i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
soul-leaving-body1.jpg
ASTRÁLNÍ ROVINA

Překrývá a prostupuje svět, jako velká síť,zachycuje a zachovává všechny myšlenky.Její obsah je vytvářen kolektivním vědomím.Jsou v ní obsaženy myšlenky,vzpomínky,znalosti všech bytostí na světě. A tento oceán mysli se rozkládá v mnoha a mnoha vrstev a jednotlivých jezírek.
Tato jezírka jsou nazývána astrální oblastí, astrálními světy, rovinami a mají své pod roviny astrálního světa.A všehno to je astrální dimenze, je tvořena energiemi astrální roviny o určitých frekvencích a barevných složení, té které bytosti.
Je neobyčejně citlivá na myšlenky a může je zformovat do určitého tvaru i pocitu, do jakékoli formy a pocitu. Tyto výtvory jsou dokonalá stvoření, že jsou nerozeznatelné od naší známé skutečnosti.Jestliže je tento protottyp energií vystaven pohledu "zaostřené čočky" našeho pohledu mysli,okamžitě se zformuje dokonalý obraz reality-je to reakce astrální látky na myšlenku.Stabilita jakéhokoli výtvoru je odvislá od myšlení a jeho síly, jež vytváří dimenzi astrálu.

JAK CESTOVAT V ASTRÁLU.
Je mnoho metod, ale myslím,že všechny se shodnou na potřebné relaxaci, tedy soustředění a uvolnění sebe sama, tedy laicky řečeno -příprava na "bytí mimo hmotné tělo".
LIDSKY ŘEČENO = ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ = stav, kdy vaše "já" je mimo fyzické tělo.

Jde o zcela běžný stav,v němž se všichni občas najdeme, že nevíte kde nebo kdy se vám to stalo? Říkáte,že vám se to zcela jistě nestalo?..ale ano!!! A zcela jistě mi dáte za pravdu - znáte všichni zcela jistě tak zvaný "živý sen"..no a jste u toho,tohle je nevědomé astrální cestování,ve snech se dost často dostaneme do stavu,kdy náš duch-tedy naše "já"cestuje v různých dimenzích.Toto se děje zcela bez vědomého řízení nás samotných.Ale toto lze samozřejmě provádět zcela řízeně,tedy vědomě.Je však dobré si uvědomit,že pokud to neumíte a jste nováčci v tomto oboru-odlehčeně řečeno,musím vás důrazně varovat,je dobré mít vedení někoho,kdo to zná a už to absolvoval,může se vám stát,že se za prvé leknete a tato panika vám může způsobit ne malé potíže,také se můžete dostat do pro vás nezvladatelné situace, v tom nejhorším případě se vám může stát,že vám nebude jasné,co je přítomno,co jiná dimenze a kam vlastně patříte.Vždy je dobře mít průvodce,který vás bude řídit a směrovat..a jak na to?
Tento návod jsem našla na webu a v celku není špatný,já to dělám trošku jinak,ale já už nejsem začátečník..

1. 100% uvolnění vašeho těla v bdělém stavu
2. 100% koncentrace na to, co děláte
3. Dostatek přístupné energie
4. Nátlak na oddělení astrálního těla /takto to praktikujte/ Takto nejlíp a nejdříve nastane stav "OOBE".

K tomu je třeba dobré relaxace-nácvik technik,jež vám nastolí celkové uvolnění těla,pak se dostanete do transu a následně do hlubokého transu,a potom můžete expandovat ven z těla hmotného.A jak to radí tedy návodem,který jsem zde uvedla?Čtěte dál...
Měli byste si zvolit dobu, kdy nebudete nikým rušeni. Přímo před cestou nejezte, ale neměli byste pociťovat ani hlad. Mnoho lidí cestuje při ležení v posteli. Je to logické, protože odsud se právě vydáváme na skoro všechny astrálně konané cesty ve spánku. Raději si ale zvolte křeslo, protože byste mohli při relaxaci usnout dříve, než začnete vůbec cestovat.

Než začnete, připravte si tužku a papír, abyste si mohli ihned po návratu zapsat své dojmy.
Nekřižte ruce a ani nohy - pokud je křížíme, podvědomě se tak držíme zpátky. Proto je důležité mít nohy a ruce uvolněné. Je třeba, aby vaše astrální cesta měla nějaký cíl. Poprvé je to celkem snadné. Vašim cílem je opustit vaše tělo a vznášení maximálně několik metrů od něj.
Při 1. cestě je důležité neopouštět svůj pokoj. Proveďte postupnou relaxaci.Až budete naprosto uvolněni, soustřeďte se na dýchání. Uvědomte si své tělo, ať už je kdekoliv. Uvědomte si místnost, ve které se nacházíte a vaše vědomí. Vaše mysl musí zůstat uvolněná a klidná. Myslete na cíl své astrální cesty a na to, jak je pro vás důležité, abyste ji vykonali.
Nyní zaměřte svou pozornost na čelo a nechte svou mysl, aby se v tomto místě oddělila od těla. Pravděpodobně budete mít pocit, že se propadáte nebo vznášíte. Za začátku vám to bude nepříjemné, ale nechte věcem volný průběh a nebojte se, strach vás může stáhnout zpět do fyzického těla. Někdy to jde hladce na poprvé a jindy to naopak trvá. Největší potíž je v tom, že lidé často zazátkují, jakmile ucítí, že klesají anebo že se vznášejí. Jakmile ucítíte, že klesáte skrze povrch vašeho lůžka, je to jenom dobře. I zde platí, že první pokus je ten nejtěžší. Je skvělé, pokud se vám astrálně cestovat podaří hned na poprvé, ale vězte, že některým lidem to trvá i 4 měsíce zkoušení, než se to naučí.

Předpokládejme, že se vám podařilo úspěšně opustit vaše tělo a že se teď nad ním vznášíte. Nyní si v duchu přejte ocitnout se v rohu místnosti, než se vám tuto myšlenku podaří zformulovat, budete tam. Osahejte si stěny a přesvědčte se, jak pevné a poddajné se vám zdají. Záleží to od toho, jak pevného astrálního dvojníka máte. Postupně navštivte všechny rohy místnosti. Nakonec si představte, že se vracíte zpět do svého fyzického těla. Tento návrat bývá někdy snadný a klidný, jindy se však může zdát prudký. Doporučuji se vracet pomaleji, ale i při hladkém dosednutí na zem nejspíše pocítíte náraz. Všeobecně platí, že čím dál jste od fyzického těla, tím je otřes větší. Po návratu do těla zůstaňte chvíli ležet.
Potom si zapište své zážitky a pocity. Jakmile se vám cesta zdaří, budete si ji chtít co nejdříve zopakovat, ale radím vyčkat 24 hodin, protože je to přeci jen psychický nápor a i organismus potřebuje čas na vzpamatování se.

METODA HOUPAČKY
Toto je obzvlášť příjemná metoda. Začněte jako obvykle postupnou relaxací. Až bude vaše fyzické tělo naprosto uvolněné, představte si, že sedíte na houpačce a houpáte se sem a tam. Soustřeďte se na špičku nosu a temeno hlavy, avšak představujte si, jak se na oné houpačce pohybuje celé vaše tělo. Jak tomu u normální houpačky zbývá, zhoupnete se pokaždé o trochu výš. Výš, výš a výš, dokud nebudete mít pocit, že jste se přehoupli. V nejvyšším bodě oblouku, kdy to už už bude vypadat, že houpačka opíše celý kruh, se v duchu pusťte a pak náhle zjistíte, že jste venku z těla. Bude to zvláštní pocit. V žaludku stále ucítíte, jak jste se houpali, avšak zároveň se vám naskytne pohled na vaše tělo, uvolněné a nehybné. Po několika takovýchto pokusech možná zjistíte, že už nemusíte provádět postupnou relaxaci, nyní již budete moci usednout na kterémkoli místě, zavřít oči a představit si, jak se houpete na houpačce výš a výš, dokud se neoddělíte od svého fyzického těla.


FRANCOUZSKÁ METODA
Tuto metodu hojně používali francouzští průkopníci astrálního cestování v druhé polovině 19.století. V té době podle několika knih měli prý Francouzi ve výzkumu mimotělních zážitků výrazný náskok před ostatním světem a zaznamenali řadu pozoruhodných úspěchů. Tato metoda by pro vás neměla být těžká, avšak stává se, že mnoho lidí v této metodě uspěje až na druhý pokus. Podle mého názoru je to proto, že je těžké dosáhnout stavu vědomého i nevědomého chtění. Bylo by tedy vhodné, abyste týden předem co nejintenzivněji mysleli na opuštění svého těla. Až budete připraveni začít, zvolte si tichý, klidný večer a jako vždy si zajistěte, že nebudete rušeni. V místnosti by měla být tma a příjemná teplota. Měli byste být sami. Zavřete oči a uvědomte si své dýchání. Poté zaměřte svou pozornost na prsty jedné nohy. Soustřeďte se jen a jen na ně. Vnímejte, jak se v tomto místě od vašeho fyzického těla odděluje jeho astrální dvojník. Jakmile se vám to podaří, učiňte totéž s prsty u druhé nohy. Takto postupujte po celém těle a takto vnímejte, jak se astrální dvojník odděluje od každičké jeho části, dokud nedosáhnete temene hlavy. I v tomto místě své astrální tělo oddělte, takže nyní spočívá volně ve vaší blízkosti. Nyní zaměřte svou pozornost na čelo a silou vůle své astrální tělo přimějte, aby se vzdálilo. Právě v tomto okamžiku vstupuje do hry vědomé a nevědomé chtění. Každou částečkou svého těla si přejte, aby se vaše astrální tělo vydalo na cestu. Než se nadějete, budete na sebe hledět z výšky stropu.
soul.2.jpg
VZÁJEMNÁ PŮSOBNOST ASTRÁLŮ žijících osob. Hříchy

Žijící osoby nekomunikují jen přes své smysly, ale komunikují i jejich nevědomí mezi sebou. Komunikace může působit positivně nebo negativně V obou případech není-li příliš zatěžující, nemá patologický účinek. Musí ovšem vyjadřovat zájmy obou osob , případně pouze jedné a k druhé osobě má být neutrální. V jistých případech je kontakt uskutečněn od vědomí přes nevědomí dané osoby na nevědomí jiné osoby za účelem poškození její bytosti. Řekli bychom ,že daná bytost hřeší
+To v zásadě podléhá censuře příslušných kosmických center, ale z různých důvodů se to přesto může uskutečnit. V případě hříchu dané osoby může docházet k poškození astrálu jiné bytosti,případně mnoha osob.

NAPADENÍ BYTOSTI ASTRÁLNÍ AGRESÍ

-pocítí obvykle na svém hmotném těle
-celkově unavena, bez zájmů nebo jí bolí určitý orgán bez zjevné hmotnépříčiny.
-Napadnutí se může projevovat během spánku v nepříjemných snech.
-dochází k celkové částečné apatii a nechuť do života.
Hříchy ovšem vyvolávají nepříznivé pozemské životní podmínky pro napadnuté.
Léčení této astrální choroby
-je jednak mentální,
-jednak hmotné, pozemské.
Je třeba se alespoň několik hodin soustředit a pak ve vědomí vytvořit příkaz:
Ty jež se mě astrálně dotýkáš,nech se tvůj dotyk ode mne odrazí a vrátí se k tobě ve stejné podobě.

Toto je velmi účinné zaříkávání a je nutné ho několikráte během 24 hodin opakovat.Obtěžování přestane prakticky okamžitě.
-Druhým krokem je vytvoření ochranného vajíčka, samozřejmě dvojvrstvého:vrstva ódu polarit M a vrstva polarity F Jeho velikost nemusí kopírovat tělesnou schránku nemocného, ale může být libovolně veliké.
-Při jeho vytvoření je však nutno jasně v představě svého vědomí určit jeho hranice.Obvykle okamžitě po vytvoření odpudivého příkazu a ochranného vajíčka nemocný pocítí mentální úlevu.
V pozemské sféře je zapotřebí vytvořit takové společenství osob,rodina, církev, spolek atd., který znesnadňuje uplatnění hříchů jedněch na ostatní.Hříchům se má zabránit i za cenu boje, ale hříšníkům se po ukončení působení hříchu, má odpustit.
12.11.2016 21:36:23
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one