Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

DRUHÁ TROJICE ZROZENÝCH

angels.jpg
Panstva

Pánové nebo podle hebrejského učení Hašmallim – andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina splývat a stanovují prý povinnosti andělských kůrů pod sebou. Mezi jejich vládce patří Zadkiel, Zachariel a Teratel.
Panstva plní roli božských vůdců, kteří mimo jiné pomáhají při integraci materiálního a duchovního. Nosí emblémy moci, typu žezla a jablka.
Pokud jde o magii, pod vládu panstev spadají veškeré záležitosti týkající se vůdcovství. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají "přirozené vůdčí schopnosti" a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. Nijak nepodporují zkorumpované vlády, politiky nebo náboženské nebo civilní vůdce, kteří v srdci nenosí úmysly udělat pro lidi to nejlepší. Chcete-li mít přístup k božské moudrosti, požádejte panstva. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci. Jestliže začínáte nějaký významný projekt nebo jste ve stávajícím projektu došli do slepé uličky, obraťte se na panstva. Abyste se k panstvům dostali, zapalte bílou svíčku pro božství a růžovou pro panstva.

Ctnosti

Kůr ctností je zodpovědný za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují. V kabale jsou známi jako Malachimové neboli Taršišimové a vyjadřují ideály ctností, vzbouzejí v hrdinech srdnatost a ve svatých milosrdenství. Jejich regenty jsou Barbiel, Sabrael a Hamaliel.
Hlavním úkolem ctností je přivádět k pozemské rovině a k lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto "andělé zázraků" propůjčují půvab a statečnost. V planetárním schématu Egypťanů a podle hermetiků byl vůdcem ctností Pi-Rhe.
Ctnosti mají obzvláště rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více, než na co podle názoru ostatních stačí. Mají rádi takové, co si dokážou jít za svým a co se pokoušejí ostatní osvítit a vést k harmonii.
Ctnosti jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naší planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda, Éter, změny počasí a planetární proměny spojené s živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody. Pokud budete provádět magii elementálů, budou to právě ctnosti, kdo vám bude naslouchat a pomáhat vám. Dostanete-li se do problémů nebo budete-li léčit, obraťte se na ctnosti. Pokud onemocníte nebo budete mít strach, zavolejte ctnosti. Chcete-li se dostat k ctnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a oranžovou pro ctnosti.

Mocnosti

Andělé tohoto kůru zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a možná nám doručují „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro. Mezi jejich vládce patří Kamael a Verchiel.
Mocnosti udržují záznamy o historii lidí. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Organizují světové náboženství a vysílají božskou energii, aby udržovala jejich pozitivní aspekty. Fungují jako regulátoři chaosu. Někteří teologové se domnívají, že mocnosti byly vytvořeny ještě před ostatními kůry. Pohlížejí na ně jako na božské válečníky, kteří nepracují se strachem a nenávistí, ale s všeobjímající láskou. Šíří spravedlnost, ale za jejich činností se neskrývá nenávist. Mocnosti jsou andělé varování a bude-li se někdo chystat vám uškodit, pošlou vám vzkaz. Takováto poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem: pocity, sny nebo zlomky rozhovoru. Znamená to, že se musíte naučit zklidnit vnitřní hlasy, abyste mohli slyšet, co vám tito andělé sdělují. Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby nás lidi přiměli jim naslouchat. Znovu jsou tu spory o to, kdo tomuto řádu předsedá. Podle hermetiků je tu šéfem Ertosi.
Z pohledu magie jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů. Mocnosti dokážou výborně vypátrat skryté machinace, které mají sloužit pouze jednomu egu a poškodit ostatní. Pomohou vám, kdykoliv budete mít pocit, že vám zakrývá oči ona příslovečná mlha. Tito andělé budou chránit váš domov, majetek, děti nebo jakoukoliv skupinu lidí, která je požádá o ochranu nebo obranu. Chcete-li se dostat k mocnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a žlutou pro mocnosti.
25.10.2016 10:00:52
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one