Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

WICCA-nový směr magie

působení menhirů.jpg
WICCA-nový směr magických věd

-tento směr vznikl v padesátých létech minulého století
-jde v něm o zcela nová pojetí působení sil magie
-je úzce propojen s přírodní magií
-je založen na skupině jednotlivců nebo na cestě samotného wiccana
-jde o poznání sama sebe, sil přírodních a jejich správného používání pro potřeby covenu(shromáždění skupiny wiccanů)
WICCA SE ŘÍDÍ
- striktně svými zákonitostmi, mezi něž patří -MAGIE JE JEN JEDNA SÍLA, NEDĚLÍ SE NA TEMNOU A BÍLOU, JAKO V JINÝCH MAGICKÝCH ŘÁDECH

HLEDAČ -sám studuje vědu magickou, přírodních sil, bylino-znalectví a používání toho, co se naučil, sám se zajímá a sám žádá po té coven o přijetí.
-iniciace probíhá ve stupních I. až III. a je jí přítomen celý coven všech wiccanů
-řád je jasně řízen veleknězem a velekněžkou, jež prezentují jednotu bytí i duálnost světa
Blíže si o tomto směru povíme v jednotlivých článcích tomuto zasvěcených. Pro obeznámení tyto informace čtenářům jistě
postačí, aby se uměl zorientovat v tomto novém pojetí čarodějnické vědy našeho věku. Wicca vznikla tedy kombinací přírodní, druidské a keltské magie. Rozšířila se hojně na Americkém kontinentu i v Británii. Prozetím nejlepší spisy o této větvi magických věd napsal Scott Cuningham a Crowly, z jejichž spisů budu také já čerpat témata ke svým článkům pro všechny, jež se chtějí o tomto směru magické vědy něco základního dozvědět.

Hned od počátku je nutno říci, že nejde o směr se zaměřením na temné užívání sil, či o ryze černou magii, jde o zcela uvolněný směr, jež klade veškerou odpovědnost za činy na jednotlivce, který sám rozhoduje o tom, co kde a jak používá, jelikož si je STRIKTNĚ TAKÉ VĚDOM, ŽE VŠE CO UDĚLÁ SE MU , dle směru a učení wiccy také 3x NAVRÁTÍ, takže pokud chce stoupenec této víry a životního směru žít plnohodnotným a klidným životem, zcela jistě se ve vlastním zájmu nebude účastnit rituálů, sabatů, esbatů a rituálních setkání pro účel negativního použití sil magie wiccy.
A jak jsem již výše popsala, provedu vás základy tohoto směru a víry, jež se mnohým wiccanům stala životní cestou a směrem./Mak
Pentagram.png
Tyr.jpg
WICCA - nový směr magie...Kniha stínů-Scott Cunningham-výtažky z knihy
KNIHA STÍNŮ
Scott cuningham
(Výtažky z knihy-1.část) Kniha je wiccanským zápisníkem, jež obsahuje popis jak správně využívat wiccu, pro potřeby své i všech členů covenu(shromáždění).

MODLITBA ZA POŽEHNÁNÍ
Ve jménu Dryghtyna(stvořitel) pradávné prozřetelnosti, jenž od počátku trvá do věčnosti,
mužské i ženské přirozenosti,prapočátku všech věcí,vševědoucího, všemocného,neměnného,
ve jménu Paní Měsíce a Pána našeho rohatého, ve jménu duchů kamenů,
vládců elementárních sfér,nechť požehnáno je toto místo,v tento čas i my všichni, co tu stojíme.(odříkávat před každým rituálem, ihned po vytvoření magického kruhu)

UTVÁŘENÍ POSVÁTNÉHO PROSTORU

-MAGICKÝM KRUHEM JE DEFINOVÁNA OBLAST URČENÁ K RITUÁLNÍM OBŘADŮM!
-RITUÁLY A RITUÁLNÍ KRUH UCHOVÁVÁ SÍLU TOHO, KDO OBŘAD PROVÁDÍ
-MAGICKÝ KRUH UTVÁŘÍ NAŠE VLASTNÍ SÍLA ZPŘÍTOMNĚLÁ A PROCÍTĚNÁ, JAKO PROUD, KTERÝ SMĚRUJE Z NAŠEHO TĚLA DO MAGICKÉHO KRUHU, JEŽ NÁS CHRÁNÍ, TO VŠE SKRZE ATHAME-dýku, jejíž hrot směruje do kruhu a po jeho dokončení představuje kruh energetickou sféru obklopující tento prostor.

VYTVOŘENÍ KRUHU KAMENŮ

-kruh je sesílán=vytvářen před každým rituálem, obřadem
-místo určené pro kruh obřadně očistěte-zametením místa, je-li tam nějaká žena/y, nechť se tohoto úkolu samy zhostí=zametou jej koštětem.Pak se pokládají 4 základní kameny-rohy, dle stran světových=začněte severním, pak východním, pak jižním, západním+základ je hotov.Tyto kameny jsou úzce propojeny s živly-duchem kamene, vymezí vám území po němž se budete pak pohybovat.Nyní vezmete provaz a sformulujte z něj kruh za pomocí oněch 4 kamenů.Kameny se pak nacházejí VNĚ kruhu, kruh pak je energeticky aktivní, jednak silami živlů a jednak z nás samotných, jež rituál provádíme.Kruh pak presentuje duchovní sféry.Průměr kruhu se tak liší, dle počtu obřadníků od 1-7 metrů.Uvnitř kruhu pak postavte "oltář" na němž je miska s vodou, miska se solí, athame-dýka, kadidlo-zapálit, svíčky-rozsvítit.

Vysvěcení vody:
dotknete se její hladiny špičkou athame a odříkáte:
"Světím tuto vodu, zbavuji ji všeho nečistého,jak náleží se, má-li být vnesena do Kruhu.
Ve jménu Bohyně Matky a Boha Otce světím tuto vodu+dotknete se špičkou dýky vodní hladiny v misce."

Vysvěcení soli:
"Světím tuto sůl, zbavuji ji všeho nečistého a zlého,jak náleží se, má-li být vnesená do posvátného Kruhu kamenů,ve jménu Bohyně Matky (Diany) a Boha Otce (Kernunna), světím tuto sůl. A dotknete se špičkou dýky-athame soli v misce.

Pak si stoupnete čelem k severu, dotknete se Země dýkou a postupujete podél provazového kruhu a zároveň odříkáváte:
"Zde budiž hranice Kruhu kamenů a nic než láska ji nesmí překročit,
ani dovnitř, ani ven,Naplň kruh svou silou ó Dryghtyne(zdroji stvoření)+ať chrání a uchovává sílu shromážděných v Kruhu."

Pak položte athame na oltář, vezměte sůl a rozhoďte ji po obvodu kruhu z provazu, pak stejné učinit s vodou, se svíčkou a s vůní z kadidelnice, PAK JE KRUH ENERGETICKY NAPLNĚN A AKTIVNÍM!!!

Obraťte se k severu se vztyčenou athame k nebi a odříkejte:
"Ó duchu severního kamene-pradávná sílo Země,voláme tě do našeho kruhu!"

Obraťte se k východu se vztyčenou athame k nebi a odříkejte:
"Ó duchu východního kamene-pradávná sílo Vzduchu,voláme tě do našeho kruhu!"+polibte čepel dýky.

Obraťte se k jihu se vztyčenou dýkou k nebi a odříkejte:
"Ó duchu jižního kamene-pradávná sílo Ohně, voláme tě do našeho kruhu!" a políbíte čepel dýky.

Obrátíte se k západu se vztyčenou athame-dýkou k nebi a odříkejte:
"Ó duchu západního kamene-pradávná sílo Vody,voláme tě do kruhu!" a polibte dýku.

Pak odložíte athame na oltář, kruh je energeticky plně aktivním!!!Je-li vás více, chyťte se za ruce, čímž kruh posílíte i svojí energií a spojíte se s živly, pak obcházíte kruh po směru hodinových ručiček.A zpíváte nebo si mručíte (píseň bohyně),pak na pokyn velekněžky nebo velekněze přestanete a OBŘAD, pro nějž jste se sešli může začít.
Je-li vše vykonáno je nutno kruh a jeho síly zrušit.

ZRUŠENÍ KRUHU
Se zdviženou athame a tváří k severu odříkáváte:
"Odejdi duchu severního kamene, vzdáváme ti díky za tvůj pobyt v kruhu, ať ti Bohové žehnají"
Se zdviženou athame a s tváří k východu odříkáte:
"Odejdi duchu východního kamene, vzdáváme ti díky za tvůj pobyt v kruhu, ať ti Bohové žehnají"
Se zdviženou athame se obrátíte jižně a odříkáváte:
"Ó duchu jižního kamene odejdi z kruhu, vzdáváme ti díky za pobyt v kruhu, ať ti Bohové žehnají"
Se zdviženou athame se obrátíte k západu a odříkáte:
"Odejdi duchu západního kamene,vzdáváme ti díky za pobyt v kruhu, ať ti Bohové žehnají"pak políbíte čepel athame-dýky, zvednete ji k nebi a rituál je u konce,kruh přestal být aktivním./z Knihy stínů-S.Cuninghama/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one