Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

OBŘI VE SVĚTĚ

OBR Z POUŠTĚ.jpg
OBŘI VE SVĚTĚ

Biblický obr z Turecka

V 50 letech 20. století narazili dělníci, kteří pracovali na stavbě silnice poblíže města Homsna, na jihovýchodě Turecka, v údolí řeky Eufrat, na obrovský hranatý předmět připomínající rakev. Uvnitř byly ostatky tvora, podobného svým vzhledem člověku, avšak dvakrát většímu!
Bohužel byla drtivá většina zdejších nálezů zničena těžkými stroji a nikdo neví, kde domnělé kosti obrů nakonec skončily. Zmizely stejně nevysvětlitelně, jako mnoho ostatních kontroverzních nálezů obřích ostatků.

Kopii jedné z gigantických kostí můžeme dnes ale obdivovat v Mt. Fossil Museum ve městě Crosby-ton vzdáleného 400 kilometrů od Dallasu v v Texasu. Místní ředitel Joe Taylor o nálezu řekl toto:
„Objevená stehenní kost měřila 120 centimetrů a dnes se předpokládá, že bytost, jíž patřila, byla vysoká 430 až 490 centimetrů.“ Takoví mohli být například obři, o kterých hovoří seriozní židovský historik Flavius Josephus (37-100 n. l.):
„Bytosti s těly tak obrovskými a tvářemi tak zcela odlišnými od běžných mužů, že byli šokující na pohled a příšerní při vyjednávání.“

Naskýtá se otázka: Mohlo snad jít o nějaké dávné potomky biblického obra Oga?
Jak je možné, že těchto nálezů obří kostí je ale takové množství? Měli snad všichni tito lidé nějakou „vrozenou vadu?“ A jestli ne, tak jak asi vznikli?
Nebo zde vidíme důkazy o tom, že na naší Zemi opravdu žili bájní Titáni?
Více zde: http://www.fascinujici-svet-zahad.cz/
Obři v Nevadě - Jeskyně obřích lidožroutů v Nevadě
V roce 1911, v americké Nevadě, vykopali dělníci těžící guano,(přírodní hnojivo), které pochází z trusu netopýrů, další překvapivý nález.
Důlní inženýr a amatérský archeolog John. T Reid tu odkryl v pravěké jeskyni ostatky obřích lidí s rezavými vlasy a vousy. Jejich výška jak ke svému překvapení naměřili archeologové, byla na svou dobu unikátní, měřili od 2 do 2,5 metru.
Tyto obry znali indiáni kmene Piutů, kteří jim říkali Si-Te-cah, jak jim říkali jejich pradědečkové.
„Piutové říkají, že kmen Si- Te - Cah žil na jezeře u jeskyně. Piutové a dlouhonozí rusovlasí obři ne-vycházeli dobře. Indiáni obviňovali Si - Te - Cah z kanibalismu a vedli proti nim válku.

Po dlouhém boji koalice kmenů chytila zbylé obry jeskyni nazvané dnes Lovelock,“ popisuje americký výzkumník Dr. Joseph Jochmans.
Když prý zbývající Si-Te - Cah odmítali vylézt ven, navršili indiáni před ústí jeskyně klestí, které zapá-lili a všichni obři prý zemřeli v jeskyni zadušením v hustém kouři či v plamenech. Jsou tyto pověsti, děděné po celé generace pravdivě?
Vše nasvědčuje tomu, že ano. Při pozdějších archeologických průzkumech bylo totiž v jeskyni nale-zeno 10 000 různých artefaktů, jako jsou kamenné nože, košíky a lovecké nářadí.
Vědci ale nejevili ochotu se těmito nálezy blíže zabývat, proto horníci většinu mumií nakonec zlikvido-vali a tak je vlastně zázrak, že jedna celá lebka, měřící 30 centimetrů, je dnes uložena v Humboltově muzeu v Berlíně.

Celý případ by jistě upadl nakonec v zapomenutí, kdyby zdejší noviny Lovelock Review-Miner nepři-nesly dne 19. června 1931 článek o jedinečném nálezu dvou koster na dně Humboltova jezera. Jedna z nich měla výšku 260, druhá měřila zhruba 3 metry!
Podle další reportáže těchto novin měla být o něco později vykopána na Fridemanově ranči objeveny ostatky další obří bytosti, vysoké 230 centimetrů.
Obrovské lidské zuby- stoličky, byly objeveny v roce 1926 v dole Eagle II. v Montaně. Horníci je našli v uhelné vrstvě staré přinejmenším 30 milionů let.
1936- německý antropolog a paleontolog Larsan Kohl v u jezera Elajyzi ve Střední Africe obří kostry nalezené na břehu, 12 mužů a 350-370 cm. Měli 2 řady horních i dolních zubů. Jejich lebky byly po-divně skoseny až po bradu.

V Polsku se za II. světové války kopaly při hromadných popravách obří jámy, přitom byly nalezeny zkamenělé lebky o výšce 55 cm - to je 3x více než z běžného člověka. Ten, komu by taková lebka patřila, by musel podle výpočtů měřit 3,5 metru.
950 - V Jižní Africe byl u diamantového dolu objeven obrovský kus lebky o výšce 45 centimetrů, nad jejímiž očnicovými oblouky byly podivné výrůstky, připomínající rohy. Antropologové určili artefaktu stáří na 9 milionů let.
Roku 2008 v Gruzii, odhalili archeologové kosti obrovských rozměrů.
Velký kaňon - nad vesničkou Tuba City jsou obři vyrytí do skalní stěny.
V Austrálii nalezl známý archeolog Rex Gilroy západně od Blue Montains otisky obrovských lidských nohou, palice, sekery, nože, obří páteř a stoličku o rozměrech 5x8 cm.
Více zde: http://www.fascinujici-svet-zahad.cz/
24.10.2016 10:35:07
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one