Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
shamballa-palác.jpg
SHAMBALLA - MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Shamballa je nejvyšší duchovní dimenze, dosažitelná člověku ze Země. Je to dimenze vyšší 5D, dimenze duchovních chrámů a duchovních Mistrů, dokonalosti, lásky a bezčasovosti. Shamballa je hlavním městem království Aghartha - éterického města umístěného nad pouští Gobi, ale nejen tam. Není tedy v naší dimenzi, má jinou energii, než na kterou jsme zvyklí. Nemůžeme ho normálně vidět. Je vytvořené z vysokých energií ze světla. Má mnoho obyvatel. Jsou to plně vědomé bytosti, které mají svůj cíl a svoje specifické úkoly. Shamballa je vlastně též místem uvnitř nás samých; m&i acute;stem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v nás; pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra jsou napínavější, než složité cestování a hledání ve vnějším světě. Prostřednictvím Shambally jsme spojeni také s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají v duchovním vzestupu. Duchovní Mistři - nám pomáhají při naší cestě vpřed, vedou nás sprá vnou cestou dál naším životem. Pomáhají nám zpracovávat naše negativní vzorce v pozitivní a kdykoliv jsou nám ku pomoci, pokud vstoupíme do energetického systému Shamballa. Do éterické Shambally lze též astrálně cestovat a to na základě zvýšení energetických vibrací těla. Nikdy nenajdeme éterickou Shamballu ve vnějším světě, dokud v sobě nepřeměníme veškeré negativno v bezpodmínečnou lásku.Rychlejším způsobem navyšování vibrací je postupné zasvěcení, kdy se tělesné vibrace zvýší a člověk se naučí s energií pracovat. Mistři Shambally jsou na tak vysoké duchovní úrovni, že pro ně není problém materializace kdekoliv na Zemi.

Éterická Shamballa je prostor vědomě vyprojektovaný duchovně zralými bytostmi, které pochopili všechny dosavadní lekce z minulých rozměrů. Je to rozměr, kam se bytost v případě pochopení vědomě přenese. V tomto rozměru neexistuje čas tak, jak jej známe tady na Zemi. Neexistuje tam žádná prodleva mezi vysláním myšlenky a jejím uskutečněním, neboť si tam daná bytost tvoří cokoli chce v přítomném okamžiku a to pouhou myšlenkou. A ono se to v tomtéž okamžiku uskuteční. Může si tam v jediném okamžiku vytvořit svět podle svých představ, potřeb a přání.

2 a) Shamballa je také "cesta" duchovního vývoje. Buď můžeme použít samovolný vývoj osobnosti a zpracovávat svoje negativa sami. Tento způsob duchovního růstu je velice zdlouhavý a náročný. Zpracováním těchto negativ ve vlastní osobnosti se člověku otevírá nižší dimenze 5D, do které máme s rokem 2012 se Zemí převibrovat. Zároveň můžeme navštívit vyšší dimenzi 5D - éterickou Shamballu.

2 b) Zasvěcení do Shambally 1024 - www.spiritlecba.717.cz/rubriky/school-spirit-healing-skola
tento duchovní vývoj člověka velice urychlí, což je v současné době potřeba. Pomůže člověku zpracovat negativní vzorce chování. Zasvěcením do energetického systému člověk navíc získá schopnost léčit energií Shambally
zdroj inf./http://www.kartarka-svatava.cz/
Šangrila-Pakistán
Šangrila-Pakistán
Šangri-la


leží v Pákistánu v údolí Hunza se táhne jako gigantická brázda napříč pohořím Karakoram na severu Pákistánu. Je to vlastně jakási přírodní pevnost, obehnaná více jak sedm tisíc metrů vysokými hor-skými štíty. Odnepaměti přitahovala tato odlehlá oblast dobrodruhy a badatele pověstmi o podivných modrookých horalech, kteří se dožívají nezvykle dlouhého věku. Mnozí z dnešních turistů považují Hunzu za Šangri-la – legendární místo ze slavné knihy ZTRACENÝ OBZOR.


Pakistán
V ní James Hilton popisuje ztroskotání letadla hluboko v asijských velehorách. Píše se rok 1931 a přeživší pasažéři se ocitají na jednom z posledních bílých míst na mapě světa, kde objevují záhadné údolí jménem Šangri-la. Kdo tam zůstal, nezestárnul. Nikdy však nesměl tento zemský ráj opustit.
Na první pohled vypadá sice poněkud nevěrohodně, že by mytický horský ráj ležel právě v neklidném Pákistánu. Čteme-li však bestseller od Jamese Hiltona pozorně, musíme tuto teorii označit za přinej-menším velmi pravděpodobnou. Vše totiž nasvědčuje tomu, že právě údolí Hunza je tím místem, které posloužilo spisovateli jako předloha. Stačí jen porovnat v knize zmíněná zeměpisná fakta s mapou a uvedený popis bájného horského království se skutečnou podobou Hunzy. Vše až podezřele přesně souhlasí.
Romantické představy Evropanů o Tibetu svádějí však stále mnoho čtenářů na špatnou stopu. Toho pohotově využila Čína a vydává dnes hned několik míst na svém území za zaručeně pravé a původní Šangri-la. Kvůli podpoře turistického ruchu bylo dokonce nedávno někdejší horské království Mili na hranici Tibetu a S’-chuanu oficiálně přejmenováno na Shangri-La Area.
Kdo hledá skutečné Šangri-la, musí si proto vybrat. Buď bude věřit čínským aparátníkům nebo se spolehne na autora románu ZTRACENÝ OBZOR.
Modroocí Pákistánci
Obyvatelé údolí Hunza se svou fyziognomií naprosto liší od ostatních etnik žijících v Pákistánu. Mají světlou pleť, orlí nosy, hnědé vlasy, a vzácností u nich nejsou modré oči. Nikdo přesně neví, odkud Hunzové přišli. Sami odvozují svůj původ od řeckých vojáků Alexandra Velikého, řečeného zde Sikan-der, a jejich perských manželek. Důkazy neexistují, ale něco pravdy na tom možná bude.
Počátkem minulého století navštívil Hunzu anglický badatel R. Schomberg. O místním vládci napsal: „Pokládá se za zdvořilé, když návštěvník poznamená, že jeho profil jako by vypadl z řecké mince, a kupodivu je to čistá pravda.“
V současné době ověřuje věrohodnost pověstí Hunzů tým předních odborníků na genetiku. Podle zatím provedených analýz DNA mají tito horalé skutečně blíže k některým evropským národům (např. Baskům) a Íráncům než k ostatním populacím v Pákistánu.

Záhadný jazyk
Hunzů je asi třicet tisíc a patří k velmi umírněné muslimské sektě ismaelitů. Většina z nich hovoří pou-ze záhadným jazykem burušaskí, který nepatří do žádné velké jazykové skupiny a podle filologů může být dialektem dávno vymřelých národů. Má velmi složitou strukturu (např. 38 forem množ. čísla), takže se mu cizinci prakticky nejsou schopni naučit.
Kdysi byli Hunzové obávanými nájezdníky, kteří sužovali okolí loupeživými výpady. Dnes jsou to pra-covití a mírumilovní zemědělci, pověstní svým přátelským postojem k cizincům. Díky zdravé živo-tosprávě se údajně často dožívají neobyčejně vysokého věku. Liberální islámská víra dovoluje Hun-zům pořádat pohanské taneční obřady spojené s popíjením vína, které připravují tak, že drtí hrozny nohama./www.xantipa.cz/
Hora Kailash
Hora Kailash
KAILASH

-záhadná hora?
-jde o pyramidu?


Bájná hora, na níž pramení 4 z největších řek světa / Ganga, Indus,Žlutá řeka,Mekong/. Tato nejbájnější oblast světa s velmi silnými energiemi, patří k nejmagičtějším oblastem světa.Traduje se, že pod Kailáshem je jeden ze vstupů do paralelního světa, bájné Šambaly.

V údolí na východní straně žil prý 11 let významný jogín a básník Milarepa, v údolí na západní straně pobýval v jeskyni věhlasný jogín a mág Padmasambhava. Kailás představuje mužský prvek, pod ním ležící jezero Manasaróvar, nejposvátnější jezero Asie (v roce 1948 do něj byla vsypána část ostatků Mahátmy Gándhího), které představuje prvek ženský.Samotná hora je uváděná, jako největší z pyramidálních útvarů světa.

Poutní okruh kolem posvátné hory Kailás začíná kamennou stúpou – bránou představující vnitřní očistu. Celá pouť symbolizuje cestu životem, smrtí, posmrtným stavem, znovuzrozením a všem těmto fázím bytí odpovídá i příslušný úsek cesty.
Kailas či Kailás, Kailáš či Gang Rinpočhe je nejposvátnější tibetská hora. Nachází se v západním Tibetu 960 km západně od Lhasy a 100 km severně od města Purang, v pohoří Transhimálaj. /Wikipedie/
Nadmořská výška: 6 638 m
Prominence: 1 319 m
Pohoří: Transhimálaj, Himálaj

Tibet patří mezi nejmagičtější místa naší planety. Nacházejí se zde překrásné vysokohorské scenerie, velmi silná energetická místa, působivé kláštery, pevnosti, ale také otevření, srdeční a krásní Tibeťané. To vše sem přitahuje mnoho poutníků, cestovatelů, turistů.Tibet, na své jižní hranici lemovaný Himálajem se rozprostírá na obrovské náhorní plošině v průměrné nadmořské výšce 4500 metrů nad mořem a je nejvýše položeným trvale osídleným územím. Nacházejí se zde jak pouště, tak zbytky pralesů, ale také travnaté stepi se spoustou sladkých i slaných jezer. Pramení tu několik veletoků – Indus, Brahmaputra, Žlutá řeka, Mekong.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one