Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
2-anděl +země..jpg
ARCHANDĚLÉ

Archandělé-kdo to jsou?

ARCHANDĚL
- je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie. Slovo pochází z řeckého αρχάγγελος (archangelos, z archón = vládce a angelos = posel). Slovo tedy znamená nejvyšší posel Boha. V Bibli se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael. Gabriel, zmíněný Lukášem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel je pou-ze v apokryfní knize Enochově./wikipedie/

Velcí archandělé jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělských říších, ale v angelologii vládne trochu zmatek ohledně toho, kým skutečně jsou a jaké role zastávají. Tento problém pramení ze sa-motného termínu archanděl, který odkazuje na jakéhokoli anděla nad nejnižším kůrem. V určitém slova smyslu jsou mocní cherubíni a serafíni také archanděly, i když archandělský kůr je podle Dionýsiovy hierarchie druhým nejnižším řádem z devíti.
Archandělé jsou nejvíce vyzařujícími bytostmi, které se zjevují lidstvu. Anděl s větším světlem, než je například Michael, by byl příliš jasný a smrtelníci by při jeho spatření mohli oslepnout. Co se počtu archandělů týče, tak obecně je přijímán počet sedmi, i když křesťanské církve uznávají pouze dva.
Okultní angelologie vyzdvihuje čtyři jako archanděly čtyř větrů a čtyř živlů. To vytváří základnu pro andělský ekvivalent „kruhu síly“ neboli léčivého kruhu Indiánů, který je zřejmě nejzáklad-nějším rituálem známým člověku a je v souladu s tradicemi na celém světě. Zbývající tři archan-děly tvoří „planetární andělé“. Existuje mnoho různých seznamů těchto sedmi archandělů, ale ve všech je Michael a Gabriel, většinou také Rafael a zpravidla i Uriel. Na tyto čtyři archanděly se podíváme blíže:
ARCHANDĚLÉ -jak nám mohou pomoci

-MICHAEL=silný bojovník dobra, proti zlu, čistí negace, odstraní vše, co je mu dovoleno - je to princ a vládce "ohně"

-Uriel = SILNÝ ARCHANDĚL ZHMOTNĚNÍ VĚCÍ ovládá hmotu a zhmotní vždy naše touhy a přání, jeho energie vede člověka k aktivitám a tvořivosti

-RAFAEL = silným léčitelem, uzdravuje všechny nemoci, odstraní potíže duševní i fyzické

-Gabriel = řídí komunikaci lidí s vyššími bytostmi, předává nám zprávy od samotného zdroje stvoření

-SANDALFON = anděl mistrovství,kreativity, probudí romantiku, emoce, kreativitu, odkrývá naše nejhlubší touhy a přání

-Raguel = ZKLIDŇUJE VZTAHY, konflikty a hádky MEZI LIDMI,pomáhá nám ujasnit si, co opravdu chceme. Velký pomocník při cestování.

-CHAMUEL =pomáhá věci zhmotnit, uvádí přání v realitu, pomůže NAJÍT VŠE, CO SE ZTRATILO, zhmotnit PENÍZE A DOSTAT MAJETKY, jež jsou vašim přáním

-Ariel = ANDĚLEM ODSTRAŇUJÍCÍM STRACH A STRESY, napomáhá léčit traumata ze strachu, pomáhá zklidnit a nastoluje prostředí tak, aby člověku byl nápomocen při SPLNĚNÍ PŘÁNÍ-odstraní strach z nedostatku

-RAZIEL = laskavý anděl, jež zná tajemství vesmíru, umožní duchovní poznání a pomáhá pochopit situace a věci kolem nás

-Zadkiel = ANDĚL PROSPERITY, milosrdenství, vede nás k uvolnění stresu, poznání a pochopení jednoty světa, vede nás k prosperitě a souladu duše a těla

-HANIEL = pomáhá rozvoji intuice, otevírá poznání a pochopení duše a světa, umožní obnovit si radost ze života, napomáhá nám mít svůj život v rovnováze, rozdává optimismus, humor a radost ze života

-Jofiel = anděl krásy a pozitivity, umí obnovit pozitivitu v našem životě, myšlenky i náhled na situace a náš život, obnovuje radost ze života, obnovuje víru a krásu života

-METATRON = ochránce dětí, slabých a citlivých lidí, umí motivovat a pomáhá k nalezení krás života, vede nás správnou cestou a je vykonavatelem Boží vůle
17.07.2021 11:35:07
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one