Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
ďábel v pentagramu.jpg
JAK ROZEZNAT VLIV KLETEB

Jak na nás působí černá magie
Většina duchovních poradců a věštců se ve své praxi setkává s klienty, kteří mají podezření, že na ně byla uvalena kletba. Občas dokonce sami můžeme takový dojem nabýt. Jak věrohodně rozeznáme podobná tvrzení od pověry a jaké jsou klasické
symptomy skutečného, účinkujícího prokletí?

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že
se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje
na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže se jakoby odnikud vracejí.

Dalším nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie je spánek a usínání. Nepříjemné, úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce - bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje.Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku. To je nepříjemným vedlejším efektem porušeného spánku.

Jiné negativní energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu".
Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera - v lidové magii se hovoří o „zkřížení cesty", což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení. Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby, k jejímuž odstranění slouží postupy-ochranných rituálů.

Jak vydělat peníze
Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocitcizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody - praskání obrazů, ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

Část těchto vjemů se vztahuje ke strážným andělům a předkům postiženého, kteří se jej snaží varovat. Ti šťastnější jsou schopni rozeznat konkrétní sdělení a zařídit se podle těchto intuicí. Ti méně šťastní naopak propadají úzkosti a pocitu všeobecného ohrožení, který bývá velice zhoubný. Jak odpozorovali psychologové na příkladu koncentračních táborů, nejrychleji vždy zabíjí strach.
Je proto třeba v případě podezření na kletbu postupovat racionálně a obrnit se za každou cenu proti panice!
Prvním důležitým zamyšlením je, zda si je klient vědom nějakého nepřátelského prostředí či situace ve svém životě nebo v době, kdy potíže začaly. Většina lidí podle mých zkušeností si je velmi dobře vědoma potenciálního nebezpečí a nakonec se i snadno dobereme jejich zdroje.
Bohužel, to bývá často již ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plná rehabilitace života postiženého budou trvat dlouho i v nejlepším případě.Navíc se většinou sám z toho člověk bez vedení "znalého" nemá šanci dostat.Je potřeba si také uvědomit,že ten,kdo mu pomáhá se SÁM TAKÉ VYSTAVUJE PŮSOBENÍ KLETBY,UŘKNUTÍ,ČI JINÉMU PŮSOBENÍ NEGACÍ,INKARNÁTŮ-které se velmi lehce přenese i na pomáhajícího,PROTO JE SAMOZŘEJMÉ,že cena za pomoc odstranění JE OPRAVDU VYSOKÁ.

Vždyť, kdo z Vás by se sám a DOBROVOLNĚ VYDAL všanc PŮSOBENÍ KLETBY,či NEGATIVNÍ ENERGIE.která jej bude více,či méně ohrožovat přímým působením při spojení s vaší energií?
.....zřejmě nikdo,není se tedy čemu divit,že jde o službu velmi drahou-pro její nutnost opakování, až do úplné stability aurycké energie v těle.
Abych byla zcela konkrétní, v počáteční fázi je snadné se kletbě ubránit nebo ji se sebe setřást pomocí vůle, disciplíny a speciálních postupů, které nabízejí všechny duchovní tradice. K tomu je však zapotřebí dostatečná bdělost postiženého, aby rozeznal klíčící vliv a postavil se mu.
Častěji se setkávám s tím, že ČERNÁ MAGIE funguje jako rakovina,JAKO NAPADENÝ ORGANISMUS,KTERÝ SE NEMŮŽE SÁM BRÁNIT A SPĚJE K JASNÉMU ZÁNIKU.

Lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života, typicky shledáváme, že daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců nebo i dokonce let.
Myšlenka je energie a projevuje se na astrální úrovni. Každá myšlenka se objevuje v astrálním světě, kde většina postupně zaniká - rozplyne se, či se přetvoří. Nicméně pokud je daná konkrétní myšlenka oživována, opakována, nabývá v astrální oblasti na síle a tvaru a hovoříme tak o astrální larvě. Astrální larvu může vytvořit nejenom jednotlivec.

Pokud je vytvořena větší skupinou lidí, vzniká tzv. "egregor",
má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce podporuje a oživuje, je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a neustále se zvětšuje. A to obzvláště pokud jsou myšlenky podpořeny emočními pohnutkami.
Chová se vlastně podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, provází ho na každém kroku a zároveň ho nabádá k představám či k jednání ve smyslu dané myšlenky./Marcela Abha Kunz
OVLIVŇOVÁNÍ
OVLIVŇOVÁNÍ
TYPY KLETBOVÝCH NAPADENÍ

1. jsou napadení -KATEGORICKÁ

Ty vznikají opakováním „špatných" myšlenek-jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků. Znají je velice důvěrně kuřáci, alkoholici, uživatelé drog, apod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. Probouzí v nás hlad po nich.Projevy slabé vůle,hledání opory ve špatných věcech a zlozvycích-napadený JASNĚ VÍ,že JEDNÁ ŠPATNĚ!

2.jsou napadení -SANEGORICKÁ
Ty nám pomáhají budovat dobré zvyky. Často doprovázejí ty, kteří se vášnivě zabývají nějakým koníčkem. Tyto mohou být velice užitečné, dají se i cíleně využít k boji s napadeními kategorickými.

3. napadení temných sil a vlivů MAGIE TEMNÝCH SIL
Taková napadení jsou zcela ZAKOTVENÁ:
v duši, v auře, v čakrových centrech a také V NAŠEM DNA BUNĚK TĚLA HMOTNÉHO, ale i samozřejmě jsou veškeré ovlivnění, napojení a působnost zakotvena velice pevně
-v naší duši=její paměti,
dle toho si pak duše vytvoří tělo i s blokádami, které má na svém životě ve hmotě, ale i na svém vlastním "zhmotnělém" těle.

-v našich energiích éterických těl, kde působí tak, aby se mohla kletba "naplnit", tedy aby se nám zhmotnily ty věci, jež jsou naplněním
kletbové energie z minulostí zde i v jiných dimenzích a světech. Vše se zde pohybuje jen v takové výši frekvencí, která odpovídá nízkým energiím kletbových naplnění.

-v dna - paměti buněk těla,
to znamená, že vše, co je spojeno s jakoukoli kletbou, ať už jednoduchou-naší ( ..jsem to ale hlupák, nepodara, škaredka...atd.-jednoduché vlastní kletby),či
silnou kletbou na nás uvalenou jinými lidmi-bytostmi z jiných dimenzí a světů nebo dokonce
magickou kletbou cílenou, či dokonce s kletbami
za používání ovlivnění různými egregory v mentální rovině -každého našeho života, vše toto je zapisováno ihned, jako negativní vliv a je to zaznamenáno nejprve
do paměti naší duše- vlivem našich nevhodných reakcí, rozhodnutí, která nás dovedla až do bodu, kdy byla kletba vyřčena-k příčině kletby, takže VŽDY JSME I MY SAMI VINNI ZA TO, ŽE KLETBY NA NÁS UVÍZLY- protože pokud jsme ve vysoké frekvenci, kletby na nás neuvíznou, ale naopak se v této frekvenci rozpustí-toto je nutno si uvědomit!
-Takže pokud na sobě máte nějakou kletbu- zákonitě si musíte PROČISTIT KARMICKY PAMĚTI
-DUŠE
-ČAKER, AURYCKÝCH TĚL
-BUNĚK TĚLA
-PAMĚŤ V NEVĚDOMÉ MYSLI, kde vznikají všechny programová nastavení, která určuje frekvence, kde se nalézáme ve svém životě-vše jde ruku v ruce, a vše je ucelený koloběh, který SMĚRUJE DUŠI, K NÁPRAVĚ JEJÍCH ROZHODNUTÍ+K POUČENÍ O ZÁKONITOSTECH UNIVERSA!!!

Každé kletbové vlivy, tedy jsou negacemi, které nás SNIŽUJÍ VE FREKVENCÍCH ENERGIÍ, KDE JSME, pokud nemáme dostatečnou sílu vysoké frekvence lásky a světla v nás, pak NA NÁS PAMĚTI DUŠE musí vytvořit tlak k NÁPRAVĚ NAŠICH KONÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ TAK, ABYCHOM JEDNALI=prociťovali v SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA!!!

Proto kletbová ovlivnění, jsou pro nás nejen trestem, ale i poučením se, jak co nedělat!!!

Každé pochybení a každá negace kleteb - je nejen v působnosti našich energií, ale také v působnosti síly a cíle kletby-každé kletby, tedy nejen těch jednoduchých-našich vlastních, ale také v působnosti těch, které jsme sami vyřkli na jiné bytosti, věci, lidi, či jiné existence!!!

Působnost je NEUSTÁLE ZESILOVÁNA!!!
-DÉLKOU PŮSOBENÍ KLETBY- pokud je stará působí mnohem silněji, než ta, co byla vyřčena čerstvě v tomto životě

-SÍLOU kleteb, JEŽ BYLA K JEJÍM PŮSOBENÍM POUŽITÁ+SILOU, KTERÁ SE ODRAZILA OD CÍLE NÁSOBENOU negativními DOPADY TĚCH, KTERÉ VŠECHNY ZASÁHLA, tedy i neštěstím a trápením těch, kteří jsou jenom odrazem kleteb-třeba rodových linií jednoho prokletého člověka v minulosti. Je-li proklet jeden, pak to automaticky předává i svým všem nebo jen některým potomkům-to podle typu kletby-například se může týkat jen žen z rodu, či jenom prvních potomků nebo také každého člena rodu, tedy i těch, co se do tohoto rodu přivdají nebo přižení!!!


Pomoc při veškerých napadeních je pomocí rituálů BÍLÉ MAGIE nebo léčby Spirit=KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ nebo KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ KOMBINAČNÍHO PŘÍMO NA KLETBY- rozdíl je v používání technik a síly energetických očistných energií Universa-každá energie čistí jen určité negace=frekvence, které "dosáhne pročistit", pak je nutno užívat jiné a mnohem silnější energetické vibrace lásky a světla- to zase podle síly kleteb a také podle "výše duše-vašeho léčitele", každý nemůže pročistit jakoukoli kletbu, proto i když ke mně například přijdou lidé, že už byli na nějakém očistném procesu, a řeknou mi že jim to nepomohlo, ptám se jich kolikrát byli na očistě a jakou absolvovali-pak se napojím na zdroj a dozvím se proč jim to nesmělo být odstraněno, zda to bylo
-protože oni sami se nezměnili v postojích své duše, či
-protože jejich volba léčitele nebyla správná a -onen léčitel NEMĚL DOVOLENO kletby odstranit, protože sám nebyl tak vysoko v energiích a prostě "ještě nesměl" tak složitou kletbu odstranit, protože sám byl ještě v nedostatečné frekvenci pro to-proto jsou různé výše léčitelů

-nízký- základní
-střední- smí nízké kletbičky vlastní odstranit, bez újmy na sobě
-vyšší-smí odstranit kletby i od jiných, bez vlastní újmy
-nejvyšší frekvence léčitele-ten smí cokoli odstranit a komukoli, bez vlastní újmy-umí se prostě pročistit+hlavně vás-zanešené kletbami umí v krátkém čase klienta poučit duchovně tak, aby mu směly kletby vyššího řádu odstraněny-pokud se tak nestane- nabíhají pak znovu kletbová ukotvení v myšlení a programech života!!!/Marcela Abha Kunz

Jde o staletími prověřené věci,které se dochovaly a opravdu ÚČINKUJÍ,návody k nim-některým z nich, lépe řečeno si můžete pomoci,ale opět pozor-kupujte jen od znalých mágů,neboť
neznalá osoba Vám může velmi uškodit,pokud neumí sama s rituálem pracovat nebo jej sama vykonávat,je vždy dobře se o kompetentnosti mága sami přesvědčit,měl by být svolný vám vysvětlit-na jaké bázi budete pracovat,měl by Vám dát jasné instrukce-i když Vám prodává pouze očistný nebo jen ochranný návod na rituál-měl by jej sám VELMI DOBŘE ZNÁT-umět jej používat a měl by znát,kdy má největší účinky,kolikrát jej musíte dělat a proč.
U mě samozřejmě dostanete také ke koupi "RITUÁLY BÍLÉ MAGIE"/sekce-produkty,bílá magie,naše služby,léčba SPIRIT/
Léčba Spirit
dejte klid své duši a dopřejte si hojnost ve všech směrech, vyrovnejte toky negativních energií ve svém bytí tady a teď - DOVOLTE SI BÝT ÚSPĚŠNÍ A MÍT VŠE, PO ČEM TOUŽÍTE./Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one