Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Frabato- František Bardon-hermetik a theurg
Frabato- František Bardon-hermetik a theurg
FRANTIŠEK BARDON - FRABATO

-František Bardon (1. prosince 1909, Kateřinky u Opavy – 10. července 1958, Brno) byl český hermetik a mág známý také pod pseudonymem mistr Frabato nebo Arion. Je pokládán (zvláště v zahraničí) za jednoho z největších zasvěcenců, který vytvořil univerzální zasvěcovací soustavu na základě kompilace západní magické tradice, kabaly, orientální magie a jógy. Některými ze svých žáků je pokládán za inkarnaci Herma Trismegista a dalších mýtických i historických autorit.
Před druhou světovou válkou působil v Německu, kde přednášel o hermetice a během krátké doby se tam prý stal miláčkem publika. Udivoval pokusy, kdy před nevěřícími lidmi předváděl své magické schopnosti, nahlížel lidem do duše, jasnovidecky poznával skryté předměty i jejich historii stejně jako osud jejich majitelů. Jeho schopnosti a sláva způsobily, že se o něj začal zajímat samotný Adolf Hitler.[zdroj?] Nabízel mu moc a peníze na oplátku za to, že mu objasní původ svých schopností a bude je využívat pro blaho Říše.[zdroj?] František Bardon však rezolutně odmítl a z Německa musel uprchnout. Brzy už poznal, jaké to je být v nepřízni velkého vůdce. Byl uvězněn a mučen ve věznici v Breslau, kde na popravišti musel sbírat usekané hlavy. Uprchl na konci války, kdy byl tábor vybombardován.[zdroj?] Po válce pak pomocí svých jasnovideckých schopností pomáhal nacházet utopená těla podle fotografií postižených a předvídal také osudy lidí pohřešovaných ve válce.

Léčil většinou chudáky[editovat
To, co ho nakonec proslavilo nejvíce, byly jeho léčitelské schopnosti. Studoval v Mnichově na škole pro přírodní léčitele, vyznal se v bylinách, které také pěstoval a z nichž vlastnoručně doma v kuchyni pomocí složitých zařízení extrahoval léky pro své pacienty. Sbíral i rostliny, které jsou známy jako plevel, např. rdesno ptačí. Tvrdil, že v každé rostlině vězí léčivá síla, třeba i v ovesné slámě. Léčil většinou chudáky, u kterých už lékaři ztratili úplně naději. S prosbou o pomoc za ním jezdili lidé z celé Evropy, např. z Německa nebo Švýcarska. V padesátých letech dokonce pracoval jako správce opavské nemocnice U Rytířů.

Zemřel v okovech komunistického lágru
V té době byl schopen vyléčit např. i rakovinu ve druhém stadiu[zdroj?], a to způsobilo, že na něj zaměřili svou pozornost komunisté. Nelíbily se jim výsledky jeho práce ani odměny, které dostával od svých mnohdy solventních pacientů. Prohlásili ho za šarlatána a uvěznili. V komunistickém žaláři v Brně také František Bardon zemřel 10. 7. 1958 na zánět slinivky břišní. Dozorci si tehdy prý mysleli, že bolesti simuluje. František Bardon napsal několik knih, které byly přeloženy do většiny evropských jazyků. Odborníci z oblastí mystiky a hermetiky ho prohlašují za jednoho ze dvou největších mágů dvacátého století.

Brána k opravdovému zasvěcení: učební soustava o deseti stupních (část teoretická i praktická), Chvojkovo nakladatelství, Praha 1999 (6. vydání), 242 s., ISBN 80-86183-01-7
Praxe magické evokace: návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují, Chvojkovo nakladatelství, Praha 2000 (4. vydání), 267 s., ISBN 80-86183-03-3
Klíč k opravdové kabale: kabalista jako dokonalý vládce mikro a makrokosmu, Chvojkovo nakladatelství, Praha 1998 (3. vydání), 189 s., ISBN 80-86183-02-5
(František Bardon + Josef Drábek) Pomůcka k introspekci neboli k sebepoznání: rozbor pozitivních (aktivních) a negativních (pasivních) vlastností podle čtyř živlů, Vodnář, Praha 2015 (1. vydání), 728 s., ISBN 978-80-7439-104-0 / tolik nám říká wikipedie/
ÚRYVEK Z KNIHY Františka Bardona-

" rysech, tak, jak to připouští první tarotová karta. V tomto díle obohacuji vědomosti praktika potud,
že se blíže zabývám funkcemi mentálního nebo duševního těla, jak z magického tak z mystického
hlediska.
Mentální tělo se skládá z nejjemnější látky zvané mentální látka. Je spojeno s hrubohmotným
tělem zemským živlem v důsledku soudržných sil. Mentální tělo je nesmrtelné a není vázáno časem
ani prostorem. Má základní vlastnost přizpůsobit se každému tvaru a vzít na sebe jakýkoliv tvar.
Mentální látka, častěji nazývaná též pralátkou, má dvě základní síly, elektrické a magnetické fluidum,
které jsou též přizpůsobeny stupni hustoty mentálního těla. Vzájemnému působení elektrického a
magnetického fluida v mentálním těle se říká nesmrtelný život.
Přímo v mentálním těle nachází se tak zvané sebevědomí, které je spojením vůle, intelektu a
vnímání. Bez jednoho z těchto tří základních principů neexistuje sebevědomí, neboť právě tato tříčlennost
v mentálním těle způsobuje sebevědomí v duchu člověka. Vyřadí-li se jeden z těchto principů, tu
přestává sebevědomí člověka fungovat. Rozvinutí těchto tří základních principů je odvislé od všeobecného
vývoje a zralosti.
Z hlediska hermetiků musí též zde býti přihlédnuto ke kvalitě a kvantitě. Kvantita vůle leží
v síle vůle a její kvalita v obsahu přání. Stejný zákon platí pro intelekt, u něhož se též jedná o silovou
stránku intelektu a o jednu kvalitativní formu. Kvantitativní tvar intelektu závisí na vytrvalosti
v používání intelektuálních schopností, kvalitativní forma určuje vývoj a stupeň zralosti ducha. Třetí
princip je vjemový život a podléhá stejným zákonům. Zatímco kvantitativní stránku vyjadřuje hloubka
a intenzita vnímání, kvalitativní stránku pak obsah pocitů. rozhodující je síla pocitů a vnímání, která je
závislá na právě jsoucím vývoji lidstva.
Elektrické a magnetické fluidum,
musí vykonat v mentálním těle kromě uvedených základních funkcí ještě jiné funkce. A jako vše, co
žije, musí být udržováno přijímáním odpovídající stravy, je tomu tak i u mentálního těla. Hermetika
bude možná zaměstnávat otázka, čím a jakým způsobem je mentální tělo vyživováno.
Jak jsem již dříve poznamenal, je v mentálním těle elektromagnetické fluidum vzájemným pů-
sobením stále v pohybu, čímž dochází ke spotřebě obou fluid. Myšlenkovými vjemy z mentální, astrální
či „hrubohmotné“ úrovně se tato spotřeba vyrovnává. Jsou-li smysly přetěžovány, pak nastává
nepřirozené oslabení nebo úbytek mentální síly bez ohledu na to, která oblast těla je tím též postižena.
Tedy ještě jednou buď řečeno, že normální použití smyslů má sice za následek určitou ztrátu
elektromagnetického fluida, které však svůj induktivní tvar vyrovná tím, že pomocí smyslů získá opět
novou duševní látku, čímž je mentální tělo živeno. Nejedná se tu přirozeně o specifickou stravu, nýbrž
elektromagnetické fluidum mentálního těla je pěti smysly stále nově nabíjeno. Též přitom hraje velkou
roli kvantitativní a kvalitativní stránka, neboť smyslovými vjemy je mentálnímu těl přiváděno to
kvantitativní, to jest pouhá hmota, která opět může mít určité formy kvality. Přijaté kvality mentálním
tělem prostřednictvím smyslových dojmů závisí hlavně na myšlenkovém postupu lidí a krom toho od
situací, které mentální tělo prožilo.
Doporučuje se stále rozjímati o tomto a dalším rozšíření vědomostí, neboť tím se otevírají hermetikovi
mnohá tajemství ducha, která zde nemohu všechny uvésti. Hermetik musí přesně rozumět
konstituci mentálního těla a všem jeho funkcím, aby mohl analyzovat mikrokosmos, neb, abychom
použili dnešní terminologie, umět psychoanalyticky rozložit. Úplná znalost mentálního těla mu umož-
ňuje tu neb onu funkci patřičně pro sebe využít a správně nasazeným tréninkem kdykoliv dosáhnout
rovnováhy.
Maje elektrické a magnetické fluidum na zřeteli, pokračuji ve vedení hermetika.
Z fyziky je všem známo, že elektrika a magnetismus jsou nejen dvoupólové, ale mohou krom
toho při použití působit konstruktivně nebo destruktivně. Totéž platí u elektromagnetického fluida a
odehrává se nejen v přírodě, nýbrž při stejných zákonitostech také v astrálním a mentálním těle. Při
konstruktivním působení jsou obě fluida to, co buduje ducha, jsou tímto dobrá a ušlechtilá. Destruktivní
působení elektromagnetického fluida směřuje k opaku. Hermetikovi musí být obě působení naprosto
jasná, on musí jak to konstruktivní, tak to destruktivní, zpracovat rozjímáním, neboť to je to, co
všechny náboženské systémy a též mystikové nazývají dobrem a zlem v člověku.

Konstruktivní a negativní působení v mentálním těle má ještě další hojné obory, o kterých promluvím
následně.
Hermetik věnuje nyní svoji pozornost duchu, sebevědomí, to znamená osobnosti. Opětně zdů-
razňuji, že není vlastnost bez síly a obráceně — žádná síla bez vlastnosti. hermetikovi je známo, že
vůle, intelekt a vnímání ve společném účinku vytvoří sebevědomí člověka. Přemýšlí-li zevrubně o
sebevědomí, tu zjistí, že to, co bývá normálně nazýváno sebevědomím, představuje v pravém slova
smyslu vlastní osobnost..."
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one