Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
čakry.jpg
NAŠE energetická TĚLA

-jsou tvořená několika těly, jak energetickými, tak také těly jemno-hmotnými, mezi něž patří také těla z nejdůležitějších, a to jsou časové tělo a fyzické tělo, tato dvě jemno-hmotná těla jsou velmi důležitá, určují totiž nejen délku našeho života, ale také naši „formaci“, tedy strukturu fyzického těla. To znamená současně výběr toho, jak se začnou naše buněčné struktury formovat, doslova podle které formační „předlohy vzorů“. Takže toto obnáší, jednak naše podléhání karmickým zákonům a jednak také to, co budeme v tomto životě plnit a učit se.

Jak to vlastně funguje celé dohromady? Jednoduše takto, časové naše tělo se nám promítá do těla fyzického a jeho tvaru, vlastností i funkčnosti. Toto časové tělo je spojeno s prostorem pro nás, je také spojeno s naší časovou osou našeho života. A je v plné návaznosti na karmických závazcích, blokacích v tom, kterém směru našeho bytí tady v tomto „trojrozměrném prostoru“, je tedy přímo odvislé od toho, co se tady jdeme učit!!!

Každý tak máme to „své časové tělo“, které je řízeno v tomto čase a prostoru, kterému také podléháme. Časové tělo se tedy realizuje v těle fyzickém a formaci určuje v těle energetickém, tedy auře a jejích tělech.
Každá živá a neživá hmota má své časové a fyzické tělo, a také těla jemno-hmotná, tedy svou auru. Je nutno si uvědomit, že v každé formaci hmoty, tedy v živé i neživé, jde o naši zkušenost a růst našeho ducha! Proto tady jsme, pro postupný vývoj.

Energetické tělo tady sami můžeme ovlivnit, svým vnímáním, viděním světa a jednáním, na základě toho, se naše jemno-hmotná struktura začíná měnit a vše se promítá do „pře-formování“ fyzična. Takto se také mění i možnost délky naší časové osy, a to v závislosti na plnění = SPRÁVNÉM JEDNÁNÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ, tedy úpravami vnímání a jednání nás samotných vůči okolí a situacím v něm. Toto všechno tady je spojeno s časo-prostorem. Ale jsou i věci a formy hmoty, které jsou jaksi mimo, náš „prostor a čas“. Existuje to i tady u nás na planetě Zemi, a nejen tady.
Zjistili jsme tedy, že ZMĚNOU INFORMACÍ V ENERGETICKÉM POLI, můžeme MĚNIT FYZICKÝ STAV A JEDNÁNÍ dané „formace“, to je tedy „objektu“ /člověk, zvíře, kámen, strom, tráva, skála…/+ tak můžeme nejen „odhadnout“, ale i přesně určit budoucnost dané formy života tady na Zemi.

Vrátíme se nyní k oné myšlence, kdy i tady existují určité formace, které nemají závislost na prostoru. Tady je potřeba si zase uvědomit, že „prostorovost“ NEPOTŘEBUJÍ ENERGETICKÁ TĚLA! A tady je třeba vidět i určité vysvětlení týkající se „funkčnosti magických rituálů“. Tady je jasně řečeno, že všechno má svůj cíl. Vše, souvisí se vším! A také všechno, patří k vesmíru, tedy „našemu vesmíru“.

Podle tohoto pravidla se řídí také ZMĚNA REALITY VE FYZICKÉ ÚROVNI. Proto je samozřejmé, pokud chci cokoli změnit tady ve svém bytí, zcela zákonitě MUSÍM ZMĚNIT INFORMACE, které mám ve vlastním ENERGETICKÉM POLI AURYCKÝCH TĚL. A na tomto principu působí i MAGIE A JEJÍ RITUÁLY, stejně tak na STEJNÉM PRINCIPU PŮSOBÍ také LÉČENÍ pomocí ENERGETICKÝCH PŮSOBENÍ /Reiki, Shamballa, Karuna-ki, Reconnection nebo i Kchuei/, a další energetické systémy, které jsou zde na naší planetě známy a využívají se k léčbě = tedy k přeměně informací v jemno-hmotných polích aury léčených lidí./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one