Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
OVLIVŇOVÁNÍ
OVLIVŇOVÁNÍ
Deprese, úzkosti, strach
Deprese, úzkosti, strach
Egregor- démonických, satanských sil
Egregor- démonických, satanských sil
Cílená temná magie-vlastní, či od cizích
Cílená temná magie-vlastní, či od cizích
TYPY KLETBOVÝCH NAPADENÍ

1. jsou napadení -KATEGORICKÁ

Ty vznikají opakováním „špatných" myšlenek-jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků. Znají je velice důvěrně kuřáci, alkoholici, uživatelé drog, apod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. Probouzí v nás hlad po nich.Projevy slabé vůle,hledání opory ve špatných věcech a zlozvycích-napadený JASNĚ VÍ,že JEDNÁ ŠPATNĚ!

2.jsou napadení -SANEGORICKÁ
Ty nám pomáhají budovat dobré zvyky. Často doprovázejí ty, kteří se vášnivě zabývají nějakým koníčkem. Tyto mohou být velice užitečné, dají se i cíleně využít k boji s napadeními kategorickými.

3. napadení temných sil a vlivů MAGIE TEMNÝCH SIL
Taková napadení jsou zcela ZAKOTVENÁ:
v duši, v auře, v čakrových centrech a také V NAŠEM DNA BUNĚK TĚLA HMOTNÉHO, ale i samozřejmě jsou veškeré ovlivnění, napojení a působnost zakotvena velice pevně
-v naší duši=její paměti,
dle toho si pak duše vytvoří tělo i s blokádami, které má na svém životě ve hmotě, ale i na svém vlastním "zhmotnělém" těle.

-v našich energiích éterických těl, kde působí tak, aby se mohla kletba "naplnit", tedy aby se nám zhmotnily ty věci, jež jsou naplněním
kletbové energie z minulostí zde i v jiných dimenzích a světech. Vše se zde pohybuje jen v takové výši frekvencí, která odpovídá nízkým energiím kletbových naplnění.

-v dna - paměti buněk těla,
to znamená, že vše, co je spojeno s jakoukoli kletbou, ať už jednoduchou-naší ( ..jsem to ale hlupák, nepodara, škaredka...atd.-jednoduché vlastní kletby),či
silnou kletbou na nás uvalenou jinými lidmi-bytostmi z jiných dimenzí a světů nebo dokonce
magickou kletbou cílenou, či dokonce s kletbami
za používání ovlivnění různými egregory v mentální rovině -každého našeho života, vše toto je zapisováno ihned, jako negativní vliv a je to zaznamenáno nejprve
do paměti naší duše- vlivem našich nevhodných reakcí, rozhodnutí, která nás dovedla až do bodu, kdy byla kletba vyřčena-k příčině kletby, takže VŽDY JSME I MY SAMI VINNI ZA TO, ŽE KLETBY NA NÁS UVÍZLY- protože pokud jsme ve vysoké frekvenci, kletby na nás neuvíznou, ale naopak se v této frekvenci rozpustí-toto je nutno si uvědomit!
-Takže pokud na sobě máte nějakou kletbu- zákonitě si musíte PROČISTIT KARMICKY PAMĚTI
-DUŠE
-ČAKER, AURYCKÝCH TĚL
-BUNĚK TĚLA
-PAMĚŤ V NEVĚDOMÉ MYSLI, kde vznikají všechny programová nastavení, která určuje frekvence, kde se nalézáme ve svém životě-vše jde ruku v ruce, a vše je ucelený koloběh, který SMĚRUJE DUŠI, K NÁPRAVĚ JEJÍCH ROZHODNUTÍ+K POUČENÍ O ZÁKONITOSTECH UNIVERSA!!!

Každé kletbové vlivy, tedy jsou negacemi, které nás SNIŽUJÍ VE FREKVENCÍCH ENERGIÍ, KDE JSME, pokud nemáme dostatečnou sílu vysoké frekvence lásky a světla v nás, pak NA NÁS PAMĚTI DUŠE musí vytvořit tlak k NÁPRAVĚ NAŠICH KONÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ TAK, ABYCHOM JEDNALI=prociťovali v SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA!!!

Proto kletbová ovlivnění, jsou pro nás nejen trestem, ale i poučením se, jak co nedělat!!!

Každé pochybení a každá negace kleteb - je nejen v působnosti našich energií, ale také v působnosti síly a cíle kletby-každé kletby, tedy nejen těch jednoduchých-našich vlastních, ale také v působnosti těch, které jsme sami vyřkli na jiné bytosti, věci, lidi, či jiné existence!!!

Působnost je NEUSTÁLE ZESILOVÁNA!!!
-DÉLKOU PŮSOBENÍ KLETBY- pokud je stará působí mnohem silněji, než ta, co byla vyřčena čerstvě v tomto životě

-SÍLOU kleteb, JEŽ BYLA K JEJÍM PŮSOBENÍM POUŽITÁ+SILOU, KTERÁ SE ODRAZILA OD CÍLE NÁSOBENOU negativními DOPADY TĚCH, KTERÉ VŠECHNY ZASÁHLA, tedy i neštěstím a trápením těch, kteří jsou jenom odrazem kleteb-třeba rodových linií jednoho prokletého člověka v minulosti. Je-li proklet jeden, pak to automaticky předává i svým všem nebo jen některým potomkům-to podle typu kletby-například se může týkat jen žen z rodu, či jenom prvních potomků nebo také každého člena rodu, tedy i těch, co se do tohoto rodu přivdají nebo přižení!!!


Pomoc při veškerých napadeních je pomocí rituálů BÍLÉ MAGIE nebo léčby Spirit=KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ nebo KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ KOMBINAČNÍHO PŘÍMO NA KLETBY- rozdíl je v používání technik a síly energetických očistných energií Universa-každá energie čistí jen určité negace=frekvence, které "dosáhne pročistit", pak je nutno užívat jiné a mnohem silnější energetické vibrace lásky a světla- to zase podle síly kleteb a také podle "výše duše-vašeho léčitele", každý nemůže pročistit jakoukoli kletbu, proto i když ke mně například přijdou lidé, že už byli na nějakém očistném procesu, a řeknou mi že jim to nepomohlo, ptám se jich kolikrát byli na očistě a jakou absolvovali-pak se napojím na zdroj a dozvím se proč jim to nesmělo být odstraněno, zda to bylo
-protože oni sami se nezměnili v postojích své duše, či
-protože jejich volba léčitele nebyla správná a -onen léčitel NEMĚL DOVOLENO kletby odstranit, protože sám nebyl tak vysoko v energiích a prostě "ještě nesměl" tak složitou kletbu odstranit, protože sám byl ještě v nedostatečné frekvenci pro to-proto jsou různé výše léčitelů

-nízký- základní
-střední- smí nízké kletbičky vlastní odstranit, bez újmy na sobě
-vyšší-smí odstranit kletby i od jiných, bez vlastní újmy
-nejvyšší frekvence léčitele-ten smí cokoli odstranit a komukoli, bez vlastní újmy-umí se prostě pročistit+hlavně vás-zanešené kletbami umí v krátkém čase klienta poučit duchovně tak, aby mu směly kletby vyššího řádu odstraněny-pokud se tak nestane- nabíhají pak znovu kletbová ukotvení v myšlení a programech života!!!/Marcela Abha Kunz

Jde o staletími prověřené věci,které se dochovaly a opravdu ÚČINKUJÍ,návody k nim-některým z nich, lépe řečeno si můžete pomoci,ale opět pozor-kupujte jen od znalých mágů,neboť
neznalá osoba Vám může velmi uškodit,pokud neumí sama s rituálem pracovat nebo jej sama vykonávat,je vždy dobře se o kompetentnosti mága sami přesvědčit,měl by být svolný vám vysvětlit-na jaké bázi budete pracovat,měl by Vám dát jasné instrukce-i když Vám prodává pouze očistný nebo jen ochranný návod na rituál-měl by jej sám VELMI DOBŘE ZNÁT-umět jej používat a měl by znát,kdy má největší účinky,kolikrát jej musíte dělat a proč.
U mě samozřejmě dostanete také ke koupi "RITUÁLY BÍLÉ MAGIE"/sekce-produkty,bílá magie,naše služby,léčba SPIRIT/
Léčba Spirit
dejte klid své duši a dopřejte si hojnost ve všech směrech, vyrovnejte toky negativních energií ve svém bytí tady a teď - DOVOLTE SI BÝT ÚSPĚŠNÍ A MÍT VŠE, PO ČEM TOUŽÍTE./Marcela Abha Kunz
31.10.2016 08:53:51
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one