Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
stažený soubor.jpg
Pyramida jako mentální zesilovač
Pyramidu můžeme používat i jako zesilovač myšlenek. Je třeba napsat své přání na kousek papíru a položit ho pod pyramidu. Posadíme se na židli, uvedeme se do meditativního stavu - do tzv. hladiny alfa - a koncentrujeme se na své přání. Jen v málo případech se nedostaví účinek. Nemusíme snad připomínat, že tato metoda funguje jen v případě, že se vyhneme egoistickým přáním. Při náročných přáních, např. uzdravení svého blízkého, je potřeba uskutečnit “seanci" několikrát.
Pyramida jako vesmírný vysílač?
Už desítky let se radioastronomové snaží navázat kontakt s mimozemskými formami života. Dosud bezúspěšně, protože pátrají po nich velmi skromnými prostředky na velmi ohraničeném rozsahu vlnových délek. Celá radioastronomie spočívá na elektromagnetických vlnách - na čem jiném? - protože rádiové vlny jsou díky rychlosti třistatisíc kilometrů za vteřinu nejrychlejším komunikačním prostředkem. Jsou dostatečně rychlé pro Zem - ne však dost rychlé pro vesmír. Rozhovor s mimozemšťany sedícími při přijímači v slunečním systému vzdáleném od nás dvacet světelných let by byl zřejmě dost nudný. Odpovědi na naše naléhavé otázky by antény zachytily nejdříve po čtyřiceti letech.
Skutečně se nenajde nic rychlejšího než radiové anebo světelné vlny? Není náhodou právě pyramidový tvar tím vysílačem do vesmíru, uchem k mimozemšťanům? Nezesiluje například síly Země naše myšlenky v přesně orientované pyramidě? Když se lidé modlí, nevysílají přitom náhodou formulované myšlenky s chvalořečeními a prosbami mimo “rezonanční uzemí" kostela anebo chrámu směrem k věčnému stvoření? Co když právě pyramidální síla dokáže přetransformovat lidské myšlenky na impulsy šířící se nadsvětelnou rychlostí? Nečekají tam někde ve vesmíru mimozemští telepati na naše poselství, sedíc v nějaké pyramidě?

Kdo postavil pyramidu v Gíze?

great pyramid2.jpg
Je mnoho záhad kolem Velké pyramidy, které nebyly dodnes vyřešeny a matou vědce, historiky i turisty.
Je zajímavé, že velká pyramida je jedinou stavbou ze sedmi divů světa, která zůstala zachována zcela.

Jednou z otázek je, jak mohla být tak obrovská stavba postavena s takovou precizností, jak mohli lidé vytesat,
přemístit obrovské kameny a vytvořit z nich takovou velkolepou stavbu. Je zarážející s jakou přesností je umístěna
podle světových stran s odchylkou jen 3/60 stupně.
Nejenže je tato pyramida jednou z nejpřesněji postavených staveb na světě, je na ní mnoho dalších detailů, které jsou ještě záhadnější.
V tomto článku uvedeme 20 důkazů toho, že pyramidu postavila dávná civilizace, která byla mnohem vyspělejší, než nás to učili ve škole.

Číslo 144000 sehrálo při stavbě pyramidy důležitou roli.

Je zajímavé číst mnohé studie týkající se Velké pyramidy v Gíze. No mnoho detailů, se ale v knihách a učebnicích nezmiňuje.
Jsou to například matematické vzorce, které jsou součástí stavby.
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ
-sestává z 144000 hladkých kamenů vyleštěných s přesností 2 setin cm tloušťky 250 cm a váhou asi 15 tun.
Číslo 144000 v tomto případě pravděpodobně hraje roli při přesné velikosti stavby.

PYRAMIDA SVÍTILA, JAKO HVĚZDA,
protože byla pokryta leštěným vápencem.

- byla původně pokryta vysoce leštěným vápencem.
- kameny odrážely sluneční světlo a způsobovaly, že pyramida zářila jako drahokam. Později kameny použili Arabové na stavbu mešit.
Původní pyramidy s leštěnými kameny svítily na slunci, jako obrovské zrcadla a odrážely sluneční světlo s takovou intenzitou, že bylo viditelné až z Měsíce.
Podle toho staří Egypťané volali pyramidy "Ikhet" nebo "nádherné světlo".

VELKÁ PYRAMIDA
- je jedinou pyramidou v Egyptě, v níž jsou sestupné i vzestupné vnitřní chodby.
Tato skutečnost zůstává záhadou a ve srovnání s jinými starými egyptskými stavbami je jedinečná a týká se právě pouze Velké pyramidy.

ORIENTACE NA SVĚTOVÉ STRANY

Velká pyramida je orientována podle světových stran s odchylkou pouze 3/60 stupně. Tato odchylka souvisí s posunem pólů.
Dá se předpokládat, že poloha při stavbě odpovídala přesně orientaci v té době. Další zajímavou skutečností je, že Velká pyramida
leží přesně uprostřed pevninské masy Země. Poledník a rovnoběžka, které nejvíce procházejí pevninou, se setkávají ve dvou bodech
- jeden je v oceánu a druhý ve Velké pyramidě.

JEDINÁ PYRAMIDA v Egyptě s 8 stěnami.

Tento fakt není mnohým lidem znám. Velká pyramida je jedinou dosud objevenou pyramidou na světě,
která má 8 stěn. Každá ze čtyř hlavních stěn je středem od úpatí k vrcholu souměrně rozdělena a na každé straně
konkávní zhruba o 0,5 ° až 1 °.
To se dá pozorovat pouze ze vzduchu při dobré viditelnosti během východu a západu slunce v den jarní a podzimní rovnodennosti!

HODNOTA "PÍ" 3,14

V základních rozměrech pyramidy se odráží vztah mezi pí a fí.
Ačkoli vědci stejně jako i školní učebnice tvrdí, že konstantu pí objevili až staří Řekové, je zjevné,
že dávným stavitelům byla známa již mnohem dříve. Pí vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru.
Obvod kruhu = 2πr. Výška pyramidy je ve stejném vztahu k obvodu kružnice spojující rohy její základny jako poloměr kruhu k jeho obvodu.

SPOJENÍ S HVĚZDAMI
Mnozí věří tomu, že existuje souvislost mezi souhvězdím Orionu a uspořádáním pyramid v Gíze. Mnoho lidí však neví, že sestupná chodba Velké pyramidy směřovala k hvězdě Alfa Draconis (Thuban), která byla Severka asi 2170-2144 p.n.l.

ORION A VELKÁ PYRAMIDA
Jižní šachta Kráľovej komnaty směřovala ke hvězdě Al Nitak (Zeta Orionis) v souhvězdí Orionu asi 2450 p.n.l.
Souhvězdí Orionu se spojovalo s egyptským bohem Ozírisom.

SLUNCE, MATEMATIKA A VELKÁ PYRAMIDA
Dvakrát obvod podstavce žulové rakve, která se nachází v pyramidě, krát 10 ^ 8 je poloměr Slunce (270.45378502 pyramidální palců - 1 pyramidální palec PI = 2.54 cm - * 10 ^ 8 = 687 698,441 km)

Výška pyramidy krát 10 ^ 9 = průměrná vzdálenost k Slunci 5813,2355653 * 10 ^ 9 * (1 mi / 63291,58 PI) = 91,848,500 mil)

Průměrná vzdálenost ke Slunci = polovina úhlopříčky základny krát 10 ^ 6

Výška pyramidy krát 10 ^ 9 je průměrná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem nebo astronomická jednotka (5813,235565376 PI x 10 ^ 9 = 91 848 816,9 mil)

Průměrná vzdálenost k Měsíci = délka Jubilejní chodby krát 7 krát 10 ^ 7 (215,973053 PI * 7 * 10 ^ 7 = 1,5118e10 PI = 238 865 mil)

VELKÁ PYRAMIDA A PLANETA ZEMĚ
Váha Velké pyramidy se odhaduje na 5 955 000 tun. Když toto číslo vynásobíme 10 ^ 8, dostaneme přibližně hmotnost Země. S pláštěm by byla Velká pyramida pravděpodobně viditelná z pohoří v Izraeli a z Měsíce.

Posvátný loket krát 10 ^ 7 = vzdálenost od severního pólu do středu Země (25 PI * 10 ^ 7 * (1.001081 in / 1 PI) * (1 ft / 12 in) * (1 mi / 5280 ft) = 3950 mil).

Zakřivení stěn pyramidy se přesně shoduje se zakřivením povrchu Země.

NEBYLA POSTAVENA PRO MUMIE
Podle mainstreamu byly pyramidy postaveny jako hrobky pro faraonů. Podle jiné teorie však ve Velké pyramidě nebyla nikdy objevena žádná mumie. Tato skutečnost dává prostor úvahám o jiném účelu stavby Velké pyramidy. Když do ní poprvé vstoupili Arabové v roce 820, jediná věc, kterou našli, byla prázdná žulová truhla v Kráľovy komnatě.

POSTAVENA S HARMONIÍ VESMÍRU A GALAXIE
Podle různých zdrojů o půlnoci v den podzimní rovnodennosti v roce, kdy byla ukončena stavba Velké pyramidy, vedla pomyslná čára od vrcholu pyramidy ke hvězdě Alcyone. (Alcyone je nejjasnější hvězda Plejád stará méně než 50 milionů let. Je vzdálená asi 400 světelných let od Země. Sluneční soustava spolu s dalšími hvězdnými soustavami údajně obíhá kolem této hvězdokupy podobně jako planety obíhají kolem Slunce. Jak mohli mít dávní stavitelé pyramidy takové znalosti z astronomie zůstává stále záhadou.

ARCHA ÚMLUVY A VELKÁ PYRAMIDA
Objem sarkofágu v Kráľovy komnatě se přesně rovná objemu archy smlouvy popsané v Bibli. Je zajímavé, že sarkofág je příliš velký na to, aby se dal přenést přes vchod. Musel být tedy na své místo položen již v době stavby.

ZÁHADNÝ SARKOFÁG ve Velké pyramidě
Pokud velký sarkofág neukrývá pozůstatky faraóna, pak na co sloužil? Byl vyroben z jednoho žulového bloku. Na jeho výrobu by bylo třeba bronzové pily dlouhé 2,5 m osazeny safíry. Na vyhloubení vnitra by byly potřebné vrtáky ze stejného materiálu. Mikroskopická analýza odhalila, že byl vyroben pomocí vrtáků s tvrdými drahokamy a byl použit tlak 2 tuny./překlad- Mak
zdroj: www.ancientexplorers.com
sfinga.jpg
SFINGA
Sfinga to je kamenný kříženec se lvím tělem a lidskou hlavou. Na výšku dosahuje dvaceti metrů a do délky sedmnácti metrů. Je tu něco, co také mnoho lidí neví. Pod sfingou se nacházejí další komplexy chodeb a chrámů.

Údajně je to propojovací cesta mezi všemi třemi pyramidami. Před sfingou a již zmíněnou cestou je něco jako chrám. Zřejmě se jedná o dvě architektonicky oddělené komory s devíti opěrnými sloupy, tajným přístupem posunutým daleko před Sfingu a rovněž tajným vchodem k podzemním spojovacím chodbám.Existence těchto donedávna neznámých prostor představuje obrovskou senzaci sama o sobě, vždyť ještě kolem roku 1900 egyptologové rozhořčeně odmítali jakoukoliv možnost, že by se u pyramid nějaké podzemní chodby mohly vůbec vyskytovat.

Existence podzemní hlavní chodby k Velké pyramidě byla potvrzena archeologickým průzkumem. Lze předpokládat, že existují i další dva tunely./www.egyptologie.cz/

Velká sfinga v Gíze je velká socha, v podobě lva s lidskou hlavou, nacházející se na Gízské plošině v Egyptě na západním pobřeží Nilu. Je to největší socha vytesaná z jednoho kusu kamene, která kdy byla vytvořena. Je 74 m dlouhá, 19 m široká a 21 m vysoká. O jejím stáří se vedou spory. Řada egyptologů věří, že byla vytvořena starými Egypťany v 3. tisíciletí př. n. l, v době Staré říše za panování 4. dynastie, a to panovníkem Rachefem spolu s pyramidou, ale někteří vědci upozorňují, že sfinga nese stopy po vodní erozi, způsobené silnými dešti či záplavami, které se v Egyptě vyskytovaly mezi lety 15000 - 7000 př. n. l.[1] a byla by tudíž o celé tisíce let starší. Sfinga má údajně znázorňovat právě panovníka IV. dynastie Rachefa (přibližně 2558- 2532 př.n.l.).
Podle výzkumu z roku 2005 (?) nechal sfingu postavit syn Cheopse, Radžedef. Sfinga má znázorňovat jeho otce. Take prý byla barevná (měla mít zelené oči, červenou tvář a nemes z modrých a zlatých proužků.)
Jakým jménem nazývali Sfingu staří Egypťané dodnes přesně nevíme. Často užívané označení Sfinx bylo vytvořeno ve starověku Řeky a pochází z egyptského slova sešepanch, který lze přeložit jako „obraz žijícího“.[zdroj?] Toto pojmenování označovalo královské sochy ve čtvrté dynastii, ačkoli bylo v Nové říši více spojováno s Velkou sfingou. Egyptští Arabové používali označení Abul-Hol, což znamená Otec hrůzy./wikipedie/

Otázky stáří SFINGY
Velká sfinga v Egyptě
Velká sfinga je největší a zřejmě nejstarší sochou. Je nositelkou tajemství. Podle tradice odměřuje lidský čas na zemi a symbolizuje ochranu ženy - nositelky života. Sfinga je úzce svázány s osudy lidské civilizace. Pokud by došlo k jejímu zničení, bude zničen i člověk.
Sfinga může být rovněž jedním z dokladů existence dosud neznámé lidské kultury.
krystalová pyr.jpg
Krystalová pyramida na dně moře

Na dně Karibského moře objevili částečně průsvitný krystal zformovaný do tvaru pyramidy. Tento útvar vychází z mořského dna. Ale jeho původ, stáří a účel je doposud neznámý.
Pyramidy původně sloužili jako masivní zdroje energie (jak naznačuje jejich konstrukce), čímž podpírají tvrzení, že starobylé město/země Atlantida skutečně existovala.

Někteří badatelé zkoumající bermudský trojúhelník se domnívali, že je to zvláštní zdroj energie, který nějakým způsobem ovlivňuje lodě a letadla. Několik z nich i předpokládá, že pokud legendární Atlantida skutečně existovala, ostatky jejího bájného stroje mohly zůstat nedotčeny na dně oceánu. Takový stroj by měl pravděpodobně tvar pyramidy, jelikož na jejím vrcholu by se hromadila energie a sloužil by jako šablona pro celé kultury, které by jej kopírovali.

Nutno podotknout, že struktury tajemných pyramid se nalézají po celém světě. Nacházejí se v celé Severní, Střední a Jižní Americe, východní Evropě, v ledových tundrách Sibiře a možná i v Antarktidě, zde ale její existenci potvrdit nelze, jelikož by se údajná pyramida nacházela asi pod kilometr silnou vrstvou ledu, což, jak jistě uznáte, znemožňuje bližší průzkum.

O pyramidě v Karibiku lze říct, že poukazuje na velkou civilizaci, jež sahala od pobřežních vod ve Florida Keys k vodám bahamským. Zjevně v době výstavby pyramidy se tato civilizace nacházela na souši, pak ale došlo k zaplavení celého území. (Má to snad něco společného s velkou potopou světa, kterou mimochodem nepopisuje jen bible, ale i jiné nalezené texty po celém světě?) Chtělo by to řádný a seriózní průzkum.../cez-okno.net/
karibské moře-pyramidy.jpg
Pyramida v Karibiku

Po celá desetiletí se vědci snažili vyřešit tajemství skrývající se v útrobách bermudského trojúhelníku, avšak marně. Vytvářeli spekulace o podivných časových anomáliích, zmizení a dalších podivných jevech, jež lze vysvětlit přirozenou cestou (nějakými přírodními úkazy). Je pravděpodobné, že určité procento případů tak vysvětlit lze, ale ne všechny. Jiní vědci jsou neústupní a tvrdí, že na dně trojúhelníku se nacházejí technologie, které po sobě zanechala vyspělá civilizace.


Domnívají se, že na místě, kde se dnes nalézá bermudský trojúhelník, bývala kdysi velice vyspělá země s neomezenými možnostmi. Tato země se nazývala Atlantida. Její obyvatelé zde zanechali velké energetické stroje, které doslova deformují časoprostor a otevírají portály do jiných realit. Avšak je to jen doměka. I když možná blíže realitě, než se může zdát...
Nyní však američtí a francouzští průzkumníci nezávisle na sobě učinili významný objev. Na dně Karibského moře objevili částečně průsvitný krystal zformovaný do tvaru pyramidy. Tento útvar vychází z mořského dna. Ale jeho původ, stáří a účel je doposud neznámý. Jistě je to přirozený objekt, jenž byl vytvořen vodní erozí... (ironie)
Objev této pyramidy zcela zpochybňuje dosavadní mínění o archeologii a otřásl vědci ve většině vědních oborech po celém světě. Je to gigantická stavba, možná větší než Velká Cheopsova pyramida v Gíze. Pokud si myslíte, že vědci budou spěchat, aby tuto tajemnou stavbu prozkoumali, tak se pletete. S větší pravděpodobností ho budou záměrně ignorovat. Oficiálně budou velice skeptičtí, zejména ve světle možných důsledků. Samozřejmě jako vždy, když se to vymyká běžnému chápání světa.
Pyramida by mohla potvrdit tvrzení některých inženýrů, že pyramidy původně sloužili jako masivní zdroje energie (jak naznačuje jejich konstrukce), čímž podpírají tvrzení, že starobylé město/země Atlantida skutečně existovala.

Z historického hlediska však byla pyramida objevena už dříve a to náhodně lékařem Rayem Brownem z Arizony v roce 1968. Právě se potápěl se svými přáteli v oblasti mimo Bahamy známé jako Jazyk oceánu, když se od nich oddělil. Na chvíli zazmatkoval a narazil do jakéhosi černého objektu, který byl naomak velice hladký. Oproti slunečním paprskům odrážejícíh se od hladiny poznal, že objekt má tvar pyramidy. Jelikož mu docházel vzduch, nemohl trávit moc času zkumáním pyramidy, ale alespoň stihl najít podivnou křišťálovou kouli, se kterou vyplaval na hladinu. Její pozdější průzkum odhalil zvláštní vlastnosti, ze kterých byli vědci nadšeni./http://www.cez-okno.net/
PYRAMIDY.JPG
Jak stavěli Egypťani pyramidy: Záhada rozluštěna?

9.5.2014 - Jan Miklín
Otázka, jak Egypťané za času faraonů přemisťovali obrovské bloky hornin či sochy na velké vzdálenosti, nedávala spát vědcům mnoha oborů. Experiment fyziků, inspirovaný malbou z Djehutihotepovi hrobky, přináší odpověď
Djehutihotep byl mocný vládce, žijící v 19. století př. n. l. Známá je především jeho hrobka, na rozdíl od mnoha jiných v nekropoli Deir el-Bersha nezničená výbušninami používanými k odkryvům. A právě jedna z maleb na jejích stěnách byla inspirací pro tým fyziků pod vedením Daniela Bonna z Amsterodamské univerzity.


Malba znázorňuje – kromě množství dělníků zapřažených do lan – také postavu, která pod saně, na nichž je umístěna socha, leje vodu. „Egyptologové to považovali za očistný rituál a nenapadlo je, že by vysvětlení mohlo být prozaičtější,“ říká vědec. S kolegy vyrobil primitivní sáňky, zatížil je závažím a pak zkoušel jejich odpor při tažení na písku suchém a různě navlhčeném. „Byl jsem až překvapen, jak moc je možno přidáním vody tření zredukovat,“ popisuje Daniel Bonn. „Při správném množství bylo potřeba jen polovina mužů oproti suchému stavu.“

Důvodem jsou kapilární síly, působící mezi navlhčenými zrnky písku. S ideálním navlhčením je písek dvojnásobně tužší a stejně tak klesla síla, potřebná k tažení závaží. Před saněmi se totiž netvoří bariéra z nahrnutého písku. Rozhodně však neplatí, že čím víc vody, tím lépe sáně pojedou. „Poměr musel být přesně určen, z našich měření vyplynulo, že ideální je použít objem vody odpovídající asi 2-5 % objemu písku,“ vysvětluje vědec./http://www.stoplusjednicka.cz/

Pyramidy, stáří...
Vypínají se nad Egyptem k nebi jako hádanka dávných věků. Jejich stáří je odhadováno zhruba na 4 500 až 5 500 let, tedy období mezi 3 500 a 2 500 př. n. l. Ty nejodvážnější teorie pak datují stáří pyramid až do období okolo 10 000 př. n. l.
Kde je pravda, těžko říct. Jediné, co se ví, je to, že pyramidy skutečně existují (můžete se o tom přesvědčit sami, navštívíte-li Egypt a hlavní město Káhiru, v jejíž blízkosti se tyto nejslavnější pyramidy nacházejí – pozn. autora) a že jsou určitě mladší než jejich hlídkující strážkyně a kolegyně Sfinga. Dá se ještě zjistit, kdo je nechal postavit, ale tím je veškerá jistota u konce. Další věci, jako účel stavby a stavební postup a znalosti už jsou jen teoretické. A právě stavební technika je tou nejzáhadnější otázkou co se týče pyramid (dobrá, uznávám, mnohem zajímavější je ještě jiná otázka, a to, co se ukrývá v pyramidě a podzemních prostorách pod pyramidami a sfingou – pozn. autora)./http://petrczernek.wordpress.com/
V PYRAMIDĚ.jpg
RELAXACE A NABÝVÁNÍ SIL POD PYRAMIDOU

Rozdíl mezi relaxací a meditací pod pyramidou je v poznatcích a zkušenostech zájemců o relaxaci. Na relaxaci může přijít zájemce bez jakýchkoliv zkušeností a vědomostí o technikách relaxace. Zájemce má možnost rozhodnout se a vybrat si:
1. pobyt na lůžku pod pyramidou - pociťuje působení pyramidální energie
2. relaxovat pod pyramidou na základě vlastních zkušeností a vědomostí
3. může požádat o pomoc instruktora, který ho uvede do relaxace.
Ukončení relaxace provede instruktor vzhledem k stanovené délce pobytu pod pyramidou. Rozdíl mezi pobytem pod pyramidou a relaxací je dost značný v subjektivních pocitech. Při relaxaci nastává větší otevření organismu a citlivější vnímání působení pyramidální energie. Zájemce nevnímá rušivé působení prostředí - okolí.
Součástí relaxace je obyčejně aromaterapie (působení éterických olejů) a poslouchání esoterické hudby, vybrané speciálně pro relaxaci. Komplexní působení - relaxační návod instruktora, aromaterapie a esoterická hudba uvedou zájemce v průběhu několika minut do relaxace. Jeho tělo se úplně uvolní a adept přestane brzy vnímat svoje vlastní tělo. Je to pocit jakoby beztělesnosti, existuje jenom duch a myšlenky. Paralelně probíhá několik procesů působení na zájemce. Pod pyramidou působí pyramidální energie, mnozí ji cítí jako teplo, tlak, píchám jehliček, dráždění, vlnění a pod. Působí hlavně v místech nedoléčených nemocí, v místech po operacích anebo na místech, kde je organismus oslabený a je předpoklad nemoci.
V uvolněném stavu podvědomí (pro mnohých je to jakoby pocit spánku) probíhají jako útržky filmů z vlastního života, minulosti, vnímají se krásné barvy, vidět průběh působení energií, často je možné pozorovat jakoby putování časem, prostorem, putování v astrálu, nastává časový regres - bezčasovost. Jestliže chce, může zájemce relaxovat sám nebo se může nechat uvést do relaxace instruktorem. V obou případech během relaxace se jeho tělo naplní - nabije obrovským množstvím pyramidální energie, uvolní se stresy a napětí. Rozdíl je i v tom, že při uvedení do relaxace instruktorem se zablokuje vnímání rušivého působení vnějšího prostředí a člověk se víc otevře působení pyramidální energie. Vnímání okolí působí rušivě (zvuky) a mnohokrát brání dostatečnému uvolnění. Uvádění do relaxace instruktorem - profesionálem je pohodlnější a zabezpečuje plnohodnotnou relaxaci. Po absolvování 2 - 3 cyklů pobytu pod pyramidou si zájemce obyčejně dostatečně osvojí techniku a postup uvádění do relaxace a instruktora již nepotřebuje.
Ukončení pobytu pod pyramidou vykonává obvykle instruktor, protože pobyt pod pyramidou bývá omezený na 45 minut. Existuje více způsobů ukončení relaxace. Ukončit relaxaci je možné naprogramováním na vnitřní hodiny, ukončením pouštění esoterické hudby, zvoněním nastavených hodin nebo hlasem instruktora a pod. Obavy z ukončení relaxace jsou zbytečné, a i kdyby jste při relaxaci pod pyramidou usnuli, po určité době se sami probudíte jako po delším spánku. I hypnotizér, když nemůže probrat pacienta z hypnózy, nechá ho vyspat a ten se potom probere - vzbudí.
Hlavně začátek relaxace může dělat některým lidem potíže, nedokáží se dostatečně uvolnit a až další pobyt pod pyramidou splní jejich přání. Čas pod pyramidou plyne daleko rychleji, vzniká pocit, jakoby člověk vešel pod pyramidu skoro před ukončením relaxace. Jenom pohled na hodinky svědčí o časovém klamu.
Před relaxací a po relaxaci pod pyramidou se může dělat např. měření bioenergie bioindikátorem. Měření často ukáže, že během pobytu 45 minut získal zájemce 10 - 50x víc energie, jako když vcházel pod pyramidu. Relaxace působí celkově pozitivně na uvolnění napětí, stresů, při vyčerpanosti, vhodně doplňuje energii. Po absolvování pobytu pod pyramidou se člověk několik dní cítí svěží a aktivní.
Okamžitá regenerace sil a psychického stavu je velmi potřebná u lidí, pracujících pod stálým psychickým tlakem a v stresech. Pravidelné využívání tohoto komplexního působení a regenerace sil se doporučuje podnikatelům, pracovníkům bank, úřadů, lékařům, sportovcům před závodem, letcům a pod. Působí to jako energetický dopink, zvyšuje a obnovuje pracovní aktivitu. Pyramidální relaxace se doporučuje i studentům během zkouškového období a těsně před zkouškou.
Vyhrazení místnosti pro pyramidu ve firmě by umožňovalo zaměstnancům okamžité načerpání a doplnění energie. Skládací pyramida zase může sloužit na regeneraci sil v bytech a v internátech pro studenty.
Pyramidální meditace
Neobvyklou možnost dává pyramida pro všechny, kteří ovládají meditaci a meditační techniku. Obyčejně už po vstoupení do místnosti, kde je umístěná pyramida, pociťuje adept překvapení a po vstupu pod pyramidu cítí okamžitě působení pyramidální energie. Na rozdíl od meditace v soukromí, nastává tu jakoby překlopení do meditačniho stavu. Pyramida naplněná energií působí na adepta jako urychlovací prvek a zkracuje dobu na vcházení do meditačního stavu na minuty. Kdo se už před pobytem pod pyramidou uměl při meditacích otevřít - uvolnit, vnímá působení pyramidální energie mimořádně intenzívně až mysticky. Většina účastníků pobyt pod pyramidou opět opakuje nebo má snahu o získání hotové pyramidy do bytu, domu a pod. Je zajímavé, že při měření získané energie (bioindikátorem) po skončení meditace pod pyramidou s ukazuje, že ti návštěvníci, kteří ovládají meditační techniku absorbovali víc energie, než osoby, které neznají meditační techniky.
Barevné pyramidální meditace
Pokud meditujeme sami při malé pyramidě, snažíme se meditaci uskutečňovat v místnosti, kde nás nikdo neruší, vypneme telefon, zvonek, v příjemném klimatu, případně s aromaterapií a esoterickou hudbou mimo GPZ. Meditovat se nám daří jen tehdy, když jsme nepřejedení, po koupeli, v pohodlném obleku. Sundáme z rukou hodinky, náramky, náušnice, přívěsky, řetízky. Posadíme se na malou podušku do lotosového sedu (záda narovnaná). Pokud nám tento způsob nevyhovuje, můžeme si sednout na židli, vyrovnat se, ruce položit na stehna tak, aby prsty končily na úrovni kolen. Oči zavřeme nebo se díváme na jeden bod. Potom položíme před sebe do vzdálenosti cca 1 m z fialového akrylu pyramidku s nitřním osvětlením, správně nasměrujeme zářící kosmickou energii v pásmu fialové barvy. Průběh meditace se zintensivní. Při soustředění vnitřního pohledu na její vrchol přichází meditační pocity, vnímání samého sebe, nevnímání okolí, pociťujeme vnější i vnitřní klid. Začínají se nám objevovat barvy a necháváme se unášet krásou.
U barevné meditace se po ponoření do relaxačního stavu projeví vnímáním barev. Cítíme a prožíváme tento stav v celém prostoru, celým tělem. Mnohokrát dopad barevného procítění se odrazí v reálném podnětu řešení nějakého problému, který nás tížil.
Využití pyramidální energie na přenos barev nám poskytuje obrovské možnosti v terapii, protože působení barev na náš organismus je součástí a podmínkou našeho života. Jak si vybrat z bílého světla záření Slunce správnou barvu, a jak ní působit na náš organismus uvádíme v následujících kapitolách.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one