Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Zajímavosti

změny v klimatu
změny v klimatu
ZMĚNY V KLIMATU PLANETY

Co je Richterova stupnice?
Určuje velikost zemětřesení.
Vytvořil ji v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter.
Je založena na množství energie v ohnisku zemětřesení a udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 kilometrů od epicentra zemětřesení.
Je logaritmická.
Nemá horní hranici.
K vyjádření síly otřesů se používají dvě rozdílné veličiny, magnitudo a makroseismická intenzita. Magnitudo se určuje z maximální výchylky seismometru, zatímco makroseismická intenzita se určuje ze statistického vyhodnocení účinků zemětřesení na osoby, budovy a krajinu.
Každé zemětřesení je charakterizováno jednou hodnotou magnituda, ale více hodnotami makroseismické intenzity v závislosti na poloze vůči hypocentru.
Magnitudo navrhl Japonec Kijoo Wadati ve 30. letech 20. století.
Existuje několik magnitudových stupnic. Jednu z nich vytvořil Charles Francis Richter. Je to pak tzv. velikost zemětřesení podle Richterovy stupnice./http://tema.novinky.cz/zemetreseni/

ZMĚNA V KLIMATU
Varování (nejen) pro USA: Jak globální změna klimatu postihuje zemi
11.5.2014 - Jan Miklín
Američtí vědci představili novou studii, v níž hodnotí změny klimatu v USA. Jejich důsledky pociťují obyvatelé ve všech koutech, ať už jde o nedostatek vody v suchých oblastech, častější přívalové deště v regionech vlhčích nebo rozsáhlejší požáry
Větší mimo soustavové jednotky než den se používají např. v kalendáři. Nejsou však již definovány jednoznačně:
Klimatické změny, kdysi považované za záležitost vzdálené budoucnosti, se najednou dotýkají naší současnosti,“ uvádějí vědci. „Léta jsou delší a teplejší, vlny veder trvají déle, než kdy který žijící Američan zažil,“ pokračuje zpráva. „Lidé sami pozorují změny v délce a průběhu alergických sezon, v době květu rostlin na svých zahrádkách či ptačích druzích, které mohou pozorovat v okolí svých domovů.“ A to jde v průměru o změny o necelý 1 °C, modely na následující desetiletí předpovídají vzrůst teplot až čtyřnásobný.


Hurikány v New Yorku, sucho v Texasu
Oblíbená mediální zkratka „globální oteplování“ problém nevystihuje přesně. Na většině míst teplota stoupá, hlavní jsou ale právě změny klimatu, ať už jde o úhrny či rozložení srážek či další vzory počasí. Vědecká zpráva podrobně rozebírá, jaké klima mohou očekávat jednotlivé americké oblasti.
Zatímco je málo míst může počítat s klimatem nezměněným, většina bude zasažena výrazně. Například tající ledovce a permafrost na Aljašce spolu s bouřemi erodujícími pobřeží doslova vyhánějí mnohá města a vesnice z pobřeží dále do vnitrozemí. Severovýchod USA zase bude stále častěji postihován přívalovými srážkami a katastrofy jako hurikán Sandy budou přicházet stále častěji.
Hlavním problémem amerického jihozápadu bude naopak sucho. „Dosud známá sucha byly jen slabou předzvěstí toho, co obyvatele těchto států čeká,“ varuje zpráva a dodává, že „nedostatek vody bude mít za následek doslova boj o vodu mezi zemědělci, energetiky i obyvateli měst.“
Změna klimatu může přinést i pozitivní efekty – například delší vegetační sezónu pro pěstování obilovin či prodloužení plavební sezóny na jezerech. Pozitiva však budou jen krátkodobá, a hlavně několikanásobně vyvážená změnami negativními./http://www.stoplusjednicka.cz/
ČESKO
postihuje změna klimatu už od prvopočátku změny a posunu osy Země od roku 2010. Jen stačí si vzpomenout velké a časté povodně, velké množství náhlých, přívalových dešťů a také zvýšené teploty v letních měsícíh na celém území republiky, ale snad jednou z nejmarkantnější oblastí se stalo okolí města Vsetín, protože z něj pocházím mohu směle říci, že jeho průměrná teplota před rokem 2010 v letních měsících bývala kolem 26 stupňů Celsia, ale od roku 2010 se velmi razantně zvýšila teplota na 30 až 32 stupňů (měřeno v centru měta Vsetín), mohu tedy říci,že posunem osy planety Země došlo k velmi rychlému nárůstu teplot a změně klimatických podmínek, které při delší době zcela jistě změní nejen rostliny, ale také poměr a typ zvířat v naší oblasti.Dá se říci,že podnebí spíše připomíná tropické pásmo, než mírné pásmo, v němž se polohou naše oblast nalézá./M.Abha/
ANTARKTIDA
NASA: Roztál rekordně velký kus grónského ledovce
V Grónsku tento měsíc roztál nezvykle velký kus ledu, uvedla americká Národní agentura pro letectví a kosmonautiku (NASA). „Bezprecedentní“ tání postihlo největší oblast za tři dekády satelitních pozorování a zasáhlo i nejchladnější a nejvyšší místo v Grónsku Summit station, doplnila stanice BBC.
„Když vidíme tání v místech, kde nebylo přinejmenším delší dobu, ptáme se, co se děje. Je to veliký signál, jehož význam budeme zkoumat v příštích letech,“ prohlásil zástupce NASA Waleed Abdalati. Dodal, že není jasné, zda je to přirozený proces, anebo je tání důsledkem lidské činnosti.
Každé léto taje asi polovina grónských ledovců, letos je však tání svojí rychlostí a rozsahem výjimečné. Jen mezi 8. a 12. červencem se zvětšila oblast tajícího ledu ze 40 na 97 procent. Tání do nějaké míry tedy postihlo téměř celou ledovou pokrývku Grónska.Už minulý týden informovala agentura AP, že od největšího ledovce v Grónsku, Petermannova, se odtrhl obrovitý kus o velikosti zhruba dvou newyorských Manhattanů.
Mezitím už led v Grónsku začal znovu zamrzat. Zatím největší tání za posledních 30 let bylo zaznamenáno na 55 procentech ledové plochy Grónska. Je také patrné, že led na nejvyšším vrcholu tál i v roce 1889. /http://www.novinky.cz/
slide_3.jpg
Genetika živočichů
-je studium struktur a možností vývoje a různorodosti živočichů v daném druhu
-je vědou zabývající se studiem dědičnosti a variabilit u živočišných druhů

Dědičnost
-je schopnost organismů přenášet genetickou danou informaci z rodičů na potomky

Variabilita
-je proměnlivost
-je schopnost organismů vytvářet různé formy, jež se vizuálně liší

Obojího je hojně užíváno například pro "zkvalitnění chovu různých zvířat" - psi, kočky, drůbež, skot...atd.
těchto možností potom následně využívá lidstvo u zemědělsky specifikovaných plemen, druhů užitkových zvířat,
ale také u šlechtěných chovných druhů zvířat pro potěchu lidí, jako společenských druhů psů, loveckých psů...atd.
-chromozom obsahuje velmi dlouhý řetězec DNA a je tak odpovědný za jeho přenos z generace na generaci.
Chromozomy a jejich chování bylo poprvé popsáno Walterem Flemmingem-objevitelem mitózy v r. 1882. Při buněčném
dělení jsou jednotlivé chromozomy kondenzovány a spiralizovány-tehdy je také možno je pozorovat mikroskopem./MakGENETICKÁ REKOMBINACE, MÍCHÁNÍ GENŮ
Každý jedinec, každý fenotyp, je výsledkem kombinace tisíce genů, které jedince společně tvoří. Jejich mícháním se dostaneme k neuvěřitelně velkým číslům všemožných kombinací. Mendel si všímal najednou dvou znaků, jejichž kombinacemi mohly vzniknout 4 různé fenotypové projevy. Pokud by byl schopen si všímat například 100 různých znaků najednou, mohl by teoreticky nalézt 2100=1 267 650 000 000 000 000 000 000 000 000 možných kombinací. Genů jsou však tisíce! Ne všechny musí nutně mít několik různých forem (odhaduje se, že asi 30% lidských genů může mít alely různé tak, aby ovlivnily fenotypový projev), ale zase naopak jsou geny, které mají více než dvě různé formy. A samozřejmě nejsou možné úplně jakékoliv kombinace (některé nejsou slučitelné s životem) a ne všechny geny se mohou volně kombinovat (někdy jsou tak blízko sebe na chromozomu, že rekombinace mezi nimi je zvláště v menších populacích v podstatě nulová). I přesto je genetická rekombinace (promíchání chromozomální DNA) během meiózy , kdy se tvoří pohlavní buňky (viz. panel 2 níže), bezesporu zdrojem astronomických čísel možných kombinací (proto kromě jednovaječných dvojčat těžko najdete na světě dva geneticky identické jedince), které jsou zdrojem variability v populacích.

Rozrůznění genetické informace pomocí mutací a míchání procesem rekombinace vzniká variabilita, která je potřeba pro evoluci procesem přírodního výběru.

Co je jednotkou přírodního výběru aneb sobecký gen
Míchání genetické informace rekombinací má z hlediska přírodního výběru jeden důležitý důsledek, který rozvinul ve své knize Sobecký gen (The Selfish Gene) Richard Dawkins. Tématem této knihy se stala otázka, co je jednotkou přírodního výběru, tj. co konkrétně selektuje přírodní výběr. Pro evoluční biologii to byl již od dob Darwina přirozeně jedinec (pomineme-li pro zjednodušení skupinový výběr a další aspekty evoluční biologie, které je třeba za jistých okolností brát v úvahu). Pokud je jedinec nositelem nějakých výhodných vlastností, tak má větší šance přežít a rozmnožit se a tudíž i předat své vlastnosti do dalších generací. Je třeba si uvědomit, že pokud se něco má stát objektem přírodního výběru, tak to musí existovat dostatečně dlouhou dobu (během jediné generace se nějaká nová mutace/vlastnost nerozšíří po celé populaci). A zde narážíme na problém genetické rekombinace a pohlavního rozmnožování. Těmito procesy je zajištěno, že se daný konkrétní jedinec (rozuměj konkrétní genom) již znovu v žádné další generaci neobjeví (toto je možné pouze procesem klonování nebo dlouhodobého inbreedingu, což nejsou přirozeně se vyskytující procesy) - mějte na paměti, že se nyní zabýváme pohlavně se rozmnožujícími organismy. Pohlavní rozmnožování a rekombinace zajistí, že potomci budou sice částečně podobní svým rodičům, ale ne zcela identičtí (porovnej chromozomální složení maminky nebo tatínka a potomka na Panelu 2 výše). Jeden určitý genom, který definuje jedince (jeho komplexní fenotyp), se nedožije ani příští generace. Z tohoto pohledu tedy jedinec nemůže být objektem přírodního výběru, musí to být menší jednotka (část genomu), která se stabilně dědí po mnoho generací a má šanci být řádně otestována přírodním výběrem. Richard Dawkins tedy navrhuje, že objektem jsou jednotlivé geny nebo skupiny genů, které leží na chromozomu dostatečně blízko sebe, aby od sebe nerekombinovaly příliš často a byly dlouhodobě testovány pospolu. Gen, který zajistí svému nositeli nějakou výhodu pro přežití a rozmnožení, se tak spíše rozmnoží v populaci (sobecký gen, který využívá jedince pouze jako prostředek pro předání do další generace).
ZDROJ: http://www.prf.jcu.cz/zmb/menu/neodarwinismus-dna.html
horus.jpg
HORUS - BŮH NEBES

HORUS - BŮCH nebes, Slunce a světla, tedy spirituální škola, jež vznikla ve starém Egyptě, se zjevně zaobírala energiemi světla, zráním duše, jejím vývojovým stádiem až k bodu osvícenosti a božského tvoření světů.
V této škole byli kněžími připravováni žáci postupně k růstu duše a rozvoji ducha od počátku až k osvícenému stavu. Všechny stádia byly nejen vyučovány, ale také zkoušeny v praxi. Takže i jednotlivé zkoušky žáků této školy byly složeny nejen ze znalostí těla fyzického, jeho orgánů, ale i z energetických frekvencí, vibračních možnostech jednotlivých orgánů a celé duchovní sestavy těl aury i čaker.
Při každé jednotlivé zkoušce, měli možnost žáci si konkrétně vyzkoušet, jaké mají v praxi vědomosti a jak využijí zvládnutí té, které energie. Učili se také zde zvládat i své negace, jako je zlost, vztek, ale i strach a jejich ovládáním se učili zachovat správné reakce pod tlakem těchto svých negativních emocí. Absolventi této spirituální školy byli také učenci a lékaři, jež už v té době dokázali zvládnout i velmi složité operativní zákroky, jako byla operace hlavy a mozku nebo operace srdce, jak je vidět na mnoha detailních nákresech v chrámech této školy.
6_zahady_klouzajici_kameny.jpg
Klouzající kameny

Záhada, kterou neumí vysvětlit ani NASA. Po rovném vyschlém dně Údolí smrti se kutálejí kameny tlačeny záhadnou silou. Oblast Playa je téměř úplně plochá, měří 4 kilometry ze severu na jih a 2 kilometry z východu na západ, a je pokrytá uschlým rozpraskaným bahnem.

Údolí smrti v Kalifornii skrývá množství záhad. Jednou z nich jsou tzv. putující kameny, roztroušené na dně vyschlého solného jezera v oblasti Racetrack Playa. Za několik set kilogramů těžkými kameny se táhnou výrazné stopy, dosvědčující jejich pohyb. Jak a proč se kameny pohybují, však nebylo dlouho jasné. Spekulací se objevila celá řada, s nejpravděpodobnějším vysvětlením přišli vědci až nyní.
Ví se, že kameny se pohybují jen občas a to velmi pomalu. Jejich přímý pohyb se doposud nepodařilo zachytit. Je zřejmé, že se mohou pohybovat, jen když na jezeře vzniknou příhodné podmínky. Ale jaké? Občasné deště v Racetrack Playa vedou k mírným záplavám, v jejichž důsledku se pod kameny vytváří kluzké bahno. „Živé“ kameny pak po něm kloužou, přičemž přirozeným hybatelem je silný vítr o rychlosti 50 m/s. Nebylo ale jasné, proč se v tomto případě všechny kameny nepohybují v jedné linii. Mělké stopy, které se za nimi táhnou, jsou rozdílné – některé jsou rovné, jiné se všelijak klikatí. Další pokus o vysvětlení vsadil na led. Noční teploty se v této oblasti často pohybují pod bodem mrazu a v písku pod kameny se tvoří drobné částice ledu. Když pak na kámen zafouká vítr, kámen sklouzne po jeho směru, ale jen tam, kde je písek právě namrzlý. Součinitelem musí být velmi prudký nárazový vítr a větrné víry, které se do kamenů opírají. To by vysvětlovalo, proč je každá stopa na první pohled tak jiná než ostatní.http://pravdu.cz/nejvetsi-zahady-sveta/10-3-nejpodivnejsi-zahady
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one