Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Atlantis-síla mysli.jpg
Atlanťané se učili síle své mysli už od dětství.
Samotná myšlenka nemůže udělat moc škody, ale ani dosáhnout velkého cíle. Ale dohromady nám mohou myšlenky pomoci k dosažení velkých cílů. Pokud jsou myšlenky vedeny myslí a jsou zaměřeny na požadovaný cíl, může se mysl stát prostředníkem pro jasnou a rychlou tvorbu v našem životě.  Je nutné, aby mysl dostávala jasné pokyny a myšlenky mezi sebou byly ve shodě.

Pokud je naše mysl roztříštěná, kontroluje nás. Protichůdné myšlenky způsobují vnitřní konflikt, který se pak odráží v našem životě. Čistá a ztišená mysl je zdravá mysl. Věčně zaneprázdněná mysl je nemocná mysl. Když ztišíme svou mysl, můžeme vnímat jemnější pocity, duši a vnitřní senzory, které dohromady tvoří šestý smysl a intuici. Proto je dobré meditovat nebo trávit čas v přírodě nebo poslechem uklidňující hudby.

VĚŠTBY - Atlanťané se nepotřebovali dívat do budoucnosti, protože věděli, že jejich současné činy, slova a myšlenky tvoří budoucnost. Před pádem Atlantidy pomáhali kněží nejistým lidem věštit budoucnost, aby je povzbudili a řekli jim, co se může stát. V současné době můžeme věštění užít k tomu, abychom dosáhli vhledu a ujasnili si naši budoucnost, abychom se pak zaměřili na její nejvyšší potenciál.
Tarot - Atlanťané užívali tarot pro spirituální vedení. Každá rodina měla jeden balíček. Spolu se zeptali na nějakou otázku. Každý si vytáhl jednu kartu, kde bylo ukázáno, jaká je jeho role při práci na tomto projektu a co by měl do něj vložit. Poté si určili cíle a postup.

TELEPATIE - přenos myšlenek z mysli do mysli. Matky takto kontaktovaly děti, pokud byly mimo domov, aby získaly informaci, kde jsou. Ženy kontaktovaly své muže, pokud jim chtěly něco sdělit. Kněží v chrámu vyučovali své adepty telepaticky. Velekněží a Velekněžky komunikovali telepaticky s Intergalaktickou radou. Telepatii je na začátku nejlepší zkoušet ve večerních hodinách.

Věštění z ruky - naše tělo je hologram. Oči, uši, nohy, ruce, každá část našeho těla nese určitou informaci o nás a plánu duše. Naše nedominantní dlaň obsahuje stopu našeho života, a čeho bychom měli v životě dosáhnout. Dominantní ruka ukazuje, čeho jsme už dosáhli a čeho je možné dosáhnout v budoucnosti. Je tam napsáno, jestli jsme na cestě plánu naší duše. Atlanťané tuto dovednost příliš neužívali.
V dnešní době užíváme jen malé procento mysli. Zesílit aktivitu své mysli můžete tak, že si doma nebo v přírodě dáte před sebe křišťál a budete se na něj soustředit. Vnímejte, co se děje. Můžete vidět světlo, mít nějaké představy nebo číst ve své mysli slova. Čím více budete cvičit, tím více budete otevřeni božské komunikaci. Další cvičení slouží k tomu, že si rozšíříte svou mysl o další dimenzi. Můžete si v přírodě vybrat strom, rostlinu nebo kámen. Pokusíte se stát tou věcí. Posaďte se a vezměte si do rukou např. kámen. Zaměřte se na něj. Stáváte se tím nerostem. Cítíte to. Co nás učí? K čemu se užívá? Uvědomte si, že tento nerost je tu už dlouhou dobu atd.
Fialový plamen je energie čistého světla, která rozpouští strach a zlost a slouží k odstranění negativních myšlenek. Tento plamen byl vytvořen ze sloučeniny levandule, šeříku a tmavě fialové barvy. Plamen mohl být kdykoliv invokován, protože pokud žijeme ve fyzickém těle a ve vztazích, kde s námi cloumají emoce, je občas těžké si udržet čistou mysl a být v rovnováze. Je třeba, aby negativní energie byla přeměněna na pozitivní, nemoc ve zdraví, bída na to mít dostatek, žárlivost v sebevědomí, lakota ve štědrost a zoufalství v důvěru.

Lidé v Atlantidě vložili negativní energii do fialového plamene a přeměnili ji na pozivní. Žili v jednotě se sebou a druhými a vzájemně si pomáhali. Pokud viděli v auře přítele tmavou skvrnu, povolali na ni tento plamen a přeměnili ji. Bylo pro ně přirozené si vzájemně sloužit. Jejich mysl byla jasná, byli si vědomi každé myšlenky a emoce, které jimi procházely. Pokud někdo na někoho vyslal paprsek žárlivosti, nebylo možné to skrýt, vše bylo viditelné v jejich auře. Na setkání lidí pomáhajících šířit světlo v roce 1987 byl tento plamen invokován přes Mistra St. Germaina, a proto je na Zemi znovu k dispozici. A protože se světlo na Zemi začalo rychle šířit a Země zvedá své vibrace, v roce 1998 byl invokován stříbrný paprsek krásy a harmonie, který se spojil s fialovým plamenem přeměny. Pokud invokujete stříbrně fialový plamen, pak negativní energie bude přeměněna a automaticky nahrazena energií vyšší frekvence.

Mahatma energie je vysokofrekvenční, zlatobílá, vesmírná energie. Je to sloučenina energie bezpodmínečné lásky a milosti Panny Marie, Buddhovy energie míru a klidu a energie Ježíše. Tuto energii často využívali kněží, aby si udrželi v sobě čistou energii, a tak aby ji mohli šířit mezi lidmi. Podporovala proudění vysokofrekvenční energie mentálním, emocionálním, éterickým a fyzickým tělem. Atlanťané invokovali mahatma energii a ta začala proudit všemi těly do země, a tak je čistit a uvolňovat všechny nízkofrekvenční blokace této energie. Mohla být také někomu poslána nebo vložena do problematické situace. Je to velmi léčivá energie, která revitalizuje žlázy, udržuje nás v kondici, aktivizuje naši sexualitu, zajišťuje rovnováhu metabolizmu a posiluje náš imunitní systém. Rychle buduje naše světelné tělo a urychluje náš vývoj. Od roku 1987 je mahatma energie na Zemi znovu k dispozici, je důležité o ni požádat. Pro vzestup planety je důležité, aby tato energie měla možnost se projevit skrz nás, protože lidé jsou prostředníkem mezi Zdrojem a Zemí.

Místo vysokofrekvenční energie bylo místo čisté energie, které byla velmi silná a zvyšovala a čistila frekvenci čehokoliv se dotkla. Toto místo vytvořili Veleknězi a Velekněžky a energii z tohoto místa mohl ve Zlatém věku Atlantidy užít každý, kdo potřebovat energii k léčení, manifestaci, transportaci a precipitaci. Pokud tuto energii invokovali, zesílilo se vše, kam tato energie byla nasměrována, a to podle toho, jak byl dotyčný trénovaný. Bylo to jako by se lidé mohli napojit na šedesáti wattovou žárovku a Zasvěcenec na tisíci wattovou žárovku. Všichni věděli, jak s touto energií moudře zacházet. Lidé ji užívali ke tvorbě budov, cest, bazénů, dopravních prostředků, čehokoliv, co tvořili pro vyšší dobro. Této energii také sloužili Andělé. Toto místo se znovu plní pomocí nevědomého posílání světla do tohoto místa prací léčitelů, spirituálních učitelů, lightworkerů a modlících se lidí.

Paprsky drahokamů byly paprsky světla, které archandělé posílali na Zem. Některé z nich se materializovaly do pevné formy, staly se z nich nerosty a mohli tak působit z podzemí. Tmavomodré světlo paprsku Archanděla Michaela vytvořilo safír, který napomáhá nositeli jasně se vyjadřovat, zprostředkovává mu sílu a přístup k moudrosti. Další aspekt safíru tuto energii vyrovnává a zjemňuje. Fialové a zlaté světlo paprsku Archanděla Uriela vytvořilo rubín, který napomáhá nositeli rozhodně jednat a zabezpečuje přístup k moudrosti a přirozenému půvabu. Další aspekt rubínu přináší nositeli klid a mír v a průchod nápadům. Jasně zelené světlo paprsku Archanděla Raphaela vytvořilo smaragd, který napomáhá nositeli důvěře, léčení a moudrosti. Další aspekt smaragdu přináší nositeli lásku a mírumilovnost.

Čistě bílé světlo paprsku Archanděla Gabriela vytvořilo diamant, který přináší do života čistotu, věčnost, jasnost, pravdu a čestnost, proto je sazen do snubních prstenů. Odstraňuje iluze a přináší majitele do vyšších dimenzí. Další aspekt diamantu přináší radost do života. Platinový paprsek je paprskem radosti a blaženosti a reprezentuje vyrovnání mužské a ženské energie. S tímto paprskem jsou spojení delfíni, proto se při pohledu na ně cítíme tak dobře. Dále Archanděl Zadkiel vytvořil ametyst. Archanděl Chamuel vytvořil růženín. Ve Zlatém věku Atlantidy každý člověk u sebe nosil jeden krystal/drahokam, což jim umožňovalo se naladit na vyšší vědomí. V současném věku v minulosti mohli drahé klenoty nosit pouze bohatí lidé a vládci, kteří se takto podvědomě napojovali na vyšší vědomí. Síla napojení může být využita podle stavu vědomí člověka, jak s touto silou zachází./Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one