší a v okolí naší krásné planety, a to možná je také důvod, proč jsou nám sdělovány už delší čas potřebné informace od jiných bytostí, které se nám snaží pomáhat.

Je dost pravděpodobné, že tímto by došlo ke změnám opravdu velkým, jak v toku časoprostoru tady na Zemi, tak v celé galaxii a tím samozřejmě i celém vesmíru. Tato skutečnost by mohla značně změnit, jek celkovou strukturu stavební pro tělo lidské, tak dosah v gravitaci, růstu a celého fungování naší planety.
Některé z nich, jako tento nám ukazují zcela jasně naše změny v DNA a buněčných strukturách, další zase změny v živočišných druzích. A další změny v technologiích, které tu používáme, a které budou potřebovat také změny, ale to je samozřejmě jen můj názor. Je ovšem pravdou, že mnohé agro-obrazy se týkají složitých technologických věcí, o kterých jsme ještě my lidé , ani nesnili. Je zřejmě na čase se zaobírat tím, co je nám takto "názorně" sdělováno našimi "přáteli " žijícími v našem vesmíru.
/Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one