Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Michael(1).jpg
MICHAEL
-ohnivý princ nebes
-očišťuje od negativních energií v auře
-řeší 1.+7.čakru a jejich tok energií
-řeší základní nastavení energií v těle aury, čaker i fyzickém těle

MICHAEL je označován tím, "KDO JE JAKO BŮH", to znamená jeho jméno, a také jeho sílu energie.
Patří k němu živel jím ovládaný - OHEŇ, tedy tvořivá síla, jednak spalující a jednak osvobozující a jednak vytvářející věci kolem nás samotných. Je vykonavatelem Boží vůle. Udržuje rovnováhu mezi silami dobra i zla, stejně tak i v nás samotných,symbol čisté lásky. Dodává nám odvahu, ochranu a bezpečí, pročišťuje naše energie. Jeho energie = modrá. /M.Abha Kunz

Michael je patrně nejznámější ze všech andělů. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém a Novém zákonu i v Koránu. Jeho jméno znamená „Kdo je jako Bůh“, neboli dokonalý odraz božského světla. Je princem světla, vede síly dobra proti silám temnoty. Michael zachránil Daniela z jámy lvové a podle křesťanské tradice klade odpor Satanovi tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne jí vykoupení. Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.
Michael je vítězem nad drakem, je nebeským protějškem svatého Jiří To často představuje vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnoty. Jako nejbojovnější z archandělů se zjevuje v bitvách. Jeho nejimpozantnější zjevení bylo za první světové války u Mons, kdy zjevně silnější německá armáda byla náhle nevysvětlitelně poražena. Ně-mečtí zajatci bitvy popisovali, jak se nad spojeneckými liniemi vznášela přízračná armáda vedená oslnivou postavou na bílém koni.
Asociace a symbolika
V alchymistické terminologii představuje Michael zlatého lva, transmutovanou a dokonalou energii základního prvotního draka. Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě, jako například Saint Michael. Termín saint odráží ambivalenci ohledně andělů v křesťanské tradici.
Michael je strážným andělem římskokatolické církve a Izraele. V umění bývá zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném, bílém nebo zářivém brnění. Jako přemožitel draka mu stojí na krku a v ruce třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti drží v ruce váhy. Jako archanděl jihu představuje ohnivý živel a léto. /http://www.nakridlechandelu.cz/svet-andelu/archandele
MICHAEL

Ohnivý princ světla a bojovný zastánce lidstva
Michael je patrně nejznámější ze všech andělů. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Staréma Novém zákonu i v Koránu. Jeho jméno znamená „Kdo je jako Bůh“, neboli dokonalý odraz božského světla. Je princem světla, vede síly dobra proti silám temnoty. Michael zachránil Daniela z jámy lvové a podle křesťanské tradice klade odpor Satanovi tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne jí vykoupení. Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.

Michael je vítězem nad drakem. Jako nejbojovnější z archandělů se zjevuje v bitvách. Jeho nejimpozantnější zjevení bylo za první světové války u Mons, kdy zjevně silnější německá armáda byla náhle nevysvětlitelně poražena. Němečtí zajatci bitvy popisovali, jak se nad spojeneckými liniemi vznášela přízračná armáda vedená oslnivou postavou na bílém koni.

Asociace a symbolika
V alchymistické terminologii představuje Michael zlatého lva, transmutovanou a dokonalou energii základního prvotního draka. Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě. Termín saint odráží ambivalenci ohledně andělů v křesťanské tradici.

Michael je strážným andělem římskokatolické církve a Izraele. V umění bývá zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném, bílém nebo zářivém brnění. Jako přemožitel draka mu stojí na krku a v ruce třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti drží v ruce váhy. Jako archanděl jihu představuje ohnivý živel a léto. Nejlépe si ho lze představit v ohnivých odstínech červené barvy.
Více zde: http://andele-a-ja.webnode.cz/products/archandele-ctyr-zivlu-michael-rafael-gabriel-uriel/
JAK S NÍM PRACOVAT

Archanděl MICHAEL: „Ochraňuji vás před nižšími energiemi; střežím vás, vaše milované i váš domov.“
„Jste mocné, milující a tvořivé děti Boží. Jste velmi milováni.“-vzpomeň si, kdo jsi.

Doplňující vzkaz: „Odhoďte obavy, protože vás, vaše milované, váš domov i majetek zahrnuji intenzivním láskyplným světlem. Toto světlo odpuzuje nižší energie a přitahuje láskyplné zážitky. Soustřeďte se na toto světlo a lásku namísto strachu – přivoláváte totiž to, na co se zaměřujete. Je.li vaše mysl oproštěna od strachu, máte víc času a energie k tomu, abyste se věnovali svému životnímu poslání. Když se nebojíte, jste svobodní. Vězte, že jste vždy v bezpečí a že má ochrana je dokonalá.“

Jak pracovat s archandělem Michaelem:

Hlavní Michaelovou rolí je je likvidovat nízké energie strachu. Když pocítíte obavy nebo úzkost, požádejte v duchu Michaela, aby vás uklidnil. Můžete jej rovněž poprosit, aby očistil váš domov, kancelář, vůz nebo obec od toxických energií. Poté, co Michaela zavoláte, vás možná zaplaví pocit tepla. Je to proto, že má ohnivého a bojovného ducha. Můžete Michaela požádat, aby vás provázel neustále, má totiž schopnosti být součaně se všemi, kteří jej povolají.

Archanděl Michael: „Ujasněte si, po čem toužíte, a s neochvějnou vírou k tomu směřujte.“

Doplňující vzkaz: „Poté, co jste v modlitbě žádali o radu, nebojte se přiznat, po čem opravdu toužíte. Vězte, že si (stejně jako všichni ostatní) zasloužíte ve všech směrech to nejlepší. Bůh si přeje, aby všichni zažívali blahobyt a dostatek. Ke svému nároku na podíl na tomto dědictví se přihlásíte tím, že si v duchu vytvoříte jasný obraz svých tužeb. Představte si, že se vám tyto sny již splnily, a vychutnejte si fyzické pocity a emoce, které to ve vás vyvolává. Netrapte se tím, jak se vaše přání splní – nekonečná kreativita Stvořitele se o to postará velmi důmyslnými způsoby. Jednoduše následujte všechny vnitřní instrukce, které vás vyzývají, abyste se podíleli na uskutečnění tohoto Božího přání, a dovolte sami sobě přijímat dobro, které k vám přichází.“

Jak pracovat s archandělem Michaelem:

Michaelova aura má barvu královské modři s nádechem purpurové. Když je nablízku, můžete vidět jiskry kobaltově modrého světla. Kamenem spojovaným s Michaelovou energií, je sugilit. Když budete nosit sugilitový přívěsek, zjistíte možná, že z vašich úst plynou hluboká a láskplná Michaelova poselství.
arch.Uriel.jpg
URIEL
- boží síla
-řeší 2. čakru a emoční nastavení
-řeší tvoření a harmonii s 1.+3.čakrou a jejich vzájemné proudění energií

URIEL archanděl jehož jméno znamená "Světlo Boží",
byl nejstarším archandělem a požíval místo "vedle Boha stvořitele". Byl pokládán za vládce hvězd, ochránce zákonů Universa, jeho energie je nejvíce hutná a koncentrována a proniká nejlépe do hmoty, tedy i našich těl při léčení. Proto je mnohdy také nazýván andělem psycho-logem, neboť jeho energie rychle proniká do oblastí pro nás nejvíce bolestivých a hojí je. Po-máhá nám tvořit a myšlenky zhmotňovat v činy a díla. Vládce jedenácté hodiny, a tedy ovládá játra a čistotu krve, tady je možno spatřovat v jeho moci dobro, jak bývá také nazýván andělem pokání a poddajnosti, ale i andělem zkázy a blesků, což je projevem hněvu a pokud jej máme v sobě, řešíme s tím spojený žlučník, slinivku, slezinu, stresy i tlak krve. Jeho energie má bar-vu zemitě-oranžově-červenou. /M.Abha Kunz/


Ohnivý bůh a anděl zkázy
Uriel je jedním z nejmocnějších a nejimpozantnějších andělských postav. Jako anděl přítomnosti dokáže odrážet nepředstavitelnou zář Trůnu. Jeho znakem je blesk a právě on jako anděl zká-zy byl poslán, aby varoval Noema před hrozící povodní. V Miltonově Ztraceném ráji je popisován jako anděl s nejpronikavějšíma očima. Převlek Satana, který ho přemluví, aby mu prozradil cestu na Zem a pak do Rajské zahrady, však neprohlédne. Navzdory tomuto poklesku má Uriel pověst nepřekonatelné síly a autority. V Sibyliných proroctvích drží klíče od pekla a v soudný den má jeho brány otevřít. Může být hrozným andělem odplaty, který trestá hříšníky, ale je také spolehlivým průvodcem lidstva a tlumočník boží pravdy. V apokryfické Druhé knize Ezdrášově dává prorokovi velkou lekci za troufalost hodnotit Boží způsoby.
Asociace a symbolika
Jako anděl severu vládne Uriel zemskému živlu a zimě. Jeho planetou je Uran, s nímž ho pojí elektřina a náhlé činy. Poskytuje záblesky inspirace vhledu. Je andělem jedenácté hodiny a může být vzýván, aby ve chvílích velkých krizí zasáhl. Vládne sobotě (S Kassielem) a znamení Vodnáře. Je mu zasvěcen křišťál jako „zmrzlé světlo“ a přenašeč elektrické energie. Někdy bývá zobrazován s knihou a svitkem, symbolizujícími Božími zákony. Jako svatý Uriel mívá nastavenou dlaň, na níž je plamen. Uriel má dále titul anděla věštby, anděla pokání, anděla hromu a blesku, anděla hrůzy, světla Boha a anděla kabaly. Může být spatřován jako velká postava neuvěřitelného jasu obklopená duhovou svatozáří, z jejíž křišťálové koruny šlehají blesky. Má přísnou tvář a jeho elektrizující modré oči proniknou vším./http://www.nakridlechandelu.cz/svet-andelu/archandele
ARCHANDĚL URIEL
Ohnivý bůh a anděl zkázy

Uriel je jedním z nejmocnějších a nejimpozantnějších andělských postav. Jako anděl přítomnosti dokáže odrážet nepředstavitelnou zář Trůnu. Jeho znakem je blesk a právě on jako anděl zkázy byl poslán, aby varoval Noema před hrozící povodní.V Miltonově Ztraceném ráji je popisován jako anděl s nejpronikavějšíma očima. Převlek satana, který ho přemluví, aby mu prozradil cestu na Zem a pak do Rajské zahrady, však neprohlédne. Navzdory tomuto poklesku má Uriel pověst nepřekonatelné síly a autority. V Sibyliných proroctvích drží klíče od pekla a v soudný den má jeho brány otevřít. Může být hrozným andělem odplaty, který trestá hříšníky, ale je také spolehlivým průvodcem lidstva a tlumočník boží pravdy.

Asociace a symbolika
Jako anděl severu vládne Uriel zemskému živlu a zimě. Jeho planetou je Uran, s nímž ho pojí elektřina a náhlé činy. Poskytuje záblesky inspirace vhledu. Je andělem jedenácté hodiny a může být vzýván, aby ve chvílích velkých krizí zasáhl. Vládne sobotě (S Kassielem) a znamení Vodnáře. Je mu zasvěcen křišťál jako „zmrzlé světlo“ a přenašeč elektrické energie.

Někdy bývá zobrazován s knihou a svitkem, symbolizujícími Božími zákony. Jako svatý Uriel mívá nastavenou dlaň, na níž je plamen. Uriel má dále titul anděla věštby, anděla pokání, anděla hromu a blesku, anděla hrůzy, světla Boha a anděla kabaly. Může být spatřován jako velká postava neuvěřitelného jasu obklopená duhovou svatozáří, z jejíž křišťálové koruny šlehají blesky. Má přísnou tvář a jeho elektrizující modré oči proniknou vším.
Více zde: http://andele-a-ja.webnode.cz/products/archandele-ctyr-zivlu-michael-rafael-gabriel-uriel/
arch.Rafael.jpg
RAFAEL
-nebeský léčitel
-řeší energie v celém systému čaker
-řeší imunitní systém a jeho restart
- řeší pročištění buněk v těle i DNA

RAFAEL jeho jméno znamená "Bůh uzdravuje", "Boží léčitel" nebo i "Lék Boží", je to archanděl uzdravení a léčení. Má zvláštní léčivou energii, která je propojená s Boží láskou. Má vliv na uzdravení těla, emocí i myšlenek. Koná "zázraky" při léčbě svými vysoce léčivými toky energií, které se řídí jen vždy Božím, a tedy karmickým výchovným záměrem, kdy zázračná uzdravení jsou v souladu se všemi zákony celého Universa a také v souladu změn v mysli člověka. K jeho kompetenci spadá restart, regenerace, obnova a omlazení. Jeho barva energie je jasně zelená./M.Abha Kunz/

Božský lékař a veselý společník
Anděl léčení, vědění a poznání, archanděl Rafael, je jedním ze tří andělů, o nichž se zmiňuje Bib-le. Kromě něj tam stojí zmínka o archandělu Michaelovi a Gabrielovi. Rafael se prvně objevuje v apo-kryfní Knize o Tobiášovi, kde v převlečení za poutníka ukazuje Tobiášovi, jak připravit různé části velké ryby, aby mu pomohl zbavit se démona Asmodea. Pak mu vysvětluje, jak použít žlučník této ryby k vyléčení zraku Tobiášova otce. Tento příběh je nejhezčím popisem ukázky, jak archanděl Ra-fael učí léčitelskému umění. Další známý příběh o Rafaelovi vypráví, jak ho Bůh poslal s prstenem na pomoc králi Šalamounovi se stavbou chrámu. Na prstenu byla pečeť s pentagramem se silou spoutat démony. Jako „Šalamounova pečeť“ je jedním z nejdůležitějších nástrojů ceremoniální magie a je základem pro důležitou andělskou invokaci, známou jako Rituál pentagramu . Pentagram je jedním z nejstarších lékařských symbolů a lékárníci v Evropě jej až donedávna používali jako ochrannou znám-ku.
Asociace a symbolika
Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa, den Merkura a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem.
Egyptský Hermés Trismegistos neboli Thovt přinesl lidstvu posvátná umění, mezi něž patří například geometrie a alchymie. Správné využití těchto „hermetických“ věd je v léčení rozkolů mezi lidstvem a nebesy. Tato transformace byla cílem alchymistů, kteří vzývali Merkura, jak jej nazývali, aby jim po-máhal.
Jméno Rafael znamená „zářící léčitel“ a Rafael jako Merkur nám pomáhá léčit se a ukazuje nám, jak využít znalostí k dosažení království nebeského. Má také velký smysl pro humor a je úžasným prů-vodcem a společníkem na cestě životem. Jako takový je často zobrazován v podobě poutníka s kloboukem, který v jedné ruce drží saduceus a v druhé lahvičku s lékem. Rafael je vládcem ctností a má prý křídla na spáncích, ramenou a jako Hermés/Merkur i na kotní-cích. /http://www.nakridlechandelu.cz/svet-andelu/archandele
ARCHANDĚL RAFAEL
Božský lékař a veselý společník

Anděl léčení, vědění a poznání, archanděl Rafael, je jedním ze tří andělů, o nichž se zmiňuje Bible. Kromě něj tam stojí zmínka o archandělu Michaelovi a Gabrielovi. Rafael se prvně objevuje v apokryfní Knize o Tobiášovi, kde v převlečení za poutníka ukazuje Tobiášovi, jak připravit různé části velké ryby, aby mu pomohl zbavit se démona Asmodea. Pak mu vysvětluje, jak použít žlučník této ryby k vyléčení zraku Tobiášova otce. Tento příběh je nejhezčím popisem ukázky, jak archanděl Rafael učí léčitelskému umění.

Další známý příběh o Rafaelovi vypráví, jak ho Bůh poslal s prstenem na pomoc králi Šalamounovi se stavbou chrámu. Na prstenu byla pečeť s pentagramem se silou spoutat démony. Jako „Šalamounova pečeť“ je jedním z nejdůležitějších nástrojůceremoniální magie a je základem pro důležitou andělskou invokaci, známou jako Rituál pentagramu. Pentagram je jedním z nejstarších lékařských symbolů a lékárníci v Evropě jej až donedávna používali jako ochrannou známku.

Asociace a symbolika
Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa, den Merkura (ve francouzštině mercredi), a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem.

Egyptský Hermés Trismegistos neboli Thovt přinesl lidstvu posvátná umění, mezi něž patří například geometrie a alchymie. Správné využití těchto „hermetických“ věd je v léčení rozkolů mezi lidstvem a nebesy. Tato transformace byla cílem alchymistů, kteří vzývali Merkura, jak jej nazývali, aby jim pomáhal.

Jméno Rafael znamená „zářící léčitel“ a Rafael jako Merkur nám pomáhá léčit se a ukazuje nám, jak využít znalostí k dosažení království nebeského. Má také velký smysl pro humor a je úžasným průvodcem a společníkem na cestě životem. Jako takový je často zobrazován v podobě poutníka s kloboukem, který v jedné ruce drží saduceus a v druhé lahvičku s lékem. Rafael je vládcem ctností a má prý křídla na spáncích, ramenou a jako Hermés/Merkur i na kotnících. Jeho barvy jsou barvami úsvitu: žlutá, oranžová a bledě modrá.
Více zde: http://andele-a-ja.webnode.cz/products/archandele-ctyr-zivlu-michael-rafael-gabriel-uriel/
Gabriel-laskyplna-pece.jpg
GABRIEL
-PRST BOŽÍ
-řeší oblast ukotvení duše
-řeší třetí čakrové centrum a šesté centrum v závislostech na sobě

GABRIEL, což znamená "Boží síla"
-oznamující lidem délku jejich vyměřeného času zde na tomto světě. Gabriel je andělem trestů, zvěstování a také smrti. Přinášel na zemi Boží vůli a vědomí , jako je radost, živost, tanec a prožitky extází. Zaobírá se vším, co je společného s pohybem, je hybatelem času, umožní změny v budoucnosti, pomáhá nám rozpoznat a porozumět boží vůli a záměr s námi v tomto čase.Zaobírá se komunikací, kre-ativitou, radostnými prožitky a komunikuje s vizionáři. Jeho energie je velmi silná a tvořivá, nastartovává nás k radostnému životu. Jeho energie = BÍLÁ. /M.Abha Kunz/

-Anděl zvěstování, vzkříšení, milosrdenství a smrti
O archandělu Gabrielovi jako o největším andělském poslu je zmínka v Novém zákonu, kde se píše o dvou archandělech: o něm a o Michaelovi. Jméno Gabriel je odvozeno od slova gibor s koncovkou el, což znamená Boží síla. Gabriel je andělem zvěstování, který oznámil Panně Marii, že porodí Božího syna, a Zacharijášovi, že jeho žena Alžběta porodí Jana Křtitele. Proto je Gabriel andělem porodů a naděje, jež bývá tradičně vzýván ženami, které touží počít dítě, a má zvláštní úlohy ohledně porodů a při provádění duší devíti měsíci těhotenství.
Rozštěp mezi nosem a horním rtem je prý Gabrielovo znamení, kde se dotkl dítěte, aby ho nabádal k mlčenlivosti o posvátných zákonech. Při cestách do temnoty v průběhu smrti přichází také Gabriel, aby pomáhal duším dostat se do jejich zaslouženého cíle. Často bývá zobrazován, jak troubí na trub-ku, neboť je andělem oznamujícím konec času a zvěstujícím poslední soud.
Také Islám uctívá Gabriela (v arabštině se nazývá Džibríl) jako velkého posla Páně. Nadiktoval prý nevzdělanému arabskému obchodníku Muhammadovi Korán. Zjevil se mu v zářivě bílém světle a zeptal se ho: „Spáči, jak dlouho hodláš spát?“ Muhammadovi následovníci znali Džibrila jako anděla pravdy a právě ten dovezl Proroka do Ráje.
Asociace a symbolika
V dávném židovském učení byl archanděl Gabriel ženského pohlaví, a to v nebeské hierarchii jako jediný. My samozřejmě víme, že andělé nejsou žádného pohlaví, i když co se polarity týče, někteří se přiklánějí k té či oné. Gabriel určitě inklinuje k polaritě ženské, což dokazuje mnoho jeho atributů.
Gabriel stojí na západě, který bývá spojován s ženským živlem vody. Jako planetární anděl vládne Gabriel pondělí, dnu Luny a znamení Raka, jemuž vládne právě Luna. Luna jako choť Slunce je ze všech nebeských těles nejženštější. Její cyklus vládne menstruačnímu cyklu u žen, přílivu a odlivu a pulzaci vitální energie, která krouží kolem Země.
Mezi Gabrielovy barvy patří lunárně stříbrná a zářivě bílá. Nejlépe je obracet se na něj v období novo-luní nebo úplňku, ale jeho láska, síla a krása se oráží v Luně vždy, když na ni pohlédne-te. /http://www.nakridlechandelu.cz/svet-andelu/archandele
ARCHANDĚL GABRIEL
Anděl zvěstování, vzkříšení, milosrdenství a smrti

O archandělu Gabrielovi jako o největším andělském poslu je zmínka v Novém zákonu, kde se píše o dvou archandělech: o něm a o Michaelovi. Jméno Gabriel je odvozeno od slova gibor s koncovkou el, což znamená Boží síla. Gabriel je andělem zvěstování, který oznámil Panně Marii, že porodí Božího syna, a Zacharijášovi, že jeho žena Alžběta porodí Jana Křtitele. Proto je Gabriel andělem porodů a naděje, jež bývá tradičně vzýván ženami, které touží počít dítě, a má zvláštní úlohy ohledně porodů a při provádění duší devíti měsíci těhotenství. Rozštěp mezi nosem a horním rtem je prý Gabrielovo znamení, kde se dotkl dítěte, aby ho nabádal k mlčenlivosti o posvátných zákonech. Při cestách do temnoty v průběhu smrti přichází také Gabriel, aby pomáhal duším dostat se do jejich zaslouženého cíle. Často bývá zobrazován, jak troubí na trubku, neboť je andělem oznamujícím konec času a zvěstujícím poslední soud.

Také Islám uctívá Gabriela (v arabštině se nazývá Džibríl) jako velkého posla páně. Nadiktoval prý nevzdělanému arabskému obchodníku MuhammadoviKorán. Zjevil se mu zářivě bílém světle a zeptal se ho: „Spáči, jak dlouho hodláš spát?“

Asociace a symbolika
V dávném židovském učení byl archanděl Gabriel ženského pohlaví, a to v nebeské hierarchii jako jediný. My samozřejmě víme, že andělé nejsou žádného pohlaví, i když co se polarity týče, někteří se přiklánějí k té či oné. Gabriel určitě inklinuje k polaritě ženské, což dokazuje mnoho jeho atributů.

Gabriel stojí na západě, který bývá spojován s ženským živlem vody. Jako planetární anděl vládne Gabriel pondělí, dnu Luny a znamení Raka, jemuž vládne právě Luna. Luna jako choť Slunce je ze všech nebeských těles neženštější. Její cyklus vládne menstruačnímu cyklu u žen, přílivu a odlivu a pulsaci vitální energie, která krouží kolem Země.

Mezi Gabrielovy barvy patří lunárně stříbrná a zářivě bílá. Nejlépe je obracet se na něj v období novoluní nebo úplňku, ale jeho láska, síla a krása se oráží v Luně vždy, když na ni pohlédnete.
Více zde: http://andele-a-ja.webnode.cz/products/archandele-ctyr-zivlu-michael-rafael-gabriel-uriel/
Archanděl GABRIEL: „Když pečujete o nějaké dítě, pečujete zároveň i o své vnitřní dítě. Obě činnosti jsou pro vás právě teď důležité.“

Doplňující vzkaz: „Jedním z důvodů, proč je pro vás důležité pomáhat dětem, je fakt, že přitom pomáháte i svému vnitřnímu dítěti. Učíte druhé to, co se sami potřebujete naučit, proto věnujte obzvláštní pozornost poselstvím, která dětem a jejich rodičům předáváte. Vězte, že tyto myšlenky jsou určeny i vám. Udělejte si čas na hraní a hlouposti, smějte se a buďte bezstarostní. Pečujte o své vnitřní dítě s takovou láskou a pozorností, jaké jste jen schopni.“

Jak pracovat s archandělem Gabrielem:

Gabriel pracuje s matkami a dětmi ve všech fázích početí, porodu, adopce a rodičovství. Pomáhá i velkým dětem. Pokud si vaše srdce chce hrát, zavolejte Gabriela, který učiní vše, co je k tomu třeba. Povede vás při péči o vaše vnitřní dítě. Pokud jej požádáte, pomůže vám s vašimi vlastními rodičovskými touhami a potřebami.
Tak toto jsou základní 4 archandělé, kteří mají nejen největší energetické nastavení, ale také
při společném působení mohu změnit velmi mnoho i v naší minulosti- tedy příčiny, ale hlavně
mohou měnit nastavení energií pro náš budoucí směr bytí nyní i v dalších životech./Mak
SANDALFONjpg.jpg
SANDALFON

Archanděl SANDALFON: „Buďte teď k sobě velmi vlídní. Obklopujte se hodnými lidmi, vyhledávejte příjemné situace a prostředí.“
„My andělé vám přinášíme dary od vašeho Stvořitele. Přijměte je s otevřenou náručí“

Doplňující vzkaz: „Sandalfon vám chce pomoci k pocitu vyrovnanosti a soustředěnosti a vřele vám doporučuje, abyste začali poslechem příjemné hudby. Snažte se jí poslouchat, ať budete kdekoli. Mluvte tiše a dělejte pomalé, rytmické pohyby, jako je pohupování se do rytmu hudby nebo nenásilné cvičení jógy. V této době se vyhněte hádkám a konfliktům. Místo toho v ústraní regenerujte svou duši a nabírejte síly. Odložte rozhodování. Až vyjdete ze svého vlídného úkrytu, budete přesně vědět, co máte dělat.“

Jak pracovat s archandělem Sandalfonem:

Sandalfonova aura má uklidňující a chladivý odstín tyrkysové, jako průhledná voda tropického oceánu. Meditujte při pohledu na tuto barvu nebo se dotýkejte kamene spojovaného s jeho energií tyrkysu a všimněte si, jak se vám zpomaluje tep a zklidňuje dech. Sandalfon vám může pomoci k tomu, aby vaše slova a činy byly laskavé a něžné, a přitom měly velký vliv. Protože je to archanděl spojovaný s hudbou, můžete intenzivně pociťovat jeho přítomnost při poslechu hudby, při zpěvu nebo hře na nějaký hudební nástroj.

Archanděl Sandalfon: „My andělé vám přinášíme dary od vašeho Stvořitele. Přijměte je s otevřenou náručí“

Doplňující vzkaz: „Nebe je rozpínavé a stále se rozšiřuje. Jedním ze způsobů, jakým se Nebe rozpíná, je nepřetržité dávání a posílání lásky. Tato láska je k vám vysílána v mnoha podobách a vaším jediným úkolem je ochotně ji přijímat. Právě teď čekají vaše splněná přání na to, až se uvolíte je přijmout. Otevřete těmto darům, svou náruč! Váš Stvořitel si přeje, abyste byli šťastní, zdraví, bezstarostní a měli jste všechno, co potřebujete. Přenechejte mi jakékoli své obavy z přijímání. “

Jak pracovat s archandělem Sandalfonem:

Jednou z hlavních Sandalfonových rolí je doručovat odpovědi na naše modlitby. Sandalfon říká, že každá modlitba je vyslyšena a zodpovězena ( i když odpověď může přijít v jiné formě, než jsme čekali ). Všem modlitbám je v Nebi přisuzována stejná důležitost a je tam dostatek andělů, aby mohli pomoci každému pozemšťanovi. Když máte potíže přijímat, zavolejte na pomoc Sandalfona.
METATRON.jpg
METATRON

Archanděl METATRON: „Zavolejte mě, abych pomocí posvátných geometrických tvarů očistil a otevřel vaše čakry .“

Doplňující vzkaz: „Metatron používá posvátné geometrické tvary k čištění a vyrovnávání energetických center v našich tělech. Požádejte v duchu Metatrona, aby vám otevřel čakry a on jemně spustí svou „metatronskou krychli“ ( útvar zobrazený na obrázku na kartě ) dolů vaší korunní čakrou, která se nachází na vrcholku hlavy. Kostka bude rotovat směrem dolů a odstraní z vašeho těla a energetických center mentální toxiny. Až budou vaše čakry očištěny, pocítíte příval energie a zlepší se i vaše intuice .“

Jak pracovat s archandělem Metatronem:

Metatronova aura je nádherně fialová s žlutozelenými proužky ( žlutozelený odstín připomíná mořskou pěnu – sépiolit ). Kámen spojovaný s Metatronovou energií je melounový turmalín.

Archanděl Metatron: „Máte blízko k dětem. Můžete pomáhat hlavně těm citlivým.“

Doplňující vzkaz: „Součástí vašeho životního poslání je pomáhat dětem a učit je. Jste tady, abyste pomáhali dětem, aby si uchovaly a rozvíjely své duševní a duchovní dary. Informujte dospělé, jak přirozeně a bez použití chemikálií živit a vychovávat tyto zvláštní děti. Velmi malé Křišťálové děti a o něco starší Indigové děti jsou velice důležité pro budoucnost této planety. Můžete pomoci zajistit jejich šťastnou budoucnost a já vám v tom pomohu .“

Jak pracovat s archandělem Metatronem:

Jestliže cítíte potřebu pomáhat dětem ( svým vlastním nebo dětem obecně ), požádejte Metatrona o úkol, který by korespondoval s vašimi přirozenými vlohami a zájmy. Metatron intenzivně pracuje se senzibilními, jasnovidnými a podobně nadanými dětmi a velmi rád pomáhá dospělým, kteří se těmto dětem chtějí věnovat. Pokud pro tuto misi potřebujete více času, peněz, nápadů, kontaktů nebo jiné podpory, zavolejte Metatrona. Pomůže vám zhmotnit to, co potřebujete, abyste se mohli plně soustředit na Křišťálové a Indigové děti, které tak miluje.
arcangel chamuel corazon.jpg
CHAMUEL

Archanděl ChAMUEL: „Vaše životní poslání je impulsem k prospěšné změně ve vaší profesní dráze.“

Doplňující vzkaz: „Modlitbou jste žádali o pomoc s kariérou a teď se vám jí dostalo. Někdy jsou změny vnímány jako stresující záležitosti, já však jen pomáhám odstranit z vašeho života to staré, aby se v něm mohlo udát něco nového. Věnujte zvýšenou pozornost opakujícím se nápadům, snům a vizím, neboť jsou to Boží vnuknutí, která vás vedou po vaší vysněné životní dráze. Možná ji před sebou neuvidíte celou ( nebo nerozeznáte, kam vede ), ale budete provázeni světlem, které ozáří každý váš další krok.“

Archanděl Chamuel: „Pomáhám vám ve vztahu s vaším duchovním partnerem.“

Doplňující vzkaz: „Láska je právě teď ve vás i kolem vás. Nemusíte ji hledat. Svými láskyplnými myšlenkami a laskavými skutky totiž přivoláváte do svého života lásku a ona se zrcadlí ve všech jeho aspektech. Přivolejte mě, abych vedl vaše myšlenky a činy a přilákal do vašeho života milostný vztah. Probírejte se mnou svůj milostný život. Pomohu vám zamilovat se do vašeho života, pomohu vám s uzdravením a vytvářením nádherných vztahů.“

Jak pracovat s archandělem Chamuelem:

Chamuelovo jméno znamená „Ten, který vidí Boha“. Jeho schopnost jasného vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životnímu poslání a zálibám. Kdykoli budete potřebovat, zavolejte Chamuela coby svého rádce v oblasti povolání!
raziel-295x300.jpg
RAZIEL

Archanděl RAZIEL: „Pomáhám plně probudit váš duchovní zrak, abyste mohli jasně vidět Nebeskou lásku.“

Doplňující vzkaz: „Vaše jasnovidnost může mít různé podoby: mohou to být prchavé mentální obrazy objevující se ve vaší mysli; sny; věci, které opakovaně vídáte ve fyzickém světě; aury a energie nebo zjevení. Všechny stránky jasnozřivosti jsou krásné a pestré. Těšte se z nich a důvěřujte jim. Soustřeďte se na to, že chcete vidět pouze lásku, a také ji uvidíte.“

Jak pracovat s archandělem Razielem:

V Razielově auře se objevují všechny barvy duhy; je jako nádherné spektrum světla. Používání krystalů kříšťálu zvětšuje jasnozřivost a pomáhá vám přiblížit se Razielovi.
jeremiel-496x296_c.jpg
JEREMIEL

Jeremiel znamená boží soucit, pomáhá duším, které přišly po smrti do jiného světa, zhodnotit jejich život. Je to služba s kterou pomáhá i dosud žijícím. Jestliže si chcete provést rekapitulaci svého života, abyste mohli provést pozitivní změny, zavolejte JEREMIELA. Pomůže Vám provést odvážné vyhodnocení dosavadního života, abyste se mohli poučit z předchozích zkušeností a byli v budoucnosti silnější a soustředěnější na lásku.

Jeremiel říká: " Vyhodnocování života v pravidelných intervalech může být pro Vás prospěšné, při rozhodování o dalších krocích.

Zhodnotíte li vlastní křižovatky tak nebudete ani trpět ani litovat, že jste si mohli vést lépe.
Vyhodnocení života je samozřejmě více srozumitelné na druhé straně,přesto tady na zemi z tohoto vyhodnocení můžete najít důležitá ponaučení, která Vás posunou dále. Pokud budete chtít s tímto vyhodnocením pomoct přivolejte si mě. I zdánlivé maličkosti, mohou být důležité.

Najděte si klidou chvíli a já Vám přehraji v obrazech, hlavní události Vašeho života , které roznítí Vaše vzpomínky i na ty zdánlivě méně důležité události, které ale mohou být velmi podstatné pro další kroky.

Pomáhá:
s Jasnovidectvím a prorockými vizemi
s vyhodnocováním života a provádění životních změn
s psychickými sny včetně jejich výkladu
INVOKACE: Archanděli Jeremieli prosím pomoz mi, najít klíčové události v mém životě, pomoz mi se lépe nasměrovat
žádám Tě o prorocký vhled do mé budoucnosti. Poskytni mi jasné rady co mohu změnit.
Děkuji Ti.
Více zde: http://www.andelske-leceni.com/archandel-jeremiel/
zadkiel (1).jpg
ZADKIEL

Jméno Zadkiel znamená „Boží spravedlnost". Je pokládán za archanděla milosrdenství a shovívavosti, snad proto, že zabrá­nil Abrahamovi v obětování jeho syna Izáka Bohu.
Zadkiel vám může pomoci, abyste byli milosrdní a soucitní k sobě i k jiným a dokázali odpouštět. Takto je andělem léčby, který pracuje vedle archanděla Michaela na nahrazení negativ­ních energií vírou a soucitem. Zadkiel nám pomáhá vidět božské světlo v našem nitru i v jiných a učí nás nesoustřeďovat se jen na povrch osobnosti, chybné chování nebo ego.
Pokládáte-li obtížné odpustit něco sobě či jiným, požádejte o zásah Zadkiela. Jedná jako štětka na čištění komínů a vyčistí vám tělo, mysl a srdce od tendencí neodpouštět. To ovšem ne­znamená, že budete schvalovat něčí hrubé chování. Znamená to jen, že nebudete lpět na emocionálních pozůstatcích starých si­tuací.
Archanděl Zadkiel je rovněž znám tím, že pomáhá funkcím paměti. Potřebujete-li si zapamatovat důležité informace, zapo­mněli jste, kam jste položili klíčky od auta nebo jen chcete zlepšit svoji celkovou paměť, přivolejte Zadkiela.
Pomáhá:
* se soucitem
* s nalezením ztracených předmětů
* s odpouštěním sobě a druhým
* s léčbou, emocionálně i fyzicky
* s posílením paměti
* se zapamatováním důležitých informací
* se studiem, testy a studentům
INVOKACE
Jste-li naštvaní, přivolejte Zadkiela, aby zasáhl:
„Archanděle Zadkieli, pomoz mně, prosím, vyléčit mé srdce. Zařiď, abych uměl odpouštět. Existuje-li něco, co nevidím, pomoz mně, prosím, abych to jasně viděl. Potřebuji-li více soucitu, naplň mé srdce milosrdenstvím. Jsem-li naplněn obavami nebo úzkostí, naplň, prosím, mé srdce vírou a klidem. Nyní přenechám tuto situaci plně tobě a Bohu a věřím, že Bohem poskytnutá léčivá síla se postará o všechny detaily s božským milosrdenstvím, harmonií a moudrostí. Děkuji ti."
Více zde: http://www.andelske-leceni.com/archandel-zadkiel/
ARIEL.jpg
ARIEL -LEV BOŽÍ


Arielovo jméno znamená "lev nebo lvice boží", a tento archanděl je tudíž spojován se lvy. Když je Ariel ve vaší blízkosti, začnete narážet na zmínky o lvech či je vidíte kolem sebe. Některá umělecká díla zpodobňují Ariela se lví hlavou. Tento archanděl je rovněž spojován s větrem, takže je-li Ariel poblíž, můžete cítit závany větru.
Archanděl Ariel je popsán v knihách židovské mystiky a kabalistické magie, jako Šalamounův testament, Větší Šalamounův klíč, Ezra a Hierarchie blažených andělů. Ariel při provádění zjevení, osvobozování duchů (podobné exorcismu) a božské magii úzce spolupracuje s králem Šalamounem.
Ariel vládne rovněž duchům či andělům přírody spojovaných s vodou. Jsou podobné vílám a jejich úkolem je dohlížet na zdravé životní prostředí u moří, jezer, řek, potoků a rybníků. Archanděl Ariel s vámi může navázat kontakt, abyste mu pomohli s udržováním čistoty vod a jejích obyvatel. Jestliže mu s tímto úkolem pomůžete, může se vám dostat odměny v podobě báječných zjevení a zvýšené magické moci.
Ariel se zabývá léčbou a ochranou přírody - včetně zvířat, ryb a ptáků, zvláště divokých. Najdete-li zraněného ptáka nebo jiné nedomestikované zvíře, které potřebuje ošetřit, přivolejte na pomoc Ariela. Ariel při léčbě zvířat spolupracuje s archandělem Rafaelem.
Archanděl Ariel říká:
Jsem hluboce znepokojen stavem životního prostředí na celém světě, které je vždy v choulostivé rovnováze a nyní potřebuje nápravu a obnovu. Mám spoustu úkolů pro ty, kteří mně jsou ochotní v této snaze pomáhat. Slibuji, že vám přidělím pouze úkoly, které budou v souladu s vašimi zájmy a časovými možnostmi. Vaší odměnou bude radost, vycházející ze srdce a šířící se i do životního prostředí, kterému jste se věnovali. Vřele vám děkuji za to, že přicházíte planetě na pomoc!"
Pomáhá:
* s božskou magií
* ochranou životního prostředí, zvláště vodních ploch
* se zjeveními
* s divokými zvířaty, rybami a ptáky - léčí je a chrání
INVOKACE
Archanděla Ariela můžete zavolat kdykoliv a kdekoliv. S největší pravděpodobností budete cítit jeho přítomnost či ho slyšet nebo vidět, provedete-li invokaci ve venkovní přírodě (zvláště v blízkosti nějaké vodní plochy):
"Archanděli Arieli, žádám si tvoji přítomnost. Rád bych pomohl s ochranou životního prostředí a proto tě chci požádat, abys mi přidělil nějaký božský úkol v tomto důležitém poslání. Žádám tě, abys mi ukázal způsob a podporoval mě v této snaze. Děkuji ti za radost, kterou tento úkol přinese mně a světu."
Více zde: http://www.andelske-leceni.com/archandel-ariel/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one