Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
sfinga.jpg
SFINGA
Sfinga to je kamenný kříženec se lvím tělem a lidskou hlavou. Na výšku dosahuje dvaceti metrů a do délky sedmnácti metrů. Je tu něco, co také mnoho lidí neví. Pod sfingou se nacházejí další komplexy chodeb a chrámů.

Údajně je to propojovací cesta mezi všemi třemi pyramidami. Před sfingou a již zmíněnou cestou je něco jako chrám. Zřejmě se jedná o dvě architektonicky oddělené komory s devíti opěrnými sloupy, tajným přístupem posunutým daleko před Sfingu a rovněž tajným vchodem k podzemním spojovacím chodbám.Existence těchto donedávna neznámých prostor představuje obrovskou senzaci sama o sobě, vždyť ještě kolem roku 1900 egyptologové rozhořčeně odmítali jakoukoliv možnost, že by se u pyramid nějaké podzemní chodby mohly vůbec vyskytovat.

Existence podzemní hlavní chodby k Velké pyramidě byla potvrzena archeologickým průzkumem. Lze předpokládat, že existují i další dva tunely./www.egyptologie.cz/

Velká sfinga v Gíze je velká socha, v podobě lva s lidskou hlavou, nacházející se na Gízské plošině v Egyptě na západním pobřeží Nilu. Je to největší socha vytesaná z jednoho kusu kamene, která kdy byla vytvořena. Je 74 m dlouhá, 19 m široká a 21 m vysoká. O jejím stáří se vedou spory. Řada egyptologů věří, že byla vytvořena starými Egypťany v 3. tisíciletí př. n. l, v době Staré říše za panování 4. dynastie, a to panovníkem Rachefem spolu s pyramidou, ale někteří vědci upozorňují, že sfinga nese stopy po vodní erozi, způsobené silnými dešti či záplavami, které se v Egyptě vyskytovaly mezi lety 15000 - 7000 př. n. l.[1] a byla by tudíž o celé tisíce let starší. Sfinga má údajně znázorňovat právě panovníka IV. dynastie Rachefa (přibližně 2558- 2532 př.n.l.).
Podle výzkumu z roku 2005 (?) nechal sfingu postavit syn Cheopse, Radžedef. Sfinga má znázorňovat jeho otce. Take prý byla barevná (měla mít zelené oči, červenou tvář a nemes z modrých a zlatých proužků.)
Jakým jménem nazývali Sfingu staří Egypťané dodnes přesně nevíme. Často užívané označení Sfinx bylo vytvořeno ve starověku Řeky a pochází z egyptského slova sešepanch, který lze přeložit jako „obraz žijícího“.[zdroj?] Toto pojmenování označovalo královské sochy ve čtvrté dynastii, ačkoli bylo v Nové říši více spojováno s Velkou sfingou. Egyptští Arabové používali označení Abul-Hol, což znamená Otec hrůzy./wikipedie/

Otázky stáří SFINGY
Velká sfinga v Egyptě
Velká sfinga je největší a zřejmě nejstarší sochou. Je nositelkou tajemství. Podle tradice odměřuje lidský čas na zemi a symbolizuje ochranu ženy - nositelky života. Sfinga je úzce svázány s osudy lidské civilizace. Pokud by došlo k jejímu zničení, bude zničen i člověk.
Sfinga může být rovněž jedním z dokladů existence dosud neznámé lidské kultury.
EGYPT.JPG
EGYPT - STARÁ CIVILIZACE
O tomto tématu bylo už velmi mnoho popisováno, dneska se podíváme na to, jak "stará je tato civilizace, a odkud vlastně celá přišla, kde se nabrali tito moudří lidé a kde nabrali své veliké vědomosti.

POTOMCI Atlantídy
-je více, než jasné, že pyramidy a mnohé chrámy nemohly být vystavěny naší technologií
-je více, než jasné mnohým věděckým kapacitám, že možnosti, jaké měli staří egypťané my ještě zdaleka nemáme
-je víc, než jasné, že naše civilizace je stále ještě na nižším vývojovém stupínku, než byla civilizace starého Egypta
Dle zápisů ve starých třech typech písma starého Egypta je jasně řečeno, kde se nalezla tak najednou civilizace v Egyptě. Je více, než jasně popisováno i to, že jsou to potomci vyspělého národa, který smetla při celosvětové katastrofě potopa, ano správně se domníváte, dnešní Egypťané jsou potomky národa Atlantídy.
-několik kněží měli předtuchy, kterých uposlechli, měli vidění jasnozřivosti a sestavili loď, kde se nalodilo několik jim věrných rodin,žáků tehdejší spirituální školy Oka Boha Hora, množství otroků a stoupenců. A právě tito lidé po potopě světa založili novou civilizaci v místě zvaném Egypt.
Vybudovali velmi silnou říši, založenou na náboženství, jež se opíralo o spirituální sílu ducha, tomuto učení se učili jen a pouze vyvolení lidé národa, kteří po mnoho let studovali a v praxi se učili používat, jak svou schopnost
-tvořivosti-stavitelství,ekonomiky,věd i náboženství
-pokořili si duchovní síly
-objevili zákony života a rozvoje nejen na této planetě
-objevili skryté nám síly duchovní, jež jim pomohly nejen při složitých stavbách,ale také při komunikaci na veliké vzdálenosti
-objevili síly energií, kterými nejen léčili, ale pomocí nichž také mohli přemístit ohromné megality, jež používali pro základy svých staveb
-objevili síly, pomocí nichž uměli používat a usměrnit nebo přeměnit tok energií z vesmíru i své mysli
V celém svém mnoha tisíc letém bytí této civilizace, používali a dobře chránili svá tajemství, jež byla pro další generace sepisována nejen do kamenných sloupořadí, ale i do svitků, jež byly chráněny,víc než drahé jiné poklady tak, aby přetrvaly staletí. Tato úžasná civilizace byla již před mnoha stovkami a tisíci let zasvěcena -tedy kněží této civilizace, do tajů vzniku duše, tvoření světa a postupného zrání duše člověka i zvířat./Mak
horus.jpg
HORUS - BŮH NEBES

HORUS - BŮCH nebes, Slunce a světla, tedy spirituální škola, jež vznikla ve starém Egyptě, se zjevně zaobírala energiemi světla, zráním duše, jejím vývojovým stádiem až k bodu osvícenosti a božského tvoření světů.
V této škole byli kněžími připravováni žáci postupně k růstu duše a rozvoji ducha od počátku až k osvícenému stavu. Všechny stádia byly nejen vyučovány, ale také zkoušeny v praxi. Takže i jednotlivé zkoušky žáků této školy byly složeny nejen ze znalostí těla fyzického, jeho orgánů, ale i z energetických frekvencí, vibračních možnostech jednotlivých orgánů a celé duchovní sestavy těl aury i čaker.
Při každé jednotlivé zkoušce, měli možnost žáci si konkrétně vyzkoušet, jaké mají v praxi vědomosti a jak využijí zvládnutí té, které energie. Učili se také zde zvládat i své negace, jako je zlost, vztek, ale i strach a jejich ovládáním se učili zachovat správné reakce pod tlakem těchto svých negativních emocí. Absolventi této spirituální školy byli také učenci a lékaři, jež už v té době dokázali zvládnout i velmi složité operativní zákroky, jako byla operace hlavy a mozku nebo operace srdce, jak je vidět na mnoha detailních nákresech v chrámech této školy.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one