i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
AZAZEL
AZAZEL
AZAZEL

Azazel (hebrejsky: עזאזל, arabsky: عزازل Azazil) je v Tanachu (židovské Bibli),
a také i v islámu nadpřirozená bytost, někdy označovaná jako padlý anděl či ztotožňována se Satanem.

PODLE BIBLE
-V knize Leviticus (Lv 16) jsou popisovány obřady Dne smíření. Áron vzal od společenství Izraelitů dva kozly. Postavil je před Hospodina u stanu setkávání a mezi oběma kozly losoval: jednoho pro Hospodina, druhého pro Azazela. Kozel, na něhož padl los pro Hospodina, byl obětován jako očistná oběť. Na druhém kozlu byl vykonán smírčí soud: byly na něj vloženy hříchy Izraele a byl vyhnán k Azazelovi do pouště.

Azazel je zlý duch. Podle midraše „Šemchazaj a Azazel“ patřil k vůdcům skupiny padlých andělů z počátku existence světa a lidstva. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně, čímž je někdy brán jako ten, kdo na svět přinesl žárlivost, marnivost a svár. Podle midraše se i kvůli Azazelovu chování Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní.

Podle židovského středověkého komentátora Rašiho Azazel v tomto případě není bytost, ale označuje místo jisté smrti, pravděpodobně srázu, ke kterému byl kozel zahnán. Někteří badatelé se domnívají, že Azazel je démon pouště (a tím i smrti) a jako takový přešel do judaismu./wikipedie

AZAZEL
-Žlutooký démon, který má na svědomí smrt Deanovy a Samovy matky.
-Jeho sféra je sekce hříchu,incestu a sebe-destrukce.
-Jeho přidělení je v současné době pro oblast Severní Ameriky.
-Azazel byl nemilosrdný válečník a plenitel který zabíjel,znásilňoval a drancoval.

-Azazel se stará o bezpečnost v Pekle.
-Azazel je vnuk Beelzebaba(Enlil) a je to bratr Ishtar(Ashtarot).
-Vládl městu Sippar.

-Azazel je vládce Spravedlnosti a Pomsty.
-Je mistr Černé magie a Ochránce Cestujících.
-Jeho symbol faravahar , posiluje svobodnou vůli a ochranu.
Faravahar je originální okřídlený disk.
- jeho dalšími jmena = AZAZEL, ZAZEL, SAMYAZA, SAMYAZAZEL, SHAMGAZ, SHEMYAZA, SHEMIHAZAH, SHAMASH, UTU, SAMAS, BABBAR, Ashur, SHAMIYAH, SEMJAZA


-JEHO znaky:
Zvěrokruh: Kozoroh
Tarotova karta: Eso mečů
Planeta: Saturn
a bod v ekliptice - (Dragon's Tail-Dračí ocas)známe z Indické astrologie
Barva svíce:Modrá a Černá
Element Vzduchu
Symboly: Orel a Škorpion
Číslo:20
Stupeň, k němuž náleží svou mocí je: Temný Král
zdroj: http://lightsoul77.blog.cz/
ďábel v pentagramu.jpg
BELZEBUB
-Belzebub nebo Belzebul (z hebrejského ba'al zevuv, בעל זבוב‎‎) je označení démona, jméno, které se někdy užívá jako ekvivalent Lucifera či Satana. Jméno se nejčastěji interpretuje jako pán much, protože lidé věřili, že hejna much, která je sužovala, musí být výplodem ďábla.

Je spojován s přespřílišným požíváním nápojů i potravin, je považován za démona obžerství

V NOVÉM ZÁKONĚ BIBLE
-V Novém zákoně u Mk 3, 22 (Kral, ČEP) farizeové obviňují Ježíše, že vyhání démony ve jménu Belzebula, knížete démonů, a toto jméno se objevuje také v rozšířené verzi tohoto příběhu u Mt 12, 24–27 (Kral, ČEP) a Lk 11, 15–19 (Kral, ČEP).

Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebuba, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. ─ Mt 12, 25–28 (Kral, ČEP)/wikipedie

-správněji Baal zebúb = pán much; jméno boha foinického v Ekronu, jenž byl ctěn též jako bůh chránící před mouchami a hmyzem obtížným vůbec, tak jako Ζεὺς ἀπόμυιος nebo μυιάγριος. Zobrazován byl bezpochyby také v podobě mouchy. Odtud název Myiodés. Pozdější Židé spatřujíce v modloslužbě službu ďáblovu nazývali slovem B. kníže zlých duchů. (Také jej jmenovali Beelzebul = pán příbytků, totiž podzemských či pekelných.) V tomto smyslu užívá se v evangeliích i slov B. i Beelzebul. Sa./OTŮV NAUČNÝ SLOVNÍK


-Belzebub
Též jako Baal Zebúl, Enlil, Bel, Pir Bur, Beelzebuth; Bael
Někdy se toto jméno užívá jako ekvivalent Satana a Lucifera
Nejčastější interpretace slovo je „pán much“, protože lidé věřili, že hejna much, která je tou dobu sužovala musí být výtvorem ďábla
Je spojován s přílišnou konzumací potravin a nápojů – jako démon obžérství
U Marka (3:22) obviňují farizeové Ježíšez toho, že vyhání démony ve jménu Belzebuba, knížete démonů
Též jako semitský bůh uctívaný Filištíny z města Ekronu; též patronský bůh Nippuru v Sumeru (dnešní Irák)
Bůh bouře, vítru, deště a vzduchu; jako Bůh trestá nepřátele
Jako Bůh považován za starostlivého, laskavého a životadárného; staral se sví lidi, nebeské ptactvo a ryb
Měl být ničitel i ochránce; „Lord of the High House“
u židů jako 1z nejvyšších démonů zla; u křesťanů nejvíce znám jako nejvyšší pekelný kníže
některé středověké knihy o něm hovoří jako o ochranném bohu magie
v České historii a mýtech většinou vystupuje jako "pekelný kníže", "kníže démonů" "nejvyšší pekelný kníže"

Něco na seznam:
-Pozice horoskopu: 0 – 4°Berana
Datum: 21 – 25 března (či 21 – 30 března)
-Tarotová karta: 2 pruty (od Azazela)
-Barva svíčky: černá
-Rostlina: (fern)
-Planeta: Slunce (od Azazela)
-Kov: Železo (zlato)
-Element: oheň
-Pozice: král
-Denní démon; vládne 66 legiím
-Jeho číslem je 50

Moderní satanismus:
Má též jít o původního Enlila; původně „Bel“, který se vyvinul do „Baal“ („Pán“)
Má jít o nevlastního bratra Satana
Po Satanovi má být druhý ve velení
Kdysi známý jako bůh počasí a meteorologie („Pán nad vším co létá“)
Dle Duchovního satanismu měl kontrolovat vzdušné cesty (airways), když došli na Zemi
Mezi satanisty se má starat o rivalitu zanícených satanistů; Satan chce jednotu a Belzebub ji vynucuje
Umí být velmi přísný; jako Satan i on neschvaluje proklínání satanistů se navzájem
Má být patronem všeho na Orientu, bojových umění a asijské kultury
Byl princem Seraphinů a dle všeho má chraplavý hlas
Dle velekněžky Persephone (DS) má být velký cca 8 stop, dobře stavěný; má úžasnou energii a oči; jeho oči mají měnit barvu v závislosti na jeho energii; kaštanové vlasy a velmi příjemný

Dle velekněžky Maxine (DS) měl bílé roucho, tmavší obočí a blond vlasy; chraplavý hlas
Chcete – li jeho požehnání, musíte vstoupit do pravého a milujícího vztahu se Satanem; prosazuje satanovy vyhlášky
Nejde před ním ani ustoupit, ani zaútočit; vykonává rozhodnutí Satana (písař) (Zdá se, že jsou si opravdu milujícími bratry..)
Osobní názor na něj nějak nemám. Je mocný a mocného každý miluje. Tak trochu se mi jeho vztah se Satanem mísí se seriálem Lovci duchů (supernatural), jako Dean a Sam. Milující bratři, kteří jsou si blízcí, vzájemně se respektují a milují.
Zdrojem v EN, Wikipedie CZ, Wikipedie EN
Více zde: http://pekelne.webnode.cz/jmena-demonu/belzebub/


TEMNÝ KNÍŽE BELZEBUB

Temný kníže Belzebub
Belzebub - další z démonů a při sloužící Satanův.

Belzebub či belzebul z hebrejského ba'al zevuv, בעל זבוב‎‎
Též jako Baal Zebúl, Enlil, Bel, Pir Bur, Beelzebuth; Bael
Někdy se toto jméno užívá jako ekvivalent Satana a Lucifera
Nejčastější interpretace slovo je „pán much“, protože lidé věřili, že hejna much, která je tou dobu sužovala musí být výtvorem ďábla
Je spojován s přílišnou konzumací potravin a nápojů – jako démon obžérství
U Marka (3:22) obviňují farizeové Ježíšez toho, že vyhání démony ve jménu Belzebuba, knížete démonů
Též jako semitský bůh uctívaný Filištíny z města Ekronu; též patronský bůh Nippuru v Sumeru (dnešní Irák)
Bůh bouře, vítru, deště a vzduchu; jako Bůh trestá nepřátele
Jako Bůh považován za starostlivého, laskavého a životadárného; staral se sví lidi, nebeské ptactvo a ryb
Měl být ničitel i ochránce; „Lord of the High House“
u židů jako 1z nejvyšších démonů zla; u křesťanů nejvíce znám jako nejvyšší pekelný kníže
některé středověké knihy o něm hovoří jako o ochranném bohu magie
v České historii a mýtech většinou vystupuje jako "pekelný kníže", "kníže démonů" "nejvyšší pekelný kníže"/Mak
Astaroth
Astaroth
ASTAROTH

Jméno babylónského démona ženského rodu, řecky Astarté, jehož manželem byl Moloch. Uctívání démona bylo předmětem orgiastického kultu a také v novodobých černých mších je tento démon evokován. Ve středověké démonologii však jméno Astaroth znamená vévodu pekel, zobrazovaného jako anděla sedícího na draku a držícího v ruce hada.

Ovládá západ, je znalcem umění a zná tajemství minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Často byl zjišťován jako příčina posednutí. Astaroth jako ženský démon byla pokládána za démona nočních rozkoší a démona ovládajícího tělesnou lásku.

-Astarté byla zobrazována jako žena s rohy ve tvaru měsíčního srpku.
-Démonologové jí pokládali za lunárního démona erotiky.
-Féničané jí uctívali jako bohyni luny a plodnosti.
-U Asyřanů byla nazývána Ištar - což se někdy interpretuje jako syrský název Ísidy - a byla považována též za bohyni lásky
- jejím symbolem byl měsíc

Původně byla též bohyní války, později se však ustálilo pojetí Ištary jako bohyně pohlavní lásky. Jména Ištar- JEJÍ DOBRÁ A TEMNÁ ENERGIE.
Astaroth, Astarté a u Římanů Venuše (u Řeků Afrodité) vyjadřují tedy totéž: uctívanou bohyni pohlavní lásky. V divokých orgiích, které byly součástí kultu této bohyně, vznikla představa, že sexuální akt je službou této bohyni, nikoli že je to akt sakrální, jak se někdy uvádí. V kultu bohyně Ištar má svůj původ také tzv. chrámová prostituce.
Astartin kult rozkvétal zejména v Babylónu./http://arachnne.blog.cz/


KORUNNÍ PRINCEZNA PEKLA

-démonka sexuality, tělesných spojení a podivných technik v lásce
-jde o sestru Azazela
-temný vliv energií ovlivňujících zvláště oblasti 7. a 1. čakry
-duše, odvádí přímo do pekel, či očistce, kde z nich se snaží vytvořit zlé duše, které pak ovlivňují
ty, jež jsou živoucími lidmi- "temné ovlivnění"- jsou to pak lidé závislí na tělesném uspokojování sebe sama
/Mak

kanaanské bohyně Astarot, která je zároveň i fénická Astarte (teorie o 2 různých bohyních); zcela odpovídá babylonské Ištar a starší sumerské Inanně
Hebrejská Bible uvádí „Astarot“ (singulár) a Ashtaroth (plurál)
Přepisy zcela odstranily „smysl“ prvních řeckých a latinských přepisů, kde bylo jasné, že jde o ženský vzor
Zmiňuje i Šalamoun, kde lze krásně vidět jak v různých přepisech biblí dochází k úpadku původní vize:
Bible Svědků Jehovových: „A Šalamoun začal chodit za Aštoret, bohyní Sidonců a za Milkomem, ohavností Ammonitů“
Ekumenický překlad Bible: „Šalamoun začal chodit za božstvem Sidóňanů Aštoretou a za ohyzdnou modlou Amónců Milkómem.“
Bible Kralická: „Ale obrátil se Šalamoun k Astarot, bohyni Sidonské, a k Moloch, ohavnosti Ammonské.“
Jméno Astaroth, jako mužského démona je nejprve známé z knihy „The Book of Abramelina“, napsané roku cca 1458; postupně se jméno opakovalo v různých okultních grimoárech
Astaroth jako hlavní démon figuruje i u Qliphoth (kabalistické učení?!)
V klíčkách Šalamounových figuruje jako velmi mocný démon
V umění „Dictionnaire Infernal“ je zobrazen jako nahý muž s opeřenými křídly, korunou na hlavě,v jedné ruce držící hada a jede na zvířeti, jakoby dračím s hadím ocasem
Dle Sebastiena Michaelis je démonem první hierarchie, který svádí prostřednictvím lenosti, marnivosti a racionálních filosofií; protivníkem mu tady má být svatý Bartoloměj, který údajně může chránit před pokušením Astarotha
Obecně učí matematické vědy a řemesla; může učinit někoho neviditelným a vede ke skrytým pokladům; odpoví na každou otázku; má mít moc nad hady
Dle Francise Barretta je princem žalobců a vyšetřovatelů; dle některých je propojený s Měsícem, kdy jeho moc vzrůstá
Dle Ars Goetia je 29 – tý duch; silný (Duke), velmi mocný a ukáže se v podobě anděla jedoucího vražednou jízdou na pekelné bestii podobné drakovi a v pravé ruce (Viper); dle něj Vám může uškodit jeho smrdutý dech – k tomu má kouzelník držet kouzelný prsten u obličeje na jeho ochranu; panuje 40 legiím

Ve starém Babylóně známá jako bohyně Ištar; totožná se sumerskou bohyní Innannou
Paradoxně měla být zároveň bohyní války i bohyní lásky a rozkoše
„Byla bohyní, paní, milosrdnou matkou, která vyslýchá modlitby, zastává se (lidí) před rozhněvanými bohy a uklidňuje je… Byla vyvýšena nad všechny, stala se bohyní bohyň, královnou všech bohů, svrchovanou panovnicí nad bohy nebe i země.“ – francouzský učenec Édouard Dhorme, kniha Les Religions de Babylonie et d´Assyrie“
Ctitelé Ištar ji oslovovali jako „Pannu“, „Svatou Pannu“ a „Panenskou matku“

Modlím se k tobě, ó Paní všech paní, bohyně bohyň. Ó Ištar, královno všech národů. . . Ó vlastnice veškeré božské moci, jež nosí korunu panství. . . Hold ti vzdávají kaple, svatá místa, posvátné končiny i svatostánky. . . Kde nestojí tvé podoby?. . . Shlédni na mne, má Paní; přijmi mé modlitby.“ – naříkavá modlitba k ištar
Její kult se šířil rychlostí blesku po starověkých civilizacích, v Egyptě jako milovaná Isis, kde byl její kult milovaný a oblíbený; dále ve Fénicii, Kanaánu, v Řecku, v Anatolii (Malá Asie) a v Římě

Ve fénicii a Kanánu se uctívání soustředilo na Aštoret neboli Astarté (prý baalovu manželku); i tady jako bohyně války i lásky a plodnosti
Dle Svědků Jehovových Izraelité neustále museli zápasit s „úpadkovým vlivem uctívání této Bohyně plodnosti“
V Anatolii byla obdobou Ištar Kybelé, jako Velká matka Bohů, Plodtelka všeho a Živitelka všeho, matka všech požehnaných
V závěru se tedy z oblíbené Bohyně stal pomocí degenerace církve a její překrucujícímu vlivu páchnoucí démon a její post nahradila krásná Panna Marie, která pomocí vzrůstajícímu vlivu zejména Křesťanské církve dosáhla až na její božský post a srazila tak původní milovanou bohyni do zatracení
Více zde: http://pekelne.webnode.cz/jmena-demonu/astaroth/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one