Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Atlantida - bájná země hojnosti

Atlantida - mýtus nebo skutečnost?
Atlantis.jpg
Mýtus o Atlantidě je mýtem o bájném ostrovním státu, který podle představ někdy na úsvitu západních dějin opanoval téměř celou oblast Středomoří, ale nakonec byl zničen obrovskou přírodní katastrofou, kterou na Atlantidu seslali samotní bohové.
I když podle legendy dosáhla Atlantida svého vrcholu asi před 11 000 lety, v literatuře se vyprávění o ní objevilo mnohem později - teprve před 2350 lety. Prvním, kdo se o tomto ostrovním státě zmínil byl řecký filosof Platón (427 - 347 př. Kr.), který příběh Atlantidy popisuje ve svém spise Critias. Platón bájnou zemi umístil do oblasti za Heraklovy sloupy - tedy někam do Atlantského oceánu. Podle tohoto filosofa byla Atlantida mocným a rozpínavým státem, který byl ovšem nakonec poražen starověkými Athénami a posléze zničen přírodní katastrofou.
Kde ovšem řecký filosof čerpal námět ke svému příběhu? Jde o historický fakt nebo pouze o smyšlenku podporující filosofické teze autora? Je pravdou, že ve starověku se ve Středozemí velmi rozvinula jedna ostrovní kultura - byla to kultura minojská na ostrově Kréta. Navíc tuto civilizace částečně opravdu poničila přírodní pohroma. Roku 1470 př. Kr. se totiž probudil vulkán na ostrově Théra. Obrovská erupce, po které zbyla kaldera dvakrát větší než kráter indonéské sopky Krakatau, vyvolala vlnu tsunami, kterou zaznamenaly všechny civilizace na pobřeží Středozemního moře a která poničila i minójskou Krétu. Dříve se sice věřilo, že právě tato událost stála za zánikem krétské kultury, archeologické nálezy však potvrdily, že minójská kultura se z katastrofy vzpamatovala a vzkvétala nejméně dalších 200 let. I přesto však mohla tato událost sloužit jako námět pro vznik mýtu o Atlantidě. 
http://www.ocista-duse.717.cz

Je pravděpodobné, že Platón při vyprávění záměrně smísil historická fakta, mýty a vlastní fantazii, aby tak podpořil své filosofické myšlenky. Jsou to hlavně názory na uspořádání státu, které filosof vyjádřil v jiném spise s názvem Ústava. V příběhu Atlantidy je totiž tato velmoc poražena mnohem slabšími Athénami, jejichž státní uspořádaní přesně odpovídá Platónovým představám. V původním podání jsou tedy dokonalým státem Athény a ne Atlantida, jak si příběh upravili pozdější autoři.
Přestože mýtus o bájné Atlantidě pravděpodobně vznikl jako směs historických faktů a fantazie jednoho autora, stal se inspirací pro mnoho dalších spisovatelů i vědců. Mnozí z nich se v průběhu historie snažili hledat důkazy o její existenci a podávali fantastické podrobnosti o tomto ostrovním státě. A i když Kréta, pokud ji můžeme alespoň částečně ztotožnit z bájnou Atlantidou, nikdy nebojovala s Athénami, ani nebyla zničena živelnou pohromou, nepřestává tato legenda fascinovat představivost lidstva./http://www.sci.muni.cz/
Sedm zákonů Atlantidy
Sedm zákonů Atlantidy

Ve Zlatém věku Atlantidy byl postaven Chrám Poseidona, který se nacházel v rodišti pohoří Atlasu. Toto pohoří tvořilo sedm vrcholů. Tyto vrcholy symbolizovaly Sedm pilířů vesmíru, které se sestávají ze Sedmi spirituálních zákonů neboli kosmických energií, které řídí lidstvo.

Zákon jednoty. Tento zákon byl reprezentován Chrámem Poseidona, který stál v centru Atlantidy. Připomínal, že nejsme odděleni od Boha. Všichni jsme částí celku a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Pokud lední medvěd na Antarktidě kýchne, pohne se zrnko písku na Sahaře.

Zákon karmy. Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře.
Zákon manifestace. Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují jim podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život.

Zákon milosrdenství. Bezpodmínečná láska, odpuštění a soucit  přináší milosrdenství, které rozpouští karmu a znásobuje boží požehnání.

Zákon odpovědnosti. Pokud převezmeme odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života. Pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci.

Zákon bezpodmínečné lásky. Je to stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu.

Zákon záměru. Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a my se posouváme ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu./probud.se
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one