Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
čištění a navibrace.jpg
CO TO JE KVANTOVÁ LÉČBA?

Mnoho klientů se mne ptá jaký je rozdíl mezi mnou provozovanými léčbami a kvantovou léčbou, takže jsem se rozhodla to tady trošku rozebrat a obeznámit, co je co a jaký je hlavní rozdíl mého léčení do techniky kvantové léčby.

Co je to kvantová léčba?
-jde o techniku léčení pomocí vlastního využití své reality a změn vibračních úrovní svého vibračního pole, vizualizace tak přináší možnost změny vlnění ve své realitě = změna reality NAPŘÍKLAD V OBLASTECH VAŠEHO ZDRAVÍ!!!

Co to je vizualizace?
-je to vlastní představa toho, co chci mít -je to představa tak živá, jako by to byla realita, jen je pouze ve vaší mysli + tato představa má taky své vibrace, je tedy také energií o určité vibraci
Jak se provádí vizualizace?
-jde nejprve o relaxaci a uvolnění, při kterém si jasně představíte to, co chcete mít - třeba zdravou nohu, pokud jste po výronu kotníku nebo ideální zdraví, pokud máte nějakou nemoc. Vaše představa by měla být jasná a vy ji musíte
1. "procítit a vnímat, jako by to už byla realita, že jste zdráv"-prociťte si ten pocit ideálního zdraví 
2."musíte jí plně - té svojí představě-věřit!!! -Pokud jí nebudete plně věřit, pak se ani nic změnit u vás nemůže, prostě tento proces bude fungovat jen tehdy, pokud tomu, co chcete budete plně věřit a budete prostě "vědět, že se to stane"=NEPOCHYBUJETE O TOM, ať už je to cokoliv co chcete např. uzdravit u sebe!/ Marcela Abha Kunz
JAK SE KVANTOVÁ LÉČBA PROVÁDÍ?
JAK se provádí KVANTOVÁ LÉČBA?
-uvedním klienta do relaxačního stavu a vyvoláním jasné představy v klientově mysli a následného klientova prožitku zdraví-klient si procítí své vlastní zdraví=vzpomene si na ten pocit, kdy byl úplně zdráv a nic mu nebylo, čímž se aktivují jeho buňky k samoléčebnému procesu
JAKÝ je rozdíl léčení mou technikou?
-při kvantové léčbě si klient sám vkládá program uzdravení, což je jeho vlastní představa/ může být nedokonalá v jeho mysli a ovlivněná jeho určitými blokačními programy/

-moje léčba = u mne jde léčba postupně navibrováváním klienta na potřebnou vibrační úroveň duše pro hojnost zdraví
-zároveň při navibraci a léčbě duše, vkládám přímo do aurycké vrstvy informaci k uzdravení, POUZE S POVOLENÍM KLIENTA K TOMUTO DRUHU LÉČBY, samozřejmě
-POMOCÍ MÉ VIZUALIZACE o realitě klienta v oblasti např. zdraví /také užití i kvantové léčby nebo i jiných technik, patřících k mé léčbě/, a tak
podle potíží klienta, pak trvá délka uzdravení, je-li to jen řekněme obyčejné nachlazení, odchází klient s uzdravením ihned a pokud jde o složitější onemocnění jde to postupně, neboť také jeho nemoc byla jím samotným vytvářena delší dobu / a protože nelze udělat kvantový skok , to je energeticky přeskočit do vyšších vibrací, bez toho, že projdete postupně také nižšími vibracemi/,má u každé osoby různou délku léčebný proces, jelikož to také souvisí s nastavením duše klienta ve směru zdraví, či ve směru úkolů duše pro tento život
- vše jde tak, aby vše bylo v plném souladu se všemi zákonitostmi bytí a existence duše v Universu, proto nastává proces léčby o určité délce - obyčejně většina potíží zmizí za 3-4 týdny, závisí to na víře klienta v jeho plné uzdravení z daného problému!!!/ Marcela Abha Kunz
-ale pokud si klient vytváří nemoc celý svůj život nebo dokonce si nemoc nese, jako KARMICKOU ZÁTĚŽ z minulosti, NELZE JI ODSTRANIT 1 SEZENÍM, což je samozřejmé, neboť je nutné klienta pře-vibrovat na danou frekvenci, aby se nemoci dokázalo tělo samo zbavit-pře-vibrovat mnohdy znamená odstranit potíže vedoucí k vytváření dané nemoci-což trvá zpravidla déle, neboť postupuji přes vědomí klienta, do podvědomí a následně do nevědomých programů, které je nutné změnit a naučit klienta je používat. Vše se děje podle spouštění léčebných toků energií a za pomoci vyšších energetických systémů i andělského léčení, samozřejmě i kvantové techniky léčení.

Moje technika léčení je založena, jak na kvantové technice, využívání léčebných energií Universa o velmi vysokých frekvencích kmitočtu, tak i na vědomé změně klienta, a aby bylo odstranění potíží a nemocí trvalé, je nutná také jeho vlastní spolupráce a vnitřní proměna, nejen vizualizováním sebe sama, ale také změnou žebříčku hodnot a vidění světa i sebe sama, což se děje u mojí léčby vše současně v průběhu celého léčení si také klient upraví sám svůj režim dne a vloží si také nové prvky do denního režimu stejně tak i do jídelníčku, takže mohu říci, že jde o celkovou proměnu klienta uvnitř i zvenku-tedy dojde k trvalé proměně osobnosti klientů, což mnoho z nich i potvrdilo v recenzích mé léčby./M.Abha Kunz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one