Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
duše.jpg
KÓD DUŠE - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

-KAŽDÁ DUŠE MÁ SVOJI VLASTNÍ VIBRAČNÍ ÚROVEŇ, ta se odvíjí od jejích zkušeností, dluhů, karmických závazků z minulých inkarnací. Tato vibrační úroveň je potom nakódována, dle jejího zrození=tedy podle místa, země, roku, měsíce, dne, hodiny, minuty a sekundy zrození do hmoty, takže nikoliv jen dnem narození, ale také hlavně dobou, kdy duše vstupuje do těla, a tedy už když je plod v matce! Vše je řízeno jasnými zákony vesmíru o zrození bytostí do hmotných těl na této planetě. Tuto vibraci si potom duše osvojuje a podle ní se nakóduje i její vlastní životní příběh, který se samozřejmě s vývojem duše mění!

-JAK TOTO NASTAVENÍ KÓDU SOUVISÍ S DUŠÍ
Každý duch si kolem sebe v nehmotné rovině musí ujasnit to, co se jde učit do hmotného světa, dle toho jsou mu sestavovány jeho vlastní úkoly duše. Na základě toho je mu doporučena planeta zrození, země-území, kde se zrodí, a také typ rodičů, kteří odráží nutnost přizpůsobení duše a její vedení pro správný vývoj duše v těle člověka. Všechny tyto plány jsou zakódovány do nastavení jednotlivé duše, ta si potom po zrození začíná, podle tohoto základního plánu nastavovat svůj život v obdobích dětských let, dospívání, dospělost, úseky mladé dospělosti, střední dospělosti, pak středního věku a stáří, tímto základním nastavením se duše řídí, a podle tohoto základního nastavení si potom sestaví NEVĚDOMÉ PROGRAMY SVÉHO FUNGOVÁNÍ PRO VÝVOJ A TAKÉ CHOD TĚLA FYZICKÉHO, to znamená, že třeba vývoj a dispozice mozku, nervů, trávicí soustavy, chod metabolismu, reakce na stres, strach, obranné funkce fyzického těla a jiné funkce, jež si pak člověk svojí vůlí NESMÍ A NEMŮŽE NIJAK OVLIVNIT SÁM! Je to z důvodů omezení sebedestrukce duše, při náročných plněních svého úkolu v běžných životních situacích.

-CO JE VLASTNÍM PRVOTNÍM KÓDEM DUŠE
Je to vlastně nastavení duše, tedy vibrační frekvence, ta se dá také napsat v číslech, jako celý vesmír, jeho fungování i jeho veškeré možnosti, stejně tak je to s nastaveními jednotlivé duše, proto základní frekvencí je ono známé pro nás datum narození, místo narození, státní příslušnost, hodina zrození, vaše celé rodné jméno, či jméno které používáte ( u provdaných žen například), vše toto vám nakódovává vaše nastavení duše tak, abyste si následně i podle částečně své vlastní volby plnili svoje úkoly duše v tomto zrození. Takže si to na příkladu třeba ukážeme:
člověk se narodí třeba 6.2.2021, ve městě Praha, státu Česká republika, ve 12:00 hodin, a jmenuje se například Josef Novák, ať je to jasně po česku, vše si následně převedeme jen do čísel, takže
(06+02+20+21+12+00)....toto je jen jeho datum narození
Praha= číselně nakódována takto: (8+2+1+8+1)...
Česká republika=nakódována takto:(2+5+3+2+1+2+5+8+6+2+3+1+2+1)...
Josef Novák=nakódován takto: (1+7+3+5+8+5+7+6+1+2)....
Tady je tedy základní kód pro námi zvolenou náhodnou osobu : "61204345", no a k tomu je nutno ještě připojit jeho KARMICKÁ ZATÍŽENÍ, závazky, plusové i mínusové+dostaneme základní nastavení pro duši námi zvolené náhodné osoby pana Josefa Nováka, no a k tomu se mu pak přidávají také nastavení rodových niancí, rodin, do které se duše námi zvoleného člověka narodila + toto všechno pak má vliv na jeho základní nakódování duše, které jde samozřejmě vždy vyčíslit, a tím jasně určit jeho vibrační úrovně, kterými si v základu musí projít, ať se mu to líbí nebo ne, jelikož to celé souvisí s jeho vývojem duše a jejím vzestupem!

Vše toto základní nakódování pak určuje nastavení duše=vibrační úroveň duše, kterou si po zrození dokáže sama udržovat, tato vibrace není jen jedinou vlnovou délkou samozřejmě, má SVŮJ URČITÝ ROZSAH, tedy šíčku, kde působí, no a v tomto rozsahu smí se duše pak pohybovat, je to vymezení základních vibračních vlnění, jež nejenže mají svoje určité frekvence, ale také mají svoje barevné spektrum, ve kterém se duše může bez potíží pohybovat. Obecně pak platí, že čím NIŽŠÍ FREKVENCE DUŠE MÁ , TÍM ŠIRŠÍ JE SPEKTRUM, KDE SE SMÍ POHYBOVAT, tím více situací prochází, co se z nich učí správnému jednání, cítění, reakcím, jež by měly být v plném souladu se zákony Universa, nemluvíme tu o zákonech lidských, ani o morálce, jen o zákonech toku energií a vysílání vibračních vln=tedy i v jednotlivých situacích jednání, myšlenkách, cítění , mluvím zde o takových pocitech, jako je zlost, radost, nenávist, lítost, či třeba strach, protože toto všechno je VYSÍLÁNÍ ENERGIÍ DUŠÍ, které je ihned zapsáno do kódu duše pro přeladění, BUĎ PRO VZESTUP VIBRACÍ NEBO PŘI HRUBÝCH PORUČENÍCH ZÁKONŮ UNIVERSA, je zápis použit PRO SESTUP do nižších VIBRACÍ znovu zpět, aby se duše znovu poučila z vlastních chybných reakcí,
Nejnižší spektrum vibračních úrovní je tedy nejširším=mnoho odstínů šedi, černé, červené, růžové, ale i zeleno-hnědé barvy spektra aj., čím širší je spektrum nízké vibrační úrovně, , TÍM HUTNĚJŠÍ PROSTOROVÁ NASTAVENÍ JSOU URČENA JEJÍMU FUNGOVÁNÍ=těžké energie hmoty hutné zhuštěné, silně působící a stahující k zemi.
JAKMILE SPLNÍ člověk VŠECHNY DĚTSKÉ ÚKOLY DUŠE, SMÍ SE ZMĚNIT JEJÍ VIBRAČNÍ ÚROVEŇ, ta pak mění i svůj ROZSAH VIBRACÍ, KDE SE SMÍ DUŠE POHYBOVAT + kde se setkává s dalšími všemi situacemi svého života, jimiž musí si sama procházet, opětovně vše je pro vývoj duše a pro pochopení vlastních chybných reakcí své minulosti, ať už dávné nebo nedávné z života, jež právě žije! /Marcela Abha Kunz
/kopírovat smíte jen s linkem této strany nebo souhlasem autorky článku-podléhá autorskému zákonu/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one