Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
NOSTRADÁMUS
NOSTRADÁMUS
NOSTRADÁMUS
Nostradamova proroctví a prorok Nostradamus Může se tak stát a nemusí - tak se na Nostradamova proroctví , jedno je jisté určitě: Mnoho, co Nostradamus předpověděl, se skutečně událo.
Nostradamus, vlastním jménem Michel de Nostredame. Je dodnes tajuplně fascinující postavou lidských dějin. Jeden z nejznámějších a nejpřesnějších jasnovidců světa až do dnešních dob. Přesnost jeho předpovědí vždy udivovala a dodnes fascinuje i ty, kteří výjimečnosti Nostradama až tak příliš nevěří.

Nostradamus, vlastním jménem Michel de Nostredame, prorok, věštec, lékař a astronom, se narodil 14. prosince 1503, Saint-Rémy-de-Provence; umírá dne 2. července 1566 - datum své smrti si Nostradamus sám předpověděl. Prorok, věštec Nostradamus byl na svou dobu velmi vzdělaný a inteligentní muž, lékař, který se do dějin lidstva vepsal zejména svými prorockými a věšteckými schopnostmi. Proroctví Nostradamova o budoucnosti lidstva, nebo jejich části, jsou alespoň obecně známy - například vznik, vývoj a pád Třetí říše včetně jména a způsobu smrti nacistického diktátora Adolfa Hitlera, kterou prorok Nostradamus rovněž předpověděl téměř detailně. Nostradamova proroctví dovádějí v úžas již celá staletí svou často až absolutní, absurdní přesnost.
Byl to věštec a dobový cestovatel, žijící ve dvou realitách. Byl také znalcem astrologie a astronomie, a současně s tím také jasnovidec. Používal přírodní vědy k tomu aby interpretoval své vize, které během svého studování tajně přijal. Kvůli svým vizím, které zahrnovaly smrt a válku, byl často nazýván jako „prorok zkázy“.

Proroctví Nostradamova spadají od šestnáctého století až do budoucnosti 22. století

Stoupenci Nostradamovi říkají, že předpovídal Francouzskou revoluci, zrození a nástup Adolfa Hitlera i vraždu J.F. Kennedyho. Jeho věštecké vize, jeho 942 skupin tajných veršů, které jsou zvány „The Centuries“- „Staletí“, jsou vždy v souboru po 100 verších. Jednotlivé verše jsou vždy společně nazvány „čtyřverší“ a 100 čtyřverší tvoří „Centurie“. Jsou nesmírně poutavé a fz gene race na generaci fascinují všechny své čtenáře. Předpověděl některé nejvýznamnější a nejpamátnější historické události, např. Velký oheň v Londýně v roce 1666, a také zničení vesmírného kyvadla.

Nostradamus - jeho zaznamenané dětství

J Podpořil Koperníkovu teorii o tom, že je Země kulatá, a že rotuje okolo slunce více, než 100 let před tím, co byl za stejnou víru stíhán Galileo. Neboť to byl věk inkvizice, rodina přestoupila ze židovství ke katolické víře, když bylo Nostradamovi 9 let, jeho rodiče však byli plní úzkosti, neboť bývalí Židé byli nejvíce napadnutelní. V roce 1522 ho tedy poslali studovat medicínu do Montpellier. Nostradamus získal po třech letech se zjevnou lehkostí titul bakaláře. Když získal licenci k provádění medicíny, rozhodl se, že odejde na venkov léčit tamější lid a pomáhat obětem moru.

Michel de Nostradame – Nostradamus lékař, učitel a cestovatel

Téměř po čtyřech letech se vrátil do Montpellier dokončit svůj doktorát a na studia se opět zapsal 23. října 1529. Nostradamus měl problém v objasňování svých neortodoxních ošetření a léčebných postupů, které používal na venkově. Nicméně jeho učení ani jeho schopnosti nemohly být zakázány, a tak doktorát nakonec obdržel. Na jeden rok zůstal učit v Montpellier, ale až do konce jeho přítomnosti mu jeho nové teorie, například odmítnutí pouštět svým pacientům žilou, působily problémy, takže se rozhodl, že se pustí do dalšího putování. Během svého praktikování v Toulouse, obdržel dopis od Julia Caesara Scaligera, filozofa. Nostradyamova odpověď zřejmě natolik Scallingera potěšila, že ho pozval na návštěvu do jeho domu v Agenu.

Michel de Nostradame – Nostradamus, manželství, morová rána a kacířství

Tento život Nostradamovi obdivuhodně vyhovoval, a kolem roku 1534 se oženil s malou dívkou dosti vysokého postavení, velmi krásnou a obdivuhodnou, jejíž jméno se však do dnešní doby nezachovalo. Měli spolu syna a dceru a jeho život se tak zdál zcela naplněn. Pak však udeřily série tragédií. Do Agenu přišel mor a navzdory veškerému jeho úsilí, mu mor navždy vzal jeho manželku i jeho dvě děti, které za krátko na mor zemřely. Skutečnost, že nebyl schopen vlastní rodinu zachránit, měla pak katastrofální účinek na jeho praxi. Pohádal se se Stallingerem a navždy tak ztratil jeho přátelství. Rodina jeho bývalé manželky se ho pokusila zažalovat o návrat jejího věna a už jako finální maličkost byl navíc v roce 1538 obviněn z kacířství, pouze pro náhodnou poznámku, i když ji pronesl o několik let dříve kterou. K jedné práci dělníka, který vytvořil bronzovou sochu Panny Marie se Nostradamus vyjádřil, že zhotovil ďábla. Jeho námitka či obhajoba, že pouze komentoval základní nedostatek estetického vzhledu sochy byl ignorován a inkvizitoři ho poslali na proces do Toulouse.

Nostradamus a církevní inkvizice

Legendy o Nostradamových prorockých tajuplných silách se začínají objevovat právě v této době. V roce 1554 se Nostradamus usadil v Marseilles. V listopadu tohoto roku zakoušela Provence jednu z nejhorších záplav v celé své historii. Mor tak zdvojnásobil svoji prudkou nakažlivost, díky šíření vodou a jedovatými mrtvolami. A Nostradamus horečně a nepřetržitě pracoval.

Michel de Nostradame – Nostradamus začíná nový život a píše Proroctví

V roce 1555 Nostradamus dokončil první část své knihy proroctví, které obsahovaly předpovědi od doby, ve které žil, až do konce světa. Slovo „Century“ - Století, však nemá nic společného se stovkou let. Bylo tak nazváno proto, že v každé knize tohoto díla bylo sto veršů nebo čtyřverší. Verše jsou psány mrzutým, zamotaným a temným a nezřetelným stylem v několikajazyčné slovní zásobě jazyka Francouzského, Provensálského, Italského, Řeckého a Latinského. Za účelem vyhnout se tehdy pravděpodobnému obžalování z čarodějnictví, Nostradamus píše, že vědomě popletl časovou posloupnost Proroctví tak, aby tato tajemství nemohla být nezasvěceným odhalena.

Michel de Nostradame – Nostradamus se zpovídá královské rodině

Je mimořádné, jak neuvěřitelně rychlým způsobem se sláva Nostradama rozšiřuje přes Francii po celé Evropě, která se na Proroctví, publikovaná ve své neúplné podobě v roce 1555, spoléhala. Kniha obsahovala pouze první čtyři Století a část čtvrtého. Proroctví způsobila, že zuřil celý dvůr, a královna, Kateřina Medičejská, poslala pro Nostradama, aby před dvůr předstoupil. Nostradamus tedy 14. července 1556 vyrazil do Paříže. 15. srpna si Nostradamus rezervoval místnost v hostinci sv. Michela a již další den pro něho královna poslala. Nejeden by si jistě přál, aby na tamto setkání byl nějaký svědek, který by ho zaznamenal. Nostradamus a královna spolu hovořili po dobu dvou hodin. Královna se ho údajně ptala na čtyřverší, které se týká královské smrti a byla spokojena s jeho odpovědí. Zcela jistě věřila Nostradamovým Předpovědím až do konce svého života.

Vykládat Nostradamova proroctví je navíc nesmírně obtížné, jsou psána těžkým jazykem, který je plný jinotajů a metafor. Autor v něm střídá hned několik jazyků. Byl vystudovaným lékařem a filosofem, jeho předpovědi byly vždy na základu intuice, snění a vidin, které se dostavovaly náhle a trvaly delší dobu, po nich se snažil zaznamenat to,co viděl a vnímal nebo procítil. Své dílo sepsal do 10 knih, které nazval Centuriemi. Předpovídá v nich vývoj civilizace od r.1555 do r.3797.

Nostradámova proroctví již delší dobu nelze podceňovat. Na základě studia jeho veršů se například badateli Loogovi podařilo v r. 1921 předpovědět napadení Polska Německem o několik let později. Kdo se zabývá studiem díla tohoto věštce, bývá ohromen velkou přesností s jakou popisuje události, které viděl ve svých vizích. Co do přesnosti detailů je zřejmě nejvíce zarážející předpověď o smrti anglického krále Jakuba II, kdy při souboji došlo k rozštěpení kopí soupeře o přilbu a probodnutí obou očí krále jednou ranou. Přesně tenhle detail věštec popsal.

O tom, že se jeho proroctví týkají i dneška svědčí bohužel vyplněné proroctví o smrti princezny Diany, pádu WTC nebo o smrti Jana Pavla II.
Jeho proroctví nelze podceňovat i z jiných důvodů. Je například známo, že Goebelsova manželka se velmi zajímala o dílo Nostradama a jsou i předpoklady k tomu, že Hitler byl ovlivněn výkladem jeho veršů. Dokáži si představit situaci, že by si některý terorista při výběru svého cíle vybral právě New York, motivován snahou stát se aktérem předpovězené události. A pokrokový terorista třebas i psychologickým dopadem na naši civilizaci, který by způsobilo zjištění o tom, že se splnila uvozující předpověď událostí popisujících něco, co snese srovnání se světovou válkou.

Podobných možných cílů je více. A my bychom se dnes měli Nostradamovými předpověďmi začít zabývat a brát je opravdu vážně. Jak již bylo řečeno máme k tomu dva racionální důvody. Za prvé je již opravdu velká spousta toho co Nostradamus předpověděl. Za druhé existuje určitý vžitý výklad událostí pojících se k dnešku a nebezpečí, že by teroristé mohli jednat záměrně podle tohoto scénáře, aby způsobili větší paniku. Dělal to tak Hitler, proč by nemohl Bin Ládin nebo někdo jiný? Je nezanedbatelná šance, díky Nostradamovým veršům předpovědět další pravděpodobné cíle.

Ano, je skutečně pravda, že většina Nostradamologů interpretovala jednu z předpovědí jako útok na New York. A to mnoho let před touto událostí. Jedná se o výše uvedená čtyřverší. Nostradamus zřejmě viděl (několik dnů) hořící budovy v New Yorku a letouny letící k nim z Bostonu. Asi si nedokázal představit, jak by se do budov oheň dostal, pokud by nebyl už v tom co k nim viděl letět. Proto říká, že obloha vzplane již v Bostonu. Třetí verš není třeba vysvětlovat, každý kdo viděl náraz druhého letounu ví, co to znamená.

PROROCTVÍ O SOUČASNÉ DOBĚ

Nostradamus prorokuje - Centurie I.

I. Sedící sám v noci tajně studuje; on je umístěn na mosazné třínožce . nepatrný plamen přijde bez prázdnoty a dělá úspěšné to, co by nemělo být jak se domníval marné .

II. Prut v ruce je umístěn uprostřed nohou třínožky . s vodou on postříká oba lemy svého oděvu i svých nohou. hlas, strach: on třese se ve svém rouchu. božský lesk; bůh sedí blízko.

III. Kdy odpadky jsou překocené vichřicí a tváře jsou zahalené do plášťů, nová republika bude obtěžovaná od svého národa. A tenkrát červení a bílí vládnou zle.

IV. Ve světě bude stvořen král který bude mít málo míru a krátký život. A tenkrát loď papežství bude ztracena, řízená k její největší záhubě.

V. Oni budou odvezeni pro dlouhý oddělený boj. Na venkově bude nejvíce bolestných potíží. Město a venkov bude mít větší rozepře. CARCASSONNE a NARBONNE budou mít své srdce zkoušené.

VII. Příjdou příliš pozdě , čin je dokonán. Vítr byl proti nim, dopis je zastihl na jejich cestě. Spiklenců bylo čtrnáct ve společnosti. ROUSSEAU tyto akce převzal.

VIII. Jak často budete přepadeni , Ó! město slunce ? Změní pravidla ,že jsou barbarští a marní. Špatné časy se k vám přiblíží.Již déle nebudete otrokem . Velký HARDIE oživí vaše žíly.

IX. Z Orientu přijde Africké srdce na problémy HADRIE a dědiců ROMULUSE. Doprovázen Lybijskou flotilou chrámy Malty a nedaleko ostrovů budou opuštěni

X. Rakev je položena do okovů železa, kde sedm dětí krále je drženo . Předci a dříve narození vyjdou z hloubek pekla, budou bědovat až uvidí tak mrtvé ovoce jejich pokolení.

XI. Pohyb smyslů, srdce, nohy a ruce budou v dohodě mezi Neapolí, LYONEM a Sicílií. Čepele ohně, záplavy, potom šlechtic římský potopen, zabit nebo zemřel kvůli slabému rozumu.

XII. Tam se bude brzy hovořit o zrádném člověku, který vládnul krátký čas, rychle povýšený z nízkého do vysokého statku. On bude náhle obracet nevěrnost a těkavost. Tento člověk bude ovládat VERONA.

XIII. Přes hněv a vnitřní nenávist, exilanti budou strojit velké úklady proti králi. Tajně oni umístí nepřátele jako hrozbu, a jeho vlastní starý (přívrženec) najde pobuřování proti nim.

XIV. Ze zotročeného lidu, písně, chvalozpěvy a požadavky, zatímco Princové a Páni drží zajatce ve vězení. Tito budou v budoucnosti od pohlavárů idiotů přijati jako božští prosebníci.

XV. Marsové nám hrozí sílou války a budou způsobovat krev rozlitou na sedmdesát časů. duchovenstvo bude oba vyzvedávat a nadávat přec, od těch, kdo si přejí neučit se nic od nich .

XVI. Kosa se sjednotila s rybníkem v SAGITTARIUS v jejím nejvyším postupu. pohroma, nedostatek, smrt z vojenských rukou; stoleté přiblížení její obnova.

XVII. Po čtyřicet roků duha nebude viděna. po čtyřicet roků to bude viděno každý den . Suchá země bude spíše více vyprahlá, a tam budou velké záplavy když je to viděno.

XVIII. Kvůli francouzštině neshoda a nedbalost otevření budu je daná na MOHAMMEDÁNY. Země a moře SIENA budou promoklá v krvi, a přístav MARSEILLES krytý loděmi a plachetnicemi.

XIX. Kdy hadové obklopí oltář, a trojská krev je znepokojena Španělskem. protože z nich , velký počet bude zmenšen. Vůdce uteče, skrytý v močálovité mokřině.

XX. Města cest, ORLEANS, BLOIS, ANGERS, Remeš a NANTES jsou obtěžovaní od náhlé změny. Stany budou rozbité od (lidí) cizího jazyka; řeky, šípy v RENNES, otřásání země a moře.

XXI. Kámen zdrží v její hloubce bílá hlína, který vyšle mléčnou bělost z rozštěpu, zbytečně trápení lidé nebudou si troufat dotknout se ho, nevědomí, že základ země je hlína.

XXII. Věc existující bez nějakých smyslů způsobí svůj vlastní konec, stane se i přes dovednost. V AUTUN, CHALAN, LANGRES a dvě SENS tam bude velká pohroma z krupobití a ledu.

XXIII. V třetím měsíci, ve východu slunce, kanec a leopard setká na bojišti. Vyčerpaný leopard vyhlíží na nebe a uzře orla hrajícího si kolem slunce.

XXIV. V novém městě je ohleduplný na odsouzení; dravec nabídky sebe sama na božstvo. Po vítězství propustí své zajatce. V CREMONA a MANTUA velké strasti budou trpěny.

XXV. Ztracená věc je objevená, skrytá mnoho století. PASTEUR bude slavný téměř jako boží modla. Toto se stane kdy měsíc vykoná svůj velký cyklus, ale podle jiných pověstí on byl pohaněn.

XXVI. Velký člověk bude poražen ve dne bleskem. Zlý skutek, předpovídán poslem petice. Harmonika předpovídá další pády v nočním čase. rozpor v Remeši, Londýně, a mor v TUSCANY.

XXVII. Dole dub strom GIENNE, udeřen od blesku, poklad je skrytý nedaleko odtud . to, co mnoho století bylo hromaděné, kdy nalezeno,muž zemře, jeho oko probodeno jarem.

XXVIII. TOBRUK se bude obávat načas barbarské flotily , než poté mnohem později západní flotily. Dobytek, lidi, bohatství, všichni budou úplně ztraceni. Jaký smrtelný boj v TAURUS/Býk/ a Váhách.

XXIX. Když ryba procestuje přes obojí zemi a moře je vržena na břeh velkou vlnou, její tvar cizí, hladký a strašný. z moře nepřátelé brzy dosáhnou hradeb.

XXX. Kvůli bouři na moři se cizí loď přiblíží k neznámému přístavu. nehledě na znaménka dlaně větve, později je tam smrt a /pilulka-věk/. Dobrá rada přijde příliš pozdě .

XXXI. Války ve Francii budou trvat na tak mnoho let na druhou stranu vláda CASTULON králů. Neurčité vítězství bude korunovat tři velké jedince, orel, kohout, měsíc, lev, slunce v jejím domu.

XXXII. Velká říše bude brzy zaměněná, pro malé místo, které brzy začne růst. Malé místo v malinké oblasti uprostřed které přijde,aby se vzdal svého žezla.

XXXIII. Blízko velkého mostu, blízko prostranné planiny velký lev s císařskou jednotkou způsobí porážky vedle přísného města. Ze strachu budou brány kvůli němu odemčeny.

XXXIV. Dravec létající vlevo , před bitvou je sjednocen s Francouzi a dělá přípravy. Někteří se mu budou zdát dobří , jiní špatní nebo neurčití. Oslabení společnosti se mu bude jevit jako dobré znamení.

XXXV. Mladý lev přemůže starého, v jednom souboji na bojišti : v zlaté kleci budou jeho oči probodnuty; dvě rány jako jedna , následována krutou smrtí.

XXXVI. Příliš pozdě bude král litovat, že nezpůsobil svému protivníku smrt. Ale on brzy přijde,aby souhlasil s daleko větší věcí, která způsobí všem z jeho pokolení smrt.

XXXVII. Krátce před východemc slunce, bitva je v plném proudu. Velký národ je na vážkách. Překonat, mořský přístav nezpůsobilo žádný výsledek, most a hrob oba na cizích místech.

XXXVIII. Slunce a orel se budou jevit jako vítězové. prázdná odpověď zajistila porážku. Nikdo, ani polnice křikem nezastavila vojáky. Svoboda a mír, jestliže je toho dosáhnuto včas i skrze smrt.

XXXIX. V poslední noci je uškrcen v své posteli, protože se stal také zapletený s vyvoleným plavým dědicem . Říše je zotročena a tři lidé nahrazení. On je položil vstříc smrti ,žádný dopis ani balík nečetl.

XL. Falešná trubka skryje šílenství; způsobí, že Byzancie změní svá pravidla. Z Egypta tam jde dále muž ,který chce od nařízení couvnout, změnit peníze a pravidla.

XLI. Město je obleženo a přepadeno za noci ; málo jich uniklo; bitva není vzdálená od moře. Slabá žena je potěšena z návratu svého syna, jed v záhybech skrytého dopis.

XLII. Desátý den dubna CALENDS, započítaný v gotické módě je znovu oživen od zkažených lidí. Oheň je uhašen a ďábelské shromáždění hledá kosti démona PSELLUS.

XLIII. Před změnami v říši se bude konat velice báječná událost. Pole se pohybují, porfýřský pilíř postaven na místo ,je změněn na sukovitý kámen.

XLIV. V krátkém období budou oběti pokračovat, tato protivnice bude položena (v smrt) jako mučednice. Dále již není mnichů, opatů či nováčků. Med bude daleko více dražší než vosk.

XLV. Zakladatel sekty, měl moc potíží se žalobcem: Zvíře v divadle připravuje scénu a pódium. Autor je zproštěn od činů minulé doby; Svět je zmaten od bořících sekt.

XLVI. Velmi blízko AUCH, LECTOURE a MIRANDE velký oheň bude plát do nebe po tři noc. Příčina se bude jevit jako banální i úžasný; krátce poté tam bude zemětřesení.

XLVII. Řeči jezera LEMAN bude stále pohněvanější, dny se budou protahovat do týdnů, potom do měsíců, roků, poté všichni už nenastanou. Úřady odsoudí jejich neužitečnou sílu.

XLVIII. Poté Kdy po dvaceti letech je vláda měsíce předána, další přebere jeho vládu na sedm tísíc let. Když vyčerpané slunce dokončí jeho cyklus potom mé proroctví a hrozba budou dokonalé.

XLIX. Dávno předtím před těmito dějínami se lidé Východu, ovlivnění měsícem, v roku 1700 způsobí,že mnoho je odvezeno , a budou téměř podmaněny severní oblasti.

L. Ze tří vodních znamení se zrodí člověk, který ustanoví čtvrtek jako své prázdniny. Jeho proslulost, chvála, pravidla a moc budou růst na zemi a moři, přinesou potíže východu.

LI. Hlava ARIES, Jupitera a Saturnu. Věčný Bože, co ty změny ! potom špatné časy se vrátí opět na dlouhé století; které přinesou vřavy ve Francii a Itálii.

LII. Dva zlé vlivy se spojí ve štíru. Velký lord je zavražděn ve své místnosti. Právě jmenovaný král pronásleduje církev, v nižší (části ) Evropě i v severní.

LIII. Běda, jak uvidíme velký národ s velkými potížemi a svatý zákon v naprostém zhroucení. Křesťanství (řízené) jinými pravidly, když je nový zdroj zlata a stříbra objeven.

LIV. Dvě revoluce budou způsobené zlem smrtky způsobí změny vlády a století. Pohyblivé znamení se tak pohybuje do jejího domu: Rovný v laskavosti k oboum stranám.

LV. Já země s podnebím opačným Babylónu tam budu mít velkou ztrátu krve. Nebe se bude zdát nespravedlivé oběma, na zemi a moři i ve vzduchu . Sektářství, nedostatek, království, pohromy, zmatek.

LVI. Dříve a později vy uvidíte jak se vytvoří velké změny , strašné hrůzy a pomsty. Po měsíc je tak veden od tohoto vytvořeného anděla ,který se vzdouvá blízko Vah.

LVII. Velké nesváry otřásají zemí. rozbitá úmluva:pozdvihá svou tvář k nebi: krvácející ústa jsou zavalena krví; tvář pomazaná mlékem a medem leží na zemi.

LVIII. Přes štěrbinu v břiše tvor se nmarodí s dvěmi hlavami a čtyřmi rukami: přežije po několik let. Den, že ALQUILOIE oslaví své slavnosti FOSSANA, TURIN a vladař FERRARY bude hledán.

LIX. Exilanti budou vykázáni na ostrovy v adventu, více k večeru je krutý král zavražděn. Dva hoří kdo není střídmý v jejich řeči.

LX. Císař se narodí poblíž Itálii, který bude stát říši velice draze. Oni řeknou, až uvidí jeho spojence, že on je méně princem než řezník.

LXI. Ubohá, nešťastná republika bude znovu zničená novou autoritou. Velké množství nemocí bude nahromaděno v zahraničí bude vytvořeno švýcarským porušením jejich důležité dohody.

LXII. Běda! jaká to tam velká ztráta bude naučena před dokončením Měsíčního cyklu. Oheň, velké záplavy, od mnoha nevědomých pravidel; jak dlouhé století ,než je viděna obnova.

LXIII. PESTILENCES uhašen, svět se stává menší, Na dlouhý čas budou země obývané klidně. Lidé budou cestovat chráněni přes nebe (nad) zemi a moře: poté války opět vzplanou .

LXIV. V noci oni budou kňučet,oni mají být naživu, když uvidí polovinu prasete-člověka: šum, výkřiky, bitvy viděny na oblacích. Brutální zvířata budou slyšená řvát.

LXV. Dítě bez rukou,nikdy nebyl tak velký blesk viděn, královské dítě zraněno při hře tenis. v proudu blýskajících se útoků, spojí se tři sloupy nahoře uprostřed pod duby.

LXVI. Ten který poté přinesl zprávu, po chvilce zatímco (zastavil) dech: VIVIERS,TOURNON, MONTFERRAND a PRADDELLES; krupobití a bouře je zarmoutí.

LXVII. Velká bída kterou cítím se blíží, se často obrátí (v různých oblastech) poté se stane svět široký. To bude tak obrovské a dlouho trvající, že (oni) shrábnou kořeny stromů a děti z prsou.

LXVIII. Ó!Jaké hrozné a uboze trápeni jsou tři nevinní lidé k připraveni k dodání. Navržen jed, špatně hlídaní, zrada. Vysvoboditel od hrůzy - opilý kat.

LXIX. Velká hora, sedm Stadií kolem, po míru, válce, hladomorech, povodních. To bude rozestřeno široko daleko, potopeny velké země, dokonce starožitnosti i jejich mýtické základy.

LXX. Déšť, hladomor a válka nebude sto ustat v Persii; příliš velká víra zradí monarchu. Tyto (činnosti) začaly ve Francii a skončí tam, Tajemné znamení pro to být střídmý.

LXXI. Mořská věž bude dobyta a a opětovně osvobozena na třikráte od SPANIARDS, barbaru a LIGURIANS. MARSEILLES a AIX, ALES od lidí PISA, zpustošení, oheň, meč, /pilulka-věk/ v AVIGNON od TURINESE (Turků).

LXXII. Obyvatelé MARSEILLES úplně změněny, utíkají a pádí až k Lyonu. NARBONNE, TOULOUSE pohněvány od BORDEAUX; zabitých a zajatých je téměř jeden milión.

LXXIII. Francie bude obviněna z nedbalosti od svých pěti partnerů. TUNIS, Alžír rozníceni Peršany. LEON, SEVILLE a BARCELONA mají selhat, oni nebudou mít flotilu kvůli VENETIANS.

LXXIV. Po odpočinku oni pocestují do EPIRUS, velká pomoc přichází z okolí ANTIOCH. Král s kadeřavými vlasy se bude snažit velice pro říši, mosazná brada bude pražená na rožni.

LXXV. Tyran SIENA zabere SAVONA, mající vyhranou pevnost on zadrží mořskou flotilu. Dvě armády pod vlajkou ANCONA: vůdce si je bude prohlížet ve strachu.

LXXVI. Člověk nazývaný barbarským jménem že tři sestry budou zachráněny z osudu. On bude poté mluvit k velkým lidem slovy a skutky, více než kterýkoli jiný člověk bude mít pověst a proslulost.

LXXVII. Mezi dvěma moři leží mys země, muž zemře koňskou uzdou, vládce Neptun rozvine černou plachtu, zatímco loďstvo spočívá mezi Gibraltarem a mysem Roche.

LXXVIII. Starému vůdci se narodí idiot - dědic, slabí oba v znalosti i válce. Vůdce Francie je strašen svou sestrou, bojiště rozděleny, přiznány vojákům.

LXXIX. BAZAS, LECTOURE, CONDOM, AUCH a AGEN mají potíže od pravidel, rozepří a monopolů. CARCASSONE, BORDEAUX, TOULOUSE a BAYONNE BUDOU budou zničeny pokud si přejí obnovit masakr.

LXXX. Z šestého jasného nebeského světla to přijde zbít velmi silný v Burgundsku. Poté netvor se narodí velmi ohavnému zvířeti: v březnu, dubnu, květnu a červnu velká zranění a problémy.

LXXXI. Devět bude ustanoveno nehledě na lidské shromáždění, vybráné ze soudců a poradců. Jejich osud je být rozdělení jestliže odejdou. K. TH. L. mrtví, vypovězení a rozptýlení.

LXXXII. Když se velké dřevěné sloupy třesou e v jižním větru, pokrytý krví. Tak velké shromáždění poté vyjeví, že Vídeň a země Rakouska se budou třást.

LXXXIII. Nepřátelský národ rozdělí rozmazlené. Saturn ve strašném ohledu na Mars: Strašné a cizácké do Tuscanie a Latinské země. Řekové ,kdo chtějí útok.

LXXXIV. Měsíc je temný v hloubce své sklíčenosti, jeho bratr vrátil a přidal červenou v barvě. Jeden velký skrytý ve stínu po dlouhý čas, bude držet čepel v krvavé ráně.

LXXXV. Král si dělá starosti královninou odpovědí. Velvyslanci mají obavy o jejich životy. Největší z jejich bratrů zdvojnásobí převlečen jejich práci, dva z nich zemřou díky zlosti, nenávisti a závisti.

LXXXVI. Když velká královna uvidí sama dobyté území, ukáže přehnanou mužskou odvahu. Nahá, koňmo, přejede přes řeku pronásledovat meč:ona je rozhořčena důvěrou.

LXXXVII. Po zemětřesení přijde oheň z centra země bude příčinou záchvěvů strachu kolem Nového města. Dva velké kameny budou ve válce po dlouhý čas, po té Arethusa začervená novou řeku.

LXXXVIII. Boží posel předžene velkého prince, nakrátko jestliže on se předtím ožení. Oba podporující se a důvěra znenadáhla poklesne. Rada,on zemře kvůli uříznutým hlavám.

LXXXIX. Ten jenž je z Leridy bude v Moselle, zabije všechny jenž jsou od Loiru a Seny. Pruh pobreží přijde pobliž velkého údolí, když Španelsko otevře všechny své cesty

XC. Města Bordeaux a Poitiers za zvuku zvonu popluji s velkým loďstvem stejně rychle jako Langon {možná Anglie}. Velký vztek bude naordinován proti Francii, když se narodí skrytá příšera poblíž Orgonu.

XCI. Bohové se zjeví chlapcům, že jsou strůjci velké války. Před tím byla obloha prostá zbraní a raket: vetší ničení se rozkládá nalevo.

XCII. Mír pod jedním mužem bude navždy prohlášen, ale ne na dlouho, poté nastane plenění a rebélie. Kvůli odmítnutí,města ,vesnice brzy uvidí jak narazí. Kolem třetiny miliónu mrtvých či zajatých.

XCIII. Italské země poblíž hor se chvějí. Kohout a Lev nejsou pevně sjednoceni. Až přijde strach navzájem si pomůžou. Sama Svoboda mírní Francii.

XCIV. Tyran SELIM je v přístavu položen do spárů smrti, ale svobodu nicméně nezíská. Nová válka vznikla z pomsty a vyčitek svědomí. Žena je povýšena přes sílu hrůzy.

XCV. V popředí kláštera nalezeny dvojčata kojenci ze známé a starodávné řady mnichů. Jeho věhlas, proslulost a síla prostřednictvím sekt a projevů je taková ,že oni řeknou: život dvojčat si zaslouží být vyvolen.

XCVI. Muž je posedlý ničením hradů a sekt,předělán fantazií. Poškodí raději kámen než život, slyší naplnění s květnatými tóny.

XCVII. Toho čeho žádná zbraň, ale ani plamen nemohl by uskutečnit dosáhne pomocí přijemné mluvené reči v koncilu. Spící, ve snu, král uzří, že nepřítel není ve válce či s vojenským zápalem.

XCVIII. Velitel vedl obrovský počet lidí, daleko od jejich oblohy do místa divných obyčejů a řečí, zbude mu jen pět tisíc na Krétě a v Thesalii, velitel se zachrání utěkem na dřevěné lodi.

XCIX. Velký král se spojí se dvěma králi, spojených přátelstvím. Jak velice domovina bude vzdychat: co kolem Narbonu smutek dětí.

C. Po dlouhý čas byl viděn šedý pták na obloze, poblíž DOCIRCLE a země Tuscanie. On držel kvetoucí větev ve svém zobáku, ale on zemřel příliš brzy a válka skončila.http://www.presny-cas-online.cz/proroctvi/proroctvi-nostradamova-nostradamus-prorokuje-centurie-1
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one