Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Peníze + karmické blokace-proč je nemáte

317169-top_foto1-omx7j.jpg
Energie PENĚZ A KARMICKÉ ZÁVAZKY,ČI BLOKACE
ENERGIE PENĚZ + VAŠE KARMA
Většina lidí, tedy drtivá většina lidí stále bojuje se svými příjmy, a proč tomu tak je? Podívejme se na to trošku blíže.
PROČ JEDNI MAJÍ A DRUZÍ NEMAJÍ PENÍZE?
Protože už víme, že všechno je energie a všechno tedy souvisí se vším, tak i tato problematika, otázka hojnosti v majetku a peněz. Stejně tak,jako jsou karmy národů, tak i existují karmy jednotlivců a karmy určitých společenství, jako jsou rody, ale i města, či státu. Takže proberme si to třeba na rodové nianci, tedy rodovém zatížení.
JEDNOTLIVEC mající kletby, zatížení rodů a blokády vlastní i rodové, jeho blokády jou většího charakteru, než jen jeho osobní zatížení ze všech jeho životů+
ROD OTCE - kletby, zátěž negací + ROD MATKY - kletby, závazky
+
ROD OTCE+ ROD MATKY OD OTCE + ROD OTCE + ROD MATKY OD MATKY + jejich zátěž a blokování vlivem všech těchto rodových vazeb a zatížení, které se násobí u každého jednotlivce z daného rodu, a tak dále si předtavte rostoucí se rodové zatížení, které se promítá vždy do "paměti buněčné struktury" tedy do DNA paměti v buňce, která na základě toho struktuuje i svou vlastní stavbu a fungování. tak tomu je i u mozkových nervových buněk, které mají za úkol vnímání, nastavování programování podle karmických závazků, blokací a úkolů naší duše, v níž je zhmotnělý náš duch, který vše vlastné řídí a určuje se podle jeho potupu výuky v daném "vesmíru, realitě+potřebě získání určitých zkušeností ve hmotném prostředí".
Podle toho, jaké máme zatížení a rodové niance + také naše vlastní závazky z minulých vtělení, třeba i v jiných dimenzích, podle toho se naše buněčná struktura také formuluje a také tím vibruje, což je to nejdůležitější v tom celém. Takže tuto energii, kterou má naše tělo potomvysíláme do své reality a to samé se nám dostává, jako ODRAZ NÁS SAMOTNÝCH.


ENERGIE NAŠICH PENĚZ
je tedy to,co smíme v tomto směru hojnosti mít. je to vlastně tak, smíme mít jen TOLIK PENĚZ, KOLIK SNESE NAŠE DUŠE, BEZ ÚHONY, ANIŽ BY SI NAŠE DUŠE VYTVÁŘELA DALŠÍ KARMICKÝ ZÁVAZEK nebo BLOK ve směru HOJNOSTI PENĚZ.
Takže energie, kterou vysíláme také URČUJE KOLIK PENĚZ BUDEME SMĚT MÍT, je to také o tom, zda si neseme v paměti buněčných struktur zátěž z toho, že jsme třeba mnoho svých životů prožívali třeba jako chudí lidé a sloužili jsme jiným nebo zda jsme byli mnoho svých životů ve vrstvě bohatých a máme tím pádem nastavení buď v tom, či onom směru, tedy jinak řečeno, pokud jsme měli ve své minulosti svých zrození vícekráte narození do bohaté rodiny, potom naše paměť buněk bude aktivovat programy vztahů k PENĚZŮM ve zceela jiné frekvenci, než kdybychom měli více svých životů odžitých v chudé vrstvě lidí, a tedy naše buněčná paměť zápisu karmy v DNA bude v mnohem nižší vibraci energie ve vztahu k PENĚZŮM A HOJNOSTI PŘÍJMŮ.
Vezměte si třeba i karmickou zátěž národa, nechoďme daleko a podívejme se přímo do Bible a národa židů. Byli v celých staletích pranýřovaným národem, a přes toto všechno a různé genocidy v různých dobách, vždy byli ve velmi VYSOKÉ VIBRACI ENERGIÍ VE SMĚRU PENĚZ A JEJICH ZÍZKÁVÁNÍ, zatím co jiné národy měly potíže v tomto směru mnohem větší a také dlouhodobější. vezměte si konkrétní genocidu za 2. světové války nebo mnohem dříve za Heroda ve městě Betlémě. Vždy se tento národ i jednotlivci vždy znovu zmohli a nashromáždili to,co už jednou před tím ztratili, ale proč tomu tak je? pROČ NÁROD, KTERÝ BYL NA POKRAJI SPOLEČNOSTÍ PO STALETÍ MĚL VŽDY DOSTATEK PENĚZ? Protože jejich vztah k penězům byl a je zcela správný, protože tento národ má JASNO V TOM, ŽE PENÍZE A PRÁCE JSOU DIAMETRÁLNĚ JINÁ ENERGIE.

Protože v jejich DNA karmické paměti buněk je jasně dáno, že jsou vyvoleným národem = VROZENÉ SEBEVĚDOMÍ, ať s nimi kdokoli zacházel jakkoli, mají v karmické paměti, že tok peněz je jasně dán tím, že PENÍZE DĚLAJÍ PENÍZE, že PENÍZE se nevydělávají prací, KTERÁ JIM BYLA PO MNOHO STALETÍ ZAKÁZÁNA, a že PENÍZE SE ZÍSKÁVAJÍ MYŠLENÍM, tedy ZPŮSOBEM MYŠLENÍ, a také PŘESNĚ DANÝM SYSTÉMEM ENERGIÍ, KTERÝ VYSÍLAJÍ DO SVÉHO OKOLÍ, každý z nich je POKORNÝ, každý z nich DĚKUJE A UMÍ OHÝBAT SVÁ ZÁDA V ÚKLONĚ, ANIŽ CÍTÍ PONÍŽENÍ A tím také vibrují v souladnosti s hojností majetků a TOKEM ENERGIE PENĚZ. Toto všechno má tento židovský národ dáno už v karmickém zápisu DNA. A tak jejich buňky mají programy v nevědomí, které je přesně a neomylně vedou k plnění tohoto zápisu, jak SPRÁVNĚ VIBROVAT A JEDNAT VE SMĚRU HOJNOSTI PENĚZ !!! Stejně tak musíme i my ostatní navodit energii, která bude odrážet k nám zpět energii pro dostatek hojnosti v každém směru lásky, zdraví, peněz a práce.

Pokud tedy máte blokády ve směru HOJNOSTI, pak také k vám nebudou proudit dostatečně, ani peníze. Co je tedy tím správným kmitočtem energií pro získávání peněz? Je to u každého zcela jinak, protože každý z nás má určité úkoly a tím i postupuje ve vlastním vývoji duše a ducha.To znamená nejprve, abychom mohli být ve SPRÁVNÉ VIBRACI ENERGIÍ PENĚZ, potřebujeme být pokorní, musíme si uvědomovat své vlastní chyby, umět zvládat své ego a pýchu a také zvládat se i ponížit a necítit ponížení, pokud snížíme svou hlavu, jak se říká. Je nutné také umět prožívat své pocity, radost, vnímat druhé a hlavně nikomu , ani sami sobě nedělat zle, a to ani v myšlenkách! Pokud už se ocitneme na SPRÁVNÉM TOKU PENĚZ, potom je důležité se na něm udržet, to je UDRŽET SPRÁVNÉ VIBRACE ENERGIÍ pro hojnost./M. Abha Kunz
10.04.2017 19:22:22
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one