Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
duše.jpg
NEŽ SE DUŠE REINKARNUJE
-jakmile duše opouští tělo, otevírá se jí "portál pro přechod do jiné formy jejího života v "nadzemí" a ve "vyšších dimenzích" nebo také, podle jejích závazků a bloků, se jí otevře přechod do "nižších dimenzí", to pokud se duše zatížila mnohem více, než když se zde zrodila v daném životě, jelikož naším úkolem zde je "vzestup ducha do vyšších frekvencí bytí", a nikoli opačně, takže pokud se to stane, že duch se zatíží karmicky svými nesprávnými činy ještě více, než když se zde zrodil před svojí smrtí, pak jde do nižších vibrací+tedy do nižší dimenze, aby se tam znovu poučil, co bylo chybnou jeho reakcí v těle ve hmotném světě, aby vše správně pochopil a aby se znovu připravil jít ke zrození do hmoty, nyní v té vibrační úrovni, do jaké se sám dostal před svojí "smrtí", tedy přechodem do nadzemí.

-CO SE DĚJE S DUŠÍ PO PŘECHODU DO NADZEMÍ?
Jakmile duše přejde do "nadzemí", tedy opustí své fyzické tělo, ocitá se v prostoru nejprve tak zvaného "barda",
což je meziprostor bytí, zde pokud se duše zdrží, může tam také uvíznout po dlouhý čas, je to ono známé, že zde duch zemřelé osoby zůstane, je sice v naší realitě, ale protože má jinou odlišnou frekvenci své existence, my jej nejenže nevidíme, ale také nemá odkud brát svoji energii a kde najít tu "svoji frekvenci" bytí, odkud by tedy čerpal energie pro svoji existenci, pak říkáme, že takový duch "uvízl".

-JAK SE PŘIPRAVUJE NA ZROZENÍ?
-pokud duch volně přejde do "nadzemí", přes prostory "barda", potom je provázen hned několika průvodci, jež jej přivedou přesně tam, kde být má, dle své frekvence bytí, to je podle svých závazků a blokací minulosti, které bude nucen v dalších svých inkarnacích si zharmonizovat=karmicky očistit tak, aby byly v souladu se všemi zákony celého Universa a všech jeho realit, kterými duše prošla.

-vlivem toho, pak jde duše do "poučných prostor-studoven", kde jej vyšší bytost poučí a společně s duší, si projdou detailně celý její právě absolvovaný život, kde vyšší bytost-učitele jí ukáže, kde udělala chybné rozhodnutí, a duše sama sebe zhodnotí a tak, aby vše bylo v plném souladu se zákony Universa.
Je tedy plnou pravdou, že duše společně s vyšším průvodcem-učitelem sama sebe ohodnotí a uvede následně do té správné vibrační úrovně, kde se příště bude moci narodit, vše podle toho, co se bude muset ještě učit, co si zopakuje, co prohloubí, jelikož tomu dobře neporozuměla, vše se tak promítne hned v její telepatické záznamové foto-paměti, takže detailně, v každém jednotlivém sekundovém záchvěvu, a pokud je nutno, tento chybný krok je duši přehráván mnohokráte za sebou, až pochopí, co bylo v jejím jednání chybou+dobře tam procítí pocity všech zůčastněných v daném momentu, to znamená, že se vcítí do jednotlivých postav v tom daném chybném momentu, kdy se nesprávně rozhodovala-cítí tak všechny možnosti pocitů, které se tam vyskytly, tedy jak její, tak všech komunikačních protějšků, a pokud způsobila například někomu újmu, či dokonce bolest, či smrt, pak vše si dokola prožívá tak dlouho, dokud vše nepochopí a neporozumí, proč její jednání v této situaci bylo chybné+jelikož tam neexistuje čas, pak jde opravdu o dlouhé chvíle takových přehrávání bolavých okamžiků, jež si duše prožije s pocitem, jako by vše udělala samé sobě!!!

Takto se duše připravuje na znovu-zrození ve hmotě, to je poznáním a pochopením svých reakcí a chyb, jež se učí nahrazovat jinými reakcemi, které budou v souladu se zákony Universa.
-jakmile duch vše si projde, zpracuje s vyšší bytostí-učitelem, pak také si společně sestaví základní opěrné body dalšího jejího života, tyto se ještě mnohokráte mohou, ale nemusí měnit, dle toho, jak náročné úkoly budou dány k plnění pro další život./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one