Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
energie aury.images.jpg
VÝMĚNA ENERGIÍ KOLEM NÁS

Celý svět je tvořen z energií. Každá bytost kolem nás, i zvířata a rostliny jsou jí obklopeni a čerpají z ní sílu pro svůj život. Velké množství této energie je také ukryto ve zdánlivě neživých předmětech, například kamenech a minerálech.

Můžeme ji vnímat v proudící vodě, v klidu lesa, kdekoli v přírodě, zkrátka všude kolem nás. Pro zjednodušení se dál budeme zabývat především lidskými bytosti. Pro názornost si představme, že svět je vytvářen životní, vitální silou, která se vyskytuje ve třech podstatách. Já, Ty a Universum.

Pojem Universum nebo zdroj universální energie je prapodstata celého bytí. Jsme její součástí, z ní jsme vzešli, žijeme díky ní a do ní se budeme jednou navracet. Je to nevyčerpatelný zdroj čisté zářivé energie, která prostupuje a naplňuje vše živé. Někdo ji nazývá kosmickou energií, božskou silou, vyšším celkem, projevem vesmírné energie – záleží na jeho přesvědčení a cítění. Je na vás, který pojem vám více vyhovuje, v tomto pojednání zůstanu u označení Universum a universální energie. Jedna malá součást celku je naše Já. Tuto energii obsahuji Já ve své auře, která tvoří nedílnou součást lidského bytí. Každý člověk kolem nás – tedy doména Ty, je obklopen také svou aurou.
Jsou to jedinečné bytosti se svou svobodnou vůlí. Prostřednictvím své aury komunikují živé bytosti s Universem, mohou se na něj napojovat v meditacích, obracet v modlitbách a prosbách. Z universálního zdroje síly mohou lidé také kdykoli dočerpávat a obměňovat svoji životní sílu. Je to neustálý koloběh výměny energií. Probíhá mezi lidmi navzájem, mezi námi a Universem, koluje také uvnitř naší aury. Tato výměna energií má svoje zákonitosti. Čím více se bude člověk napojovat a čerpat ze zdroje Universa, tím více bude posílen nejen on, ale současně posílí celek. Jaké tvůrčí myšlenky umocněné emocemi, náladami, pocity a záměry vyšleme, to se nám opět vrátí. Posílí se, ať jsme působili v dobrém nebo ve zlém. Energie koluje, její zákonitostí je pohyb./zdravi4u.cz
výměna.energií.jpg
Jak jsem již zmínila v úvodu, jsme nedílnou součástí velkého celku, tvořeného třemi doménami. Já, Ty (tedy ti druzí kolem mne) a Universum. Vzhledem k tomu, že máme svoji svobodnou vůli, je také na nás, jestli vůbec tuto myšlenku přijmeme a jak budeme k tomuto energetickému pojetí světa přistupovat. Ať již připustíme, že je kolem nás vyšší celek, Universum, nebo tomuto nevěříme, je to naše volba a náš postoj k životu.

Představme si nyní naše energetické obaly, tedy aury našich fyzických těl, jako skleněné láhve. Každé Já obývá svoji jedinečnou láhev, plnou do různé míry svojí energií a různou ve svém lidském bytí. Můžeme být zcela uzavřeni do svého světa a nepřipouštíme tedy, že by kolem nás mohl být vyšší energetický celek. Pro nás tedy neexistuje. Na kresbě je tento stav vyobrazen jako uzavřená láhev s pevně utaženým uzávěrem.
Někteří z vás tuší, nebo letmo připouštějí, že je obklopuje něco, co přesahuje lidské chápání. Jsou ve svém tušení ještě opatrní, do světa energií Universa nahlížejí malým otvorem ve svém pomyslném uzávěru lahve. Toto znázorňuje prostřední láhev na kresbě. Jiní lidé berou existenci Universa jako nedílnou součást svého života, čerpají z něj svoji životní sílu, využívají tento zdroj pro obnovování své životní síly, k léčení, obracejí se na něj ve svých myšlenkách a meditacích. Jejich pomyslná láhev je otevřená, jako na obrázku vpravo. Tím, že odložili uzávěr, umožnili této energii naplno proudit do své aury a posilovat se z ní. Pochopení principu otevření se, pootevření se nebo uzavření před zdrojem universální síly je důležitým k vysvětlení pro pochopení principu proudění vitální síly.
Je to obecná zákonitost ve světě energií. Záleží na postoji a přesvědčení každého, jestli chce nechat své Já uzavřené. Pak je uzavřen i případné pomoci formou léčitelství, nelze ani posilovat svoji auru zvenčí. Pomyslnou zátku nemůže odstranit nikdo za nás. Porušil by naše svobodné rozhodnutí vstupem do domény Ty. Je jen na vás, jak a kdy se rozhodnete připustit existenci Universa a vstoupit s jeho energií do kontaktu.

Zablokování určité čakry uzavírá proudění energie v určité oblasti a vede až ke zdravotním potížím člověka. Pomocí meditací, harmonizačních metod a s využitím různých posilujících předmětů je možné tyto bloky odstranit a obnovit tok energie. Pro zdravý a plnohodnotný život člověka je třeba být neustále aktivně zapojen do koloběhu energie. Být ve spojení se zdrojem, obměňovat a doplňovat z něj vitální energii do své aury.
/zdravi4u.cz
12.11.2016 21:47:33
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one