i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

JAK STAVILI PYRAMIDY V EGYPTĚ

PYRAMIDY.JPG
Jak stavěli Egypťani pyramidy: Záhada rozluštěna?

9.5.2014 - Jan Miklín
Otázka, jak Egypťané za času faraonů přemisťovali obrovské bloky hornin či sochy na velké vzdálenosti, nedávala spát vědcům mnoha oborů. Experiment fyziků, inspirovaný malbou z Djehutihotepovi hrobky, přináší odpověď
Djehutihotep byl mocný vládce, žijící v 19. století př. n. l. Známá je především jeho hrobka, na rozdíl od mnoha jiných v nekropoli Deir el-Bersha nezničená výbušninami používanými k odkryvům. A právě jedna z maleb na jejích stěnách byla inspirací pro tým fyziků pod vedením Daniela Bonna z Amsterodamské univerzity.


Malba znázorňuje – kromě množství dělníků zapřažených do lan – také postavu, která pod saně, na nichž je umístěna socha, leje vodu. „Egyptologové to považovali za očistný rituál a nenapadlo je, že by vysvětlení mohlo být prozaičtější,“ říká vědec. S kolegy vyrobil primitivní sáňky, zatížil je závažím a pak zkoušel jejich odpor při tažení na písku suchém a různě navlhčeném. „Byl jsem až překvapen, jak moc je možno přidáním vody tření zredukovat,“ popisuje Daniel Bonn. „Při správném množství bylo potřeba jen polovina mužů oproti suchému stavu.“

Důvodem jsou kapilární síly, působící mezi navlhčenými zrnky písku. S ideálním navlhčením je písek dvojnásobně tužší a stejně tak klesla síla, potřebná k tažení závaží. Před saněmi se totiž netvoří bariéra z nahrnutého písku. Rozhodně však neplatí, že čím víc vody, tím lépe sáně pojedou. „Poměr musel být přesně určen, z našich měření vyplynulo, že ideální je použít objem vody odpovídající asi 2-5 % objemu písku,“ vysvětluje vědec./http://www.stoplusjednicka.cz/

Pyramidy, stáří...
Vypínají se nad Egyptem k nebi jako hádanka dávných věků. Jejich stáří je odhadováno zhruba na 4 500 až 5 500 let, tedy období mezi 3 500 a 2 500 př. n. l. Ty nejodvážnější teorie pak datují stáří pyramid až do období okolo 10 000 př. n. l.
Kde je pravda, těžko říct. Jediné, co se ví, je to, že pyramidy skutečně existují (můžete se o tom přesvědčit sami, navštívíte-li Egypt a hlavní město Káhiru, v jejíž blízkosti se tyto nejslavnější pyramidy nacházejí – pozn. autora) a že jsou určitě mladší než jejich hlídkující strážkyně a kolegyně Sfinga. Dá se ještě zjistit, kdo je nechal postavit, ale tím je veškerá jistota u konce. Další věci, jako účel stavby a stavební postup a znalosti už jsou jen teoretické. A právě stavební technika je tou nejzáhadnější otázkou co se týče pyramid (dobrá, uznávám, mnohem zajímavější je ještě jiná otázka, a to, co se ukrývá v pyramidě a podzemních prostorách pod pyramidami a sfingou – pozn. autora)./http://petrczernek.wordpress.com/
Jak byly stavěny?

Horkým pouštním vzduchem se rozléhají hlasité povely, jež pohání tisíce dělníků. Ti pomocí primitivních nástrojů odtesávají v lomech ohromné kamenné kvádry a přepravují je na místo budoucí kolosální stavby. Skalní plošina Gíza na dnešním předměstí Káhiry je tehdy ještě prázdná a teprve čeká na to, až zde započne výstavba megamonumentu světového formátu. Alespoň takto krásně je to vnímáno v odborných kruzích a učeno ve školách. Jenže stejně krásně se dá každé toto slovo rozebrat a totálně vyvrátit, protože třeba nejbližší lomy, kde se vyskytuje stejný kámen, jaký byl použitý při stavbě pyramidy, se nachází desítky kilometrů daleko, jeden kamenný blok často váží i několik tun a jen jejich přeprava by trvala nesmírně dlouho. A to v tomto případě nesmíme zapomínat na to, že Egypťané v té době podle všeho ještě vůbec neznali kolo, respektive vůz s koly, tudíž jediným posledním „reálným“ způsobem přepravy je za pomocí lodí.
Což o to, v blízkosti se nachází řeka Nil a je prokázáno, že i v blízkosti pyramid byli uměle vyrobené vodní kanály, tudíž tato varianta je velmi reálná, jenže i tady narazíte na jeden velký problém. Jak tyto obrovské a hlavně těžké kamenné bloky dokázali vyzvednout a přepravit z lomu na loď a poté je zase z lodi vyložit a přepravit k pyramidě? Ba co hůř, jak je potom vůbec dokázali poskládat na sebe do výšky přesahující sto metrů? To je záhada. Nikdo to neví. Takovéto kamenné bloky z velké dálky ale skutečně jsou na pyramidě použity. Ale také tam mají být kamenné bloky úplně jiného charakteru.
Charakteru takového, že nemuseli být nikde pracně těženy, opracovávány a přemisťovány. Měli totiž vzniknout přímo na místě! Říkáte si, jak je to možné? To snad uměli vytvořit kámen? Na to vám dám jiný příklad. Příklad z moderní doby, na kterém to pochopí asi úplně každý. A nemusím vlastně použít ani nějaký zdlouhavý výklad. Stačí zmínit jediné slovo - beton. V případě egyptském, ještě mnohem více dokonalejší „směs“ než je náš beton (ten se totiž časem rozpadá – pozn. autora).

Kleopatřin palác v Alexandrii

Nedaleko od Alexandrie leží pod mořskou hladinou ruiny, které dříve patřívaly egyptské královně Kleopatře. Tým podmořských archeologů vedený Franckem Goddiem zbytky odkryl a prozkoumal. Objevili starověké město, odkud Kleopatra vládla říši kolem Nilu. Historici se domnívají, že město zaniklo při zemětřesení, které před 1600 lety vyvolalo obrovský sesuv pobřežní půdy.
Archeologické vykopávky se soustředily především na potopený ostrov Antirhodus. Tvrdí se, že právě zde měla Kleopatra palác a opravdu zde byly nalezeny zbytky bohatých staveb. Mezi další nálezy patří dobře dochované vraky lodí a sloupy z rudého granitu s řeckými nápisy. V moři se našly i dvě sochy, které výzkumníci vyzvedli a prozkoumali. Jedna patřila bohyni Isis a druhá Kleopatřinu otci, Ptolemaiovi XII. Egyptská vláda nechala sochy vrátit do moře a plánuje v místě bývalého paláce postavit podmořské muzeum. /http://upload.tn.nova.cz/
KLEOPATŘIN PALÁC.jpg
mapka pyramid pod mořem
mapka pyramid pod mořem
PYRAMIDY POD MOŘEM

Portugalské noviny referovaly o objevu nesmírně velké podmořské pyramidy, která byla objevena u Diocleciano Silva mezi ostrovy São Miguel a Terceira v portugalských Azorech.

Tvrdí, že ta struktura je perfektně čtvercová a orientovaná podle význačných bodů.

Současné odhady za využití digitálních technologií GPS uvádí výšku na 60 metrů a půdorys na 8000 čtverečních metrů.

V současnosti připadl úkol analyzovat data, aby se určilo, zda je tato struktura lidským výtvorem, portugalskému Hydrografickému institutu Námořnictva.

„Ta pyramida má perfektní tvar a je zjevně orientována podle význačných bodů,“ řekl Silva místním novinám Diário Insular.

Pyramida byla nalezena v oblasti uprostřed Atlantiku, která je asi tak 20 000 let pod vodou. To uvažujeme o časech poslední doby ledové, kdy zalednění tálo už asi 2000 let po jejím vrcholu, takže za postavení té pyramidy by musela odpovídat nějaká civilizace, lidská či jiná, která tam byla někdy před tou dobou ledovou.

Ač Portugalské námořnictvo stále ještě neurčilo její původ, mnozí by mohli vznášet otázku, proč to nebylo ohlášeno už dříve, než koncem roku 2012. Vždyť NOAA, která v oblasti této pyramidy studovala vulkanickou aktivitu, by tuto pyramidu měla pomocí sonarových obrazů dávno objevit, jelikož tato oblast bývala kvůli vulkanické aktivitě hodně studována.

Buď si jí NOAA ještě nevšimla, nebo skrývají, co našli, nebo ta pyramida ještě neexistovala. Ta poslední teorie ale nevypadá vzhledem k autenticitě objevů pravděpodobně.
Jako další podpora myšlence, že tu pyramidu mohla postavit jiná civilizace, archeologové z Portugalské společnosti pro archeologický výzkum nedávno na ostrově Pico objevili doklady podporující jejich domněnku, že lidé v Azorské oblasti existovali už před příchodem Portugalců před tisícovkami let. Až dodnes totiž nikdo ještě nevysvětlil, kdo na těchto ostrovech vytvořil zde objevené skalní umění.

Postavila tuto pyramidy nějaká civilizace existující už před Portugalci? Je možné, aby nebyla vytvořená člověkem? Azory jsou zajímavý region, jsou řetězem devíti vulkanických ostrovů ve třech hlavních skupinách, které jsou zhruba 930 mil (1490 km) západně od Lisabonu. Všechny jsou umístěné podél zlomové linie mezi Severoamerickou, Eurasijskou a Africkou tektonickou deskou. To je pro pyramidu zajímavé místo, vzhledem energetickým vlastnostem často s pyramidami spojovaným. V tomto videu se diskutuje o určitých zajímavých informacích, které zkoumají autenticitu tohoto příběhu a vizuálně i možnou lokalizaci pomocí nějakých map.

Důležité je si i povšimnout, že přesné souřadnice této pyramidy nebyly dosud zveřejněny. Věří se, že by mohlo dojít k objevu dalších 2 pyramid v této oblasti, jelikož obrázky naznačují, že by mohlo jít o určité vazby s konstrukčním vzorem stavby pyramid v Egyptě./http://www.ac24.cz/
pyramidy-japonské moře.jpg
V Tichomoří jižně od Japonska, asi 60km od Okinawy a 500km před pobřežím Yonaguni-jima byly objeveny dobře zachovalé zbytky dvou pyramidových měst. První objev těchto staveb byl proveden roku 1995, kdy potapeči zkoumali vody v okolí ostrovů jižně od Japonska a při tom narazili na tento objev.

Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že pyramidy tvoří rozsáhlou soustavu na sebe navazujících obdélníků, čtverců a kruhů. I přes silné mořské nánosy se ještě dají rozeznat dokonce jednotlivé schody staveb, které jsou někde dlouhé až 80m.

Díky velmi čisté vodě v těchto místech lze pozorovat komplex i ze vzduchu. Základny pyramid se nachází pouhých 25 metrů pod mořem a nejvyšší bod jen 5m pod hladinou. I přes časnou sopečnou aktivitu v okolí jsou velmi zachovalé. Nejsou vůbec poškozené a kamenné bloky neobsahují žádné trhliny. Jednotlivé kameny jsou podobně jako u egyptských pyramid velmi dobře opracovány a zcela přesně na sebe položeny.

Jak jsou asi tyto stavby staré?
Nejpravděpodobněji 7000 až 9000 let, protože podle geologů ležela hladina moře v těhto místech před 8000 lety asi o 30m níže a mimo to první známky osídlení v Japonsku jsou známy asi před 9000 roky. Ale zatím jsou to jenom dohady. Až podrobnější výzkum podá svědectví o tom, jak jsou opravdu staré. Pro zajímavost. Tyto stavby mají velmi podobný styl s pyramidami, které byly nalezeny nedaleko ostrova Okinawa, o kterých nikdo neví, kdy byly postaveny. V místní řeči se nazývají MOAI, což je název pro kamenné sochy na velikonočních ostrovech. Podobná pyramidová místa byla také objevena v Pachcacamaky, kde jsou velmi podobná. Dokonce se i nějaké vyskytují v Peru. Možná, že mají nějakou spojitost s ostatními komplexy po celém světě, ale opět to potvrdí až podrobnější průzkum. Objevila se dokonce i možnost že se jedná o zbytky bájné Atlantidy, ale většina Japonců není s touto možností nesouhlasí.

Nedávno na ostrově Honšu byla objevena miniaturní kopie egyptské pyramidy v Gíze, která je celá vytesána do jednoho žulového kamene, kde ale nejsou znát žádné stopy po opracování nástrojem.
Pyramida je vysoká jen necelé 3 metry a dle legendy se pod ní nachází černý had, který jako symbol nemá v Japonsku žádnou tradici. Nedaleko odtud stojí velký kamenný stůl, popsaný pravděpodobně keltským písmem. Na vrcholu jedné japonské hory stojí dokonce několik megalitických kamenů, které jsou od sebe oddělené úzkým průzorem. Jsou velmi podobné megalitickým stavbám v Jižní Anglii./inuru.com/
09.11.2016 07:57:16
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one