Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
-oheň.jpg..jpg
1.je nutné se OČISTIT+K RITUÁLŮM PŘIPRAVIT i vnějšek i vnitřního ducha-obojí je nutností pro úspěch.

Každý mág musí vstupovat na půdu magickou OČIŠTĚN OD VŠEHO, NEGATIVNÍHO A VŠEHO, CO BY MU MOHLO ZABRÁNIT V ÚSPĚŠNÉM RITUÁLNÍM SNAŽENÍ-právě proto je nutné se nejen omýt vodou, ale hlavně se vždy očistit od negací, zpravidla nejlépe je to udělat pravidelnou energetickou očistou-buď 7 denní intenzivní nebo i 21 denní dlouhodobou, jde-li o toho, kdo je dlouhou dobu bez očistných procesů nebo ještě nikdy nebyl pročištěn, nejde se totiž spojit s bohy, pokud není vnitřní já, duch a mysl připravená a otevřená k přijetí komunikace s bohy, či vyššími bytostmi.

2.Ctít určitá pravidla a zákonitosti, jež jsou následným vodítkem pro další čas wiccana

TŘINÁCTERO PRAVIDEL Wiccy

1.Poznávej sebe sama
2.poznávej umění
3.Studuj
4.Co se naučíš používej
5.Dosáhni rovnováhy
6.Odolej pokušení
7.Dej svým myšlenkám jasný směr+řád
8.Oslavuj život
9.Žij v souladu s koloběhem života
10.Správně dýchej i správně jez
11.Procvičuj tělo i mysl
12.Medituj
13.Oslavuj život, Bohyni Matku(Dianu) a Boha Otce(Kernunna)

Těmito pravidly je nutno se řídit už ve vlastním zájmu.

ZÁKONY MOCI

1.Moc nesmí být použita ke způsobení újmy jinému.V případě nejnutnější potřeby smí být použita k ochraně života jedince nebo covenu nebo Wiccy.

2.Moc lze použít poze tehdy, pokud tomu velí potřeba.Moc může posloužit ku prospěchu toho, kdo ji používá.Ale pouze tak, aby nikdo nedošel k úhoně!

3.Nikdy nepoužij sílu výměnnou za zlato! Zlato rychle získává moc nad člověkem.Nejednej jako kněží nového náboženství!

4.Nikdy nenech "MOC", aby sloužila tvé pýše! Znehodnocuješ tím veliká tajemství Wiccy.

5.Nikdy nespouštěj ze zřetele, že "MOC" je posvátným darem Bohů!!! Vyvaruj se jejího zneužití, neboť vše se ti pak vrátí 3x!!!


INICIACE

-KAŽDÁ WICCANSKÁ SPOLEČNOST POUŽÍVÁ VLASTNÍ INICIACI= ceremonie, které ostatní mohou, ale také nemusí uznávat!

-Wiccani se shodují na tom, že jedním z nich se stává člověk teprve po ZASVĚCENÍ, ale zde se nabízí otázka-Kdo tedy zasvětil prvního wiccana? Zasvěcení je tedy rituál, kdy je osoba zasvěcená iniciací+je následně přijat do shromáždění covenu=shromáždění zasvěcených wiccanů.

-Všichni wiccané se tedy vždy osobně znají, jde tedy o praktickou znalost svých souputniků ve znalostech magie wiccy.Zasvěcovací rituál je tedy o věrnosti Bohu a Bohyni, o sounáležitost ke covenu a někdy jde také o "předávání síly" v průběhu rituálu "Zasvěcení do Wiccy".Jeho součástí je také slib, že nebude "Neofyt" (nezasvěcená osoba) vyzrazovat tajemství, jež dodržují wiccanská skupina, k níž náleží nový wiccan po zasvěcení!

-Tajemství Wiccy jsou individuální rituály,kouzla i jména božstev s nimiž wiccan pracuje.Dříve byla Wicca stylem náboženství, ale dnes je tomu jinak, je volně dostupnou a volně kombinovatelnou s jakýmkoliv náboženstvím, není tedy nutno svou víru opouštět, chcete-li se stát wicanem, ani není nezbytnou nutností podstoupit zasvěcení, abyste mohli provozovat wiccu!Iniciace tedy není nezbytností, a také bohové naslouchají všem, kdo jsou "PŘIPRAVENI", NIKOLI JEN TĚM, KDO PODSTOUPILI ZASVĚCENÍ!!!


ZASVĚCENÍ

-vytvořte si Kruh kamenů energeticky aktivním=tvorba magického kruhu, povolání duchů kamenů živlů, spojení svých sil těla s aktivním kruhem rituálu, připravte si "oltář"=svíčky, kadidlo, voda, sůl, athame-dýka,ochranné předměty
-pak čerpejte sílu Měsíce-viz.popis
-"Neofyt" je oblečen do róby, zavázány má i oči, pak Velekněz vezme athame-namíří ji na hruď adepta, adept stojí vně kruhu a je otočen čelem k severu,velekněz/kněžka odříkává:
"Ty kdož hledáš moudrost a lásku, stojíš nyní na rozhraní života a smrti,ty kdož chceš vstoupit do Kruhu kamenů, jež leží mezi říší lidského světa a tajemstvími opředenými světa bohů,musíš se prokázat hesly, zda-li znáš 2 hesla?"
Adept: "Znám"
Velekněz: "Pak je tedy řekni, ať zazní"
Adept:"Láska a důvěra"
Velekněz:"Těmito slovy, nechť řídí se tvůj život, s nimi vstup do kruhu kamenů", pak athame sejme z hrudi adepta a navrátí ji(athame-dýku) na oltář zpět.Kandidát obdrží políbení a je uveden do Kruhu kamenů.Kněžka dál mluví"Je čas tě představit"+vede adepta k severnímu kameni, a říká: "ˇo duchu severního kamene...jméno adepta...je řádně připraven k přijetí a zaslouží si zasvěcení do Wiccy.
-Zopakujete v každém světovém kameni a vždy zopakujete i světské jméno adepta, pak až jste zpět v severní části kruhu u severního kamene, proneste tato slova:"V dobách minulých, kdy Wicca trpěla ze strany lovců čarodějnic,byla vystavena neustálému nebezpečí,musel každý wiccan podstoupit tvrdou zkoušku,která prokázala jeho loajalitu, schopnosti a sílu+vůli vstoupit do klanu.Dnes, kdy máme podmínky příznivější, toho už není potřeba, ale nezapomínejme na doby pronásledování, které může kdykoli znovu propuknout.Vstupuješ do kruhu s důvěrou a láskou, a my přijímáme tento důkaz úpřimnosti, Jsi tedy připraven odpřísáhnout svou věrnost Wicce, i kdyby tě to mělo stát tvůj život?"
Adept: "Ano, jsem"
Velekněz:"Pak po mně opakuj"
-já...jméno adepta...jež zde stojím mezi dvěma světy,před zraky bohů a se svobodnou vůlí tu přísahám,že zachovám tajemství Wiccy, nezmíním se o nic jiným, než náležitě připravené osobě, stojící v Kruhu, tak jako nyní stojím já.To přísahám při svým všech životech minulých i budoucích, a poruším-li tuto přísahu, nechť se zbraně obrátí proti mně." Adept vše opakuje po veleknězi. Pak velekněz vezme posvátný olej, k pomazání a namaluje adeptovi na čelo srpek Měsíce. se slovy:"Žehnám ti znamením první úrovně zasvěcení, knězi, kněžko a čarodějnice"Je adeptu sejmuta páska z očí, na hlavu je mu vložen věnec z květů a na temeno hlavy je vložena ruka "MOCI" velekněze a on říká:"Vkládám na tebe svoji sílu" a nový wiccan je představen živlovým kamenům-jako nový čaroděj, čarodějnice. Se slovy:

"Duchu severního kamene, ...jméno adepta...je nyní nová kněžka/kněz čaroděj,než se odebereš do své říše, provoláváme ti slávu a dáváme ti sbohem"

"Duchu východního kamene,...jméno adepta...je nyní nová kněžka, kněz, čaroděj, než se odebereš do své krásné říše, provoláváme ti slávu a dáváme sbohem"

"Duchu jižního kamene...jméno adepta...je nový kněz/kněžka čaroděj, než se odebereš do své krásné říše, provoláváme ti slávu a dáváme ti sbohem"

"Duchu západního kamene....jméno adepta..je nyní nový kněz,kněžka-čaroděj, než se odebereš do své krásné říše, provoláváme ti slávu a dáváme sbohem" Po té nastává posvátná chvíle jídla a pití vína k rituálu(Bochánky a rituální víno-dle předpisů připravovaných+posvěcených před celým iniciačním rituálem./z Knihy stínů-S.Cuninghema
Pro pravidelně se čistící, je vhodné jen opakování tohoto očistného procesu
od negativních vlivů, či těžších energií, jež by mohly bránit k úspěchu rituálu-viz.níže.
Dělá se zpravidla před rituálem úplňku, novu či před uctíváním dnů síly,
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one