Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

VHLED DO NOVÉHO OBDOBÍ

290px-Universum-wikipedia.cz.jpg
VHLED DO NOVÉHO OBDOBÍ začínající rokem 2020 a dále:

...o roku 2020 a po něm co přijde vidím ještě jinak, jdeme tedy hoodně hlouběji do čištění, bude se čistit zrychleně, tedy to vědomé i to "osobním prožitkem", budeme nuceni se měnit hned na charakteru nikoliv, až po čase jak tomu bylo doposud, je to proto, že se mění i naše těla-tedy hmotná stavba těl, jejich základní stavební jednotky, mají mít od už od počátku roku změněná nastavení jsou dávána vibracemi planety, žel je jasné, kdo s tím nebude v souladu-spustí se mu hned sebezničení+smrt-je to proto, aby se mohl na novou vlnu lidstva nahoře s vyššími bytostmi připravit.
Vše je tak v souladu s vývojem duší v této oblasti=galaxie a naší Země. Stále zde jsme z vůle Boží a tomu to je nutno se přizpůsobit+hlavně to celé pochopit+poznat na vlastní prožitek-někomu to postačí, jen zakusit a ihned se změní povahově, jiní žel budou si zakoušet zde veliká trápení, bolesti a strasti. Jde k nám období vzestupu všech zbylých duší na této planetě-tedy bez rozdílu všech, od nejnižších nevěřících až po ty, co jsme v osvícení a výše, všichni budeme najednou posouváni kupředu "a nahoru o nějaký ten stupínek výš", což s sebou samozřejmě ponese i to, jak budeme rychle sami sebe měnit, dle toho pak bude se i náš život odvíjet, jak prožitky, tak i možnostmi a tak také s tím spojeným vzestupováním naší duše!!!
Žel taky se to bude týkat i spadajících nízkých energetických vlnění, jež uvnitř sebe nosíme, i o tom bude další rok, je totiž nezbytné sebe přijmout a odstranit si z jednání agresi, je nezbytné uvnitř samého sebe nastavit "LÁSKU" JAKO PRVOTNÍ EMOCI!!! Pokud toto bude člověk uvnitř sebe neustále dorovnávat, o čemž také mluvil Lazarev, bude v souladu s vývojem vesmíru i planety! První je cítit lásku Boží, lásku stvoření, lásku uvnitř sebe, okolo sebe i vidět ji v každé bytosti+uvědomovat si, že to, co se děje v tu danou chvíli, je jen "odraz boje uvnitř daného člověka", že je to jen a jen vůle vyšších bytostí v zájmu vývoje duše+jejího poznání. Žel planeta se mění, energeticky, hustotou hmoty, mění se tedy vše na ní a okolo ní+tato veliká proměna, jež už nadešla bude mít dlouhodobé trvání, bude jen v rukou jednotlivců, jak se s tím svým "bolestným prožíváním-jež se může stát, ještě bolestnějším", sám srovná, jak rychle pochopí, že jde jen a jen o jeho vlastní příčiny, že je TEDY JEN A JEN NA NĚM, JAK JE POCHOPÍ, POZNÁ SVÉ CHYBNÁ NASTAVENÍ VLIVEM AGRESE, ČI OBAV+JAK RYCHLE VŠE SÁM A DOBROVOLNĚ BUDE CHTÍT MĚNIT-zde je veliký prostor na to, se konečně ve větším měřítku čistit karmickými očistami, jelikož každá z nich bude se soustředit na vícero bolavých ran z minulosti, bude se moci snadno lehce dopracovat k tomu, že uzná a pochopí víru duše, spojení ducha se svým tělem a s hmotným světem, i zde vlivem
"VĚDOMÝCH KARMICKÝCH OČIST "každý může sám sebe proměnit v souladu s božími plány pro toho, či onoho a nebo pro tu, či onu situaci, jíž si musí procházet, tak je možno se doslova "ZE SMRTELNÉ SITUACE, VYMANIT", a projít jí jen jako lehce poraněný nebo zcela bez zranění-VŠE TOTIŽ OD PŘÍŠTÍHO ROKU JE JEN O NÁS+TOM, CO A JAK VIDÍM, VNÍMÁM, JAK SE CHCI NEBO NECHCI poznáním poučit+pokud jsem nepoučitelným a vícekráte udělám stejnou chybu, jež zraní druhé, či mne, pak je zcela jasný a ZRYCHLENÝ NÁSTUP SEBE-DESTRUKCE TĚLA=SMRTI A ZRYCHLENÉHO PŘECHODU DO nehmotna a zcela jednoznačně tím rychlejšího POZNÁNÍ I POCHOPENÍ TOHO, CO JE ONOU "HYBNOU SILOU SVĚTA/SVĚTŮ", zrychlené pochopení toho, co jsem kdy a kde udělal chybně+k čemu mě to tam dovedlo-tedy jaká byla "PŘÍČINA"+jaký byl toho okamžitý "DŮSLEDEK", jenž mne postihl-duše budou i v nad zemí vzdělávány/poučovány velice rychle+budou nuceny se "dívat na své důsledky zde", což jim rychleji pomůže pochopit VEŠKERÉ ZÁKONY CELÉHO TVOŘENÍ, VÝVOJE+VZESTUPU DUCHA+také jim to všem umožní pochopit "SÍLU BOŽÍ JISKRY V NÁS"+TÍM I POZNAT A POCHOPIT JAK VELIKÝM DAREM JE "ŽIVOT ZDE NA TÉTO PLANETĚ", proto přijde mnoho "vyšších bytostí" sem mezi nás-budou nám pomáhat se vyrovnat s vibračními úrovněmi, budou nám ku pomoci při sebe-destrukčních procesech hromadných, budou s námi i tam, kde nikdo jiný by to nezvládl, pomohou nám všem v tomto silném a přechodovém období této planety, je nutno počítat, že přicházející zlomový rok 2020-bude rok otevření silným vibračním úrovním, což ponese mnoho nového, ale také mnoho silně "bolestivého" v našich životech, osobních poznáních, prožitcích, bude množství velikých přelomů, energetických změn, jež povedou mnoho z nás zpět k začátku a poznáním věčnosti.

Je nezbytné si zvolit vlastní cestu svého vývoje-která je stejně již dána a i když množství lidí to nechce vidět, ani slyšet, přes toto všechno je nezbytné se po ní dát+projít ji až do poslední chvíle. ŽIVOT JE O CESTĚ, POZNÁNÍ, RŮSTU+ZMĚNÁCH, tak i my zde již jako takto "sestavení tvorové" končíme-jde naše poslední etapa, budou nám již následně dávána jiná "hmotná těla", mnohem jemnějšího charakteru, s mnoha odlišnostmi ve stavebních strukturách DNA, do nějž bude mnohé už zakotveno, což nyní ještě naše těla nemají, bude nám "doplněno" to, co je nezbytností pro "správný vývoj duše", tak, aby nám naše "svobodná volba" netvořila protipól, ale abychom ji využívali mnohem lépe a plně v souladnosti se základními zákonitostmi stvoření vesmíru. Je nezbytné, abychom poznali a plně pochopili základní kód stvořitele-3,6,9 na této planetě+je tedy nezbytné jej neporušovat+nestavit se proti němu=být v souladu s těmito kódy 3,6,9 a také být plně v souladu s poznáními, pochopeními jejich násobků, i dělitelů+jejich frekvenční energií+vibrací!!!

Je nezbytným pochopit, že "SÁM ŽIVOT JE DAR"+NÉ KAŽDÉMU BUDE DÁN STEJNĚ DLOUHÝ, a i toto má svá pravidla, jež bude důležité pochopit, a ti kdo se je naučí respektovat, potom mají šanci nejen uspět ve svém vývoji, ale i pozvednout sebe, svůj rod, očistit bez větších námah své línie, svou minulost a tím si stvořit spokojenou a dlouhou budoucnost-věčnost je v duši, nikoliv v těle a hmotě! Hmota je zde pro nás, k našemu vývoji, poučením a jako výukový program, pomocí ní si duše vytváří a rodí se do té "své reality"+to jak ji prožijeme+co v ní chce naše duše mít-bude silně odvislé od toho, zda a jak se "očistíme od svých agresí, strachů+blokád", zda dobrovolně budeme na sobě pracovat-karmickými čištěními nebo zda si nechceme tímto projít+zvolíme si zrychlený vývoj prožíváním bolestí, nemocí a sebe-destrukcí vedoucí ke smrti.Ale i zde je nám dáno-"SÁM SI ZVOL", dle zákonů svobodné volby jednotlivce=každý sám za sebe+Stvořitel nás vyslyší+PROTOŽE JEDOU RYCHLEJŠÍ VIBRAČNÍ ENERGIE+VLNY BUDOU A UŽ JSOU MNOHEM SILNĚJŠÍ, BUDE I důsledek VŠECH NAŠICH ROZHODNUTÍ ZRYCHLENÝ+vše si tak odžijeme hned-co už za pár hodin, dní nebo týdnů+tak i pokud dosáhneme bodu 95% znečištění karmických bloků, bude i sebe-destrukční program smrti mnohem intenzivnějším a rychlejším.

U nemocí, kde bývaly vždy tři fáze vývoje nemocí, budou jen dvě=onemocnění, pak 1 šance se uzdravit+pokud ji promeškáme, nastane zrychlená sebe-destrukce+rozpad buněk těla+smrt. Vše se tak bude dít z důvodů rychlejší "obnovy těl z jemnější hmoty", jejichž vývoj byl už dávno před zrozením všech nás na této planetě dán samotným stvořitelem, stejně jako se tomu stalo u "vyhynutí Egyptské civilizace, Inků, Aztéků a nebo Atlantiďanů", každá tato civilizace měla jinak "ZHUŠTĚNÁ HMOTNÁ TĚLA", JINAK TEDY ENERGETICKY PŘIJÍMAJÍCÍ ENERGIE PLANETY TEHDEJŠÍ DOBY, tak je to i s naším obdobím, všichni, kdo se budou následná léta, období, rodit, budou mít jiná-jemnější hmotná těla, jež budou jiné citlivosti na toky energetických vlnění planety, ale i jinak citlivá na energie přicházející z vesmíru k nám, vše jak vidíte se neustále vyvíjí, jsme na prahu PŘELOMU BYTÍ, samozřejmě nic z toho se nestane hned, ale bude to přicházet intenzivněji a intenzivněji a bude se to také tak projevovat, jak se mění naše planeta, tak se bude měnit zde i vše živé a neživé na ní, tak i my sami jednotlivci každý svým osobním rozhodnutím toho, zda se chci "karmicky očistit"-vědomou volbou+pak to půjde snadněji a pozvolna a nebo když se do toho nechceme pustit dobrovolně, pak to bude nutné OČISTIT POMOCÍ OSOBNÍHO ŽIVOTA, PROŽITKŮ, NEMOCEMI, BOLAVÝMI SITUACEMI A SILNĚJŠÍMI STRASTMI V ŽIVOTĚ, ovšem volbu má každá duše sama, co si zvolíte jako jedinec je jen a jen na vás.

"ŽIVOT JE TOTIŽ DAR"+NÉ KAŽDÝ JEJ BUDE MÍT STEJNĚ DLOUHÝM+NÉ KAŽDÝ SI JEJ PAK PROŽIJE, JAK SI PŘEDSTAVUJE, kdo se nebude chtít změnit sám, bude donucen situacemi ve svém životě.Ovšem , ale karmicky čistit se tím pádem budeme všichni, jen čistka bude mnohem intenzivnější, a prožitky mnohdy bolavější, jelikož vše půjde mnohem do větších hloubek závazků, negativních působení a prožitků+vše bude přeci jen o tom, milovat stvořitele, sebe sama a dávat lásku+přijímat lásku. Rozhodnutí je jen na nás...
/Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one