Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
spiral-2401967_640.jpg
VŠE JE ENERGIE

Své informace přímo od zdroje jsem popisovala
už v úvodu své knihy jsem uváděla, že všechno, co kolem nás je i my sami jsme složeni z energie o určité vibraci a kmitočtu, tak i naše biologické tělo a jeho jednotlivé buňky, kmitají v souladnosti s naší planetou,ale také s prostředím, kde se nacházíme - tedy s naší vlastní realitou.

Jednoduše bych to nazvala, že plaveme v určité "řece energií", na níž potkáváme ty, s nimiž máme něco řešit nebo se společně s nimi máme učit pochopit a vnímat nebo dokonce jednat v souladnosti s naším karmickým zatížením, a tady se dostáváme k onomu pojmu
-karma
-karmický závazek
-karmická blokace
-karmické čištění nebo očista od negací.

Většina lidí totiž ani netuší, že vnímáme a vidíme tedy jen to, co obsahuje tato naše frekvence energií, kterými sami vibrujeme, jak už jsem uváděla v úvodním článečku této sekce - tématu, každý máme tu svou vibrační frekvenci, a v ní jsme schopni všechno pochopit a vidět i vnímat veškeré informace, které k nám přicházejí, a proč tomu tak je?

Jednoduše proto, abychom se mohli vyvíjet, tedy jinak řečeno, abychom mohli společně s mnoha jinými dušemi sdílet závazky, blokace a abychom si tedy sami mohli zvolit, tu správnou duši, s níž se budeme zbavovat svých blokací a svých nesprávných jednání a konání nebo i myšlení. je nutno říci, že v každé takové ŘECE ENERGIE o určité vibraci, JE VŽDY ASPOŇ JEDEN UČTEL O VYŠŠÍCH VIBRACÍCH, aby dohlížel nebo naopak pomáhal těm, co klopýtají a chtějí utíkat od svého úkolu, do této kategorie patří všichni LÉČITELÉ, ŠAMANI, MÁGOVÉ, a zase i oni PODLÉHAJÍ ještě VYŠŠÍMU UČITELI, opětovně to bývá LÉČITEL,MÁG, či ŠAMAN V JEDNÉ OSOBĚ, AB JIM POMÁHAL, TEN "PROCHÁZÍ VŠEMI VIBRACEMI ENERGIÍ A SMÍ POMÁHAT VŠEM lidem o RŮZNÝCH FREKVENČNÍCH TOCÍCH, Proto je a musí existovat tolik léčitelů,ale NÉ KAŽDÝ Z NICH JE URČEN VÁM,
NÉ KAŽDÝ Z NICH VÁM POMŮŽE, protže i oni MAJÍ SVOU HIERARCHII, podle níž jsou jim dávány jak pokyny, tak komunikační kanál s nejvyšším tokem Universa, ale také podle toho jsou jim "spouštěny léčebné procesy", jimiž smí pomáhat. A pokud překročí "SVÉ PRAVOMOCI", JSOU SAMOZŘEJMĚ ZA TO IHNED "DEGRADOVÁNI" to znamená, že jim bude snížena možnost pomáhat lidem nebo JE JIM ÚPLNĚ ODEBÍRÁNA možnost DÁL POMÁHAT lidem v jejich vibraci.

A toto je důvod, proč se mnoha léčitelům a šamanům , jako by najdenou stane, že JIM JEJICH TECHNIKY PŘESTANOU FUNGOVAT, a jejich ZDRAVÍ se prudce ZHORŠÍ, PŘEKROČILI SVOU VIBRAČNÍ FREKVENCI, a pomáhali tam, KDE JIM TO UŽ NEPŘÍSLUŠELO, neboť jsou na jiné vibraci energií a ve vyšší frekvenci prostě pomáhat nesmí. PROTO JIM JSOU ODEBÍRÁNY JEJICH SCHOPNOSTI A DOSTÁVAJÍ SE DO SLOŽITÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, JEŽ JE MAJÍ NAUČIT TO, CO NEPOCHOPILI zase oni sami, a skrze nemoci a vlastní potíže musí se očistit a převibrovat, aby se dostali zase zpět na původní frekvenci, kde směli pomáhat.
V několika následných článcích si tu budeme tedy trošku rozebírat jednotlivé dotazy mých klientů, viz výše/M.Abha Kunz/

Karmická očista a pře-vibrace energií v informačním poli aury

Ovšem podle tohoto pravidla se také řídí i množství dalších věcí tady na Zemi Gayi./Tak je známá naše planeta pro „ostatní bytosti celého Universa/ Jak už také dávněji popisuje v diagnostice známý vizionář S:N:Lazarev:….“To znamená, že jakýkoli objekt lze transformovat na úroveň informačně energetických polí a přemístit je do libovolného bodu ve vesmíru, protože v informačně energetických polích chybí dimenze prostoru, a pak je znovu realizovat ve fyzické úrovni, tento princip je základem teleportace, ovlivnění“předmětů“ na dálku…“ Tolik z jeho jedné knihy. Dle toho je již zcela jasné, proč nám působí léčby energiemi na dálku, stejně tak je jasně pochopitelné, že reálně existují fungující „rituály magie“ nebo u mnohých primitivních národů funguje „vyvolání deště“, což dělají jejich šamani. Je nutné si také uvědomit, že na této změně informací v našem nebo jiném energetickém poli, na něž se působí, lze dosáhnout ve velmi krátké době hmatatelných výsledků!!!/z knihy Vše souvisí se vším II.-M.Abha Kunz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one