Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
zakřivení časo-prostoru.jpg
Astrofyzický vědecký svět právě prokázal demonstrováním,
přetahování časoprostoru i přes jeho hranice, a to poprvé v dějinách vůbec.

Přetahování časoprostoru rotující hmotou, což už bylo předpovězeno Einsteinovou obecnou teorií relativity.
Einstein předpokládal, že nejenže vytváří prostorovou křivku časoprostoru, ale také bude při jejím otáčení vtahovat "místní časoprostor", do pohybu kolem sebe, což vypadá podobně, jako když je vzduch stahován v tornádu do spirály.

Množství vzájemného odporu, je pak přímo úměrné frekvenci rotace energií obou, tedy hmoty i frekvence rotace časoprostoru.
V roce 1918, pak rakouští fyzici Josef Lense a Hans Thirring předpověděli, že přetahování časoprostoru v důsledku rotujícího nebeského tělesa,
přiměje blízké obíhající hmotné těleso k precesi.

Což znamená, že čím blíže jste k rotujícímu tělesu,
tím více jste s ním taženi, což uovšem u jiného rotujícího tělesa nutí jeho osu k otáčení tak, aby neustále měnila směr otáčení s měnícím se tahem po oběžné dráze.
Tento efekt je nyní znám jako precese Lense-Thirring.

Při vysokých rychlostech vykazuje gyroskop mimořádnou stabilitu a udržuje směr osy vysokorychlostní rotace. Moment hybnosti je tedy zachován, pokud neexistuje vnější krouticí moment. V přítomnosti vnějších sil však gyroskop zažije precesi způsobenou točivým momentem, kde točivý moment vyvolá změnu hybnosti momentu - ale pouze ve směru, nikoli velikosti. V roce 1960 Schiff ukázal, že ideální gyroskop na oběžné dráze kolem Země by kvůli přetahování snímků podstoupil relativistické precese. Jelikož je efekt přetahování snímků analogický se způsobem, jakým rotující elektricky nabité tělo generuje magnetismus, je také označován jako „gravitomagnetický efekt“.

V roce 2004 byl tento účinek měřen v experimentu Gravity Probe B, který sestával ze satelitu obsahujícího čtyři gyroskopy na polární oběžné dráze kolem Země. Byla měřena gravitomagnetická rychlost precese a bylo zjištěno, že rychlost posunu tažení rámce je v dobrém souladu s teoretickou predikcí, čímž se ověřují účinky gravitomagnetismu a závislost na úhlové rychlosti rotujícího tělesa.

Nyní to tým vědců udělal o krok dále a poprvé změřil tyto efekty v přírodním gyroskopu - binárním pulsarovém systému PSR J1141–6545. Tento systém se nachází 10 000 světelných let od Země a skládá se z neutronové hvězdy o průměru 20 km na 5hodinové oběžné dráze s rychle rotujícím bílým trpaslíkem. Neutronová hvězda je vysoce magnetizovaná a vyzařuje tak paprsky elektromagnetického záření ze svých magnetických pólů. Toto záření je pozorováno pouze tehdy, když směřuje k Zemi, což mu dává jeho pulzní vzhled, a proto jej nazýváme pulsar. Byl to jeden z těchto pulzů, který australský astrofyzik profesor Matthew Bailes poprvé detekoval před téměř 20 lety a od té doby jej sleduje.

Díky téměř dvěma desetiletím dat byl tým schopen provést podrobnou časovou analýzu časování pulzů. Jejich analýza odhalila měnící se geometrii a stav systému, kde zjistili, že orientace roviny oběžné dráhy pulsaru vykazovala precesi. Tato precese byla uzavřena kvůli efektům přetahování snímků rychle se otáčejícího bílého trpaslíka, což z něj činí první ukázku přetahování snímků měřenou v jakémkoli astrofyzikálním prostředí.
/-překlad ze zdroje článku Dr. Amira Val Bakera, vědce pro výzkum rezonance/ Zdroj:
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one