Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
2-anděl +země..jpg
ARCHANDĚLÉ

Archandělé-kdo to jsou?

ARCHANDĚL
- je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie. Slovo pochází z řeckého αρχάγγελος (archangelos, z archón = vládce a angelos = posel). Slovo tedy znamená nejvyšší posel Boha. V Bibli se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael. Gabriel, zmíněný Lukášem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel je pou-ze v apokryfní knize Enochově./wikipedie/

Velcí archandělé jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělských říších, ale v angelologii vládne trochu zmatek ohledně toho, kým skutečně jsou a jaké role zastávají. Tento problém pramení ze sa-motného termínu archanděl, který odkazuje na jakéhokoli anděla nad nejnižším kůrem. V určitém slova smyslu jsou mocní cherubíni a serafíni také archanděly, i když archandělský kůr je podle Dionýsiovy hierarchie druhým nejnižším řádem z devíti.
Archandělé jsou nejvíce vyzařujícími bytostmi, které se zjevují lidstvu. Anděl s větším světlem, než je například Michael, by byl příliš jasný a smrtelníci by při jeho spatření mohli oslepnout. Co se počtu archandělů týče, tak obecně je přijímán počet sedmi, i když křesťanské církve uznávají pouze dva.
Okultní angelologie vyzdvihuje čtyři jako archanděly čtyř větrů a čtyř živlů. To vytváří základnu pro andělský ekvivalent „kruhu síly“ neboli léčivého kruhu Indiánů, který je zřejmě nejzáklad-nějším rituálem známým člověku a je v souladu s tradicemi na celém světě. Zbývající tři archan-děly tvoří „planetární andělé“. Existuje mnoho různých seznamů těchto sedmi archandělů, ale ve všech je Michael a Gabriel, většinou také Rafael a zpravidla i Uriel. Na tyto čtyři archanděly se podíváme blíže:
110325122529_35213a6504e197.jpg
PROROCTVÍ STAŘENKY Z VALDRES

5.9.2015Redakce4 Kategorie: Historie
PROROCTVÍ STAŘENKY Z VALDRES (1968)


Zveřejněné r.1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem: sexuální nevázanost i v církvi a násilí vůči emigrantům bude předzvěstí světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí. (Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu).
Stará 90-ti letá žena z Valdres dostala v roce 1968 od Boha proroctví (vidění). Emmanuel Minos konal modlitební shromáždění v jejím bydlišti. Setkal se s ní a slyšel, co zažila. Zapsal to, ale protože si myslel, že to vyznělo velmi zmateně, dal to do šuplíku. Ale po téměř 30ti letech se na to podíval a uvědomil si, že to bude muset vyprávět ostatním. Uplynulo nyní téměř 47 let od roku 1968 a hodně se od té doby změnilo! Žena z Valdres byla duchovně probuzenou a pravou křesťankou, kterou měli ve velké úctě všichni, kteří ji znali. Stará žena řekla:

I.

Bylo to jako mapa rozevřená přede mnou. Viděla jsem to na vlastní oči. Na mapě byly zaznamenány všechny části světa. Všimla jsem si Evropy, Skandinávie, a Norska. To, co jsem viděla, byly jevy, které nastanou v čase před návratem Ježíše a než vypukne třetí světová válka. Než přijde Ježíš znovu a než třetí světová válka vypukne, dojde k uvolnění. Bude dlouhé období míru mezi velmocemi (řekla to r.1968, kdy studená válka dozrála k válečnému konfliktu). Lidé si budou dělat dlouhodobé plány. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940. Třetí světová válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa.
5.9.2015Redakce4 Kategorie: Historie
PROROCTVÍ STAŘENKY Z VALDRES (1968)
Sdílejte článek:
Facebook197TwitterGoogle+WhatsAppEmailRedditSMSVKViberGoogle Gmail
BS 05|09|2015

Zveřejněné r.1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem: sexuální nevázanost i v církvi a násilí vůči emigrantům bude předzvěstí světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí. (Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu).
Stará 90-ti letá žena z Valdres dostala v roce 1968 od Boha proroctví (vidění). Emmanuel Minos konal modlitební shromáždění v jejím bydlišti. Setkal se s ní a slyšel, co zažila. Zapsal to, ale protože si myslel, že to vyznělo velmi zmateně, dal to do šuplíku. Ale po téměř 30ti letech se na to podíval a uvědomil si, že to bude muset vyprávět ostatním. Uplynulo nyní téměř 47 let od roku 1968 a hodně se od té doby změnilo! Žena z Valdres byla duchovně probuzenou a pravou křesťankou, kterou měli ve velké úctě všichni, kteří ji znali. Stará žena řekla:

I.

Bylo to jako mapa rozevřená přede mnou. Viděla jsem to na vlastní oči. Na mapě byly zaznamenány všechny části světa. Všimla jsem si Evropy, Skandinávie, a Norska. To, co jsem viděla, byly jevy, které nastanou v čase před návratem Ježíše a než vypukne třetí světová válka. Než přijde Ježíš znovu a než třetí světová válka vypukne, dojde k uvolnění. Bude dlouhé období míru mezi velmocemi (řekla to r.1968, kdy studená válka dozrála k válečnému konfliktu). Lidé si budou dělat dlouhodobé plány. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940. Třetí světová válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa.

ww3-36

II.

Není správné se vzdávat čehokoliv pravého a ryzího z křesťanství. Ústupky způsobí supervlažnost mezi věřícími. Přestanou být otevřenými k přijímání ostře kritických kázání. Lid nebude chtít slyšet o hříchu a milosti, o přikázáních a evangeliu, o pokání a nápravě. Nový druh kázání převezme kazatelny. Nastane honba za štěstím, prosperitou a materiálním bohatstvím. Budou se hlásat optimistická kázání. Kostely se začnou vyprazdňovat. Totéž se stane s modlitebními domy a místnostmi. Věřící na sebe nevezmou svůj kříž a nebudou následovat Ježíše po úzké cestě. Zábava, umělecké a kulturní aktivity převezmou více a více prostoru, aby odstranily úzkost a hněv tam, kde chybí pokání a náprava.

III.

Budou existovat takové morální normy, které jsme dosud nezažili. Lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali. K dispozici bude velká nečistota před manželstvím. Velmi častá bude manželská nevěrnost. Ano, dokonce i v křesťanských manželstvích bude nevěrnost a rozvody. Hříchů homosexuální zvrácenosti začne být víc než dost. Bude dokonce akceptován v křesťanských kruzích. (v r.2011 už existují sňatky homosexuálů v luterských kostelech Norska, Švédska, Finska, od 15.6.2012 i Dánska). Mnoho nečistoty před manželstvím a mnoho nevěrnosti v manželství se stanou normálními a budou ospravedlňovány ze všech stran, hledisek, úhlů pohledu. Vstoupí dokonce do křesťanských kruhů a my je budeme hýčkat – dokonce i homosexualitu. Televize bude hrát hlavní roli zla. Bude mnoho televizních kanálů (r.1968 v Norsku byl teprve 1. kanál). Televize bude plná násilí. Násilí se tehdy stane pro lidi zábavou. A násilí, kterému se lidé naučí v televizi, vstoupí nakonec do ulic měst a obcí. Televize bude ukazovat intimní scény. Nejintimní záležitosti, které patří jen do manželského soukromí, se budou ukazovat. Ale r.1968 jsme měli ještě vhodný paragraf, který nepovoloval obscénní scény. Ona mi proto řekla zvýšeným hlasem: „To nastane, až přijde čas.“

IV.

Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých zemí. Přijdou do Evropy, Skandinávie, včetně Norska. Bude jich velmi mnoho. Tehdy je místní lidé začnou nenávidět a budou silně proti nim. Když to řekla, rozplakala se. Budou s nimi zacházet jako s Židy před druhou světovou válkou. Naše hříšnost tím dosáhne plnosti a vypukne válka. Nejprve jako konflikt, menší konflikt . Ale to nebude konec. Rozroste se a rozšíří. Konečně se to vyvine do velké války. Nakonec do celosvětové války s použitím hrozných zbraní, včetně těch jaderných. Vzduch, půda a vody budou otráveny a zničeny. Lidé z průmyslových zemí, Ameriky, Evropy, Austrálie, Japonska a dalších podobných oblastí, budou muset uprchnout. Nemohou tam déle žít. Budou se snažit dostat do nejchudších zemí, které se vyhnuly nejhoršímu. Ale ty nebudou ochotny je přijmout.http://pravyprostor.cz/proroctvi-starenky-z-valdres-1968/
OBR Z POUŠTĚ.jpg
OBŘI VE SVĚTĚ

Biblický obr z Turecka

V 50 letech 20. století narazili dělníci, kteří pracovali na stavbě silnice poblíže města Homsna, na jihovýchodě Turecka, v údolí řeky Eufrat, na obrovský hranatý předmět připomínající rakev. Uvnitř byly ostatky tvora, podobného svým vzhledem člověku, avšak dvakrát většímu!
Bohužel byla drtivá většina zdejších nálezů zničena těžkými stroji a nikdo neví, kde domnělé kosti obrů nakonec skončily. Zmizely stejně nevysvětlitelně, jako mnoho ostatních kontroverzních nálezů obřích ostatků.

Kopii jedné z gigantických kostí můžeme dnes ale obdivovat v Mt. Fossil Museum ve městě Crosby-ton vzdáleného 400 kilometrů od Dallasu v v Texasu. Místní ředitel Joe Taylor o nálezu řekl toto:
„Objevená stehenní kost měřila 120 centimetrů a dnes se předpokládá, že bytost, jíž patřila, byla vysoká 430 až 490 centimetrů.“ Takoví mohli být například obři, o kterých hovoří seriozní židovský historik Flavius Josephus (37-100 n. l.):
„Bytosti s těly tak obrovskými a tvářemi tak zcela odlišnými od běžných mužů, že byli šokující na pohled a příšerní při vyjednávání.“

Naskýtá se otázka: Mohlo snad jít o nějaké dávné potomky biblického obra Oga?
Jak je možné, že těchto nálezů obří kostí je ale takové množství? Měli snad všichni tito lidé nějakou „vrozenou vadu?“ A jestli ne, tak jak asi vznikli?
Nebo zde vidíme důkazy o tom, že na naší Zemi opravdu žili bájní Titáni?
Více zde: http://www.fascinujici-svet-zahad.cz/
Obři v Nevadě - Jeskyně obřích lidožroutů v Nevadě
V roce 1911, v americké Nevadě, vykopali dělníci těžící guano,(přírodní hnojivo), které pochází z trusu netopýrů, další překvapivý nález.
Důlní inženýr a amatérský archeolog John. T Reid tu odkryl v pravěké jeskyni ostatky obřích lidí s rezavými vlasy a vousy. Jejich výška jak ke svému překvapení naměřili archeologové, byla na svou dobu unikátní, měřili od 2 do 2,5 metru.
Tyto obry znali indiáni kmene Piutů, kteří jim říkali Si-Te-cah, jak jim říkali jejich pradědečkové.
„Piutové říkají, že kmen Si- Te - Cah žil na jezeře u jeskyně. Piutové a dlouhonozí rusovlasí obři ne-vycházeli dobře. Indiáni obviňovali Si - Te - Cah z kanibalismu a vedli proti nim válku.

Po dlouhém boji koalice kmenů chytila zbylé obry jeskyni nazvané dnes Lovelock,“ popisuje americký výzkumník Dr. Joseph Jochmans.
Když prý zbývající Si-Te - Cah odmítali vylézt ven, navršili indiáni před ústí jeskyně klestí, které zapá-lili a všichni obři prý zemřeli v jeskyni zadušením v hustém kouři či v plamenech. Jsou tyto pověsti, děděné po celé generace pravdivě?
Vše nasvědčuje tomu, že ano. Při pozdějších archeologických průzkumech bylo totiž v jeskyni nale-zeno 10 000 různých artefaktů, jako jsou kamenné nože, košíky a lovecké nářadí.
Vědci ale nejevili ochotu se těmito nálezy blíže zabývat, proto horníci většinu mumií nakonec zlikvido-vali a tak je vlastně zázrak, že jedna celá lebka, měřící 30 centimetrů, je dnes uložena v Humboltově muzeu v Berlíně.

Celý případ by jistě upadl nakonec v zapomenutí, kdyby zdejší noviny Lovelock Review-Miner nepři-nesly dne 19. června 1931 článek o jedinečném nálezu dvou koster na dně Humboltova jezera. Jedna z nich měla výšku 260, druhá měřila zhruba 3 metry!
Podle další reportáže těchto novin měla být o něco později vykopána na Fridemanově ranči objeveny ostatky další obří bytosti, vysoké 230 centimetrů.
Obrovské lidské zuby- stoličky, byly objeveny v roce 1926 v dole Eagle II. v Montaně. Horníci je našli v uhelné vrstvě staré přinejmenším 30 milionů let.
1936- německý antropolog a paleontolog Larsan Kohl v u jezera Elajyzi ve Střední Africe obří kostry nalezené na břehu, 12 mužů a 350-370 cm. Měli 2 řady horních i dolních zubů. Jejich lebky byly po-divně skoseny až po bradu.

V Polsku se za II. světové války kopaly při hromadných popravách obří jámy, přitom byly nalezeny zkamenělé lebky o výšce 55 cm - to je 3x více než z běžného člověka. Ten, komu by taková lebka patřila, by musel podle výpočtů měřit 3,5 metru.
950 - V Jižní Africe byl u diamantového dolu objeven obrovský kus lebky o výšce 45 centimetrů, nad jejímiž očnicovými oblouky byly podivné výrůstky, připomínající rohy. Antropologové určili artefaktu stáří na 9 milionů let.
Roku 2008 v Gruzii, odhalili archeologové kosti obrovských rozměrů.
Velký kaňon - nad vesničkou Tuba City jsou obři vyrytí do skalní stěny.
V Austrálii nalezl známý archeolog Rex Gilroy západně od Blue Montains otisky obrovských lidských nohou, palice, sekery, nože, obří páteř a stoličku o rozměrech 5x8 cm.
Více zde: http://www.fascinujici-svet-zahad.cz/
7_mind-thoughts-god.jpg
CO MI MŮŽE ZABRZDIT SPLNĚNÍ SI PŘÁNÍ?

-to že si TO PROSTĚ NEDOVOLÍM MÍT

-to, že si TO PODLE MOJÍ DUŠE NEZASLOUŽÍM

- to, že sobě NEVĚŘÍM, ŽE MÁM TOLIK SÍLY V SOBĚ, V MÉ DUŠI

- to, že NEVĚŘÍM VESMÍRNÝM SILÁM, ANI ZÁKONŮM PŘITAŽLIVOSTI

- to, že POCHYBUJI
1)O SOBĚ
2)O TOM, ŽE SE TO SPLNIT MŮŽE
3)O TOM, ŽE DUCH MŮŽE TOTO USKUTEČNIT
4)O TOM, ŽE BYCH ZROVNA JÁ TAKY MOHL....a tak dále, si doplňte ty své vlastní POCHYBY, které vám zde naskakují ve vaší mysli právě teď.

Toto jsou totiž ty VAŠE ZÁBRANY, PROČ SE VÁM NEPLNÍ VAŠE PŘÁNÍ.
A proč je máte v sobě?

- protože jde o Vaši duši, o to, JAKÉ FREKVENCE VÝVOJE PRÁVĚ MÁ
-protože TO, SOUVISÍ S TÍM, JAK SAMI SEBE VNÍMÁTE
- JAK SEBE HODNOTÍ VÁŠ DUCH v souvislosti DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ UNIVERSA, zde spadá
1. hodnoty vaší duše
2. váš osobní morální kodex
3. empatie a pomoc druhým
4. činnost pro planetu a vesmír
5. schopnosti UVĚDOMOVÁNÍ SI, VAŠICH ČINŮ, ROZHODNUTÍ A NESENÍ ZA NĚ SVÉHO DÍLU ODPOVĚDNOSTI!!!

Pak na základě toho, se vám daří ve vašem nynějším životě také "manifestovat svá přání"! Jde o důmyslný komplex duchovních nastavení,
jež v nás pracuje neustále, bez přestání ve dne i v noci, a neustále tak dokumentuje KAŽDIČKÝ VÁŠ ČIN, KAŽDÉ VAŠE ROZHODNUTÍ, od těch nejmenších vnitřních pocitů, až po velké emoční projevy, vnímání, či dokonce hodnocení druhých v jejich situaci, a pak ve výsledku, se vám neustále pře-vibrovává tok vašich energií, jež má k dispozici právě ta VAŠE DUŠE, k tomu plnění vašich přání!!!
VY sami jste tím, kdo určuje tok všech energií, a pokud si nevyřešíte to, co porušujete v zákonech celého Universa, bude vás v tom vaše duše vždy , podle zákonů celého Universa, brzdit, protože pokud DUCH NEZVLÁDÁ SÁM SEBE, nemá právo disponovat tak velkou silou, aby si mohl plnit cokoli si vymyslí. Je to vlastně tím ochrana všeho stvořeného ve vesmíru a všech ostatních duší, jež zde žijí.
Pokud, ale začnete dodržovat veškeré zákonitosti, a sami se rozhodnete pro růst své duše a ukotveného ducha v ní, potom jsou vám dveře v každém směru, jak vám růst usnadnit plně otevřeny, začnete potkávat ty správné lidi, co vás posouvají, začnete si víc uvědomovat to, jak se rozhodujete, jak cítíte, a co děláte v každé minutce svého života, a tím si začnete víc a víc uvědomovat svou vlastní ODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY, A ZAČNETE JE SAMI O SVÉ VŮLI NAPRAVOVAT- a toto je pozvolné vývojové karmické čištění, vedené vašim nevědomím, ale těm, kdo již "dozráli k určitému stupínku vývoje ducha", je pak umožněno jít i cíleněji a rychleji, ti pak se setkají s někým, kdo je vede při cílených karmických očistných technikách, kdy pracuje jejich duch na sobě a současně jsou jim zvyšovány postupně jejich vibrace energií shodně s jejich "řízeným růstem duše", takto se to děje například i u mnou vedených očistných programech karmického čištění paměti duše-proklik níže.
Propast v Hranicích
Propast v Hranicích
Nejhlubší místo v ČR

Nejhlubší propast v České republice a nejhlubší sladkovodní jeskyně světa. Zdá se, jako by snad ani neměla dno. Všechny pokusy o jeho naměření zatím selhaly. Posledním ověřeným údajem je 373 metru, odborníci ale odhadují, že se může vyhoupnout až na úctyhodných 800 metrů.
Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na katastru města Hranice. Propast se nachází v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbra-šovských aragonitových jeskyní. Podle pověsti do ní na koni skočil moravský král Mojmír II., aby totéž v noční temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících Moravu. Na samé dno zatím nepronikla žádná sonda ani miniponorka. I přesto podle naměřených údajů vyplývá, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě.

Přístupových tras k Hranické propasti existuje několik. Nejkratší vychází od železniční zastávky Tepli-ce nad Bečvou. Od propasti je také krásný výhled na okolní krajinu – Hostýn, Kelečský Javorník a Beskydy. Pokud budete pokračovat dál po naučené stezce, dovede vás až ke zbytkům zdí a valů romantické zříceniny hradu Svrčov. Hranický kras představuje unikátní území: na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla leptáním vod prosakujících z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin. Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Suchá rotunda. Potápěči, kteří se vydali do hlubin jeskyně pod jezírkem, získali krásné záběry krápníkové výzdoby, především tzv. gejzírových krápníků, což jsou krápníky s tvarem sopky a kráterem, ze kterého tryskala minerální voda v dobách největší vulkanické aktivity.

Lidé se snažili změřit hloubku propasti odedávna. První průzkumy Hranické propasti se datují do roku 1900, o existenci propasti ale věděl už Jan Amos Komenský, který ji jako vůbec první krasový útvar zachytil na plánu Moravy. Jedná se o nejhlubší propast v České republice. Dno se nejdříve měřilo pomocí olovnice, od šedesátých let 19. století se Hranická propast stává výzvou pro potápěče. Roku 1974 byla spuštěna sonda do hloubky - 175m, při připočtení suché části dosáhla celková hloubka propasti hodnoty - 245,5 m. Roku 1995 byl do výzkumu zapojen dálkově ovládaný robot - "miniponor-ka“ R.O.V. Hyball, která dosáhla hloubky - 205 m. 1.10.2012 dosáhl tým potápěčů v čele s Krzystofem Starnawským hloubky 373 metrů pod hladinou. Zbytek, u kterého se předpokládá hloubka 700 - 800 metrů, na svůj objev čeká pod vodou. Celá oblast je součástí Národní přírodní rezervace Hůrka./http://www.kudyznudy.cz/
Hora Kailash
Hora Kailash
KAILASH

-záhadná hora?
-jde o pyramidu?


Bájná hora, na níž pramení 4 z největších řek světa / Ganga, Indus,Žlutá řeka,Mekong/. Tato nejbájnější oblast světa s velmi silnými energiemi, patří k nejmagičtějším oblastem světa.Traduje se, že pod Kailáshem je jeden ze vstupů do paralelního světa, bájné Šambaly.

V údolí na východní straně žil prý 11 let významný jogín a básník Milarepa, v údolí na západní straně pobýval v jeskyni věhlasný jogín a mág Padmasambhava. Kailás představuje mužský prvek, pod ním ležící jezero Manasaróvar, nejposvátnější jezero Asie (v roce 1948 do něj byla vsypána část ostatků Mahátmy Gándhího), které představuje prvek ženský.Samotná hora je uváděná, jako největší z pyramidálních útvarů světa.

Poutní okruh kolem posvátné hory Kailás začíná kamennou stúpou – bránou představující vnitřní očistu. Celá pouť symbolizuje cestu životem, smrtí, posmrtným stavem, znovuzrozením a všem těmto fázím bytí odpovídá i příslušný úsek cesty.
Kailas či Kailás, Kailáš či Gang Rinpočhe je nejposvátnější tibetská hora. Nachází se v západním Tibetu 960 km západně od Lhasy a 100 km severně od města Purang, v pohoří Transhimálaj. /Wikipedie/
Nadmořská výška: 6 638 m
Prominence: 1 319 m
Pohoří: Transhimálaj, Himálaj

Tibet patří mezi nejmagičtější místa naší planety. Nacházejí se zde překrásné vysokohorské scenerie, velmi silná energetická místa, působivé kláštery, pevnosti, ale také otevření, srdeční a krásní Tibeťané. To vše sem přitahuje mnoho poutníků, cestovatelů, turistů.Tibet, na své jižní hranici lemovaný Himálajem se rozprostírá na obrovské náhorní plošině v průměrné nadmořské výšce 4500 metrů nad mořem a je nejvýše položeným trvale osídleným územím. Nacházejí se zde jak pouště, tak zbytky pralesů, ale také travnaté stepi se spoustou sladkých i slaných jezer. Pramení tu několik veletoků – Indus, Brahmaputra, Žlutá řeka, Mekong.
Monte- Argentina
Monte- Argentina
MONTE - POUŠŤ ARGENTINY

Nachází se v Argentině v severní Americe, pokrývá přibližně podhorské oblasti Catamarca , La Rioja , San Juan , San Luis a Mendoza provincie, plus západní polovinu La Pampa a extrémní sever Río provincie černocha , Poušť leží jihovýchodně od pouště Atacama v Chile , severně od většího patagonské pouště , na východ od And a na západ od pohoří Sierra de Córdoba . Poušť leží jihovýchodně od Atacama v Chille, severně od vnější patagonské pouště, na východ od And a na západ od pohoří Siera de Cordoba.

Poušť vlivem závětří And leží ve srážkovém stínu, takže zde téměř neprší. Díky této vyprahlosti se zde zformovala poušť Monte společně s okolními pouštěmi.Vyprahlé země představují přibližně 60% z celkové plochy Argentině, a nachází se ve třech hlavních biogeografických provincií: Patagonie, Puna a Monte.To představuje více než 38 milionů hektarů v západní oblasti oblast země, v provincii Salta, TucumaHn, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuque'n, Riho Negro, Buenos Aires a Chubut. Celé území je nazváno zřejmě podle nefunkčního stratovulkánu Monte Pissis. I zde žije větší počet živočichů a rostlin, vlivem závětří, které jim poskytují Andy.
images (1)roztrhaná duše.jpg
POSEDLOST - DÉMONICKÉ OVLIVNĚNÍ

Posedlost uznávají Řekové, rabíni i
křesťanství. V Novém Zákoně slovo démon vždy znamená zlého ducha. Démoni
jsou duše obrů, potomci andělů, kteří se stýkali s dcerami lidskými, působí
fysické i mravní zlo, rozšiřují neštěstí a hřích. Podle křesťanských názorů
mágové konají své divy pomocí démonů, ve které se také proměnili staří
pohanští bohové. Podle Taciana jsou démoni původci modloslužby, věšteb,
překážejí poznání pravého Boha, aby byla utvrzena jejich říše.
Duchový svět je hodnocen mravností; proti výšinám světla a dobra šikují se
nížiny zla a temnot. Představa andělských a démonických sil je vázána na
skryté vlastnosti věcí.
Vše zemské má prototyp v nebeském, tvar lidský
odpovídá tvaru vyššímu, z něhož se vlévá lidská forma v lidské bytosti
v okamžiku oplození. Filo praví v traktátu „De Gigantibus“: „Celý svět je oživen
a každá věc má svého ducha. Také hvězdy, které jsou nejdokonalejší bytosti,
neboť se pohybují v kruzích.“
Lidské představy duchů obsahují v sobě jmenovitě náznaky postupu
vytváření světů. Existence hmotného vesmíru jest vlastně konečným výsledkem
onoho kosmologického dění, které tak výstižně dovedli staří tvůrcové
zasvěcovacích bájí vtěliti do legendy andělského pádu.
Tato legenda, jež se
vyskytuje u všech národů, pokouší se vysvětliti fysické i mravní zlo.
Indické tradice knihy „Šasta“ hlásají: „Věčný je Bůh, tvůrce všech věcí,
všemohoucí a vševědoucí. Věčný pozoruje svoje bytování, rozhodl se sděliti svou
nádheru a podstatu s bytostí, jenž by byla schopna účastniti se jeho blaženosti. I
vytvořil tuto bytost z části své přirozenosti a tato bytost, jež nutně musí -
poněvadž odstoupila od Boha - míti nedokonalé síly, jest uschopněna, aby se
těmito nedokonalými silami stala dokonalou, což se musí státi její svobodou. A tak
byli nejdříve stvořeni Brahma (analogie archanděla Michaela), Višňu (Rafael) a
Šiva (Gabriel), pak Mahasasur a vojska andělů (Devta Logas), jimž byly uděleny
řády. Vzývali Věčného a harmonie byla na nebi a Věčný se těšil svým dílem.
Avšak Mahasasura zmocnila se zneužitím jeho svobody závist a odřekl
poslušnost Věčnému. Chtěje panovati sám, svedl i jiné anděly k odporu. Věčný
skrze Gabriela (Šivu) svrhl odbojné s nebe (Maha Surga) do pekla (Undera).“ Byl
tedy Mahasasur zprvu bytostí světlou.
Indické tradice doslova souhlasí s tradicemi rabínskými. Traktát „Pirke
Elieser“ učí: „Samael byl velkým knížetem nebe.“ Mediteránský mythus praví, že
Saturn byl vládcem zlatého věku, byl však svržen Jupiterem do Tartaru.
Poněvadž pozemské je odezvou nebeského opakoval se tento involuční
pochod i v oblastech lidských. Zneužitá svoboda přivedla na svět nedokonalost
a neštěstí; poněvadž však nic nemůže opustiti plán Prozřetelnosti, i zlo slouží
nakonec vítězství Boží myšlenky. Prostředek k vykoupení nedokonalých duchů
jest jejich zakuklení do těl, aby tak zkouškou individuálního života dospěli
návratu k čisté podstatě.
Narození člověka je zároveň trestem i smírem; dítě se
svým otcem tvoří jednotnou duchovou bytost. Duše uvězněná v těle nachází se
v hmotném vesmíru, teprve smrtí počíná její skutečný život. Kniha Zohar praví,
oslavujíc smrt, domněle nejhorší zlo, jež může člověka potkati: „Kdyby Adam
nehřešil, pak nikdo na tomto světě by neokusil nádhery smrti v ten čas, kdy má
vstoupiti do jiných světů.“
Podali jsme syntézu tradicí o duchových bytostech, úmyslně neuceleně,
protože se více vztahují k evokacím magickým. K praktické theurgii je třeba
zcela jiných představ, než mohou dáti mythologie, ať již lidové nebo
zasvěcovací. /tolik pojednání z knih magie o andělech a démonech-vybrala pro vás /Mak
2-anděl +země..jpg
ANGEOLOGIE A DÉMONOLOGIE


Magie ve svých praktikách vypracovala teorii duchovních bytostí, angelologii
a démonologii.
Duchové jsou emanací božské prabytosti a všechny náboženské
systémy souhlasí, že nejdříve všichni duchové byli dobří, pak ale část z nich
padla. Židovská tradice učí, že jeden z knížat andělských, Samael, přemluvil
několik andělů k odpadu od Boha, čímž byl dán podnět ke vzniku hmotných
světů. Jiní autoři, nemohouce si vysvětliti vznik zlého ducha jako emanace
boží, učili, že démoni vznikly z bohyně noci Lilithy a jejich otcem měl býti Adam
v době své samoty.

Tajná nauka Zoroastrova učila, že nejdříve byl jeden svět duchovní, jehož
hlavou byl Ormuzd. Když účastnil se světovlády jeho protikladný princip
Ariman, povstal nynější svět, nedokonalý a tělesný. Totéž vlastně praví Genese,
která dává stvoření Slunce předcházeti 3 jitrům a 3 večerům.
Mojžíš vypravuje již o druhém stvoření a podle rabiho Barachia
temnota nad propastí byla andělem smrti, jenž nemůže sídliti v nebesích, neboť
tam vládne jen světlo a život.

Bájesloví biblické považuje anděly za posly Boha, prostředníky mezi Ním a
lidmi, jimž zvěstují Jeho vůli. Se stanoviska syntetického jsou to zosobněné
přírodní síly. Rabíni předpokládají, že každá věc má ve třech říších přírody
svého anděla a Talmud zná sedm tříd hvězd, jimž odpovídá sedm andělských
kůrů.

Kabbalisté dali andělským vojskům náčelníky, pojmenované podle jejich
funkcí. Byli vytvořeni před tělesným světem emanacemi prasvětla. Chaldejci a
Arabové rozmnožili počet jejich kůrů na devatero a kabbalisté na desatero.
Talmudisté rozdělili andělská vojska podle analogie k armádě římské.
Zatímco představy andělů jsou dosti nezřetelné, archandělové, vládcové
jejich byli tradicemi více charakterizováni.
U starých Židů stejně jako u
Peršanů jich bylo sedmero, avšak nejvíce se jmenují první tři, připomínající
obdobu trojjedinosti indické Trimurti: Michael, Rafael a Gabriel.

MICHAEL
Michael personifikuje Boží moc a jest nejvyšším andělem, Vykupitelem,
vítězem nad smrtí. Zohar nazývá jej „Andělem tváře“ a podotýká, že všude tam,
kde v Bibli čteme jeho jméno, jest míněn Bůh sám.

RAFAEL
Rafael jest zosobněním
Božího milosrdenství a udržující síly Višnuovy.

GABRIEL
Gabriel, po levé straně
Boha stojící, zcela odpovídá ničivé síle Šivově, personifikuje Boží trest.

Davová duše kochala se však více než anděly představami démonickými, které
provázejí vývoj lidstva od jeho primitivních počátků a jichž se nedovedly ani
pokrokové kultury zbaviti.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one