Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Dualita-klad a zápor=HARMONIE
Dualita-klad a zápor=HARMONIE
DUALITA PLANETY, FOREM EXISTENCÍ I ENERGETICKÝCH VIBRACÍ DUŠE
DUALITA

-všichni víme, že zde na této planetě- TERA=ZEMI, je a existuje vše ve dvojím projevení, tak i naše existence, a tímto se zabýval už ve svých díle i samotný Platón, když přemítal na párováním lidí, zvířat i našich duší, píše o tom ve svých pojednáních o duši.

-proč je zde?
Dualní svět je zde PRO NAŠI VLASTNÍ VOLBU- jde o energie, zase a znovu jen o ENERGIE, jejich různou HUSTOTU a také O HARMONII mezi nimi. Takto funguje tento náš HMOTNÝ SVĚT, na DUALITĚ VĚCÍ, vše je zde možné dělat dvěma základními způsoby-KLADNĚ, či ZÁPORNĚ, a protože i toto jsou určité FREKVENCE ENERGIÍ, které jsou o PROTIPÓLNÝCH VIBRAČNÍCH HODNOTÁCH jejich KMITÁNÍ!!!!
Jde o HUSTOTU NAŠÍ PLANETÁRNÍ KONSTRUKCE, Jsme velmi NÍZKOU PLANETOU, a to znamená, že i když nyní stále stoupají její vibrační hodnoty, i přes tuto skutečnost patří náš hmotný svět do nejnižších kategorií, ale o toto právě u JEJÍHO TVOŘENÍ ŠLO!
Proč?
-jednak pro naši rozmanitost-možnost velkých rozdílností bytí v RŮZNÝCH FREKVENCÍCH+pro naši volbu, kde a co si zde VYZKOUŠÍME ve světě hmoty!!!
-jednak pro možnost VYTVOŘENÍ RŮZNĚ HUSTÝCH TĚL ORGANICKÝCH + života v nich/berte v potaz, zvířata, ptáky, ryby, mravence, bakterie, stromy, a všichni MAJÍ TEN SVŮJ SVĚT, zdroji šlo o rozmanitost bytí zde, a tím o možnosti VOLBY DUCHA, jakou "podobu" =formu bytí SI DUCH PŘED NAROZENÍM SÁM ZVOLÍ, a co to určuje? Ano, jsou to naše MINULÉ ŽIVOTY +NAŠE VLASTNÍ ROZHODNUTÍ, ať už CHYBNÁ, či zcela V SOULADU SE ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA, které je plné takových vesmírů + světů, JEN V RŮZNÉ "JEMNOSTI ENERGIE", tedy v různých frekvencích, a zde je jich opravdu nepřeberné množství, máme zde množství jednotlivých světů, jako je
-zvířecí svět
-ptačí vzdušný svět
-svět v oceánech a vodách
-lidský svět
-bakteriální
-svět virů
-svět pevné hmoty-nejhustější-kameny, písky
Vidíte, že zde "duch" má opravdu možnosti výběru, jak zrát, jak se učit, a co vše potřebuje poznávat. Proto je celá naše planeta vlastně "ŽIVÁ", a to doslovně. Protože vše je jen energií, vše, aby mělo smysl je "osazeno duchem", živoucí esencí, jež vnímá, cítí a má možnost se svým specifickým způsobem vyvinout a zjemnit svou energii, čím více je jemnější tím rychleji duch
-se rozvíjí+učí
-tím více se jeho energie stává "lehčí", jemnější a tím rychleji může jeho tělo duše i tělo fyzické formy bytí kmitat+čím vyšší má možnost kmitání, tím rychleji se mu daří plnit jeho úkoly zde ve hmotném světě planety Terra=Země. A právě proto, abychom se mohli zde rozvíjet a růst je dán i duální svět + možnosti VOLBY, MÁME KAŽDÝ SÁM V KAŽDIČKÉ SEKUNDĚ MOŽNOSTI VOLBY A MOŽNOSTI ROZHODOVÁNÍ, JAK BUDEME
-MYSLET
-JAK BUDEME CÍTIT SE
-JAK BUDEME JEDNAT

-jak se to projevuje?
Je to jednoduché DUÁLNOST , dle slovníků najdeme, že jde o ZDVOJENÍ, no a to je už ono známé pro nás
-muž + žena
-klad + zápor
-velký + malý
-nízké frekvence + vysoké frekvence energií a našeho energetického nastavení, které je určováno, dle našich minulých bytí, dle toho, jak moc jsme PORUŠOVALI A JAKÝM ZPŮSOBEM zákony celého UNIVERSA, tedy nikoli jen ty naše lidské, na tom moc nezáleží, ale hlavně ty ZÁKONY UNIVERSA, kterými je řízen vývoj duší, a ukotveného DUCHA v ní. A na tomto základu je nám následný způsob VTĚLENÍ VYBRÁN už před naším narozením, dle toho si také STVOŘÍ DUCH SVÉ TĚLO, dle toho si TAKÉ VYBÍRÁME FORMU BYTÍ = podobu i jaké zkušenosti v ní si zde odžijeme + je nám dán do paměti duše i seznam všech našich ZÁVAZKŮ, KTERÉ MUSÍME DOROVNÁVAT = ZHARMONIZOVAT ENERGIE Z MINULOSTI, a toto je onen důvod, proč je tento náš SVĚT JEDINEČNÝ, protože nikde v celém vesmíru a Universu NENÍ STEJNĚ MOŽNOSTMI PROŽITKŮ obdařená planeta, proto je NAŠE ZEMĚ JEDINEČNOU, lze tu žít špatně, ale i velmi dobře, lze tu mít různorodost podob těla, lze zde najít onu ztracenou "spřízněnou duši", jak se říká, protože i my sami jsme tvořeni z jednoho základu+za určitých podmínek se tyto základní formy dělí- jde o možnost rozdělení ducha, jde to ve vyšších dimenzích a smí to jen duch, který udrží si velmi vysoké frekvence bytí, pak je mu dovoleno - mít i DVOJÍ ZKUŠENOSTI NAJEDNOU, to znamená rozvíjí se ve dvou různých tělech, tím je mu dána možnost velkého množství HARMONIZOVÁNÍ ENERGIÍ, a smí si dorovnávat tímto způsobem mnoho svých blokací a závazků z minulosti, ale i toto je vývoj - rozdělený duch = dvojplamen, jde o klad a zápor-zde zrozen, proto když se takové duše setkají mluví se o spříznění, ale tento název nevystihuje přesně to, co toto znamená, mnoho lidí si tedy toto dost plete!!!

-DVOJPLAMEN = ROZDĚLENÍ DUCHA NA 2 POLOVINY, Z NICHŽ KAŽDÁ si vytvoří SVOU OSOBNÍ FORMU BYTÍ = SVÉ TĚLO = jsou zde pak 2 lidé, 2 zvířata..atd.
Takto si prožívá mnohonásobně více situací, které musí ze své minulosti napravit, někdy i vůči sám sobě-proto se mohou takové dvojplameny setkávat i v páru + proto si nezvykle dobře doplní to, co ten druhý hledá!!! ENORMNÍ PŘITAŽLIVOST KDYŽ SE POTKAJÍ!!!
-jsou tvořeni jedním duchem

-SPŘÍZNĚNÁ DUŠE = DUŠE NA STEJNÉ VIBRAČNÍ VLNĚ, ale nejde o touž duši, téhož ducha
-jsou tvořeni dvěma různými duchy ukotvenými v jejich duších

Obojí forma bytí je jen pro možnost zkušeností a možnosti DOROVNÁNÍ ENERGIÍ A VYLADĚNÍ TOHO, CO NENÍ V NAŠÍ MINULOSTI V HARMONIÍCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/Marcela Abha Kunz/
fialový plamen.jpg
CO ŘEŠÍ 21 DENNÍ KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ?

Veškeré potíže ve vašem životě, jsou na základě ULOŽENÝCH ZÁZNAMŮ V paměti vaší duše, proto vše, co se vám nedaří a kde je nějaký problém, je vlivem vašich minulých CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ, a to jak v minulých životech, tak i v tomto současném bytí.

Nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle./Marcela Abha
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one