Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
MIZEJÍCÍ LODĚ A ČASOVÝ POSUN
loď.jpg
Oblast Berryho souostroví, zaujímajícího asi 12 čtverečních mil severně od ostrova Andros. 

Nedávno byl na satelitních snímcích této oblasti učiněn neuvěřitelný objev. Poblíž Berryho souostroví je na fotografiích pod vodou cosi, co vypadá jako obrovská, uměle vytvořená trojúhelníková plocha. 
Vzhledem k nepřirozenému tvaru se zdá, že trojúhelníkový útvar není přírodního původu.
Prohlédněte si dobře tyto obrázky. Může jít o svědectví, dokladující přítomnost ztracené civilizace?
Tyto obrázky , na nichž se zřetelně rýsuje trojúhelníková oblast, pocházejí z databáze USGS. Velikost nejdelší strany zřetelného trojúhelníka je odhadována na 24 a nejkratší strana měří něco přes přes 13 mil. Jsou tyto neobvyklé obrysy důkazem přetvoření krajiny ve skutečně kyklopských, megalitických měřítcích? A pokud ano, čemu sloužila tato pracně snížená oblast? 

Názory se pohybují od obrovského rezervoáru nebo umělého jezera, až po zemědělské účely. 
Vzhledem k tomu, že provádění takových úprav je pod vodou takřka nemožné, lze předpokládat, že toto území bylo v dávné minulosti nad hladinou moře. 

Ale i na souši by vytvoření tak kolosálního díla znamenalo neuvěřitelný výkon.

Další obrázek , který byl získán od NASA, ukazuje severní ostrov Andros a Berryho souostroví. I zde se zcela zřetelně rýsuje trojúhelník. 

Shlédnutí četných záběrů oblasti okolo Berryho souostroví ukázalo, že písek pod hladinou se někdy z roku na rok dramaticky přesouvá. 

Tyto 3 záběry jsou z roku 1992. Díky posunujícím se písčinám byla odhalena celá série trojúhelníkových depresí v mělčinách západně od Berryho a Androsova ostrova. Obrázek A je originální fotografie NASA. Obraz B je lehce upraven, aby vynikly tmavší prolákliny. Na obrázku C jsou trojúhelníky vybarveny. Světlé trojúhelníky, které jsou dvakrát rozsáhlejší než tmavší trojúhelník u Berryho ostrovů, představují místa s depresí. 
území může být umělého původu, ale kvůli každoročnímu pohybu písku není ani analýza velkého množství záběrů téhož regionu zcela průkazná.

Mimo trojúhelníkovou depresi u severozápadního pobřeží ostrova Andros, jsou znaky existence velkého trojúhelníku také na jeho severu. Fotografie NASA byla pořízena z příliš malého úhlu, a proto je těžké určit rozsah tohoto útvaru.
Na fotografii je na jihu ostrov Andros, na severovýchodě Berryho ostrovy. Snímek A je původní. Obrázek B byl opět lehce upraven, aby vynikl zčásti skrytý trojúhelník. Na obrázku C jsou trojúhelníky na severu ostrova Andros světlé, trojúhelník u Berryho ostrovů je tmavší. 

Rozměry těchto pravděpodobně umělých trojbokých útvarů jsou kyklopské. Jaký mohl být jejich účel?

A kdy mohl být bahamský region nad hladinou, aby mohly být vykonány tak rozsáhlé práce?

Vědecké důkazy potvrdily, že některé oblasti v Atlantiku byly asi před 10 000-12 000 lety nad hladinou moře:
v roce 1948 získala švédská expedice, pracující na atlantickém valu 500 mil od pobřeží Afriky, vzorky dna z hloubky téměř dvou mil. Sbírka obsahovala přes šedesát druhů pozůstatků sladkovodních řas. Testy těchto nálezů naznačují, že toto území bylo naposled nad vodou v periodě mezi 10 000 až 12 000 lety. Od roku 1948 už vědci z hlubin Atlantického oceánu v oblasti atlantického valu a Azorské plošiny odebrali mnoho obdobných vzorků, obsahujících ulity sladkovodních živočichů. 

Nejvyšším bodem Bahamských ostrovů je Mount Alvernia na Cat Island, který je 60m nad mořem. Vyvýšeniny v atlantickém valu kolísají od 1500 do 3000m pod mořskou hladinou. Pokud byly před 10 000 lety nad hladinou části atlantického hřebene, je velmi pravděpodobné, že nad vodou byla tehdy i oblast s bahamskými trojúhelníky. 
Bahamy
Bahamy
Proč tyto podivuhodné útvary zůstaly tak dlouho neodhaleny? Zdá se, že je našim zrakům skrývaly právě jejich ohromné rozměry. Ve skutečnosti žijeme v mikrokosmické říši těchto makroskopických konstrukcí. Je očividné, že jediný možný způsob, jak zcela obsáhnout tyto obrysy, poskytuje pohled z dostatečné výšky. To ovšem na druhou stranu vyvolává otázku, zda nešlo o jakási znamení, která měla být viditelná ze vzduchu. Jakému účelu asi sloužila?

Mohly by podmořské trojúhelníky být důkazem existence vysoce pokročilé technologické kultury, která zde žila před více než 10 000 lety? 
Výzkumníci plánují odhalení dalších útvarů v bahamské oblasti, které se jeví jako dílo prastaré pokročilé kultury, možná součásti ztracené civilizace Atlantis. Zdroj: http://www.satellitediscoveries.com
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one