Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
131070.jpg
URČI JEN SMĚR KE SVÉMU CÍLI, nech vesmíru, aby našel "JAK" TI JEJ SPLNÍ !!!!!!!!!!!!
Naberte směr cesty - VÁŠ CÍL

1)NELPĚTE NA TOM, CO CHCETE!!!
-chtějte to, co chcete, ale s mírou- NELPĚT NA NIČEM, to je náš úkol zde na této planetě, tak i na svém přání-nelpěte=neuvazujte se myslí jen na to, co chcete!!!
Co to znamená?
-neupínat se na to
-netrpět, že to ještě nemám
-necítit frustraci, že to ještě nemám
-NESTRESUJ, že to, co chceš ještě nemáš
-NESTRACHUJ SE, ŽE TO NEPŘIJDE A CÍLE NEDOSÁHNEŠ-toto by tě dost zbrzdilo, protože tato energie působí proti tomu, co chceš!!!

CO NAOPAK MÁTE UDĚLAT?
-být vděčným za to, co máš
-cítit radost z toho, že se těším, až budu mít to, co chci
-těš se na to, co chceš a probouzej v sobě NADŠENÍ, to je hnací motor-energie, která ti donese tvé přání a zavede tě k tvému cíli
-snaž se jen vyslat myšlenku svého přání 1-2x denně s pocitem radosti+pak už na to nemysli a dělej si denní povinnosti+bezstarostně!!!

SPLNĚNÍ VAŠICH PŘÁNÍ A CÍLŮ přichází s proudem radostí, očekávání a vděku za to, co už máš, splnění je přímo závislé na tom, zda
SE ZE SVÉHO ŽIVOTA RADUJETE+tím i vysíláte to, co chcete, pokud naopak máte obavu, strach nebo se stresujete, a vaše víra ve splnění NENÍ DOST SILNÁ, pak tímto smýšlením SAMI BLOKUJETE SVÉ PŘÁNÍ-BRZDÍ TO VAŠE VLASTNÍ ENERGIE STRACHU, STRESU A NEJISTOT!!!!

2)K CÍLI JDI LEHCE S RADOSTÍ A V HARMONII
-tím, co cítíte se bu´d přibližujete svému cíli nebo se od něj vzdalujete!!!
-LEHKOST a nenucenost= to znamená vyšlu své přání a raduji se z toho, že to vyjde a přijde to ke mně
-RADOST - je nezbytnou energií pro splnění přání, vesmír má rád rychlost- proto nechte na něm, aby vám přání splnil
a nechtějte na něm, aby to udělal tak, jak vy chcete!!!
NECHTE VESMÍRU, ABY NAŠEL ZPŮSOB, JAK vám splní přání, pokud budete "tlačit na pilu", pak vaše přání se nesplní

3) OTEVŘETE SE NOVÝM SMĚRŮM
-udělejte místo novým věcem, nebraňte se změnám
-buďte připraveni přijít o staré a přijmout nové věci, směry, skutečnosti, protože dokud budete LPĚT NA DANÉM A STARÉM, NIC NOVÉHO K VÁM NEMŮŽE ANI PŘIJÍT-PROČ?
-NEUDĚLÁTE TOMU TOTIŽ MÍSTO!!!!!
-plánujte jakým směrem jít, ale NECHTE NA VESMÍRU, ABY DOPLNIL PŘESNÉ KROKY+TY PAK PŘIJÍMEJTE/zpravidla jsou to neočekávané změny

4) RADOST z toho, jak a kudy jdete k cíli-svému přání
-tuto radost pociťujte, co nejvíce, co nejčastěji-prostě dovolte si být otevřenými a radovat se z toho, co máte, co nového vás potkává,
tímto si uvolníte svou expanzi a energii k tomu, aby pracovala ve směru vašeho splnění přání+to vás brzy dovede k cíli!!!

5) VĚŘ A NEPOCHYBUJ
-důvěřuj svému přání a věř také vesmíru, že najde způsob, jak vám přivést zhmotnit vaše přání
-NEBOJ SE, ŽE SE TVÉ PŘÁNÍ NESPLNÍ - na to ani nemysli, jinak se ti nikdy nic nesplní + PROČ?
-protože si sám NEGUJEŠ TO, CO CHCEŠ SVÝM STRACHEM Z NESPLNĚNÍ, který ti ZNEGUJE + VYRUŠÍ energii náboje, která pracuje pro splnění tvého přání!!!!

6)POKORA A LÁSKA
-vysílej jen to dobré kolem sebe, tím znásobuješ tok pozitivní a plnící energie tak,
aby mohlo dojít k zhmotnění tvého přání!!!
-miluj vše, co už máš a vše, co se ti děje-protože to je možná cesta k tvému přání!!!!

7)VDĚČNOST
-denně si uvědomuj to, co už máš a děkuj za to
-prociťuj radost z toho, že máš to, co máš
-buď v neustálé radosti a hravosti a měj radost z toho, že cíl se ti blíží+TĚŠ SE NA TO, CO CHCEŠ!!!!!!!!!!
-TĚŠ SE DĚTSKOU RADOSTÍ-PROCIŤ TO+VĚŘ, ŽE UŽ SE TO PRO TEBE CHYSTÁ!!!!!!!!
/Marcela Abha
ÚRYVKY Z MOUDRÝCH KNIH
ÚRYVKY Z MOUDRÝCH KNIH:


...Ve skutečnosti může takovéto označování slov způsobit zmatek a odvrátit vaši pozornost od skutečného účelu vašeho Emocionálního naváděcího měřítka.
Věcí, na které nejvíce záleží, je, že se vědomě snažíte dosáhnout lepšího pocitu. Slovo pro označení pocitu není důležité. Neustále hledejte uvolnění odepírání
Poměrně účinným způsobem vyrovnávání vaší Energie je neustále dosahovat pocitů úlevy. Pocit úlevy vždy signalizuje uvolnění
vašeho odepírání nebo zvýšení uvolňování - a kdybychom byli na vašem fyzickém místě, učinili bychom faktor úlevy nejdůležitější
částí našeho osobního uvědomění.
Když budete neustále hledat způsob náhledu na vše, při kterém byste se cítili nepatrně lépe, než se cítíte právě teď, budete se dostávat
blíže a blíže k tomu, že budete vidět váš svět, jak ho vidí vaše Vnitřní Já. A během tohoto procesu za sebou zanecháte odepírání.
Vaše vlastní odepírání je jenom faktorem, který vás zdržuje od realizování všech báječných věcí, po kterých toužíte.

Nemoc je o odepírání.
Zmatek je o odepírání.
Chudoba je o odepírání.
Smutek je o odepírání.
Automobilové nehody jsou o odepírání...

Všechny věci, které považujete za špatné, existují pouze z důvodu,
že si odepíráte váš přirozený Blahobyt. Neexistuje žádný zdroj „nechtěného" Nevejdete do pokoje a nehledáte vypínač tmy, abyste jej zapnuli,
protože chápete, že neexistuje vypínač, který by tmou zaplavil pokoj a zakryl zdroj světla. A podle stejného principu, neexistuje
zdroj nemoci, špatného stavu nebo zla, ale jenom odepírání přírodnímu Zdroji Blahobytu, jež praktikujete. Budete-li dosahovat úlevy, okamžik za okamžikem, myšlenka
za myšlenkou a předmět za předmětem, přiblíží vás to ještě blíže k vašemu Zdroji Blahobytu. .... z knihy Abrahama Higse
Když se budete zajímat o to, jak se cítíte, a úmyslně se budete pokoušet dívat na věci způsobem, jenž bude
zapříčiňovat, že se budete cítit lépe a lépe (a dělat to nejlepší, co můžete namísto toho nejhoršího), budete více umožňovat a odepírat
méně - a okolnosti událostí vašeho života začnou okamžitě odrážet tyto změny. Úleva znázorňuje uvolňování odepírání, což je to
samé, jako pohybování se směrem k umožňování. To je účinné použití vašeho Emocionálního naváděcího systému.
Příklady vyrovnávání kontrastujících vibračních frekvencí Následující příklady budou ilustrovat, jak můžete mít užitek
z přirozeného kontrastu prostředí, použijete-li váš Emocionální naváděcí systém a úmyslně zlepšíte vibrační vztah mezi vašimi touhami
a vírami. Tyto příklady znázorní procesy Úmyslného vyrovnávání Energií z důvodu účelu radostného tvoření: Současná kontrastující situace: Nejdříve popíšeme běžnou situaci
toho, co-je. (Povšimněte si víry, která je v současné situaci
aktivní.)
Výsledná(é) touha(y): Následně vyjmenujeme touhy, které se rodí z tohoto kontrastu. (Protože kdykoli jste v situaci, kdy víte, co nechcete, v takové chvíli kontrastu
vždy víte jasněji, co je to, co chcete. Výsledný(é) pocit(y) nebo znázornění vibračního nesouladu: Potom vyjmenujeme pocity, které znázorňují
současné aktivní vibrace (víry). Úmyslné úsilí ke zlepšení vibračního vztahu mezi mojí
novou touhou a mojí současnou vírou: A nyní vám nabídneme sérii výroků, aby vám pomohly přivést současnou
aktivní vibraci (víry) do stavu naladění se na tuto touhu. Jak budete číst, všímejte si, jestli ucítíte zlepšení
vibračního vztahu mezi touhami a vírami. Vězte, že pocit úlevy signalizuje i uvolňování odepírání i zlepšování
vibračního vztahu mezi touhou a vírou. Jinými slovy, čím lépe se cítíte, tím více v rovnováze jsou vaše
Energie. (Ovšemže můžete také říci: „Čím více jsou moje Energie v rovnováze, tím lépe se cítím.")
Výsledek: Na závěr poukážeme na konkrétní zlepšení vibračního vztahu mezi touhou a vírou,
jak je dokázáno vaším lepším pocitem. Není žádného porozumění, které by pro vás mělo větší důležitost
než toto, protože jak jednou porozumíte procesu úmyslného přivádění vibrací vašich věr do stavu naladění se na vibrace vašich
záměrů, budete Úmyslným Tvořitelem vaší zkušenosti - a nebude žádných záměrů, které byste nemohli vyplnit.
Pamatujte si, jestliže život, který žijete, má zdroje, aby ve vás vytvořil jakoukoli určitou touhu, potom pro vás také existují zdroje
k plnému přijímání nebo projevování této touhy./Abraham Higs
citáty-Přestaň-se-nenávidět-za-to-kým-nejsi-605x605.jpg
PRAVDA O SOBĚ

6 věcí, na které se sami sebe musíte zeptat:

-Co bych dělal, kdyby nebyly peníze?
Dělat může znamenat mnoho různých věcí. Dělat práci, dělat jen tak pro zábavu, dělat ji pro splnění nějakého cíle, touhy.. pokud by jste neměli nutnost potit se pro výplatní pásku, co byste dělali se svým životem?

-Kdo jsou lidé s nimiž jsem?
Co vaši přátele, berou si servítky, a dělají tak abyste byli šťastní? Baví vás všechen váš čas mezi nimi? Ví někdo z nich co právě potřebujete a kdy se držet zpátky? Který z vašich přátel vás tlačit dopředu, a který vás táhne dolů?

-Kdo jsou vaši "hrdinové" ?
Jaká jsou vaše kritéria pro obdiv? Koho ve svém životě považujete za obdivuhodného? Kdo jsou tři z nejvíce obdivuhodní lidí ve vašem světě reality? Jaká adjektiva byste použili k jejich popisu? Týká se něco z toho i vás? Můžeš se TY sám snažit být víc jako tví hrdinové?

-Co by jste řekli sami o sobě, jací jste?
A co dobrého jste vykonali? Představte si, co o vás napíší ti, co vás přežijí v nekrologu, jací jste? A uměli by jste být lepší?Podívejte se na svou dosavadní minulost ve vašem životě, líbí se vám ta vaše minulosti? Líbí se vám, co by o vás napsali? Je něco, co byste chtěli přidat, ale nemůže?

-Musím dát víc, než dávám, nebo si víc beru?
Přezkoumejte sami sebe, jak vás vidí vaši blízcí a partneři? Jste dobrý parťák? Umíte dávat víc, než je potřeba (v lásce a vztahu)? Jste ve vztazích otevření a víc, než dávající nebo raději jen berete a jen málo vracíte těm, co vám dávají?

-Co je na mně dobrého nebo v čem jste dobří?
Je to důležitá otázka při určování toho, co jste v životě dělali, ale další důležitá otázka zní: co je to, co je na vás vůbec dobré? Co chceš? Jaký chceš být? V čem chceš být dobrý a proč? Co je tvou motivací, ego nebo duše tě vede dopředu? A je vůbec to, kam směruješ, dopředu nebo jdeš zpátky?Co bys mohl použít ke svému zlepšení?/přeložila Marcela Abha
images.png
VIBRACE LÁSKY

Miluj všechny SVÉ MYŠLENKY, včetně těch NAPLNĚNÝCH STRACHEM, MILUJ JE,tím se ZVÝŠÍ jejich VIBRACE AŽ do jejich MAXIMA- stanou se láskou+vymizí. MILUJ VŠECHNY SVÉ NEGATIVNÍ MYŠLENKY a ony NEbudou mít NAD TEBOU MOC.

MILUJ své lidství, jako božství. Miluj svou NE-JISTOTU jako sebe sama, jako BOHA v SOBĚ. Miluj i to, že NEDOKÁŽEŠ ODPOUŠTĚT. MILUJ To.
Miluj vše, čemu říkáš CO MÁ NEDOKONALOST... MILUJ Tot!!!!!

Své POCITY totiž nezměníte tím, že je budete POPÍRAT nebo NENÁVIDĚT, ZVLÁDNETE JE tim, že SVÉ POCITY budete MILOVAT. žE BUDETE MILOVAT SAMI SEBE, JACÍ JSTE I S TÍM, CO JE NEDOKONALÉ.

MILUJ tedy VŠE, Co K TOBĚ PATŘÍ. tedy i TEMNOU část SAMA SEBE !!!
VIBRACE lásky totiž LÉČÍ,tím že zvýším vibraci svým vědomým LÁSKYPLNÝM VYSÍLÁNÍM, SÁM K SOBĚ, tím DOVOLÍM proniknout vibracím do SVÝCH TEMNÝCH Stránek + UMOŽNÍM Universu a jeho energiím o nejvyšších vibracích, aby přeměnily, mou NEGATIVNÍ energii v opak, tedy ve SVĚTLO - V LÁSKYPLNOU ENERGII.

Nemoc
-je způsobená NEDOSTATKEM ENERGIE v oblasti, kde propukla. V dané čakře je tedy MÁLO ENERGIE, nedostatek lásky v daném místě.
-Nemoc JE ZNAMENÍ, že někde se něco děje, že se nemáte moc rádi, Že NĚCO VE VAŠEM TĚLE - NĚKDE JE usídlená temnota o nízkých vibracích /váš STRACH, NEDŮVĚRA, NEJISTOTY, OBAVY + TAK, vám bere vaši drahocennou energii + časem způsobí NEMOC, to znamená, NEDOSTATEK LÁSKY třeba jen té SÁM k SOBĚ.

-NEMOC si vytvoříme proto, aby nám uvolnila STARÉ ENERGIE a Posunula nás do VYŠŠÍCH VIBRACÍ energie a ZPĚT na úroveň SEBELÁSKY. Až si budete vědomi, a budete sebe MILOVAT více, ZYÝŠÍTE SI SVÉ VIBRACE + NEMOC se začne ZLEPŠOVAT,až pomalu VYMIZÍ + To I u genetických chorob. Na tomto principu FUNGUJE léčebná metoda ENERGIÍ RECONNECTION - je to pouhé navýšení VIBRACÍ energií u KLIENTA = uvedení ho do stavu harmonické energie + znovu napojení klienta na JEHO vnitřní JÁ + zdrojovou energii UNIVERSA.

Takže MILUJTE SEBE A ZNOVU SE - NAPOJTE NA SVOU PODSTATU - LÁSKY.
Každá negativita JE TEDY VOLÁNÍM PO VĚTŠÍ LÁSCE!!!!!!!!!!!!

To je dobré si vždy uvědomit + podle toho tedy jednat, nedejte se vyprovokovat, i když VÁS chtějí lidé zranit vaše city, když na vás křičí - podívejte se na to, tak zvané mezi řádky, co VLASTNĚ chtějí po vás? Co se s nimi děje? Mají potřebu větší lásky - potřeba zvýšit JEJICH vibrace. Pošlete jim tedy lásku bezpodmínečnou lásku, bez ohledu na to, jak se chovají, co dělají, co říkají, třeba právě vám. . .ZVYŠTE JEJICH VIBRACE, vždy jde totiž o volání o pomoc.. haló tady jsem a nemám energii...

Víte nejsme všichni na tom stejně, jsou mezi nimi RŮZNĚ STARÉ DUŠE + mají tedy JINÉ FREKVENCE VIBRACÍ, v nichž se mohou SVÝM EMOTIVNÍM STAVEM POHYBOVAT. Uvidíte-li lidi, jak jednají v nízké Frekvenci energie - hádka, nepřejícnost, z\oba, VZTEK, pomsta, hrubost a neúcta k vám, pak mějte na paměti, Že JE POTŘEBA JIM IHNED POSLAT LÁSKU, ať už si to zaslouží nebo nikoli, stačí myšlenkou a zcela bez obav.
Ihned jim tím pomůžete, tím vyrovnáte jejich vibrace, NEDEJTE se ovládat NEPŘEJÍCNOSTÍ + NEGACEMI, které ve vás vyvolá REAKCE DOTYČNÉHO K VÁM. NEVŠÍMEJTE SI, Co ŘÍKÁ, ALE vnímejte, Co POTŘEBUJE právě NYNÍ - neznáte totiž jeho důvod, proč má takové vibrace, třeba je těžce nemocen nebo se dozvěděl nepříjemnou zprávu nebo SE NECÍTÍ BÝT V BEZPEČÍ + JE NĚČÍM OHROŽEN. Pošlete MU tedy LÁSKU + POMOZTE MU dostat se na VYŠŠÍ vibraci jeho toku energií v auře i jeho okolí.
/Marcela Abha Kunz
stažený soubor.jpg
NÁVOD NA ŽIVOT OD TIBETSKÝCH MNICHŮ

1. Když se ti něco líbí – řekni to.
2. Když se ti něco nelíbí – řekni to.
3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.
4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.
5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.
6. Když něco chceš, popros.
7. Nikdy se nehádej.
8. Chceš-li, aby ti porozuměli, vysvětluj.
9. Když ses provinil, řekni to rovnou a nehledej výmluvy.
10.Mysli vždy na to, že každý má svou pravdu – a ta se nemusí vždycky shodovat s tvou vlastní.
11. Nestýkej se se špatnými lidmi.
12. Nejdůležitější v životě je láska. Všechno ostatní jsou zbytečnosti.
13. Naše problémy jsou pouze v naší hlavě.
14. Okolní svět není ani dobrý ani špatný – je mu zcela lhostejné, jestli existuješ.
15. Z každé události se snaž získat pro sebe něco užitečného.
16. Nebuď suchar. 17. Pamatuj, že nikomu nejsi nic dlužen.
18. Nezapomeň, že nikdo není nic dlužen tobě.
19. Nelituj ani času ani peněz na štěstí z poznávání světa.
20. V životě vždycky spoléhej pouze sám na sebe.
21. Vždy věř svým pocitům.
22. K ženám (ostatně i k mužům), stejně jako k dětem, buď trpělivý a trochu shovivavý.
23. Pokud máš špatnou náladu, zamysli se nad tím, že až zemřeš, nebudeš mít ani tu.
24. Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek být ani nemusí.
25. Věz, že dnešek je ten nejkrásnější den.
aura-1.jpg
O AUŘE

BOJ O ENERGII

Boj o energii
Pokud nám chybí životní síla nebo ji potřebujeme obměnit za čerstvou, je tu kolem nás nejpřirozenějším zdrojem energie právě Universum. Pramen životní síly kolem nás, tedy zdroj universální energie, je nekonečný a nevyčerpatelný. Ne každý z lidí si je tohoto faktu vůbec vědom. Pokud již o tomto zdroji ví, nemusí se na něj ještě dokázat také vědomě napojit a čerpat tak svoji životní energii. Nebo má toto propojení mezi aurou a Universem jen velmi slabé a dočerpávaná síla mu proto nestačí k naplnění jeho potřeb. Pro mnoho lidí na světě je jediným zdrojem síly jen jejich aura. Tento omezený zdroj energie se průběžně vyčerpává, a je proto třeba jej obměňovat a doplňovat.
Pokud člověk věří, že jedinou možností je získat chybějící energii z domény Ty, dochází k energetickému útoku na ostatní jedince. Lidí je přece na světě mnoho a energie pro všechny se zdá být velmi málo. To znamená, že se o ni musí tvrdě bojovat. V energetickém chápání světa je tento boj o energii příčinou všech konfliktů mezi lidmi i ve světě.

Takové smýšlení lidí a důsledky jejich jednání může vést až k násilí a konfliktům. Vše jen z mylného dojmu, že je třeba o energii pro život bojovat, a ne ji naprosto klidným způsobem přirozeně dočerpávat z Universa, kde je jí dost pro všechny. Jsou i lidé, kteří mají dobré povědomí o zdroji síly v Universu, ale vědomě se tohoto zdroje zřekli nebo je pro ně prostě pohodlnější a rychlejší svoji energii dočerpávat na úkor druhých lidí. Jsou to většinou velmi dominantní jedinci, kteří chtějí všeho moc, snadno a hned. Způsobů útoku na vaši auru může být několik:
• Ovlivňování a manipulace za účelem získání převahy,
• přímý útok dominantního jedince,
• skryté odsávání vaší energie přímo i na dálku.
Útočník se bude vás snažit zviklat ve vašem přesvědčení, možná i urážet a jinak ubližovat vaší osobě, aby vás oslabil a měl z vás snadnou kořist. Cílem je prolomit energetickou ochranu vaší aury tak, aby měl volný přístup k vaší energii. Tuto vám bezostyšně odebere pro svůj prospěch. Vaši ukradenou životní sílu vyčerpá jako zdroj energetické obživy. Většinou mu nestačí jedna oběť, kdykoli zaútočí jinde nebo klidně opět znovu na vás, pokud zde najde snadný cíl.
Je to násilné napadení vaší domény. Vědomé nebo i nevědomé poškozování vašeho práva na svobodnou vůli, kdy byste za normálního stavu rozhodovali o tom, zda si kontakt přejete nebo ne. Záleží na síle vaší ochrany, jestli bude útok úspěšný nebo nikoli.
Snadným cílem pro energetické útoky jsou lidé oslabení, s málo pevným energetickým obalem své aury. Obětí se mohou stát i milí, důvěřiví lidé, kteří si svoji auru před ostatními nechrání a nechají se sebou snadno manipulovat.

Jak probíhá energetický útok proti vaší doméně, znázorňuje přiložená kresba. Útočník je na ní ztvárněn jako postava vlevo. Jeho aura se vydouvá, naplněná již dříve získanou vitální silou. V jeho blízkosti se však nachází další lákavé sousto. Svoji auru vyklene ještě více proti osobě, u které vnímá, že je proti němu v nevýhodě. Je slabá jako postava vpravo. Navíc se téměř nebrání. Útočníci přes svou sílu jsou totiž většinou zbabělí a mají rádi snadný úlovek z pozice převahy.
Útočící jedinec napadne různými prostředky oslabeného, svoji oběť. Bez ohledu na pravidla jednání a svobodnou vůli si vezme část cizí energie a rychle ji uzavře do své aury. U obou osob dojde k energetické změně. Útočník se posílil a zároveň se částečně změnila i barva jeho aury. To proto, že odebral jinému část jeho síly. Barva aury vyjadřovala jeho jedinečnou osobnost, která byla napadena. Člověk, který byl obětí útoku, je oslaben. Jeho energie je pošpiněna napadením a aura se stáhla, zmenšil její dosah. Toto platí za předpokladu, že se jednalo o skutečně slabého jedince, který si nebyl schopen odebranou sílu rychle doplnit z universálního zdroje, ale žil především ze síly své aury.
Někdy útok na vaši vitální energii proběhne tak, že se zdánlivě nic nestane. Jen jste se třeba jen jednou setkali s člověkem, který na vás zvláštně zapůsobil. Nemuselo vám při tomto setkání být nutně pouze nepříjemně, ale přesto mohlo jít o prolomení naší energetické ochrany.
Takto se projevují tzv. energetičtí upíři. Velmi rafinovaným způsobem vás mohl ovlivnit právě takový jedinec. Jeho nejčastějším způsobem útoku je přetvářka v jednání a manipulace. Pro názornost je takový člověk na obrázku vyobrazen jako postava vlevo. Ze své aury vyslal tento energetický upír paprsek své ovládající energie do vaší aury.

Tímto přes vaši vůli násilně vstoupil do vaší domény. Navíc se ve vaší auře zachytil tak, že ji tenkým, avšak silným poutem spojil se svojí aurou. Je to nástroj k ovládání druhého, bez ohledu na jeho svobodnou vůli. Pomocí této energetické nitky vám může vnucovat svoje názory, nutit vás k tomu, abyste na něj opakovaně mysleli, jako by byl ve vaší blízkosti. Můžete mít také nutkání tohoto člověka vyhledávat, přestože cítíte, že k tomu nemáte nějaký důvod. Postupně vám tímto spojením nejen odebírá vaši životní sílu, ale ovlivňuje celou vaši osobnost. Stáváte se tak loutkami na provázku, ovládanými zvenčí.
Můžete to sami vnímat, ale také nemusíte vůbec vědět, že se toto stalo. Jen se prostě budete cítit více a více unaveni, hlavou se vám asi budou honit divné myšlenky, budete sami překvapeni změnou ve svých postojích a názorech. Budete zřejmě vnímat rozpor ve svém bytí, kterému se chcete bránit, přestože nevíte, čemu se máte bránit. Navenek je jakoby všechno při starém, ale okolí si brzo všimne změny ve vašem jednání. Jako byste to už nebyli vy, něco divného se s vámi děje. Je to velmi nebezpečný stav pro celý váš duchovní vývoj i pro zachování psychiky i fyzického zdraví.Cílené ovládání a manipulace je třeba se co nejrychleji zbavit. Sami pro toto zřejmě nebudete mít dost síly, protože jste ovládáni hrubou silou zvenčí.
Útočník vás bude prostřednictvím vytvořeného pouta bedlivě sledovat. Bude se i aktivně bránit, abyste se z jeho pouta vymanili. Abyste byli poslušnou loutkou, bude snažit vás také zviklat na vaší duchovní cestě. Cílenou manipulací se bude také snažit dosáhnout toho, abyste se vzdali svých názorů o světě energií jako zcestných, bude se proto snažit oslabit co nejvíce vaše spojení se zdrojem Universa, případně na vás působit tak, abyste je vy sami zcela přetnuli.
Pomoci vám může zkušený a vyspělý člověk, který rozpozná, co se stalo. Tento člověk musí být sám na takové úrovni, aby věděl, jak odstranit z vaší aury pouto útočníka. Sám musí být plně ve spojení s Universem a mít schopnosti pracovat s vitální energií. Jen tehdy vám pomůže se tohoto nežádoucího pouta zbavit a obnovit tak vaši ztracenou rovnováhu.


POSILOVÁNÍ AURY

Svoji vitální energii můžeme prostřednictvím aury přeměňovat, vysílat do okolí, koncentrovat. Naše aura je spojena pomocí energetického pouta se zdrojem universální energie. Můžeme si to představit jako neviditelnou pupeční šňůru, která spojuje energii našeho Já s nevyčerpatelným zdrojem síly Universa. Především naše korunní, sedmá čakra nám pomáhá mít toto spojení neustále k dispozici. Pokud je proudění naší vitální energie oslabeno, vznikají v auře bloky a energetická jádra v čakrách jsou slabší. Dochází k menšímu přenosu energie uvnitř aury a její výměna za čistou universální energii neprobíhá v plné míře.

Zablokování určité čakry uzavírá proudění energie v určité oblasti a vede až ke zdravotním potížím člověka. Pomocí meditací, harmonizačních metod a s využitím různých posilujících předmětů je možné tyto bloky odstranit a obnovit tok energie. Pro zdravý a plnohodnotný život člověka je třeba být neustále aktivně zapojen do koloběhu energie. Být ve spojení se zdrojem, obměňovat a doplňovat z něj vitální energii do své aury. Ilustrační kresba znázorňuje, jak člověk pomocí meditace čerpá a doplňuje energii z universálního zdroje síly.
Posilovat se a doplňovat svoji životní sílu můžeme nejen přímo z Universa. Tak, jako jsme my jeho součástí, jsme dílkem jednoho velkého celku, tvořeného živou a tzv. neživou přírodou. Je možné využívat sílu, zde nabízenou. Pokud se ocitnete pod starým, rozložitým stromem, budete jistě vnímat, jak překypuje vitální silou.
Občerstvit svoji auru a obměnit tak vitální energii můžete také u proudící vody, v klidu lesa či louky, z čistoty horských masivů nebo osamělých balvanů. K obnově a očistě energie se také využívá léčivá moc krystalů. Toto všechno jsou skryté zásobárny naplněné živou energií. Zásadní rozdíl mezi tímto způsobem doplňování energie a obracením se přímo na zdroj Universa spočívá v tom, že universální zdroj je nejčistší a nevyčerpatelný. Pomůže nám vždy, když se s ním spojíme a je nám kdykoli a kdekoli k dispozici.
/www.zdravi4u.cz/
i286260064317504598._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
SÍLA MYŠLENÍ A ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ

MYŠLENÍ JE ENERGIÍ A TO ZNAMENÍ SÍLA JEHO FREKVENCÍ.
Naše myšlenky si každý manifestujeme ve svých životech. Myšlenka je tedy jak už víme PŘÍČINA toho, co se nám teď DĚJE. A to, co se nám děje, JE DŮSLEDEK TOHO, JAK MYSLÍME!!!

Vnitřní „Já“ je duch v nás, pravé já je tím, kdo vše v nás řídí. Já mám velikou moc-řídí vše v nás i kolem nás, to znamená, že určuje frekvence energetické řeky, v níž právě se nalézáme = NAŠI REALITU! OSOBNOST je složena z mnoha charakterů, zvláštností, zvyklostí a povahových znaků, jež jste už v minulosti sami získali, jelikož jste měli své minulostní myšlení a tím i frekvenci svých energetických těl aury.
„Já“ má moc myslet!!! Ovšem jen málokdo ví, jak myslet správně, proto se často ocitají v propadech a jejich „já“ je více ve zmatku, než v radostech životních zkušeností. Toto je většinou důsledek „sobeckého způsobu myšlení“, což vede vždy k prohře a utrpením.
Duch je zde pro poučení a osobní zkušenost, a to znamená, že jde také o to, BÝT CELKU PROSPĚŠNÝM, jak víme, všichni tvoříme jeden celek, všichni patříme k jednomu druhu energií. A všichni jsme jenom jednotlivými energetickými bytostmi v celku lidstva na této planetě.
Jedním z nejvyšším zákonitostí je být prospěšným všem, tomu, kdo se tímto zaobírá a jehož činnost je opravdu prospěšná mnoha lidem, je pak vytvářen rychlý vzestup ve vibračním toku energií, jeho čaker, auryckých těl a jeho duchu – duši. Taková bytost má potom zcela logicky snadnou cestu životem, jelikož její činy a myšlenky jdou ve správném směru vývoje ducha, známe přeci ono známé rčení:“ jsme stvořeni k obrazu Božímu“, a tímto obrazem je vzestup energetické hladiny ducha ukotveného v duši.

JÁ MŮŽU BÝT TÍM, KÝM CHCI BÝT… zlatá afirmace, jež nám umožní změnu pohledu na sebe

-je to afirmace uvědomování si, kdo vlastně jsem
-opakováním si této afirmace bude víc a víc duch upevněn ve svém tvrzení, že smí být tím, kým chce být duch
-pokud jste to celé pochopili, pak začněte s lehkým uvědomováním si sebe sama
-vnitřní svět je pod kontrolou vyššího „Já“
-vnější svět je ODRAZEM SVĚTA VNĚJŠÍHO!!!
-sebe-láska, sebe-poznání, sebe-důvěra, toto je to o co jde, abychom mohli své myšlenky manifestovat
-uklidnit mysl a myšlenky si vybírat, tak abyste měli jen dobré pocity
-podstata všeho je duch a duch tvoří a dává všemu podobu, duch je život!!!
JEN V TICHU MOHU MYSLET
-MYŠLENÍ je druh pohybu
-je duchovní podstaty
-emoce a myšlení je přímo spolu propojeno
-mentální síla se musí cvičit, myslete na to, co chcete stále-vždy se vám vytvoří podstata pocitu, který se vám vždy vybavuje s tou danou myšlenkou, proto se po čase ukládá do nevědomých programů, které nabíhají denně v naší mysli- KONTROLUJTE SVÉ MYŠLENÍ A SVÉ POCITY- nechte se řídit nikoli emocemi, ale myšlenkami-intelektem.

Cvičte svou mysl, učte se být v tichu a relaxujte denně.
Duch je energie, síla a moc, duch formuje hmotu, myšlenka uvádí do pohybu přírodní energetické zákony. Myšlenkou vytváříme cokoli chceme. Náš mentální život je v nevědomí a v myšlení. Podvědomí je neustále v činnosti!!! Vědomé a nevědomé by mělo být v souladu.

Podvědomí= SUBJEKTIVNÍ MENTÁL, jež je v těle je z velké části ovlivněn dědičností, jež je výsledkem prostředí rodu, v němž jste se narodili. My sami jsme tím, kdo si může sám zvolit, co pozvedne a co potlačí u sebe sama, tedy jaké vlastnosti, nadání, či naopak frustraci, kterou může potlačit. Velká část podvědomí pochází z naší mysli, ale zde patří také zkušenosti z minulosti, to znamená, že DNES JSEM PROJEVENÍM MÉ MINULOSTI-vytvořeným tělem i svým stylem myšlení a vidění světa kolem sebe i sama sebe. Protože v sobě neseme nejen minulostní zkušenosti, ale také neseme v sobě převzaté zkušenosti od jiných-rodiny, přátel, ale i cizích lidí z minulosti. A toto vše pak dotváří naši povahu, naše energetické vlnění, jež má náš duch, který se zde zrodil a vytvořil si svou duši a zhmotnil si své tělo v nitru matky. Tak nám všem funguje „zákon přitažlivosti“. Jaký jsem tak si dotvořím sebe sama i své okolí a své prostředí, vše se děje na základě minulosti a zkušeností v ní. Vše je tak provázáno, minulost s přítomností a přítomnost s budoucností. Vše je v našem duchu a následně v centru Solaru plexu, centru životní energie, času a prostoru, kde jsem ve své realitě!
V takové realitě, kterou jsme si sami vědomě nebo i ve většině případů nevědomě vytvořili už v naší minulosti, na základě toho, co se tu budeme muset naučit. Boží jiskra je tedy v nás, jak ji využívám je jenom na mně samotném, proto výběr toho, na co myslím je tím nejdůležitějším pro tvoření mé přítomnosti a budoucnosti!!!

UVĚDOMOVÁNÍM SI NA CO MYSLÍM A CO CHCI, si sám tak přitahuji to, na co myslím a samozřejmě co má velkou sílu energií, tak to je i z našimi
-NEGATIVNÍMI POCITY
-ZLOSTÍ
-ZÁVISTÍ
-LÍTOSTÍ
-STRACHEM A OBAVOU
-ÚZKOSTMI A DEPRESEMI a tak dále. Takové prociťování má totiž mnohem větší sílu energií = NÁBOJ ENERGIÍ, než to, co nemá takovou sílu, čím nejsme tak pohlcováni. Proto se nám velmi často zhmotní hlavně TO, CO NECHCEME! Je to proto, že tomu dáváme několikanásobnou sílu energií, a tou jsou myšlenky-vezměte jak často myslíte na to, čeho se moc bojíte? Jasněže stále, skoro pořád, a toto máte tím rychleji také zhmotnělé ve své realitě, protože minutu po minutě se víc a víc opakují vaše myšlenky kolem strachu z… a čím víc na to myslíte, tím se energie strachu kumuluje a zhmotní se vám tak rychle situace, které se vy tak moc bojíte a vůbec ji nechcete!!! A PROČ?

PROTOŽE JSTE SAMI DALI TAK VELKÝ ENERGETICKÝ NÁBOJ TOMU MYŠLENÍ NA TEN VÁŠ STRACH!
BYLI JSTE TO JEN A JENOM VY, KDO STÁLE DOKOLA MĚL V MYSLI TU MYŠLENKU/MYŠLENKY NA TO, ČEHO SE TAK MOC BOJÍTE, a tak jste si to, čeho se bojíte, zhmotnili do své přítomnosti, a pokud se tím budete nadále tak zaobírat, budete si to tahat i do zhmotnění ve vaší budoucnosti!!!!!! Změnit si myšlení a koncentrovat se NA TO, CO OPRAVDU CHCI + MYSLET NA TO DENNĚ, V KAŽDÉ VTEŘINĚ+STÁLE DOKOLA, AŽ SE VÁM TO ZAPÍŠE DO NEVĚDOMÝCH PROGRAMŮ a budete tak tomu dávat sílu i nevědomě, což je nejlepší formování si přání v automatickém myšlenkovém procesu, pak se tomu každým okamžikem přidává energie a ta roste a roste, až ji váš solar plexus dá formu a podobu a čas, kdy se vám tak zhmotní a stane se realitou v přítomnosti!!!
MYSLETE NA TO, NA CO MYSLÍTE NEJČASTĚJI, protože TOMU DÁVÁTE NEJVÍCE ENERGIE ZE SEBE, A TO SE VÁM BRZY ZHMOTNÍ VE SKUTEČNÉM VAŠEM ŽIVOTĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!/Marcela Abha Kunz
schéma prokrastinace
schéma prokrastinace
ODKLÁDÁNÍ VĚCÍ = PROKRASTINACE

Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví. Psychologové často popisují takové chování jako mechanismus pomáhající jedinci vyrovnat se s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti. Podle některých vědců jsou kritéria definující prokrastinaci následující: je kontraproduktivní, zbytečná a zdržující.[1]

S prokrastinací je spojena rozhodovací paralýza, kdy složitější výběr vede k odkládání rozhodnutí.[2]

Prokrastinace může vyústit ve stres, pocit viny, psychickou krizi a ztrátu produktivity. Spojení těchto pocitů může vést k další prokrastinaci, vytvářejíc tak určitý kruh.

Prokrastinace je do určité míry normální psychologické chování. Chronická prokrastinace ale může být příznakem vážné mentální poruchy. Takto postižení lidé mají často strach vyhledat pomoc kvůli sociálnímu stigmatu a rozšířenému omylu, že prokrastinace je způsobena leností, nízkou silou vůle nebo malými ambicemi./wikipedie


JAK NEODKLÁDAT TO, CO MUSÍM?

1. Začněte s malou dávkou a postupně přidávejte
Nevydržíte si číst jednu hodinu denně, ale chtěli byste? Začněte s 10 minutami denně, a když čas uplyne, tak knihu odložte. Opravdu! Přestaňte číst a pokračujte zítra. Další den zvětšete interval na 11 minut. A následující den přidejte další minutu, každý den zvyšte svoji dávku o pouhou minutu, až se dostanete na 20 minut, potom 25… Za méně než měsíc se můžete dostat až na 30 minut přirozeným způsobem, bez přemáhání se a zapojování síly vůle. A další týdny opět po malých kouscích přidávejte, až se dostanete na jednu hodinu. Všímejte si prázdných časových úseků, jako jsou např. čas na autobusové zastávce, nebo když čekáte někde v radě, u lékaře atd. a ty potom používejte k vytvoření si nového pozitivního návyku čtení. Je dobré využívat tzv. “hluchá místa”, kdy na něco nebo někoho čekáte.
Klíčem k úspěchu je nevynechat a mít sebekázeň v tom, abyste vytrvali. Pokud se přece jen stane, že máte náročný den a jste na čtení moc unavení, vraťte se na začátek k vykonání nejmenšího možného kroku, se kterým jste začínali, místo toho, abyste vynechali úplně. Díky tomu nepřerušíte kontinuitu a nervová dráha ve vašem mozku, na které se nový návyk vytváří, se neoslabí, ale posílí.
Neberte si příliš velké sousto hned na začátku, např. nezačínejte na 40 minutách hned první den, protože je pravděpodobné že takto velké první sousto nebudete schopni v následující dny opakovat nebo dokonce navyšovat. Naopak, pokud budete moudří a začnete s 10 minutami, a potom tento časový úsek budete po malých částech navyšovat, naučíte své podvědomí, jak vytvořit nové automatické chování, a potom vydržíte pravidelně dosahovat tohoto intervalu, až se dostanete na 50 minut, 1 hodinu, 90 minut atd. a nakonec se to stane silným návykem, který budete dělat tak přirozeně, jako když si před spaním čistíte zuby. Čas může být vaším přítelem, pokud ho budete moudře používat k tomu, abyste dosáhli svých cílů.
2. Najděte si parťáka, kterému se budete zodpovídat
Lidé jsou od přírody společenskými bytostmi a naléhání od okolí je něco, čemu často podlehneme. Tak proč to nevyužít jako výhodu? Vytvořte si např. na Facebooku skupinu 2-3 přátel, kteří mají předpoklady k tomu věci dokončovat. Každé ráno každý z vás napíše, na čem bude v ten den pracovat, jaký je úkol, který ho poposune k dosažení jeho hlavního cíle. Každý ze skupiny večer zase napíše, co se mu ten den povedlo. Pokud tento krok zvládnete a dokážete díky němu dosahovat pravidelných výsledků, tak můžete „zvýšit nároky na sebe“ tím, že místo jednoho úkolu si určíte 2-3 úkoly, na kterých budete v ten den pracovat. Ale pamatujte si, nepřehánějte to, nemá smysl psát si seznam úkolů, o kterých víte, že na nich pracovat nebudete, to by vedlo k demotivaci vás i celé skupiny.
3. Odstraňte všechno, co by vás mohlo vyrušit
Možná jste nevěděli, že francouzský autor Victor Hugo napsal svá díla Bídníci a Chrám Matky boží v Paříži ve velké časové tísni a během psaní byl ve své pracovně nahý. To způsobovalo, že nemohl svůj dům opustit. A jako pojistku ještě dal pokyn svému sluhovi, aby jeho oblečení ukryl. Neříkám, abyste používali drastický způsob dosahování svých cílů, ale pokud si vytvoříte překážky, které napomáhají odkládání, tak to může být přínosné. Můžete toho docílit např. tím, že si telefon necháte v jiné místnosti a vypnete si zvonění, zablokujete si přístup na internet, nebo alespoň na sociální sítě (opravdu to pomáhá!), nebo odložíte oběd až na okamžik, kdy budete mít dokončený ten nejdůležitější úkol dne.
4. Začněte se zaměřovat na cestu k cíli místo na cíl
Používejte své každodenní rituály pravidelně. Bez výjimky. Používání je klíčem k získání jakékoliv zručnosti. Neexistuje žádný velký úkol na konci cesty k vašemu cíli. Cílem je každodenní práce, kterou děláte a která vám přináší radost. Chcete shodit 7 kilo do 3 měsíců? Tak začněte jíst zdravěji, méně kalorickou stravu a více se pohybovat už dnes. A pravidelně navyšujte dávky pohybu, který tu nahromaděnou energii spotřebuje. Jediné na čem záleží, to, co vás přivede k úspěchu, je práce, kterou uděláte dnes ve vašem současném těle. Chcete vytvořit nový Facebook, ale nechce se vám každý den programovat?Potom se asi daleko nedostanete. Naučte se mít rádi již samotnou cestu k cíli.

5. Snězte tu žábu
Mark Twain kdysi řekl, že první věc, kterou byste měli ráno udělat, je sníst živou žábu, potom můžete pokračovat v denních činnostech s vědomím, že pravděpodobně to nejhorší, co se vám mohlo v ten den stát, již máte za sebou. Vaši „žábu“ představuje ten největší a nejdůležitější úkol, který pravděpodobně odložíte, pokud s tím něco neuděláte. Tento princip více do hloubky rozvinul Brian Tracy ve své stejnojmenné knize. Přílišné plánování vás může vyvést z cesty, ale jednoduchý systém organizace práce může posloužit. Nastavte si svůj týdenní cíl. Potom ho rozdělte do 5-7 menších částí (Průzkum, Akce 1, Akce 2, Akce 3, Kontrola, Vylepšení, Dokončení). A potom každé ráno začněte s tím nejdůležitějším úkolem, který vás co nejvíce posune k cíli. Použijte Paretovo pravidlo 80/20. To znamená, nejdříve věnujte svůj čas 20 % činností, které vám přinesou 80 % výsledků.
6. Používejte opačnou motivaci
Je důležité si uvědomit, že lidé více reagují na negativní podněty, než na ty pozitivní. Je naší přirozeností zůstávat v aktuálním stavu, místo toho abychom se dokopali k něčemu lepšímu. Motivace nepřijít o bydlení a peníze je silnější než motivace tvrdě pracovat a později se přestěhovat do lepšího. Protože setrvání v aktuálním stavu se zdá být více reálné, než nejasná budoucnost. Proto si určete opačnou motivaci. Dejte někomu např. 1000 Kč s tím, že je může použít, na co chce, pokud se vám nepovede dokončit svůj projekt v určený čas. Tímto způsobem se přinutíte k práci na dosažení cíle, abyste nepřišli o to, co již máte.
7. Naučte se říkat NE
Pro mnoho z nás představuje říct někomu NE nadlidský úkol. Nejraději bychom na všechno říkali ano. Řekněte ale NE zlodějům času. Udělejte si svoji práci a nenechte se vyrušovat jinými lidmi, kteří od vás něco chtějí. Řekněte NE večírkům, závazkům, které nemůžete dodržet, vyrušování, čemukoliv… Tohle je jedna z nejcennějších schopností, které se můžete naučit, a která vám umožní zůstat zaměřeni na své závazky a také vám poskytne čas na práci na nich.
8. Zvolte si patřičné prostředí
Pokud je vaše ložnice vaší pracovnou, tělocvičnou, jídelnou a hernou, potom je pro váš mozek náročné se nastavit do toho správného režimu pro činnost, kterou potřebujete právě dělat. Chcete sportovat? Běžte do parku. Chcete studovat? Běžte do knihovny. Chcete se koukat na film nebo hrát počítačové hry?Dělejte tyhle věci v obýváku. Chcete si odpočinout nebo zdřímnout? Zůstaňte v ložnici. Oddělená prostředí umožní vašemu mozku se nastavit na příslušný typ činností, a pomůže vám dostat se do stavu potřebného na vykonávání daného úkolu.
9. Určete si den, kdy budete prokrastinovat
Teď si ani říkáte: „Co? Já bych se ráda naučila, jak se nastartovat, ne jak odkládat!“
Existují dva druhy práce. Systematická práce a kreativní práce. Pokud potřebujete pracovat na čistě technických věcech, které mohou být přesně určeny, odkládání opravdu není na místě, zastavilo by vás to na cestě. Ale pokud jde o kreativitu, prokrastinace je ve skutečnosti nutným zlem. Říká se, že Leonardovi da Vincimu trvalo tři roky, než namalovat svůj obraz Poslední večeře, především kvůli jeho notoricky známému sklonu k odkládání. V jeho prvním návrhu Poslední večeře třináct lidí sedělo na lavičce, stůl přidal až později. Vyžadovalo to odkládání, znovu začínání, přerušení práce, a znovu přehodnocování, aby z toho mohla vzniknout ta nejlepší možná verze. Přerušení činnosti je pro kreativní mozek ve skutečnosti dobrá věc. Určete si jeden den v týdnu, kdy budete kreativně pracovat na plánování a vylepšování své vize budoucnosti.
Isaac Newton by možná nikdy nepřišel na zákony fyziky, kdyby neodpočíval pod jabloní. Je lepší si naplánovat volno dříve, než vám někdo naplánuje něco jiného.
A na závěr jenom bonusový tip
Podpořte svoji kreativitu a vytrvalost naprogramováním se na silnou motivaci a dosahování cílů poslechem relaxačních audií na pozitivní programování mysli Umění motivace a Úspěch v životě. A pokud hledáte parťáka pro podporu práce na dosažení cílů, jsem vám k dispozici.
http://www.kouzelnazena.cz/
i286260064322303680._szw480h1280_.jpg
ZDRAVÍ - MOTIVACE

• Pij dostatek vody.
• Jez snídaně jako král, obědy jako princ a večeře jako žebrák.
• Jez víc jídla rostoucího na stromech a keřích a méně zpracovávaného.
• Žij třemi E – Energie, Entuziasmus, Empatie.
• Čti víc knih, než v loňském roce.
• Seď v tichosti alespoň deset minut každý den.
• Spi sedm hodin.
• Procházej se 20-30 minut každý den a usmívej se přitom.

OSOBNOST - MOTIVACE

• Neporovnávej svůj život s druhými. Vůbec nemáš tušení, o čem je jejich cesta životem.
• Nenos v sobě negativní myšlenky, stejně jako věci, které nemůžeš kontrolovat. Namísto toho věnuj svoji energii přítomným pozitivním momentům.
• Nepřepracovávej se. Udržuj si svoji hranici.
• Neber se tak vážně. Nikdo jiný tě tak nebere.
• Neplýtvej svou vzácnou energií na pomlouvání.
• Sni víc mimo spánek.
• Závist je ztráta času. Už máš vše, co potřebuješ.
• Zapomeň na to, co se stalo v minulosti.
• Nepřipomínej svým blízkým chyby z minulosti. Zničí to tvoji přítomnou radost.
• Život je příliš krátký na to, abychom nenáviděli druhé. Přestaň s nenávistí.
• Vyrovnej se se svojí minulostí, aby neovlivňovala tvoji přítomnost.
• Nikdo nemá moc nad tvojí radostí kromě tebe.
• Uvědom si, že život je škola a jsi tady, aby ses učil. Problémy jsou zkrátka součástí života, objevují se a mizí. Ale lekce, které se z toho naučíš, ti zůstanou na celý život.
• Usmívej a směj se víc.
• Nemusíš vyhrát každý spor.


SPOLEČNOST - MOTIVACE

• Volej často své rodině.
• Každý den dej něco dobrého druhým.
• Víc odpouštěj.
• Pokus se každý den vykouzlit úsměv na tváři alespoň tří lidí.
• Tím, co si o tobě myslí druzí, se nezabývej.
• Tvá práce se o tebe nepostará, když jsi nemocný. Tví přátelé ano. Buď s nimi v kontaktu.

ŽIVOT - MOTIVACE

• Dělej správné a důležité věci.
• Nezáleží na tom, jak se cítíš, vstaň, obleč se a ukaž se.
• To nejlepší teprve ještě přijde.
• S každým ránem buď vděčný za nový den.
http://www.zuzanazeidlerova.cz/
i286260064317504598._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
ZMĚNIT SVÉ POCITY = ZMĚNIT SÁM SEBE I SVÉ VIBRACE UVNITŘ I KOLEM SEBE!

Mnoho z nás je mnohdy ve svízelných situacích, ale jen málokdo si při tom uvědomí,
ŽE ZA VŠE SI VLASTNĚ MŮŽEME MY SAMI!!!

Toto uvědomování nám pak může změnit náš život k nepoznání. Stačí si jen
-PŘIPUSTIT, ŽE ZA VŠE, CO TĚ POTKÁ SI MŮŽEŠ OPRAVDU SÁM!
A jak to?
-jednoduše tím, jak myslíme
-tím, jak na základě našeho myšlení se rozhodujeme
-tím, jak na základě toho "UDĚLÁME"-tedy jak činíme
Naše činy = zde patří -MYŠLENKY+ROZHODNUTÍ+JEDNÁNÍ, vše je jenom o nás.Jsme to jen a jen my sami, kdo smí a má pod kontrolou to,
jaký budeme prožívat náš vlastní život tady a teď. Jde jenom správně myslet, rozhodovat se a správně konat.

JAK TO ALE UDĚLAT?
-jde především o to, uvědomovat si
1.SVÉ POCITY
2.SVÉ MYŠLENKY
3.SVÁ ROZHODNUTÍ na základě svých pocitů a myšlenek
ROZHODNUTÍ = ČIN= JEDNÁNÍ
(do jednání patří i VOLBA MYŠLENÍ A POCITŮ)

JAK ROZUMĚT SÁM SOBĚ?
-mluva duše= POCITY, jak prociťuji , tak se také cítím, to také vysílá můj duch ukotvený v mojí duši, což je prvotní zhmotnění energií, do nichž se duch ukotví, aby zde ve hmotném světě mohl žít-to jen pro připomenutí vysvětlení o duši a duchu v nás -z mé knihy Vše souvisí se vším I.díl.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one