Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
reinkarnace1..jpg
REINKARNACE

-co to vlastně znamená?
-co to je reinkarnování?
-jaké jsou zákonitosti?
-proč vlastně tohle je a existuje to vůbec?
-je reinkarnace v závislosti na karmických závazků?

Tyto a mnohé jiné dotazy nás po mnohá desetiletí trápí. A to většinou i ty z nás, kdo v to v podstatě nevěří vůbec, ale je tu jedna věc, jeden moment, kdy se i ti nad touto otázkou pozastavují, a to většinou až tehdy, když sami prožívají složité životní útrapy a situace většinou ve spojitosti se zhoubnými nemocemi, či po setkání se smrtí ve své blízkosti.

Tehdy nastává čas bilancí nad životem mrtvého a také smozřejmě i nad svým vlastním bytím tady a teď v závislotech na tom, co zde vlastně já sám, jako jedinec pohledávám - proč tady jsem? ...a do kyd tu budu?..jak já sám budu odcházet z tohoto svého života?...a většina z nás začne bilancovat svůj život. Jak jsem žil, co jsem udělal správně a co ne, za co se musím do dnes stydět a na co vlastně v tomto životě mohu být hrdý.. takto a podobně smýšlí mnoho lidí na celém světě ve chvílích, kdy jsou konfrontování se smrtí z očí do očí, ať už s vlastní nebo s cizí, respektive se smrtí svých blízkých.
Jde o dobu, kdy si uvědomíme vlastní smrtelnost a také vlastní zodpovědnost, které se mnoho lidí na hony vyhýbá, či alespoň se o to snaží po většinu svého života. A toto je právě ona cesta do pekel, tedy cestu, kdy ODMÍTÁME BÝT ZA SVÁ JEDNÁNÍ SAMI ODPOVĚDNI! A TOTO JE TAKÉ DŮVOD, proč se tolik lidí BOJÍ SMRTI, protože budou konfrontování s tím, co učinili v tomto životě, tedy s tím, co ještě PŘIBUDE NA JEJICH KARMICKÝCH ZÁVAZCÍCH, uvědomění si, že i já jsem "hříšný", že i já sám NEJSEM DOKONALÝ A CHYBUJI!
Tento STRACH NÁS BUĎ povzbudí k tomu, abychom se ZMĚNILI nebo STRACH nás OCHROMÍ TAK, ŽE se uchýlíme do ústraní sebe sama, což je do určitého postoje ve stylu "já to nechci řešit", buď z důvodů, že JSEM SI DOBŘE VĚDOM TOHO, ŽE JSEM CHYBOVAL + náprava toho je pro mne velmi těžká a nemám dost sil, abych vše napravil nebo naopak, že si uvědomuji své chyby velmi silně, ale NEMÁM DOST SIL to napravit. Žel, ani jedna z těchto "cest a postojů" není správná a vede jen a pouze k omylům toho, že se VYHNU NUTNOSTI NÁPRAVY MÝCH SKUTKŮ.
Nicméně je to tak, že jen tímto postojem ODDÁLÍME NUTNOST NÁPRAVY, kterou stejně budeme v dalších svých zrozeních dělat, ať už chceme nebo nás sám život okolnostmi donutí, abychom NAPRAVILI = VYROVNALI ENERGIE karmických závazků, tedy jde o to, DOŘEŠIT VĚCI, NAVRÁTIT ROVNOVÁHU energií, které jsme sami v minulosti rozbouřili svými jednáními, myšlenkami, úmyslnými ublíženími v závislostech na NÍZKÝCH POCITECH AGRESE + AGRESIVNÍCH JEDNÁNÍ vůči sobě samém, či vůči jiným.

Prvním krokem by mělo být
-PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA TO, CO SI MYSLÍM A DĚLÁM!
Dalším krokem by mělo být
-UVĚDOMOVÁNÍ SI SVÝCH CHYB, SVÝCH HCYBNÝCH JEDNÁNÍ, ROZHODNUTÍ, MYŠLENÍ A MLUVY!

Dalším krokem by mělo být
- vědomá OČISTA NEGATIVNÍCH ENERGIÍ -karmických blokád, závazků 
-účinná OMLUVA VŠEM A VŠEMU, KOMU JSME UBLÍŽILI - teď i v minulosti a více tak NEJEDNAT!
-PŘIJETÍ ÚTRAP, CO BY výchovného programu PRO MNE
-NECÍTIT AGRESI VŮČI SOBĚ, ANI JINÝM
-OBNOVIT POKORU + DŮVĚRU VESMÍRNÝM ZÁKONŮM
-OBNOVIT TOKY LÁSKY = přijímání a dávání lásky svému okolí/Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one