i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

ODKLÁDÁNÍ VĚCÍ = PROKRASTINACE

schéma prokrastinace
schéma prokrastinace
ODKLÁDÁNÍ VĚCÍ = PROKRASTINACE

Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví. Psychologové často popisují takové chování jako mechanismus pomáhající jedinci vyrovnat se s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti. Podle některých vědců jsou kritéria definující prokrastinaci následující: je kontraproduktivní, zbytečná a zdržující.[1]

S prokrastinací je spojena rozhodovací paralýza, kdy složitější výběr vede k odkládání rozhodnutí.[2]

Prokrastinace může vyústit ve stres, pocit viny, psychickou krizi a ztrátu produktivity. Spojení těchto pocitů může vést k další prokrastinaci, vytvářejíc tak určitý kruh.

Prokrastinace je do určité míry normální psychologické chování. Chronická prokrastinace ale může být příznakem vážné mentální poruchy. Takto postižení lidé mají často strach vyhledat pomoc kvůli sociálnímu stigmatu a rozšířenému omylu, že prokrastinace je způsobena leností, nízkou silou vůle nebo malými ambicemi./wikipedie


JAK NEODKLÁDAT TO, CO MUSÍM?

1. Začněte s malou dávkou a postupně přidávejte
Nevydržíte si číst jednu hodinu denně, ale chtěli byste? Začněte s 10 minutami denně, a když čas uplyne, tak knihu odložte. Opravdu! Přestaňte číst a pokračujte zítra. Další den zvětšete interval na 11 minut. A následující den přidejte další minutu, každý den zvyšte svoji dávku o pouhou minutu, až se dostanete na 20 minut, potom 25… Za méně než měsíc se můžete dostat až na 30 minut přirozeným způsobem, bez přemáhání se a zapojování síly vůle. A další týdny opět po malých kouscích přidávejte, až se dostanete na jednu hodinu. Všímejte si prázdných časových úseků, jako jsou např. čas na autobusové zastávce, nebo když čekáte někde v radě, u lékaře atd. a ty potom používejte k vytvoření si nového pozitivního návyku čtení. Je dobré využívat tzv. “hluchá místa”, kdy na něco nebo někoho čekáte.
Klíčem k úspěchu je nevynechat a mít sebekázeň v tom, abyste vytrvali. Pokud se přece jen stane, že máte náročný den a jste na čtení moc unavení, vraťte se na začátek k vykonání nejmenšího možného kroku, se kterým jste začínali, místo toho, abyste vynechali úplně. Díky tomu nepřerušíte kontinuitu a nervová dráha ve vašem mozku, na které se nový návyk vytváří, se neoslabí, ale posílí.
Neberte si příliš velké sousto hned na začátku, např. nezačínejte na 40 minutách hned první den, protože je pravděpodobné že takto velké první sousto nebudete schopni v následující dny opakovat nebo dokonce navyšovat. Naopak, pokud budete moudří a začnete s 10 minutami, a potom tento časový úsek budete po malých částech navyšovat, naučíte své podvědomí, jak vytvořit nové automatické chování, a potom vydržíte pravidelně dosahovat tohoto intervalu, až se dostanete na 50 minut, 1 hodinu, 90 minut atd. a nakonec se to stane silným návykem, který budete dělat tak přirozeně, jako když si před spaním čistíte zuby. Čas může být vaším přítelem, pokud ho budete moudře používat k tomu, abyste dosáhli svých cílů.
2. Najděte si parťáka, kterému se budete zodpovídat
Lidé jsou od přírody společenskými bytostmi a naléhání od okolí je něco, čemu často podlehneme. Tak proč to nevyužít jako výhodu? Vytvořte si např. na Facebooku skupinu 2-3 přátel, kteří mají předpoklady k tomu věci dokončovat. Každé ráno každý z vás napíše, na čem bude v ten den pracovat, jaký je úkol, který ho poposune k dosažení jeho hlavního cíle. Každý ze skupiny večer zase napíše, co se mu ten den povedlo. Pokud tento krok zvládnete a dokážete díky němu dosahovat pravidelných výsledků, tak můžete „zvýšit nároky na sebe“ tím, že místo jednoho úkolu si určíte 2-3 úkoly, na kterých budete v ten den pracovat. Ale pamatujte si, nepřehánějte to, nemá smysl psát si seznam úkolů, o kterých víte, že na nich pracovat nebudete, to by vedlo k demotivaci vás i celé skupiny.
3. Odstraňte všechno, co by vás mohlo vyrušit
Možná jste nevěděli, že francouzský autor Victor Hugo napsal svá díla Bídníci a Chrám Matky boží v Paříži ve velké časové tísni a během psaní byl ve své pracovně nahý. To způsobovalo, že nemohl svůj dům opustit. A jako pojistku ještě dal pokyn svému sluhovi, aby jeho oblečení ukryl. Neříkám, abyste používali drastický způsob dosahování svých cílů, ale pokud si vytvoříte překážky, které napomáhají odkládání, tak to může být přínosné. Můžete toho docílit např. tím, že si telefon necháte v jiné místnosti a vypnete si zvonění, zablokujete si přístup na internet, nebo alespoň na sociální sítě (opravdu to pomáhá!), nebo odložíte oběd až na okamžik, kdy budete mít dokončený ten nejdůležitější úkol dne.
4. Začněte se zaměřovat na cestu k cíli místo na cíl
Používejte své každodenní rituály pravidelně. Bez výjimky. Používání je klíčem k získání jakékoliv zručnosti. Neexistuje žádný velký úkol na konci cesty k vašemu cíli. Cílem je každodenní práce, kterou děláte a která vám přináší radost. Chcete shodit 7 kilo do 3 měsíců? Tak začněte jíst zdravěji, méně kalorickou stravu a více se pohybovat už dnes. A pravidelně navyšujte dávky pohybu, který tu nahromaděnou energii spotřebuje. Jediné na čem záleží, to, co vás přivede k úspěchu, je práce, kterou uděláte dnes ve vašem současném těle. Chcete vytvořit nový Facebook, ale nechce se vám každý den programovat?Potom se asi daleko nedostanete. Naučte se mít rádi již samotnou cestu k cíli.

5. Snězte tu žábu
Mark Twain kdysi řekl, že první věc, kterou byste měli ráno udělat, je sníst živou žábu, potom můžete pokračovat v denních činnostech s vědomím, že pravděpodobně to nejhorší, co se vám mohlo v ten den stát, již máte za sebou. Vaši „žábu“ představuje ten největší a nejdůležitější úkol, který pravděpodobně odložíte, pokud s tím něco neuděláte. Tento princip více do hloubky rozvinul Brian Tracy ve své stejnojmenné knize. Přílišné plánování vás může vyvést z cesty, ale jednoduchý systém organizace práce může posloužit. Nastavte si svůj týdenní cíl. Potom ho rozdělte do 5-7 menších částí (Průzkum, Akce 1, Akce 2, Akce 3, Kontrola, Vylepšení, Dokončení). A potom každé ráno začněte s tím nejdůležitějším úkolem, který vás co nejvíce posune k cíli. Použijte Paretovo pravidlo 80/20. To znamená, nejdříve věnujte svůj čas 20 % činností, které vám přinesou 80 % výsledků.
6. Používejte opačnou motivaci
Je důležité si uvědomit, že lidé více reagují na negativní podněty, než na ty pozitivní. Je naší přirozeností zůstávat v aktuálním stavu, místo toho abychom se dokopali k něčemu lepšímu. Motivace nepřijít o bydlení a peníze je silnější než motivace tvrdě pracovat a později se přestěhovat do lepšího. Protože setrvání v aktuálním stavu se zdá být více reálné, než nejasná budoucnost. Proto si určete opačnou motivaci. Dejte někomu např. 1000 Kč s tím, že je může použít, na co chce, pokud se vám nepovede dokončit svůj projekt v určený čas. Tímto způsobem se přinutíte k práci na dosažení cíle, abyste nepřišli o to, co již máte.
7. Naučte se říkat NE
Pro mnoho z nás představuje říct někomu NE nadlidský úkol. Nejraději bychom na všechno říkali ano. Řekněte ale NE zlodějům času. Udělejte si svoji práci a nenechte se vyrušovat jinými lidmi, kteří od vás něco chtějí. Řekněte NE večírkům, závazkům, které nemůžete dodržet, vyrušování, čemukoliv… Tohle je jedna z nejcennějších schopností, které se můžete naučit, a která vám umožní zůstat zaměřeni na své závazky a také vám poskytne čas na práci na nich.
8. Zvolte si patřičné prostředí
Pokud je vaše ložnice vaší pracovnou, tělocvičnou, jídelnou a hernou, potom je pro váš mozek náročné se nastavit do toho správného režimu pro činnost, kterou potřebujete právě dělat. Chcete sportovat? Běžte do parku. Chcete studovat? Běžte do knihovny. Chcete se koukat na film nebo hrát počítačové hry?Dělejte tyhle věci v obýváku. Chcete si odpočinout nebo zdřímnout? Zůstaňte v ložnici. Oddělená prostředí umožní vašemu mozku se nastavit na příslušný typ činností, a pomůže vám dostat se do stavu potřebného na vykonávání daného úkolu.
9. Určete si den, kdy budete prokrastinovat
Teď si ani říkáte: „Co? Já bych se ráda naučila, jak se nastartovat, ne jak odkládat!“
Existují dva druhy práce. Systematická práce a kreativní práce. Pokud potřebujete pracovat na čistě technických věcech, které mohou být přesně určeny, odkládání opravdu není na místě, zastavilo by vás to na cestě. Ale pokud jde o kreativitu, prokrastinace je ve skutečnosti nutným zlem. Říká se, že Leonardovi da Vincimu trvalo tři roky, než namalovat svůj obraz Poslední večeře, především kvůli jeho notoricky známému sklonu k odkládání. V jeho prvním návrhu Poslední večeře třináct lidí sedělo na lavičce, stůl přidal až později. Vyžadovalo to odkládání, znovu začínání, přerušení práce, a znovu přehodnocování, aby z toho mohla vzniknout ta nejlepší možná verze. Přerušení činnosti je pro kreativní mozek ve skutečnosti dobrá věc. Určete si jeden den v týdnu, kdy budete kreativně pracovat na plánování a vylepšování své vize budoucnosti.
Isaac Newton by možná nikdy nepřišel na zákony fyziky, kdyby neodpočíval pod jabloní. Je lepší si naplánovat volno dříve, než vám někdo naplánuje něco jiného.
A na závěr jenom bonusový tip
Podpořte svoji kreativitu a vytrvalost naprogramováním se na silnou motivaci a dosahování cílů poslechem relaxačních audií na pozitivní programování mysli Umění motivace a Úspěch v životě. A pokud hledáte parťáka pro podporu práce na dosažení cílů, jsem vám k dispozici.
http://www.kouzelnazena.cz/
06.11.2016 10:15:47
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one