i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

SÍLA MYŠLENÍ A ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ

i286260064317504598._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
SÍLA MYŠLENÍ A ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ

MYŠLENÍ JE ENERGIÍ A TO ZNAMENÍ SÍLA JEHO FREKVENCÍ.
Naše myšlenky si každý manifestujeme ve svých životech. Myšlenka je tedy jak už víme PŘÍČINA toho, co se nám teď DĚJE. A to, co se nám děje, JE DŮSLEDEK TOHO, JAK MYSLÍME!!!

Vnitřní „Já“ je duch v nás, pravé já je tím, kdo vše v nás řídí. Já mám velikou moc-řídí vše v nás i kolem nás, to znamená, že určuje frekvence energetické řeky, v níž právě se nalézáme = NAŠI REALITU! OSOBNOST je složena z mnoha charakterů, zvláštností, zvyklostí a povahových znaků, jež jste už v minulosti sami získali, jelikož jste měli své minulostní myšlení a tím i frekvenci svých energetických těl aury.
„Já“ má moc myslet!!! Ovšem jen málokdo ví, jak myslet správně, proto se často ocitají v propadech a jejich „já“ je více ve zmatku, než v radostech životních zkušeností. Toto je většinou důsledek „sobeckého způsobu myšlení“, což vede vždy k prohře a utrpením.
Duch je zde pro poučení a osobní zkušenost, a to znamená, že jde také o to, BÝT CELKU PROSPĚŠNÝM, jak víme, všichni tvoříme jeden celek, všichni patříme k jednomu druhu energií. A všichni jsme jenom jednotlivými energetickými bytostmi v celku lidstva na této planetě.
Jedním z nejvyšším zákonitostí je být prospěšným všem, tomu, kdo se tímto zaobírá a jehož činnost je opravdu prospěšná mnoha lidem, je pak vytvářen rychlý vzestup ve vibračním toku energií, jeho čaker, auryckých těl a jeho duchu – duši. Taková bytost má potom zcela logicky snadnou cestu životem, jelikož její činy a myšlenky jdou ve správném směru vývoje ducha, známe přeci ono známé rčení:“ jsme stvořeni k obrazu Božímu“, a tímto obrazem je vzestup energetické hladiny ducha ukotveného v duši.

JÁ MŮŽU BÝT TÍM, KÝM CHCI BÝT… zlatá afirmace, jež nám umožní změnu pohledu na sebe

-je to afirmace uvědomování si, kdo vlastně jsem
-opakováním si této afirmace bude víc a víc duch upevněn ve svém tvrzení, že smí být tím, kým chce být duch
-pokud jste to celé pochopili, pak začněte s lehkým uvědomováním si sebe sama
-vnitřní svět je pod kontrolou vyššího „Já“
-vnější svět je ODRAZEM SVĚTA VNĚJŠÍHO!!!
-sebe-láska, sebe-poznání, sebe-důvěra, toto je to o co jde, abychom mohli své myšlenky manifestovat
-uklidnit mysl a myšlenky si vybírat, tak abyste měli jen dobré pocity
-podstata všeho je duch a duch tvoří a dává všemu podobu, duch je život!!!
JEN V TICHU MOHU MYSLET
-MYŠLENÍ je druh pohybu
-je duchovní podstaty
-emoce a myšlení je přímo spolu propojeno
-mentální síla se musí cvičit, myslete na to, co chcete stále-vždy se vám vytvoří podstata pocitu, který se vám vždy vybavuje s tou danou myšlenkou, proto se po čase ukládá do nevědomých programů, které nabíhají denně v naší mysli- KONTROLUJTE SVÉ MYŠLENÍ A SVÉ POCITY- nechte se řídit nikoli emocemi, ale myšlenkami-intelektem.

Cvičte svou mysl, učte se být v tichu a relaxujte denně.
Duch je energie, síla a moc, duch formuje hmotu, myšlenka uvádí do pohybu přírodní energetické zákony. Myšlenkou vytváříme cokoli chceme. Náš mentální život je v nevědomí a v myšlení. Podvědomí je neustále v činnosti!!! Vědomé a nevědomé by mělo být v souladu.

Podvědomí= SUBJEKTIVNÍ MENTÁL, jež je v těle je z velké části ovlivněn dědičností, jež je výsledkem prostředí rodu, v němž jste se narodili. My sami jsme tím, kdo si může sám zvolit, co pozvedne a co potlačí u sebe sama, tedy jaké vlastnosti, nadání, či naopak frustraci, kterou může potlačit. Velká část podvědomí pochází z naší mysli, ale zde patří také zkušenosti z minulosti, to znamená, že DNES JSEM PROJEVENÍM MÉ MINULOSTI-vytvořeným tělem i svým stylem myšlení a vidění světa kolem sebe i sama sebe. Protože v sobě neseme nejen minulostní zkušenosti, ale také neseme v sobě převzaté zkušenosti od jiných-rodiny, přátel, ale i cizích lidí z minulosti. A toto vše pak dotváří naši povahu, naše energetické vlnění, jež má náš duch, který se zde zrodil a vytvořil si svou duši a zhmotnil si své tělo v nitru matky. Tak nám všem funguje „zákon přitažlivosti“. Jaký jsem tak si dotvořím sebe sama i své okolí a své prostředí, vše se děje na základě minulosti a zkušeností v ní. Vše je tak provázáno, minulost s přítomností a přítomnost s budoucností. Vše je v našem duchu a následně v centru Solaru plexu, centru životní energie, času a prostoru, kde jsem ve své realitě!
V takové realitě, kterou jsme si sami vědomě nebo i ve většině případů nevědomě vytvořili už v naší minulosti, na základě toho, co se tu budeme muset naučit. Boží jiskra je tedy v nás, jak ji využívám je jenom na mně samotném, proto výběr toho, na co myslím je tím nejdůležitějším pro tvoření mé přítomnosti a budoucnosti!!!

UVĚDOMOVÁNÍM SI NA CO MYSLÍM A CO CHCI, si sám tak přitahuji to, na co myslím a samozřejmě co má velkou sílu energií, tak to je i z našimi
-NEGATIVNÍMI POCITY
-ZLOSTÍ
-ZÁVISTÍ
-LÍTOSTÍ
-STRACHEM A OBAVOU
-ÚZKOSTMI A DEPRESEMI a tak dále. Takové prociťování má totiž mnohem větší sílu energií = NÁBOJ ENERGIÍ, než to, co nemá takovou sílu, čím nejsme tak pohlcováni. Proto se nám velmi často zhmotní hlavně TO, CO NECHCEME! Je to proto, že tomu dáváme několikanásobnou sílu energií, a tou jsou myšlenky-vezměte jak často myslíte na to, čeho se moc bojíte? Jasněže stále, skoro pořád, a toto máte tím rychleji také zhmotnělé ve své realitě, protože minutu po minutě se víc a víc opakují vaše myšlenky kolem strachu z… a čím víc na to myslíte, tím se energie strachu kumuluje a zhmotní se vám tak rychle situace, které se vy tak moc bojíte a vůbec ji nechcete!!! A PROČ?

PROTOŽE JSTE SAMI DALI TAK VELKÝ ENERGETICKÝ NÁBOJ TOMU MYŠLENÍ NA TEN VÁŠ STRACH!
BYLI JSTE TO JEN A JENOM VY, KDO STÁLE DOKOLA MĚL V MYSLI TU MYŠLENKU/MYŠLENKY NA TO, ČEHO SE TAK MOC BOJÍTE, a tak jste si to, čeho se bojíte, zhmotnili do své přítomnosti, a pokud se tím budete nadále tak zaobírat, budete si to tahat i do zhmotnění ve vaší budoucnosti!!!!!! Změnit si myšlení a koncentrovat se NA TO, CO OPRAVDU CHCI + MYSLET NA TO DENNĚ, V KAŽDÉ VTEŘINĚ+STÁLE DOKOLA, AŽ SE VÁM TO ZAPÍŠE DO NEVĚDOMÝCH PROGRAMŮ a budete tak tomu dávat sílu i nevědomě, což je nejlepší formování si přání v automatickém myšlenkovém procesu, pak se tomu každým okamžikem přidává energie a ta roste a roste, až ji váš solar plexus dá formu a podobu a čas, kdy se vám tak zhmotní a stane se realitou v přítomnosti!!!
MYSLETE NA TO, NA CO MYSLÍTE NEJČASTĚJI, protože TOMU DÁVÁTE NEJVÍCE ENERGIE ZE SEBE, A TO SE VÁM BRZY ZHMOTNÍ VE SKUTEČNÉM VAŠEM ŽIVOTĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!/Marcela Abha Kunz
06.11.2016 20:26:53
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one