i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Astaroth
Astaroth
ASTAROTH

Jméno babylónského démona ženského rodu, řecky Astarté, jehož manželem byl Moloch. Uctívání démona bylo předmětem orgiastického kultu a také v novodobých černých mších je tento démon evokován. Ve středověké démonologii však jméno Astaroth znamená vévodu pekel, zobrazovaného jako anděla sedícího na draku a držícího v ruce hada.

Ovládá západ, je znalcem umění a zná tajemství minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Často byl zjišťován jako příčina posednutí. Astaroth jako ženský démon byla pokládána za démona nočních rozkoší a démona ovládajícího tělesnou lásku.

-Astarté byla zobrazována jako žena s rohy ve tvaru měsíčního srpku.
-Démonologové jí pokládali za lunárního démona erotiky.
-Féničané jí uctívali jako bohyni luny a plodnosti.
-U Asyřanů byla nazývána Ištar - což se někdy interpretuje jako syrský název Ísidy - a byla považována též za bohyni lásky
- jejím symbolem byl měsíc

Původně byla též bohyní války, později se však ustálilo pojetí Ištary jako bohyně pohlavní lásky. Jména Ištar- JEJÍ DOBRÁ A TEMNÁ ENERGIE.
Astaroth, Astarté a u Římanů Venuše (u Řeků Afrodité) vyjadřují tedy totéž: uctívanou bohyni pohlavní lásky. V divokých orgiích, které byly součástí kultu této bohyně, vznikla představa, že sexuální akt je službou této bohyni, nikoli že je to akt sakrální, jak se někdy uvádí. V kultu bohyně Ištar má svůj původ také tzv. chrámová prostituce.
Astartin kult rozkvétal zejména v Babylónu./http://arachnne.blog.cz/


KORUNNÍ PRINCEZNA PEKLA

-démonka sexuality, tělesných spojení a podivných technik v lásce
-jde o sestru Azazela
-temný vliv energií ovlivňujících zvláště oblasti 7. a 1. čakry
-duše, odvádí přímo do pekel, či očistce, kde z nich se snaží vytvořit zlé duše, které pak ovlivňují
ty, jež jsou živoucími lidmi- "temné ovlivnění"- jsou to pak lidé závislí na tělesném uspokojování sebe sama
/Mak

kanaanské bohyně Astarot, která je zároveň i fénická Astarte (teorie o 2 různých bohyních); zcela odpovídá babylonské Ištar a starší sumerské Inanně
Hebrejská Bible uvádí „Astarot“ (singulár) a Ashtaroth (plurál)
Přepisy zcela odstranily „smysl“ prvních řeckých a latinských přepisů, kde bylo jasné, že jde o ženský vzor
Zmiňuje i Šalamoun, kde lze krásně vidět jak v různých přepisech biblí dochází k úpadku původní vize:
Bible Svědků Jehovových: „A Šalamoun začal chodit za Aštoret, bohyní Sidonců a za Milkomem, ohavností Ammonitů“
Ekumenický překlad Bible: „Šalamoun začal chodit za božstvem Sidóňanů Aštoretou a za ohyzdnou modlou Amónců Milkómem.“
Bible Kralická: „Ale obrátil se Šalamoun k Astarot, bohyni Sidonské, a k Moloch, ohavnosti Ammonské.“
Jméno Astaroth, jako mužského démona je nejprve známé z knihy „The Book of Abramelina“, napsané roku cca 1458; postupně se jméno opakovalo v různých okultních grimoárech
Astaroth jako hlavní démon figuruje i u Qliphoth (kabalistické učení?!)
V klíčkách Šalamounových figuruje jako velmi mocný démon
V umění „Dictionnaire Infernal“ je zobrazen jako nahý muž s opeřenými křídly, korunou na hlavě,v jedné ruce držící hada a jede na zvířeti, jakoby dračím s hadím ocasem
Dle Sebastiena Michaelis je démonem první hierarchie, který svádí prostřednictvím lenosti, marnivosti a racionálních filosofií; protivníkem mu tady má být svatý Bartoloměj, který údajně může chránit před pokušením Astarotha
Obecně učí matematické vědy a řemesla; může učinit někoho neviditelným a vede ke skrytým pokladům; odpoví na každou otázku; má mít moc nad hady
Dle Francise Barretta je princem žalobců a vyšetřovatelů; dle některých je propojený s Měsícem, kdy jeho moc vzrůstá
Dle Ars Goetia je 29 – tý duch; silný (Duke), velmi mocný a ukáže se v podobě anděla jedoucího vražednou jízdou na pekelné bestii podobné drakovi a v pravé ruce (Viper); dle něj Vám může uškodit jeho smrdutý dech – k tomu má kouzelník držet kouzelný prsten u obličeje na jeho ochranu; panuje 40 legiím

Ve starém Babylóně známá jako bohyně Ištar; totožná se sumerskou bohyní Innannou
Paradoxně měla být zároveň bohyní války i bohyní lásky a rozkoše
„Byla bohyní, paní, milosrdnou matkou, která vyslýchá modlitby, zastává se (lidí) před rozhněvanými bohy a uklidňuje je… Byla vyvýšena nad všechny, stala se bohyní bohyň, královnou všech bohů, svrchovanou panovnicí nad bohy nebe i země.“ – francouzský učenec Édouard Dhorme, kniha Les Religions de Babylonie et d´Assyrie“
Ctitelé Ištar ji oslovovali jako „Pannu“, „Svatou Pannu“ a „Panenskou matku“

Modlím se k tobě, ó Paní všech paní, bohyně bohyň. Ó Ištar, královno všech národů. . . Ó vlastnice veškeré božské moci, jež nosí korunu panství. . . Hold ti vzdávají kaple, svatá místa, posvátné končiny i svatostánky. . . Kde nestojí tvé podoby?. . . Shlédni na mne, má Paní; přijmi mé modlitby.“ – naříkavá modlitba k ištar
Její kult se šířil rychlostí blesku po starověkých civilizacích, v Egyptě jako milovaná Isis, kde byl její kult milovaný a oblíbený; dále ve Fénicii, Kanaánu, v Řecku, v Anatolii (Malá Asie) a v Římě

Ve fénicii a Kanánu se uctívání soustředilo na Aštoret neboli Astarté (prý baalovu manželku); i tady jako bohyně války i lásky a plodnosti
Dle Svědků Jehovových Izraelité neustále museli zápasit s „úpadkovým vlivem uctívání této Bohyně plodnosti“
V Anatolii byla obdobou Ištar Kybelé, jako Velká matka Bohů, Plodtelka všeho a Živitelka všeho, matka všech požehnaných
V závěru se tedy z oblíbené Bohyně stal pomocí degenerace církve a její překrucujícímu vlivu páchnoucí démon a její post nahradila krásná Panna Marie, která pomocí vzrůstajícímu vlivu zejména Křesťanské církve dosáhla až na její božský post a srazila tak původní milovanou bohyni do zatracení
Více zde: http://pekelne.webnode.cz/jmena-demonu/astaroth/
Ashtarot-pentagram
Ashtarot-pentagram
ASTAROTH

Velká Bohyně v očích moderních Satanistů:
Též známá jako Ashtart, Ashtoreth, Asherah, Ashet, Isis, Eset, Ishtar, Tanit – Ashtart, Aštarot, Anat
Pozice horoskopu: 10 – 20°Kozoroha
Datum: 31 prosince – 9 ledna
Tarotová karta: 3 pentagramy (dle Azazela Eso pohárů)
Planeta: Venuše
Barva svíčky_ hnědá, zelená
Zvíře: Kobra či zmije
Kov: měď
Element: Země
Pozice: velkovévoda západních oblastí pekla; paví princezna
Je vedoucím rádcem pro obě rasy, lidi i démony; zabývá se převážně lidskými záležitostmi
Vládne 40 legiím; denní démon; také má být pokladníkem pekla
Velmi starobylá bohyně, která je na Satanově straně s lidstvem spolu s Belzebubem od začátku (Satan bojuje za lidi, za učení lidstva atd..)
Je vnučka Belzebuba; rodiče Ningal a Nanna; má být dvojče Azazela
Dle velekněze Vovima má velmi obrovskou auru modré barvy; její energie je osvěžující a uklidňující; v každém ohledu krásná, dlouhé zlaté vlasy; silný hlas; spíše vyšší postavy; velmi starostlivá, jasná a stručná
Jejím městem měl být Uruk, 1 z nejstarších měst Sumeru
Ištařina brána, postavená cca 575 př.n.l. jako hlavní vchod do Babylona
Spolu se Satanem a Belzebubem byli démonizováni, brutálně pomlouváni a označeni za zlo
Odpovídá na otázky o minulosti, přítomnosti a budoucnosti; zjišťuje všechna tajemství a je vynikajícím učitelem liberálních věd; způsobuje věštecké sny a vize o budoucnosti a dává nahlédnout do neznáma
Aktivně pracuje pro Satana a aktivně radí lidem kolem Satana
Získá přátelství těch, co jsou u moci
Křesťané ji ukradli svátek a nazvali jej velikonocemi, původně jako „Aštara“
Dle velekněžky Maxine je velmi krásná s lehce blond vlasy, jemně stavěná, vysoká; jejími barvami jsou červená a modrá; občas se objeví s křídly, červené a modré pruhy
Můj náhled na ní je poměrně jasný. Z překrásné bohyně bojující za lidstvo se stala pomocí církve démonická bytost. Osobně ji vidím jako takovou „Démonickou Pannu Marii“ starající se o blaho nás všech. Jako jednu z nejstarších žijících bytostí je u mě velmi vážená. Sice pro mě není reálné ji jen třebas slyšet, ale i tak věřím v její osobu.

Zdroje http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Astaroth.html; časopis Svědků Jehovových Strážná věž ročník 1991, článek „Od matky Země k Bohyním plodnosti“; www.wikipedie.cz; Bible Svědků Jehovových; Bible kralická; Ekumenický překlad Bible;
Více zde: http://pekelne.webnode.cz/jmena-demonu/astaroth/


TEMNÁ PRINCEZNA ZLA

Dle Sebastiena Michaelis je démonem první hierarchie, který svádí prostřednictvím lenosti, marnivosti a racionálních filosofií; protivníkem mu tady má být svatý Bartoloměj, který údajně může chránit před pokušením Astarotha
Obecně učí matematické vědy a řemesla; může učinit někoho neviditelným a vede ke skrytým pokladům; odpoví na každou otázku; má mít moc nad hady
Dle Francise Barretta je princem žalobců a vyšetřovatelů; dle některých je propojený s Měsícem, kdy jeho moc vzrůstá
Dle Ars Goetia je 29 – tý duch; silný (Duke), velmi mocný a ukáže se v podobě anděla jedoucího vražednou jízdou na pekelné bestii podobné drakovi a v pravé ruce (Viper); dle něj Vám může uškodit jeho smrdutý dech – k tomu má kouzelník držet kouzelný prsten u obličeje na jeho ochranu; panuje 40 legiím
Z Pravzoru bohyně nahrazena Svatou Pannou:
Ve starém Babylóně známá jako bohyně Ištar; totožná se sumerskou bohyní Innannou
Paradoxně měla být zároveň bohyní války i bohyní lásky a rozkoše
„Byla bohyní, paní, milosrdnou matkou, která vyslýchá modlitby, zastává se (lidí) před rozhněvanými bohy a uklidňuje je… Byla vyvýšena nad všechny, stala se bohyní bohyň, královnou všech bohů, svrchovanou panovnicí nad bohy nebe i země.“ – francouzský učenec Édouard Dhorme, kniha Les Religions de Babylonie et d´Assyrie“
Ctitelé Ištar ji oslovovali jako „Pannu“, „Svatou Pannu“ a „Panenskou matku“
Modlím se k tobě, ó Paní všech paní, bohyně bohyň. Ó Ištar, královno všech národů. . . Ó vlastnice veškeré božské moci, jež nosí korunu panství. . . Hold ti vzdávají kaple, svatá místa, posvátné končiny i svatostánky. . . Kde nestojí tvé podoby?. . . Shlédni na mne, má Paní; přijmi mé modlitby.“ – naříkavá modlitba k ištar
Její kult se šířil rychlostí blesku po starověkých civilizacích, v Egyptě jako milovaná Isis, kde byl její kult milovaný a oblíbený; dále ve Fénicii, Kanaánu, v Řecku, v Anatolii (Malá Asie) a v Římě

Ve fénicii a Kanánu se uctívání soustředilo na Aštoret neboli Astarté (prý baalovu manželku); i tady jako bohyně války i lásky a plodnosti
Dle Svědků Jehovových Izraelité neustále museli zápasit s „úpadkovým vlivem uctívání této Bohyně plodnosti“

V Anatolii byla obdobou Ištar Kybelé, jako Velká matka Bohů, Ploditelka všeho a Živitelka všeho, matka všech požehnaných
V závěru se tedy z oblíbené Bohyně stal pomocí degenerace církve a její překrucujícímu vlivu páchnoucí démon a její post nahradila krásná Panna Marie, která pomocí vzrůstajícímu vlivu zejména Křesťanské církve dosáhla až na její božský post a srazila tak původní milovanou bohyni do zatracení
Velká Bohyně v očích moderních Satanistů:
Též známá jako Ashtart, Ashtoreth, Asherah, Ashet, Isis, Eset, Ishtar, Tanit – Ashtart, Aštarot, Anat.

Tarotová karta: 3 pentagramy Eso pohárů
Planeta: Venuše
Barva svíčky_ hnědá, zelená
Zvíře: Kobra či zmije
Kov: měď
Element: Země
Pozice: velkovévoda západních oblastí pekla; paví princezna

Je vedoucím rádcem pro obě rasy, lidi i démony; zabývá se převážně lidskými záležitostmi
Vládne 40 legiím; denní démon; také má být pokladníkem pekla
Velmi starobylá bohyně temnot, která je na Satanově straně s lidstvem spolu s Belzebubem od začátku (Satan bojuje za lidi, za učení lidstva atd..)
Je vnučka Belzebuba; rodiče Ningal a Nanna; má být dvojče Azazela
Dle velekněze Vovima má velmi obrovskou auru modré barvy; její energie je osvěžující a uklidňující; v každém ohledu krásná, dlouhé zlaté vlasy; silný hlas; spíše vyšší postavy; velmi starostlivá, jasná a stručná
Jejím městem měl být Uruk, 1 z nejstarších měst Sumeru
Ištařina brána, postavená cca 575 př.n.l. jako hlavní vchod do Babylona
Spolu se Satanem a Belzebubem byli démonizováni, brutálně pomlouváni a označeni za zlo.

Odpovídá na otázky o minulosti, přítomnosti a budoucnosti; zjišťuje všechna tajemství a je vynikajícím učitelem liberálních věd; způsobuje věštecké sny a vize o budoucnosti a dává nahlédnout do neznáma
Aktivně pracuje pro Satana a aktivně radí lidem kolem Satana
Získá přátelství těch, co jsou u moci
Křesťané ji ukradli svátek a nazvali jej velikonocemi, původně jako „Aštara“
Zdroje http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Astaroth.
24.10.2016 10:08:41
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one