Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
reinkarnace2..jpg
CO TO JE REINKARNACE?

-(doslovný překlad znovu vtělování duše do fyzického těla, česky převtělování) je označení filosofického, nebo náboženského konceptu, který tvrdí, že se duše (individuální myšlenková energie) člověka po fyzické smrti jeho těla, na konci jednoho života, znovuzrodí v novém fyzickém těle, respektive při početí nové lidské bytosti znovu vstupuje do hry. 


CO tedy ZNAMENÁ REINKARNACE?
Jde o znovu obnovování zkušeností a pocitů a prožitků tady v této dimenzi, ale i jinde v celém Universu. Tento proces se neustále obnovuje, je to z důvodů POSTUPNÉHO VÝVOJE NAŠÍ DUŠE. Z čehož plyne, že každá bytost je tu v různých inkarnacích = životech svého bytí, neboť náš život tady je velmi krátkodobý a NESTIHNEME TAK TADY splnit dané úkoly poznání, či ZMÍRNIT své KARMICKÉ ZÁVAZKY A ODSTRANIT TAK SVÉ CHYBY VE VNÍMÁNÍ SEBE SAMA VE VZTAZÍCH K DRUHÝM BYTOSTEM A K VESMÍRNÉ SÍLE, jíž jsme podřízeni = zákonům Universa.

A toto je původní důvod, proč žijeme mnoho životů po sobě. Jde samozřejmě, jako u všeho o vývoj a evoluci ducha, v našem případě vývoj ducha ukotveného ve hmotném těle, neboť tak je možné procítit, prožít a mít vlastní zkušenosti v různých směrech životních situací, a to nejen jako nejvyšší bytosti lidé, ale také jako bytosti zvířat, rostlinstva, a také jako "neživá hmota".

Každý z těchto našich životů, má svůj vývojový smysl, protože jinak se plní úkol "ukotvení k planetě" - viz. jako součást planety samotné, tedy jako například kámen, hlína, či písek. Jiná je oproti tomu forma inkarnace do rostlin, kdy je naším úkolem nejen sounáležitost s planetou, ale také prospěšnost vůči všem bytostem na této planetě, jakým způsobem k tomu dochází- no jednoduše ukotvení k zemi je kořeny rostlin, a prospěšnost je vytváření kyslíku do ovzduší, zcela odlišné zkušenosti pak ve svém bytí mají zvířata, ptáci a lidské bytosti, je to jen vždy určitá FORMA. kterou si sami zvolíme, podle toho, co se tady potřebujeme "naučit", podle toho, jakou zkušenost osobní potřebuje náš duch ukotvený ve hmotě = tedy zvolené formě těla, protože všechno je jen pro poučení a růst našeho ducha, podle typů množství FOREM, které zde na této planetě máme, je tak dáno NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ  výukových pocitů, prožitků, vnímání a pohledů na ten "náš svět = NÁŠ ŽIVOT"

REINKARNACE
- je ve filosofii i náboženstvích úzce spojena se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku, kde pozitivní, či negativní myšlenky a činy v jednom životě přímo ovlivňují podmínky, kvalitativní kontury a část událostí života dalšího. Pozitivní myšlenky a činy pozitivně, negativní myšlenky a činy negativně. 
V některých náboženských tradicích je popisována možnost reinkarnace lidské duše do zvířat, nebo naopak, duší zvířecích do lidských těl, případně lidských duší do různých mytologických nadpozemských, či pekelných sfér, opět podle zásluh, či hříchů konkrétní bytosti. Tyto verze však nejsou jednotné a všeobecně přijímané i v rámci jednotlivých tradic, patří spíše k lidové úrovni nauk a nezřídka jsou výsledkem smíšení různých filosofických a náboženských konceptů, či snahy kněžstva zjednodušit filosofické koncepty pro běžné obyvatelstvo. 
Reinkarnace je centrálním principem indických náboženství, ale byla uznávána i historickými osobnostmi jako byl např. Pythagoras, Platon a Sokrates. Je také běžnou vírou keltských druidů, členů theosofické společnosti, kmenů na Sibiři, v západní Africe, severní Americe, či Austrálii./wikipedie/ 

REINKARNACE A PŘEVTĚLOVÁNÍ je PŘÍMO ÚMĚRNÉ KARMICKÉ ZÁTĚŽI, jakou si neseme z minulých svých bytí. Pro lepší další život je nutné očistit se od NEGATIVNÍCH energií, které jsou ukládány do paměti v buněčné struktuře našich buněk DNA, a toto je důvod, proč každý máme SVŮJ OSUD = každý se učíme zvládnout jiné věci a úkoly v tomto našem životě.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one