Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
stažený soubor.jpg
NEGACE JAK SOUVISÍ SE ZDRAVÍM?
Jak už jsem zmínila v minulém článku o negacích, všechno souvisí se vším, tak i negativní vibrační toky souvisí se zdravotním stavem, tedy s tím, jak se cítíte po zdravotní stránce. Vše se odvíjí od naší duše. Je-li spokojená = JE I ZDRAVÁ, a to znamená, že JSME ZDRAVÍ TAKÉ MY SAMI.
Pokud má duše nějaký problém a necítí se spokojená, JSME I MY NEZDRAVÍ = nemocní. Je-li naše duše nespokojená vytváří si takzvané sebe-trestající a sebe-výchovné programy, a to v podobě určitého omezení v těle fyzickém. Takže to znamená, že nevědomí dostává příkaz od samotné duše,aby vytvořilo určité omezení v té, které oblasti našeho těla fyzického, tím se začne omezovat tok energie proudící do té určité oblasti v těle, a samozřejmě následně oslabení v té oblasti těla, pokud toto trvá delší dobu vznikne první problém-krátkodobého omezení, tedy krátkodobá nemoc. Vznikne, jako upozornění duše-pozor jdeš špatným VÝVOJOVÝM SMĚREM, ale pokud toto naše ego a mozek nevnímá a my sami sebe neposloucháme, potom VZNIKÁ KOMPLIKACE NEMOCI UŽ STÁVAJÍCÍ- třeba zprvu jen recidíva, tedy opakování stejné nemoci.
Pokud znovu a znovu děláme věci, jež jsou špatné pro náš vývoj-tedy děláme vědomě nebo i nevědomě chybu v jednání s druhými nebo i sami se sebou, potom nastává větší blokace na zdraví, tak aby nás to zastavilo a znehybnilo na delší dobu -vzniká dlouhodobá nemoc v té určité oblasti, podle toho,co právě porušujeme.

Tak třeba se podívejme na určité konkrétní nemoci:
-RÝMA, NACHLAZENÍ - omezení toků energií do dutin, hlavy,plic-omezení plícního meridiánu,ledvinového meridiánu a jaterního. Příčinou je většinou, že něčeho už máme opravdu dost, máme nad hlavu třeba učení-děti ve škole, máme dost-příkazů rodiče,partnera,šéfa,komunikace s klienty,jež nic neřeší a nakládá na nás víc a víc věcí, které my sami už nestíháme zpracovávat, proto dostáváme OMEZENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU pro oblast DUTIN,OČÍ UŠÍ,HLAVY+máme nachlazení nebo jen rýmu,bronchitídu nebo chronickou rýmu,či potom i alergii a sennou rýmu.

-BOLESTI HLAVY -jde o omezení toku energie v žaludečním ,žlučníkovém a ledvinovém meridiánu, způsobení omezení vlivem příčiny stresu, nejistoty,nervozity a nedostatku sebedůvěry-jde o PŘETLAK V NERVOVÉM CENTRU, potíže s "trávením situací", v níž se nacházíte právě nyní. Jde o omezení toku energií v oblastech ukotvení duše, tedy 3.čakry, v závislostech na 6.,7.+5.čakru,což souvisí s naší komunikací-tedy reakcemi na tyto námi NESTRÁVENÉ SITUACE, následuje sebevýchova-bolestí, pocitem frustrace, nedostatku sebevědomí+nejistot,zda vše zvládnu+ustojím.

-BOLESTI V ZÁDECH- velmi rozšířený typ sebevýchovného programu duše, jde ruku v ruce s našimi vztahy osobními-tedy vztahy s nejbližšími lidmi.Vyřešení si partnerských komunikací, zloby sami vzájemně na sebe nebo pocitů křivdy,či viny.

BOLESTI- kdekoli v našem těle, jde o volání po nedostatku lásky někoho vůči nám samotným, takže je vždy důležité, kde to bolí-uvědomění si,co mě poslední čas štvalo nebo mrzelo a na koho,protože s tím bude souviset také naše bolest. Obecně můžeme říci,
že vše,co nás bolí

-NA LEVÉ STRANĚ TĚLA = souvisí s naší emoční rovinou, vztahy, city, vnitřním nestabilitou v osobních vztazích, ať už si to přiznáte nebo ne.
-NA PRAVÉ STRANĚ TĚLA=souvisí se špatným rozumovým rozhodnutím, to znamená v některé oblasti sami se sebou nejsme spokojeni,či nejsme spokojeni s tím,co udělal někdo jiný a my jsme mu v tom nezabránili-rozumová oblast-vědomí a ego.

A tak bych mohla pokračovat dál a dál do mnoha oblastí našeho porušení zdraví,ale to blíže dozvíte možná v jiném článečku nebo za čas se to můžete dočíst v mé knize,proč a co máme porušeno v našem zdraví.
je tedy potřeba si jenom uvědomit, že všichni jsme sami odpovědni za své jednání, ať už ve směru sami sebe nebo k jiným lidem nebo i bytostem-zvířata,rostliny...atd.


CO ZPŮSOBUJÍ NEGACE S NAŠÍM TĚLEM?
Stále slyším kolem sebe dotazy na téma,co to je vlastně ta negace? Či možná negativní energie nebo negativní pocit, tak se na to tady trošku podíváme,
NEGACE = veškerá negativní energie, která je kolem mne neboje přímo v mém auryckém těle, tedy nachází se přímo v mém těle fyzickém i těle jemno-hmotném.Co tedy způsobují? Dá se říci, že všechno to,co mi ztěžuje život, od toho,že se mi nedaří, až po špatný zdravotní stav, z něhož se mnohdy jen velmi těžce dostávám a probojovávám zpět ke zdraví.

NEGATIVNÍ ENERGIE = je veškerá energie, která mi nějakým způsobem škodí. To znamená i ta, kterou já sám vysílám ve špatném k ostatním lidem, a která se mi také samozřejmě vrací, neboť jak známo, co vyšlu, to také dostávám zpět, a proč? Jednoduše proto, že tím totiž vibruji-to znamená jsem na stejné frekvenci energie, kterou sám vysílám.
Jsem-li tedy zlý a naštvaný , potom tuto frekvenci energií také vibruji a nacházím se tedy na nižším toku energie, než když budu spokojený a radostný nebo dokonce šťastný člověk v dané chvíli.

A CO TO ZPŮSOBÍ?

Moje frekvence způsobuje to, JAK SE CÍTÍM, způsobuje to, CO SE KE MNĚ VRACÍ A JE STÁLE KOLEM MNE= tok energie, kterou právě vysílám do okolí ze svých buněčných struktur a za svého těla fyzického,ale samozřejmě i těla jemno-hmotného. A to je přesně to, co mi určuje, zda budu v další chvíli spokojen nebo ne !!! Moje vlastní pocity určují míru mojí spokojenosti a mohu díky nim zjistit, co vlastně vysílám k ostatním lidem+jaká energie je kolem mne samotného.
DOBRÝ POCIT = vyšší frekvence energie, a následně si tvořím spokojený další okamžik a svou budoucnost.
ŠPATNÝ POCIT = nižší frekvence energií, a následně si tvořím DALŠÍ NESPOKOJENOST V SOBĚ I KOLEM MNE+ samozřejmě i budoucnost bude tedy DALŠÍ JEŠTĚ VĚTŠÍ MOJE NESPOKOJENOST, ZLÝ POCIT A FRUSTRACE.

Sami jsme tedy tím, kdo určuje míru naší vlastní spokojenosti+NAŠI BUDOUCNOST. Pokud naše nespokojenost s něčím trvá delší dobu / měsíce,roky pocity trápení a neštěstí...aj./ potom si tak sami vyrobíme nejen složitý vlastní život,ale hlavně vytvoříme si vlastní komplikace VE ZDRAVÍ. Vytváříme si totiž sebe-trestné programy v podobě NEMOCÍ !!!
Takže se VYVARUJTE POCITŮM:
-ZÁVIST, NENÁVIST, KŘIVDA, ZLOBA, POCIT VINY, LÍTOST, STRACH, TRÁPENÍ SE PRO JINÉ nebo PRO NĚCO,CO NEMOHU ZMĚNIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vše souvisí se vším, jak píši už ve své knize stejného názvu,
a každičká naše buňka má frekvenci energie, kterou jí dáme my sami. Takže co nám potom vytváří za nemoci naše tělo, je odraz jenom našeho vlastního vnímání a vysílání energie do vesmíru. Tak si sami tvoříme tu svou realitu, v níž se potom také nacházíme. Protože-
Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.

Toto, je základní věcí, kterou si musí každý z nás uvědomit a přijmout. Pokud to neudělá, bude chodit v bludném kruhu svých vlastních potíží, které se mu budou víc a víc množit, jeho vlastními frekvencemi, které kolem sebe neustále vysílá.


JAK Z PROBLÉMŮ VEN?

ODSTRANIT si ŠPATNÉ POCITY, UVĚDOMTE SI, že každý si tu vybíral jiné poučení sebe sama.Zvolte si lepší poučení, než jenom zlobu,vztak,prožívání bolestí,stresu a nejistoty. Zvolte si sami, že od této chvíle si navodíte lepší pocity - to znamená zvolte si, že chcete prožívat lepší pocity, jako je
-RADOST- ze všeho,co už teď mám, uvědomte si,co máte vy sami už teď v tomto okamžiku/ např. že vidíte, že slyšíte, že máte střechu nad hlavou, že máte co jíst, že máte vodu,že máte štěstí žít tady a teď, protože už zítra tu někteří lidé nebudou-ti,co zemřou právě dnes, važte si toho,co máte/+radujte se z toho i maličkostí kolem vás-třeba,že máte kolem sebe stromy,květiny,že dojdete na malou procházku,protože třeba mnoho jiných lidí sami chodit nemohou...atd.
-VDĚČNOST-denně sI uvědomujte, za co vše jste vlastně vděční,a co jste si vůbec neuvědomovali-vyjmenujte si to denně !!! Toto vám pomůže se vnitřně převibrovat-zvýšíte si tím frekvence energií,kterou potom vysíláte.
-SPOKOJENOST -naučte se být spokojení s tím,co se děje v přítomném okamžiku, vnímejte to,co se vám děje, a je-li to špatné-buďte vděční,že to není ještě horší, a je-li to dobré,buďte vděční zato,že se to zlepšuje-HLÍDEJTE SI SVOU VLASTNÍ SPOKOJENOST !!!
-PŘESTAŇTE SE STARAT O DRUHÉ LIDI- jejich život nežijete, žijte tedy ten svůj,soustřeďte se na ten svůj a né na jejich !!!
-VAŽTE SI DRUHÝCH A SEBE TAKÉ -uvědomujte si, co cítíte k druhým lidem/ rodina,sousedi,známí,nepřátelé,kolemjdoucí...atd./ uvědomujte si,co denně sami vysíláte-konkretizujte u sebe negativní pocity a postupně je odstraňujte !!!
-NEKRITIZUJTE, ani sami sebe, ale ani ty druhé kolem vás, také nejste rádi, když k vám takovou kritiku vysílají druzí,že? Kritika=NEGACE VÁMI VYSÍLANÁ A VÁS poškozující, stejně, jako POŠKOZUJE DRUHÉ,KTERÉ KRITIZUJETE- tím si sami tvoříte vlastní negativní tok energie !!!
-NEZLOBIT SE NA DRUHÉ, ať už je to oprávněné nebo ne, protože obojí ŠKODÍ VÁM i druhým, tedy těm na které se zlobíte-tvoříte si další vlastní NEGAACE, KTERÉ VÁS OBKLOPUJÍ+BRÁNÍ VÁM dostat se na vyšší tok energií ve směru radosti,zásluh,dovolení si být...spokojen,zdráv,radostný...atd.
-ODSTRANIT STRACH- odbourejte si strachy, které máte, obavy,které prožíváte, NEPŘIPOUŠTĚJTE SI JE, protože toto vás ochromí a zablokovává na ukotvující čakře duše+tak ucpáváte průtok energie do ostatních částí těla !!! Mám-li z něčeho strach, začnu raději hledat řešení, a pokud jej zatím nemohu najít-strach mi nepomůže, jen zhorší ještě vibrační tok energie a umocní pocity negativního prožívání mého strachu a bezmoci a přivádí odpojení od vesmíru=stahuje moji poslední energii do hmotného těla,aby mohlo vůbec ještě fungovat,tím NEUMOŽNÍ NAPOJENÍ na vyšší toky vesmíru a ZABRÁNÍ NOVÉMU POHLEDU NA DANÝ PROBLÉM+TAK NALEZENÍ ŘEŠENÍ, protože ve strachu jej prostě ani nemohu vidět=MÁM VELMI NÍZKÉ VIBRACE A VELMI MÁLO ENERGIE
/Marcela Abha Kunz
317169-top_foto1-omx7j.jpg
ENERGIE PENĚZ + VAŠE KARMA
Většina lidí, tedy drtivá většina lidí stále bojuje se svými příjmy, a proč tomu tak je? Podívejme se na to trošku blíže.
PROČ JEDNI MAJÍ A DRUZÍ NEMAJÍ PENÍZE?
Protože už víme, že všechno je energie a všechno tedy souvisí se vším, tak i tato problematika, otázka hojnosti v majetku a peněz. Stejně tak,jako jsou karmy národů, tak i existují karmy jednotlivců a karmy určitých společenství, jako jsou rody, ale i města, či státu. Takže proberme si to třeba na rodové nianci, tedy rodovém zatížení.
JEDNOTLIVEC mající kletby, zatížení rodů a blokády vlastní i rodové, jeho blokády jou většího charakteru, než jen jeho osobní zatížení ze všech jeho životů+
ROD OTCE - kletby, zátěž negací + ROD MATKY - kletby, závazky
+
ROD OTCE+ ROD MATKY OD OTCE + ROD OTCE + ROD MATKY OD MATKY + jejich zátěž a blokování vlivem všech těchto rodových vazeb a zatížení, které se násobí u každého jednotlivce z daného rodu, a tak dále si předtavte rostoucí se rodové zatížení, které se promítá vždy do "paměti buněčné struktury" tedy do DNA paměti v buňce, která na základě toho struktuuje i svou vlastní stavbu a fungování. tak tomu je i u mozkových nervových buněk, které mají za úkol vnímání, nastavování programování podle karmických závazků, blokací a úkolů naší duše, v níž je zhmotnělý náš duch, který vše vlastné řídí a určuje se podle jeho potupu výuky v daném "vesmíru, realitě+potřebě získání určitých zkušeností ve hmotném prostředí".
Podle toho, jaké máme zatížení a rodové niance + také naše vlastní závazky z minulých vtělení, třeba i v jiných dimenzích, podle toho se naše buněčná struktura také formuluje a také tím vibruje, což je to nejdůležitější v tom celém. Takže tuto energii, kterou má naše tělo potomvysíláme do své reality a to samé se nám dostává, jako ODRAZ NÁS SAMOTNÝCH.


ENERGIE NAŠICH PENĚZ
je tedy to,co smíme v tomto směru hojnosti mít. je to vlastně tak, smíme mít jen TOLIK PENĚZ, KOLIK SNESE NAŠE DUŠE, BEZ ÚHONY, ANIŽ BY SI NAŠE DUŠE VYTVÁŘELA DALŠÍ KARMICKÝ ZÁVAZEK nebo BLOK ve směru HOJNOSTI PENĚZ.
Takže energie, kterou vysíláme také URČUJE KOLIK PENĚZ BUDEME SMĚT MÍT, je to také o tom, zda si neseme v paměti buněčných struktur zátěž z toho, že jsme třeba mnoho svých životů prožívali třeba jako chudí lidé a sloužili jsme jiným nebo zda jsme byli mnoho svých životů ve vrstvě bohatých a máme tím pádem nastavení buď v tom, či onom směru, tedy jinak řečeno, pokud jsme měli ve své minulosti svých zrození vícekráte narození do bohaté rodiny, potom naše paměť buněk bude aktivovat programy vztahů k PENĚZŮM ve zceela jiné frekvenci, než kdybychom měli více svých životů odžitých v chudé vrstvě lidí, a tedy naše buněčná paměť zápisu karmy v DNA bude v mnohem nižší vibraci energie ve vztahu k PENĚZŮM A HOJNOSTI PŘÍJMŮ.
Vezměte si třeba i karmickou zátěž národa, nechoďme daleko a podívejme se přímo do Bible a národa židů. Byli v celých staletích pranýřovaným národem, a přes toto všechno a různé genocidy v různých dobách, vždy byli ve velmi VYSOKÉ VIBRACI ENERGIÍ VE SMĚRU PENĚZ A JEJICH ZÍZKÁVÁNÍ, zatím co jiné národy měly potíže v tomto směru mnohem větší a také dlouhodobější. vezměte si konkrétní genocidu za 2. světové války nebo mnohem dříve za Heroda ve městě Betlémě. Vždy se tento národ i jednotlivci vždy znovu zmohli a nashromáždili to,co už jednou před tím ztratili, ale proč tomu tak je? pROČ NÁROD, KTERÝ BYL NA POKRAJI SPOLEČNOSTÍ PO STALETÍ MĚL VŽDY DOSTATEK PENĚZ? Protože jejich vztah k penězům byl a je zcela správný, protože tento národ má JASNO V TOM, ŽE PENÍZE A PRÁCE JSOU DIAMETRÁLNĚ JINÁ ENERGIE.

Protože v jejich DNA karmické paměti buněk je jasně dáno, že jsou vyvoleným národem = VROZENÉ SEBEVĚDOMÍ, ať s nimi kdokoli zacházel jakkoli, mají v karmické paměti, že tok peněz je jasně dán tím, že PENÍZE DĚLAJÍ PENÍZE, že PENÍZE se nevydělávají prací, KTERÁ JIM BYLA PO MNOHO STALETÍ ZAKÁZÁNA, a že PENÍZE SE ZÍSKÁVAJÍ MYŠLENÍM, tedy ZPŮSOBEM MYŠLENÍ, a také PŘESNĚ DANÝM SYSTÉMEM ENERGIÍ, KTERÝ VYSÍLAJÍ DO SVÉHO OKOLÍ, každý z nich je POKORNÝ, každý z nich DĚKUJE A UMÍ OHÝBAT SVÁ ZÁDA V ÚKLONĚ, ANIŽ CÍTÍ PONÍŽENÍ A tím také vibrují v souladnosti s hojností majetků a TOKEM ENERGIE PENĚZ. Toto všechno má tento židovský národ dáno už v karmickém zápisu DNA. A tak jejich buňky mají programy v nevědomí, které je přesně a neomylně vedou k plnění tohoto zápisu, jak SPRÁVNĚ VIBROVAT A JEDNAT VE SMĚRU HOJNOSTI PENĚZ !!! Stejně tak musíme i my ostatní navodit energii, která bude odrážet k nám zpět energii pro dostatek hojnosti v každém směru lásky, zdraví, peněz a práce.

Pokud tedy máte blokády ve směru HOJNOSTI, pak také k vám nebudou proudit dostatečně, ani peníze. Co je tedy tím správným kmitočtem energií pro získávání peněz? Je to u každého zcela jinak, protože každý z nás má určité úkoly a tím i postupuje ve vlastním vývoji duše a ducha.To znamená nejprve, abychom mohli být ve SPRÁVNÉ VIBRACI ENERGIÍ PENĚZ, potřebujeme být pokorní, musíme si uvědomovat své vlastní chyby, umět zvládat své ego a pýchu a také zvládat se i ponížit a necítit ponížení, pokud snížíme svou hlavu, jak se říká. Je nutné také umět prožívat své pocity, radost, vnímat druhé a hlavně nikomu , ani sami sobě nedělat zle, a to ani v myšlenkách! Pokud už se ocitneme na SPRÁVNÉM TOKU PENĚZ, potom je důležité se na něm udržet, to je UDRŽET SPRÁVNÉ VIBRACE ENERGIÍ pro hojnost./M. Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one