i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Duše-energie
Duše-energie
CO TO JE DUŠE?

-zda a co je DUŠE, byl také známý DOTAZ mnoha filosofů a mnoha lidí.

Co si pod tím vlastně máme představit? Určitě jste se už pozastavili nad tím,co to vlastně je
ta všemi označovaná DUŠE" ?
Původně to bylo označení pro rozdílný stav těla mezi živým a mrtvým člověkem.
Ovšem stále to není uspokojivá odpověď na již zmíněný dotaz, co to vlastně je? Už před mnoha lety se tímto problémem zaobíralo velké množství vědeckých kapacit, jedním z takových,kdo se zasloužil o rozpoutání velikých diskusí o tompsychiatr z Virginie Dr. George Ritchie, který mezi prvními popsal doktoru Raymondu Moodymu svůj zážitek "SMRTI a PŘECHODU jeho DUŠE do další dimenze".

Ve svých 20 letech měl srdeční mrtvici a byl 2 lékaři prohlášen za mrtvého,jeho klinický stav toto přesně dotvrzoval, ale on se znovu probral po určité době a svůj "zážitek smrti a života po ní "dotvrdil před mnoha tehdejšími kapacitami. Stal se tak prvním, s kým udělal rozhovor známý
Dr. Raymond Moody,který vše uvedl do své knihy,kterou sepsal na podnět právě tohoto psychiatra. Jistě většina
zná jeho díla jako jsou "Život po životě, či Život na druhém břehu a mnoho jiných knih pojednávajících tomto základním dotazu,

CO JE TO + ZDA EXISTUJE naše DUŠE. Bylo už mnoho sepsáno na toto téma,ale co to je ta duše? Vědecké označení bychom mohli použít jako ENERGIE s VLASTNÍ INTELIGENCÍ a PAMĚTÍ CELÉ SVÉ EXISTENCE OD POČÁTKU STVOŘENÍ, existuje již také docela přesný DŮKAZ, a tím je JEJÍ HMOTNOST. Před mnoha lety proběhl světem článek o tom,že někde renomovaní vědci společně s fyziky a lékařskými kapacitami, provedli pokus tím, že zvážili vždy pacienty,jež se nacházeli ve stavu "umírání" a stejně tak ,tyto osoby zvážili, když je čerstvě prohlásili za mrtvé,váha byla zaznamenána s přesností na deseti-tisíciny gramu, což umožnilo vědecké skupině nadšenců DOKÁZAT ,ŽE VŠICHNI DO JEDNOHO VÁŽILI O STEJNÉ MNOŽSTVÍ GRAMŮ MÉNĚ, NEŽ PŘED SMRTÍ. Naše DUŠE tedy váží všechny stejně a to přesně 21 gramů. Už to, by se dalo nazvat jistým DŮKAZEM, že naše DUŠE existuje, ale stále nám to neříká,co to je. Pokusím se vám to osvětlit co mi bylo sděleno,jako informace z centrální paměti Universa.- Duše, jak to "cosi" nazýváme JE BIO-ENERGETICKÉ pole, složené z několika vibračních frekvencí ENERGIÍ,které jsou odvislé na stupni našeho vývoje, kde se právě nacházíme. Jednoduše řečeno naše DUŠE = energetické (vlnění) bio-pole o určité vibraci = FREKVENCI,kterou udává náš vývojový stupeň,jež nese zároveň také výši NAŠÍ EMOČNÍ INTELIGENCE, která je nejdůležitějším měřítkem našich schopností, jak umět procítit situace, vcítit se do jiných bytostí a toho,co vnímají a cítí.

Tato INTELIGENTNÍ neustále se vyvíjející ENERGIE, má také SVÉ SPECIFICKÉ ZABARVENÍ jednotlivce, které udává jeho frekvence vlnění,možnost jeho cítění,empatii k ostatním inteligentním energiím a celému Universu. Tato jemno-hmotná energetická seskupení (TĚLA) jsou v neustálém vývoji, a musí se stále snažit být v souladu se zákony celého Universa, tedy nikoli jen se známým nám vesmírem,ale také s tím,co nám je tady na Zemi a v tomto troj-rozměrném prostoru utajeno. Naopak v tomto stavu ČISTÉ INTELIGENTNÍ ENERGIE naší DUŠE, je nám přístupno daleko více znalostí,prožitků a možností, našeho dalšího NEUSTÁLÉHO VÝVOJE, tak našich nových i staro-nových možností pohybování se a přesouvání se v tomto i jiných světech , různých dimenzích, také existencí a volby bytostí, to znamená VOLBY SCHRÁNEK PRO TUTO NAŠI DUŠI, NUTNÝCH PRO EXISTENCI V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH našeho "studia", našeho bytí v tom,kterém "světě",různých dimenzí...více o tom se dozvíte,když si napíšete o výtah o Duši .../tento text podléhá autorskému zákonu a je chráněn autorskými právy, smí být kopírován jen se souhlasem autora tohoto článku,kontakt: genea1@email.cz/
Duše = BIO-ENERGETICKÉ POLE,SLOŽENÉ S NĚKOLIKA VIBRAČNÍCH FREKVENCÍ energií, které jsou na určitém stupni svého vlastního vývoje.Jednoduše řečeno "duše" je energetické vlnění o určité frekvenci, která udává vývojový stupeň,jež nese zároveň také výši, naší emoční inteligence,která je nejdůležitějším měřítkem našich schopností, jak umět žít a procítit svůj život a situace v něm. Více podrobností se můžete dočíst na zdrojovém webu www.spravne-vibrace.blogspot.cz
Vzhledem k tomu, že v duši se ukládá všechno, co uděláme nebo si jen pomyslíme, je mnohdy potíž žít naše různá bytí bez potíží a blokád, které vznikají naším nesprávným jednáním a myšlením a nesprávnými činy,či posuzováním věcí, situací a lidí. A to je důvod, proč pod vedením naší duše si naše nevědomí vytvoří blokační výchovný program, který nás má změnit a naučit nás tomu správnému jednání v běhu času našich bytí a životů, kterými procháíme tady na této planetě. Takové výchovné programy jsou nejen nemoci a blokace na zdraví, ale také blokace na práci, na příjmech nebo majetku, či třeba i na duševním zdravotním stavu. Protože každičká "věc, myšlenka,čin "se nám zapisuje do záznamu o tom, jak jsme žili, to pro poučení,zda jsme porušili nebo ne zákony celého Universa, a to nám může pomoci vyřešit očista a odblokování těchto bloků na životě, více se dozvíte na zdrojovém webu: www.spiritlecba.717.cz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one