i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
ďábel v pentagramu.jpg
BELZEBUB
-Belzebub nebo Belzebul (z hebrejského ba'al zevuv, בעל זבוב‎‎) je označení démona, jméno, které se někdy užívá jako ekvivalent Lucifera či Satana. Jméno se nejčastěji interpretuje jako pán much, protože lidé věřili, že hejna much, která je sužovala, musí být výplodem ďábla.

Je spojován s přespřílišným požíváním nápojů i potravin, je považován za démona obžerství

V NOVÉM ZÁKONĚ BIBLE
-V Novém zákoně u Mk 3, 22 (Kral, ČEP) farizeové obviňují Ježíše, že vyhání démony ve jménu Belzebula, knížete démonů, a toto jméno se objevuje také v rozšířené verzi tohoto příběhu u Mt 12, 24–27 (Kral, ČEP) a Lk 11, 15–19 (Kral, ČEP).

Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebuba, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. ─ Mt 12, 25–28 (Kral, ČEP)/wikipedie

-správněji Baal zebúb = pán much; jméno boha foinického v Ekronu, jenž byl ctěn též jako bůh chránící před mouchami a hmyzem obtížným vůbec, tak jako Ζεὺς ἀπόμυιος nebo μυιάγριος. Zobrazován byl bezpochyby také v podobě mouchy. Odtud název Myiodés. Pozdější Židé spatřujíce v modloslužbě službu ďáblovu nazývali slovem B. kníže zlých duchů. (Také jej jmenovali Beelzebul = pán příbytků, totiž podzemských či pekelných.) V tomto smyslu užívá se v evangeliích i slov B. i Beelzebul. Sa./OTŮV NAUČNÝ SLOVNÍK


-Belzebub
Též jako Baal Zebúl, Enlil, Bel, Pir Bur, Beelzebuth; Bael
Někdy se toto jméno užívá jako ekvivalent Satana a Lucifera
Nejčastější interpretace slovo je „pán much“, protože lidé věřili, že hejna much, která je tou dobu sužovala musí být výtvorem ďábla
Je spojován s přílišnou konzumací potravin a nápojů – jako démon obžérství
U Marka (3:22) obviňují farizeové Ježíšez toho, že vyhání démony ve jménu Belzebuba, knížete démonů
Též jako semitský bůh uctívaný Filištíny z města Ekronu; též patronský bůh Nippuru v Sumeru (dnešní Irák)
Bůh bouře, vítru, deště a vzduchu; jako Bůh trestá nepřátele
Jako Bůh považován za starostlivého, laskavého a životadárného; staral se sví lidi, nebeské ptactvo a ryb
Měl být ničitel i ochránce; „Lord of the High House“
u židů jako 1z nejvyšších démonů zla; u křesťanů nejvíce znám jako nejvyšší pekelný kníže
některé středověké knihy o něm hovoří jako o ochranném bohu magie
v České historii a mýtech většinou vystupuje jako "pekelný kníže", "kníže démonů" "nejvyšší pekelný kníže"

Něco na seznam:
-Pozice horoskopu: 0 – 4°Berana
Datum: 21 – 25 března (či 21 – 30 března)
-Tarotová karta: 2 pruty (od Azazela)
-Barva svíčky: černá
-Rostlina: (fern)
-Planeta: Slunce (od Azazela)
-Kov: Železo (zlato)
-Element: oheň
-Pozice: král
-Denní démon; vládne 66 legiím
-Jeho číslem je 50

Moderní satanismus:
Má též jít o původního Enlila; původně „Bel“, který se vyvinul do „Baal“ („Pán“)
Má jít o nevlastního bratra Satana
Po Satanovi má být druhý ve velení
Kdysi známý jako bůh počasí a meteorologie („Pán nad vším co létá“)
Dle Duchovního satanismu měl kontrolovat vzdušné cesty (airways), když došli na Zemi
Mezi satanisty se má starat o rivalitu zanícených satanistů; Satan chce jednotu a Belzebub ji vynucuje
Umí být velmi přísný; jako Satan i on neschvaluje proklínání satanistů se navzájem
Má být patronem všeho na Orientu, bojových umění a asijské kultury
Byl princem Seraphinů a dle všeho má chraplavý hlas
Dle velekněžky Persephone (DS) má být velký cca 8 stop, dobře stavěný; má úžasnou energii a oči; jeho oči mají měnit barvu v závislosti na jeho energii; kaštanové vlasy a velmi příjemný

Dle velekněžky Maxine (DS) měl bílé roucho, tmavší obočí a blond vlasy; chraplavý hlas
Chcete – li jeho požehnání, musíte vstoupit do pravého a milujícího vztahu se Satanem; prosazuje satanovy vyhlášky
Nejde před ním ani ustoupit, ani zaútočit; vykonává rozhodnutí Satana (písař) (Zdá se, že jsou si opravdu milujícími bratry..)
Osobní názor na něj nějak nemám. Je mocný a mocného každý miluje. Tak trochu se mi jeho vztah se Satanem mísí se seriálem Lovci duchů (supernatural), jako Dean a Sam. Milující bratři, kteří jsou si blízcí, vzájemně se respektují a milují.
Zdrojem v EN, Wikipedie CZ, Wikipedie EN
Více zde: http://pekelne.webnode.cz/jmena-demonu/belzebub/


TEMNÝ KNÍŽE BELZEBUB

Temný kníže Belzebub
Belzebub - další z démonů a při sloužící Satanův.

Belzebub či belzebul z hebrejského ba'al zevuv, בעל זבוב‎‎
Též jako Baal Zebúl, Enlil, Bel, Pir Bur, Beelzebuth; Bael
Někdy se toto jméno užívá jako ekvivalent Satana a Lucifera
Nejčastější interpretace slovo je „pán much“, protože lidé věřili, že hejna much, která je tou dobu sužovala musí být výtvorem ďábla
Je spojován s přílišnou konzumací potravin a nápojů – jako démon obžérství
U Marka (3:22) obviňují farizeové Ježíšez toho, že vyhání démony ve jménu Belzebuba, knížete démonů
Též jako semitský bůh uctívaný Filištíny z města Ekronu; též patronský bůh Nippuru v Sumeru (dnešní Irák)
Bůh bouře, vítru, deště a vzduchu; jako Bůh trestá nepřátele
Jako Bůh považován za starostlivého, laskavého a životadárného; staral se sví lidi, nebeské ptactvo a ryb
Měl být ničitel i ochránce; „Lord of the High House“
u židů jako 1z nejvyšších démonů zla; u křesťanů nejvíce znám jako nejvyšší pekelný kníže
některé středověké knihy o něm hovoří jako o ochranném bohu magie
v České historii a mýtech většinou vystupuje jako "pekelný kníže", "kníže démonů" "nejvyšší pekelný kníže"/Mak
24.10.2016 10:01:51
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one