Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

ANGEOLOGIE A MAGIE

2-anděl +země..jpg
ANGEOLOGIE A DÉMONOLOGIE


Magie ve svých praktikách vypracovala teorii duchovních bytostí, angelologii
a démonologii.
Duchové jsou emanací božské prabytosti a všechny náboženské
systémy souhlasí, že nejdříve všichni duchové byli dobří, pak ale část z nich
padla. Židovská tradice učí, že jeden z knížat andělských, Samael, přemluvil
několik andělů k odpadu od Boha, čímž byl dán podnět ke vzniku hmotných
světů. Jiní autoři, nemohouce si vysvětliti vznik zlého ducha jako emanace
boží, učili, že démoni vznikly z bohyně noci Lilithy a jejich otcem měl býti Adam
v době své samoty.

Tajná nauka Zoroastrova učila, že nejdříve byl jeden svět duchovní, jehož
hlavou byl Ormuzd. Když účastnil se světovlády jeho protikladný princip
Ariman, povstal nynější svět, nedokonalý a tělesný. Totéž vlastně praví Genese,
která dává stvoření Slunce předcházeti 3 jitrům a 3 večerům.
Mojžíš vypravuje již o druhém stvoření a podle rabiho Barachia
temnota nad propastí byla andělem smrti, jenž nemůže sídliti v nebesích, neboť
tam vládne jen světlo a život.

Bájesloví biblické považuje anděly za posly Boha, prostředníky mezi Ním a
lidmi, jimž zvěstují Jeho vůli. Se stanoviska syntetického jsou to zosobněné
přírodní síly. Rabíni předpokládají, že každá věc má ve třech říších přírody
svého anděla a Talmud zná sedm tříd hvězd, jimž odpovídá sedm andělských
kůrů.

Kabbalisté dali andělským vojskům náčelníky, pojmenované podle jejich
funkcí. Byli vytvořeni před tělesným světem emanacemi prasvětla. Chaldejci a
Arabové rozmnožili počet jejich kůrů na devatero a kabbalisté na desatero.
Talmudisté rozdělili andělská vojska podle analogie k armádě římské.
Zatímco představy andělů jsou dosti nezřetelné, archandělové, vládcové
jejich byli tradicemi více charakterizováni.
U starých Židů stejně jako u
Peršanů jich bylo sedmero, avšak nejvíce se jmenují první tři, připomínající
obdobu trojjedinosti indické Trimurti: Michael, Rafael a Gabriel.

MICHAEL
Michael personifikuje Boží moc a jest nejvyšším andělem, Vykupitelem,
vítězem nad smrtí. Zohar nazývá jej „Andělem tváře“ a podotýká, že všude tam,
kde v Bibli čteme jeho jméno, jest míněn Bůh sám.

RAFAEL
Rafael jest zosobněním
Božího milosrdenství a udržující síly Višnuovy.

GABRIEL
Gabriel, po levé straně
Boha stojící, zcela odpovídá ničivé síle Šivově, personifikuje Boží trest.

Davová duše kochala se však více než anděly představami démonickými, které
provázejí vývoj lidstva od jeho primitivních počátků a jichž se nedovedly ani
pokrokové kultury zbaviti.
22.10.2016 09:09:58
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one