Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Kailash.jpg
KAILASH - TAJEMNÁ HORA nebo ukrytá pyramida?
KAILASH

TAJEMNÁ HORA KAILASH

-proč ji doposud nikdo nepokořil?
-čím je tvořeno její ochranné energetické pole?
-co se ukrývá uvnitř hory? Tak takové dotazy si kladl vedoucí expedice v roce 2006, když se ocitl na jejím pokraji. Jak zněla jeho slova? ..byli jsme rozhodnuti vystoupit na její vrchol, měří přeci jen šest a půl kilometru, což ji řadí ke středně vysokým horám světa. Byli jsme připraveni, jak fyzicky, tak s vybaveními, a přesto, jsme ji nepokořili!!!

A CO SE TEDY STALO, ŽE JSTE NEVYSTOUPALI NAHORU?
-bylo to jako když přestupujete do jiné vlnové síly energií, a to už na úpatí této hory, můžete kolikrát chcete překráčet dokola tuto pomyslnou hranici, vždy doslova "cítíte energetický silový obal", kterým se tato záhadná hora chrání, ale i tak jsme jej překročili a šli dál, stoupali jsme výš a výše+při každičkém kroku se nám více a více přitěžovalo. Nebylo to ani únavou, ani tím, že by nestačila naše fyzická kondice, ale bylo to jiné, zvláštním způsobem na nás působila energie hory, více a více se nám nechtělo, víc a víc nám těžkly končetiny, pak se začal i měnit hlas, zvuk se šířil jinak-jakoby se rozléhal z veliké dálky, při tom jsme stáli nedaleko sebe, jazyk nám vypovídal službu neznámo proč, některé z nás bolest hlavy zbavovala možností postupovat výš a výš, jiní měli už buď na úpatí nebo až ve větších výškách halucinace, vidiny a prociťování, které jim znemožnilo další postup k vrcholu hory. a byli nuceni to vzdát+jít zpět. Vůbec jsme nemohli normálně mezi sebou komunikovat, jazyk nás vůbec neposlouchal, zvuk se šířil prostorem zcela jinak, jakoby zde platily jiné fyzikální zákony, čím jsme byli výš, tím více nás to všechny paralyzovalo a znemožňovalo nám to volný pohyb, jako by bolest uvnitř každé buňky, a to tak veliká, že to nešlo vůbec vydržet, proto jsme se obrátili a sestoupili zpět do úpatí hory. Nevěřte nikomu, kdo by vám tvrdil, že na tuto horu už vystoupil, tvrdil vedoucí expedice pan Alexander Reďko, hora se chrání silovým polem, které našinec nesnese, museli bychom disponovat stejně silným ochranným polem, ale to dnešní běžný člověk zcela jistě nesvede, proto není možné na tuto horu vystoupit.
Hora oplývá silami, jež se traduje už po mnoho staletí, a to je onen důvod, proč vám hora nedovolí vystoupit až na vrchol. Museli bychom znát jak toto pole energií vypnout, jak jej vynulovat nebo zničit, či lépe otevřít,ale žádný takový klíč nemáme, alespoň zatím.
RUSKÝ TÝM UŽ VÍ, ŽE NA HORU NEJDE VYSTOUPIT, Kailash to prostě nikomu nedovolí, má svoji ochrannou sílu, neviditelnou silnou vibrační vrstvu, která vás uvede do svých vibrací a tento silový tok vás bude ničit, znemožní vám pohyb, pocity vám zdeformuje a halucinacemi vás uvede do chaosu a toto vše s všudypřítomnou bolestí každé buňky těla-takovou ochrannou sílu není možné překonat s dnešními znalostmi toku energií+se znalostmi těchto nám známých fyzikálních zákonů.
Vědecký tým prozkoumal okolí hory, nasnímal ji z mnoha úhlů pohledu až došel k závěru, že tato hora zřejmě s 90% pravděpodobností není a nebude jen horou, je to pyramida, s pravidelnými stěnami, vrcholem, který je také nějak naprogramován, jako ochranná vrstva silového pole kolem hory. A toto vše není přírodní, ale je to uměle vytvořeno civilizací na mnohem vyšší úrovni, než je nyní ta naše.

...Tolik z rozhovoru o výstupu na vrchol, vedoucího ruské expedice 2006 na horu Kailash.

ZÁŘE ZA SVÍTÁNÍ NAD HOROU
-co se děje, když svítí hora při svítání?
-co se zjevuje nad horou nebo na jejím vrcholu?....

-hora je 6666 metrů vysoká
-vzdálenost od Egyptských pyramid je také 6666 metrů
-vzdálenost od zvláštních útvarů na Haiti je 2x 6666 metrů...co to znamená? Proč jsou tyto útvary, pyramidy na přímé lince a v této vzdálenosti? Co mají tedy společného? Proč jsou takto přesně vzdálené od sebe?
Vědci tvrdí, že hora vykazuje jasné tvary pyramidy, ale na rozdíl od pyramid v Egyptě, je stále ještě aktivní, což dotvrzuje silové ochranné pole v okolí této hory.
Výška a vzdálenosti jsou násobky 6666, a toto číslo je velice silné, jak vibračně, tak i energeticky, což dotvrzují mnozí numerologové a v tajných spisech uložených u mnichů kláštera nedaleko hory Kailash je zaznamenáno, že toto číslo je proměnným číslem pro planetární změny Země. Takže vše spolu úzce souvisí. Hora je navíc dutá, v jejím okolí dochází ke zrychlením času i prostoru. V okolí hory byla nalezená silná obrovská zakřivená zrcadla, jež jsou zanesená sněhovou vrstvou, přes tato zrcadla dochází ke změnám časo-prostoru, citliví lidé zde mívají vidiny, aktivuje se jim 6.čakra samovolně a dochází k obrovskému okamžitému energetickému navýšení vibračního pole jedinců, což v drtivé většině lidem způsobuje ony obrovské bolesti, halucinace vidění, sluchu a vidění do budoucnosti, či minulosti své vlastní. A vše toto je způsobováno energetickým silovým polem v okolí této hory-pyramidy. Není jasné, co chrání toto pole+zda tam není umožněn vstup jen a pouze duchovním lidem, jelikož i zde zřejmě jde o duchovní prostor, kde je pravděpodobně, dle pradávných spisů v klášteře,jsou ukryta tajemství dávné civilizace,jež ovládala mnohé, o čem my jen sníme, a jež denně používala to, o čem se nám ještě ani nesní, jak víme Kailash byla bájná hora z krajiny Shamballa, kde vládla láska, ráj na této planetě, kde bylo možné vše, co si jen člověk mohl přát, jak se píše ve spisech, ale je možné, že šlo jen o oblast, kde se lze proměnti vnitřně-duchovně, kde je možné si přetvářet vlastní realitu, kde je možné prostě vše bez zábran, a to za použití onoho silového pole, jež ještě pravděpodobně zesiluje účinky, jež mohou měnit reálnost našeho života. A jasnou součástí toho budou duchovní vyšší lidé, a to dosáhnout bude možné jen karmickým očištěním všech negací, jež nám brzdí rozvoj možností našeho ducha.Nakonec, kdo ví, co nás čeká, až bude možno tuto horu otevřít.
Ale prozatím je možné se na to jen připravovat sami a to, dobrovolným karmickým čištěním, a k tomu se můžete rozhodnout jen vy sami, a tak se postupně stát vyššími duchovními bytostmi, protože nejvyšší vibrace nyní má jen čistota ducha uvnitř duše a láska ze srdce./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one