Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Bajkal
Bajkal
TAJEMNÉ PROHLUBNĚ SVĚTA

Nejhlubší jezero světa
Nachází se v jižní části východní Sibiře, na hranicích Burjatské autonomní republiky a Irkutské oblasti Ruska. Je to nejhlubší jezero světa (max. hloubka 1 637 m) a zároveň největší zásobárna pitné vody na Zemi (tvoří 18 % sladké vody na Zemi). Délka jezera je 635 kilometrů, maximální šířka pak přes 80 kilometrů. Bajkal má přes 500 přítoků, ale pouze jedna řeka z jezera vytéká - Angara.

Po týdnu stráveném na Transsibiřské magistrále jsme se přehoupli přes hřeben Primorského pohoří a v oknech vagonů se objevilo nejhlubší jezero světa Bajkal. Ta cesta, to nejsou jen tisíce kilometrů kolejnic a pražců. To je také podmáčená tajga, sibiřská nížina s městy a vesnicemi a všudypřítomným březovým porostem. Ale hlavně jsou to lidé. Cestou projedete desítkami nádraží, které se po příjezdu vlaku v mžiku změní v jeden velký bazar. Babuška vám do novin zabalí ještě teplé brambory, zatímco její soused vás bude přemlouvat k zaručeně výhodné koupi pruhovaného trika. V kupé vás pak spolu-cestující pohostí vodkou. A když pak vlak zastaví ve stanici Sluďjanka, jste na místě.
Rusko je země neomezených možností, a tak je tu možno třeba stopnout i vlak. Tak nám to poradili a tak to také funguje. Sedíme ve vláčku na trase mezi Sluďjankou a Port-Bajkalem. Trať vede podél západní části jezera a vzorně kopíruje jeho břehy. Projíždíme desítkami tunelů a míjíme dřevěné domky rozeseté kolem trati. Vesničané přepravují rozličné věci. Jsou tu vedle sebe naskládány pytle, koše i krabice. Přepravují se zvířata i lidé. Popíjí se vodka a pokuřuje se. Vystupujeme ve vesnici Polovinaja. Vesnice čítá několik dřevěných stavení a jeden konzum. Ten je otevřený vždy až večer, kdy sem vlakem dorazí chleba, pošta a prodavačka.

Bajkal, to není jen samotné jezero. To jsou okolní hory, údolí, lesy a řeky s množstvím zvěřě, ptáků a ryb. Jedinečný svět organismů zde zastupuje přes tisíc druhů rostlin (z toho 35 % endemitů) a více než 1 500 druhů živočichů (z toho 60 % endemitů).

Mezi jedno z nejkrásnějších míst patří i pohoří Chamar-Daban, nacházející se v jihovýchodní části Bajkalu a dosahující výšky něco málo přes 2 000 m. Kolem dokola je tajga plná potoků a řek.

Bajkal je i Písečná zátoka, kterou Rusové hrdě nazývají Sibiřskou riviérou. Pro své relativně teplé vody (v létě až 12°C) je vyhledávaným rekreačním střediskem. Je tu i parník Barguzin, který vás do zátoky doveze.

Bajkal, to je hotel Tajga ve Sluďjance, kde nefunguje kuchyně a teče jen studená voda na společ-ných záchodech. Je to i "baňa", kam chodí v sudé dny muži a v liché ženy užívat si páry a březových košťat. Jsou to upocení a udření rybáři. Trhovci s množstvím převážně z Číny pašovaného zboží. Je to Pik Čerského v horách Chamar-Dabanu. Bajkal jsou desítky minerálních pramenů i vítr Sarma, co se žene z hor silou uragánu. Je to mys sv. Nos s písečnou kosou. Led a sníh a jarní tání. Je to rybí trh v Listvjance i mohutná delta Selengy. Jsou to pastevci i políčka se zeleninou. Hrající si děti i prašné polní cesty. To všechno a mnohé další patří k jezeru. To všechno jsou střípky, ze kterých se skládá mozaika jménem Bajkal./http://www.kalimera.cz/
BAJKAL

Jezero Bajkal je fascinující výtvor přírody. Vzniklo už před více než 20 miliony let a je tedy vůbec nej-starším jezerem planety. Voda tehdy zaplnila „mezeru“ mezi dvěma zemskými krami, které od sebe každý rok poodstoupí o zhruba 3 centimetry – jezero se tedy neustále zvětšuje.
Během roku mění barvu
Svému tektonickému původu vděčí jezero i za svou hloubku – která se ale zdroj od zdroje liší. Mluví se o číslech 1637, 1642, 1680, ale i 1700 metrů. Nicméně ať už je přesná hloubka jakákoli, je Bajkal nejhlubším jezerem planety. A může se navíc pyšnit i křišťálově průzračnou vodou.V zimě a na jaře je viditelnost pod hladinou občas i 40 metrů. Voda je v tomto období navíc krásně modrá. V létě a na podzim v ní pak přibudou drobné organismy, viditelnost klesá „jen“ na nějakých deset metrů a voda se barví do zelena.
Jeseteři žijí v jezeře Bajkal v hloubkách okolo padesáti metrů. Jsou to vůbec největší ryby, které v jezeře žijí. Průměrný kousek má okolo dvou metrů a váhu i ke sto dvaceti kilogramům. Jeseteři se dožívají v průměru šedesáti let. Pokud je tedy někdo nevyloví – rybolov je v oblasti Bajkalského jezera skutečně masívně rozšířený.
Do Bajkalu ústí více než 300 stálých řek, během roku k nim přibývají ještě zhruba dvě stovky občas-ných toků a podle vědců prý jezero vodu získává i z unikátních horkých sladkovodních pramenů, které prýští na jeho dně. Řeka z něj vytéká ale jedna jediná – Angara, která má hned pod Bajkalem šířku téměř kilometr.

Po několika desítkách kilometrů pak vtéká do města Irkutsk, města, které vzniklo v 17. století a během století dvacátého se v něm zdesetinásobila populace – i kvůli těžkému průmyslu, který tu Sověti vybudovali. Kromě toho ale stojí za návštěvu třeba Spasský kostel, Znameňský klášter nebo některá z dalších církevních staveb./http://www.novinky.cz/
Propast v Hranicích
Propast v Hranicích
Nejhlubší místo v ČR

Nejhlubší propast v České republice a nejhlubší sladkovodní jeskyně světa. Zdá se, jako by snad ani neměla dno. Všechny pokusy o jeho naměření zatím selhaly. Posledním ověřeným údajem je 373 metru, odborníci ale odhadují, že se může vyhoupnout až na úctyhodných 800 metrů.
Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na katastru města Hranice. Propast se nachází v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbra-šovských aragonitových jeskyní. Podle pověsti do ní na koni skočil moravský král Mojmír II., aby totéž v noční temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících Moravu. Na samé dno zatím nepronikla žádná sonda ani miniponorka. I přesto podle naměřených údajů vyplývá, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě.

Přístupových tras k Hranické propasti existuje několik. Nejkratší vychází od železniční zastávky Tepli-ce nad Bečvou. Od propasti je také krásný výhled na okolní krajinu – Hostýn, Kelečský Javorník a Beskydy. Pokud budete pokračovat dál po naučené stezce, dovede vás až ke zbytkům zdí a valů romantické zříceniny hradu Svrčov. Hranický kras představuje unikátní území: na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla leptáním vod prosakujících z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin. Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Suchá rotunda. Potápěči, kteří se vydali do hlubin jeskyně pod jezírkem, získali krásné záběry krápníkové výzdoby, především tzv. gejzírových krápníků, což jsou krápníky s tvarem sopky a kráterem, ze kterého tryskala minerální voda v dobách největší vulkanické aktivity.

Lidé se snažili změřit hloubku propasti odedávna. První průzkumy Hranické propasti se datují do roku 1900, o existenci propasti ale věděl už Jan Amos Komenský, který ji jako vůbec první krasový útvar zachytil na plánu Moravy. Jedná se o nejhlubší propast v České republice. Dno se nejdříve měřilo pomocí olovnice, od šedesátých let 19. století se Hranická propast stává výzvou pro potápěče. Roku 1974 byla spuštěna sonda do hloubky - 175m, při připočtení suché části dosáhla celková hloubka propasti hodnoty - 245,5 m. Roku 1995 byl do výzkumu zapojen dálkově ovládaný robot - "miniponor-ka“ R.O.V. Hyball, která dosáhla hloubky - 205 m. 1.10.2012 dosáhl tým potápěčů v čele s Krzystofem Starnawským hloubky 373 metrů pod hladinou. Zbytek, u kterého se předpokládá hloubka 700 - 800 metrů, na svůj objev čeká pod vodou. Celá oblast je součástí Národní přírodní rezervace Hůrka./http://www.kudyznudy.cz/
nejhlubší místo planety
nejhlubší místo planety
NEJHLUBŠÍ MÍSTO PLANETY


Doposud nejpřesnější měření nejhlubšího místa na povrchu Země ukázalo, že se nachází v Marián-ském příkopu v severním Pacifiku v hloubce 10 994 metrů. Leží u Mariánských ostrovů nedaleko ostrova Guam.Místo bylo podle BBC prozkoumáno už několikrát, ale údaje o maximální hloubce dosud nebyly přesné, pohybovaly se zhruba mezi 10 911 a 11 034 metry.
Experti Střediska pro pobřežní a námořní kartografii (CCOM) to zjistili za pomoci speciálního plavidla s přístrojem mapujícím dno pomocí odrazu zvukových vln.
Američané prozkoumali celý příkop dlouhý 2 500 kilometrů a kromě nejhlubšího bodu známého pod jménem "Challenger Deep" změřili další extrémně hlubokou lokalitu "HMRG Deep" s hloubkou 10 809 metrů.

Mariánský příkop se nachází na rozhraní dvou zemských desek: Pacifické a Filipínské. Jeho výzkum má velký význam pro určování dynamiky a četnosti podmořských zemětřesení.
Batyskaf Trieste, na dno příkopu se zatím vydali jen dva lidé, výzkumníci Don Walsh a Jacques Piccard v batyskafu Trieste v roce 1960. (Více o legendární misi Trieste zjistíte z tohoto článku)
V nejbližší době chtějí jejich misi zopakovat hned čtyři americké týmy s pomocí speciálních ponorek.
Zatímco ale Walsh s Piccardem se před půlstoletím vydali prakticky do neznáma, jejich následovníci budou mít už po ruce přesné mapy mořského dna. Přesto je ale podle odborníků zájem lidí o zmapo-vání mořského dna nedostatečný. Jen pět procent je zachyceno stejně podrobně jako například po-vrch Měsíce.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one