Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
energie-bouře.jpg
Vše souvisí se vším v našem vesmíru i celém Universu,

a tak i vesmírné energie, ke kterým počítáme také všechno, co uděláme, a všechno co se odehrává v naší trojrozměrné dimenzi. I tady platí základní zákony o energii, tedy
-ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE - stručně mluví o tom, že energii nelze zničit, jen přeměnit na jiný druh energie, energie je tedy stabilní veličinou
-ZÁKON AKCE A REAKCE - je ve stručnosti o tom, že na každou akci je určitá odezva, tedy reakce, stejně tak ve směrech energií, pokud do něčeho strčíte určitou silou, posune to další věc nebo další "hmotu s níž sousedí nebo do níž patří - např. vzduch, pokud u posunuté věci nic nestojí ve fyzickém světě)

Tyto a také jiné vesmírné zákony platí také pro naši planetu, což je samozřejmě vidielné v každičké věci. Takže nám známý vesmír pracuje na principu zákonů o energii a tedy pokud cokoli vyšlu, byť i myšlenku je to energie mnou vysílaná!!! A tady jsme u jádra věci, jak funguje vesmír - tedy ten náš vesmír a tedy ta "moje realita". Jde o to, co do něj přitahuji a co samozřejmě od miminka vyílám, tak si potom tvořím svůj vesmírný reálný svět společně s lidmi, kteří myslí a vysílají tedy stejně. Nebo mohu pozorovat jiné reality lidí, kteří vysílají "trochu jinak" a mají podle mne lepší svět kolem sebe nebo jsou v lepší realitě, než jsem já.
Proč tomu tak je? 
A jsme zase u prvotních zákonů o energii, protože všechno kolem nás je složeno a vytvářeno z energie, která má určitou vibraci = kmitočet, a podle toho e naházíme v určité ŘECE ENERGIÍ, podle našeho kmitání. V této naší řece tečou všichni ti, kdo jsou na určitém ROZSAHU KMITÁNÍ - kmitočtu, frekvenci energií, které já mohu vnímat, vidět, slyšet i cítit. 
Všechno a všichni lidé, kteří se nahází v této řece jsme něčím spojeni, tedy máme určité podobné nebo i mnohdy stejné úkoly pro naši výuku ducha, aby se mohl přehoupnout do vyššího toku energetické řeky, kde bude zase řešit jiné úkoly, a podle toho se také nacházíme v rozdílných "řekách energií pro příjem hojnosti". Tedy myšleno ve zdraví, práci, penězích a majetcích. Podle toho také co sami vysíláme-jak kmitá naše hmotné tělo a buněčné struktury, podle toho je nám také energie do našeho života = naší řeky vrácená. Podle toho žijeme své životy, které si tvoříme sami svou energií. A jsme u jádra toho, proč jedni mají a druzí nemají.
Na to, abychom měli hojnost všeho musíme BÝT VYZRÁLÍ A MÍT ČISTOU DUŠI bez zátěží a blokací, a k tomu budeme muset dojít sami. Takže pak nám bude postupně stoupat ta naše řeka energií, ve kterých plujeme a bude se nám lépe a lépe dařit, protože nebude už tolik blokací, které máme a tedy tolik nebudeme dělat chyb v jednáních = našich akcích a reakce od vesmíru budou kladné a nikoli záporné, v podobě negací a blokád. A toto je důvod, proč jedni mají a druzí nemají hojnost ve svém životě. Je to jak vidíte z důvodu výchovy a rozvoje, či růstu duše k lepšímu = ZDOKONALOVÁNÍ SE. Podle toho se pak pohybujeme v různých dimenzích a učíme se určitým věcem podstatným pro náš vývoj.

Tady na této planetě, je tomu stejně tak.

Učíme se, JAK SPRÁVNĚ ŽÍT NA ZEMI.

-NESMÍME SE OVŠEM NA NIC "TADY" VÁZAT
-UČÍME SE SPOU KOMUNIKACI
-UČÍME SE BÝT K SOBĚ EMPATIČTÍ A NEDĚLAT SI VZÁJEMNĚ ZLE
-UČÍME SE DODRŽET URČITÁ PRAVIDLA A MORÁLNÍ HODNOTY KE KAŽDÉ BYTOSTI
-UČÍME SE PROCÍTIT VŠE CO JDE V NAŠEM VESMÍRU
-ZBAVUJEME SE URČITÝCH FOREM AGRESE, neboť mnohé bytosti sem přicházející neznají rozdíly mezi zlem a dobrem, neví, co je dualita ,přichází sem z jiných světů + dimenzí, kde se toto nevyskytuje

-mnoho bytostí se tady setkává poprvé s poznatkem bolesti fyzické i duchovní a učí se ji NEDĚLAT A BÝT EMPATICKÝMI
-UČÍME SE TADY TAKÉ BÝT PROSPĚŠNÍ VŠEM A CELÉ PLANETĚ = dávat energii tam, kde to je nejvíce potřeba, tím prospět co nejvíce bytostem

A právě jmenovaný bod nám velmi může pomoci vyhoupnout se do lepší řeky energie, než právě jsme. Nejenže musíme se naučit vysílat v kladném toku energií, ale také musíme NEJPRVE DÁT (to je AKCE) + až potom čekat příjem energií, jako REAKCI A ODRAZ ENERGIÍ VESMÍRU.
A TADY MÁTE další důvod, proč jedni mají hojnost a druzí ne. Je to v tom, co sami poskytují vesmíru, co sami nabízí a dávají druhým, podle toho také jsou zvláště odměněni hojností.

Takže mimo to, že je potřeba stále být na kladných energiích v "mojí řece energie", tak také musím nezištně dávat vesmíru a ve prospěch jiných. pak se mění i tok řeky, v níž plavu a v realitě, kterou si tvořím. A čím více lidem jsem prospěšný, tím rychleji začnou téci ke mně prožitky hojnosti. Není to jen ve formě peněz, ale také ve formě přátelské pomoci, hojnosti ve směru zdraví, pocitů radosti, štěstí i chvilek ve vztazích a pocitech lásky a sexuality, pokud já sám jako jedinec vysílám správně a udělám "něco nezištně" vesmír mi ihned dává zpětnou reakci zvýšením toku mojí energie a v nějakém směru vylepšením v konkrétním mém životě. /M.Abha Kunz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one